ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

17/5/13

Απαντήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων 2013 - Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α.1. Το παρόν κείμενο αναφέρεται στην αναγκαιότητα  ορθολογικής προσέγγισης του  φυσικού περιβάλλοντος από το σύγχρονο άνθρωπο. Καταγράφεται η παράδοξη και ανέφικτη κατά το συντάκτη επιθυμία του ανθρώπινου γένους να γνωρίσει την εξωγήινη ζωή γεγονός που το αποδίδει στην αλλοτρίωση της γήινης. Μίας ζωής πλούσιας στο βασίλειο της χλωρίδας και της πανίδας που ο άνθρωπος εντούτοις την αντιμετώπισε με δισυπόστατη διάθεση. Από τη μία καλλιέργησε μεγαλειωδώς τον πνευματικό και τον τεχνικό του πολιτισμό από την άλλη όμως εξέπεσε σε ηθικό τέλμα με την υλιστική πρόσληψη  του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Προβάλλεται λοιπόν από το συγγραφέα ως σοφότερη στάση η προσπάθεια καλύτερης  επιτόπιας όχι «διαστημικής» επικοινωνίας. Επαφή όχι τεχνολογική αλλά αξιακά παιδευτική με στόχο τη διαιώνιση του ανθρώπινου πολιτισμού με τρόπο που θα δικαιώνει την ύπαρξή του ακόμη και στη συμπαντική ζωή.

Β1. Στη σύγχρονη εποχή παρατηρείται μια έντονη αντίφαση στη ζωή του ανθρώπου. Από τη μια, η υπερπληθώρα των μέσων επικοινωνίας φαίνεται να διευκολύνει την ανθρώπινη επαφή, την απαλλαγή απόψεων και την ενημέρωση. Ο άνθρωπος καθίσταται κοινωνός των γεγονότων που εξελίσσονται ραγδαία, ενημερώνεται γι’ αυτά και έχει τη δυνατότητα να σχηματίσει την προσωπική του άποψη και θέση. Από την άλλη όμως, αυτός ο επικοινωνιακός κορεσμός δεν καταφέρνει να επιφέρει την ουσιαστική επικοινωνία και την άμεση διαπροσωπική επαφή. Ο σύγχρονος άνθρωπος ταλανίζεται από μοναξιά, αποξένωση και βιώνει έντονα τα αισθήματα της αλλοτρίωσης. Παραδομένος στα τεχνολογικά επιτεύγματα δεν αντιλαμβάνεται ότι η παρεχόμενη επικοινωνία είναι προσομοιωτική μόνο της ανθρώπινης επαφής.

Β2. α) Τα δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου που αναπτύσσεται με σύγκριση-αντίθεση είναι τα εξής: Θεματική περίοδος:«Αποκαλύπτεται όμως…διπλή υπόσταση»

Σχόλια-λεπτομέρειες: «Από τη μια…των συμφερόντων του»

Πρόταση κατακλείδα:«Η υπερφίαλη…της δικής του υπάρξεως».
     β) Τέσσερα ενδεικτικά παραδείγματα μεταφορικής χρήσης του λόγου είναι τα εξής: «περιμένει ένα χέρι βοηθείας και παρηγοριάς», «η ζωή δεν ανθίζει μόνο στη γη», «Ο ίδιος ο άνθρωπος σφραγίζει την ιστορική πορεία του με πολέμους» και «οι θάλασσες του πλανήτη είναι συχνά τα θύματα των συμφερόντων του».

Β3. α) συγχρόνως, δημιούργησε, νιώσει, αυξάνονται, άπονη
      β) ουσιαστική, εξαφανίζεται, εφικτή, αραιώνει, χαμηλά.

Β4. α) Με τη χρήση του ερωτηματικού ο συγγραφέας επιδιώκει να διεγείρει τον  προβληματισμό του αναγνώστη, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί ένα κλίμα αμεσότητας και μια αίσθηση διαλόγου μαζί του. Πρόκειται για ρητορική ερώτηση που τοποθετείται για λόγους έμφασης.

Με τη χρήση διπλής παύλας ο συγγραφέας σχολιάζει – συμπληρώνει- τα λεγόμενά του προκειμένου να διασαφηνίσει πλήρως τη σκέψη του, ώστε να αποφύγει τυχόν ασάφειες.
      β) Από την άλλη, η ιστορική πορεία σφραγίζεται από τον ίδιο τον άνθρωπο με πολέμους και αγριότητες, τα υλικά αγαθά θεοποιούνται και η αδικία και οι ανισότητες συντηρούνται.

Γ.1. Επικοινωνιακό πλαίσιο: Άρθρο που θα δημοσιευθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου.
         Τίτλος: «Το περιβάλλον εκπέμπει SOS…..»
        Δεδομένα του θέματος:
      -Ο άνθρωπος δεν σέβεται το φυσικό περιβάλλον, γεγονός που έχει οδυνηρά αποτελέσματα.
      -Υπάρχει ανάγκη αποκατάστασης της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση, που έχει κλονιστεί.

      Ζητούμενα του θέματος: Οι υποψήφιοι καλούνται
     1. να περιγράψουν τα αρνητικά αποτελέσματα της άκριτης επέμβασης του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον
     2. να εξηγήσουν πώς οι άνθρωποι θα μπορούσαν να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση, ώστε να περιοριστεί η οικολογική καταστροφή.

Πρόλογος:
Μπορεί να αναφερθεί ότι διαταράχθηκε η ισορροπία στις σχέσεις ανθρώπου-φύσης. Ο άνθρωπος επιδεικνύει αλαζονική συμπεριφορά απέναντι στη φύση⋅ δεν τη σέβεται.

Στοιχεία για το ζητούμενο 1:

Σ’ ένα πρώτο επίπεδο μπορεί να αναφερθεί ότι τις τελευταίες δεκαετίες η εκμετάλλευση της φύσης από τον άνθρωπο έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις όχι μόνο λόγω της ακόρεστης επιθυμία του ανθρώπου για πλουτισμό, αλλά και εξαιτίας της επιστημονικήςκαι τεχνικής προόδου. Αυτό οδήγησε σε μια σειρά από επιπτώσεις που απειλούν σοβαρότατα το μέλλον του πλανήτη και κατ’ επέκταση την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη. Πιο συγκεκριμένα, χαρακτηριστικές επιπτώσεις την έλλειψης σεβασμού του ανθρώπου προς τη φύση είναι οι ακόλουθες:

-Εξάντληση φυσικών πόρων.

-Μόλυνση του αέρα και των υδάτων, του εδάφους και του υπεδάφους.

-Αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη.

-Ακραία καιρικά φαινόμενα.

-Ορισμένα είδη διατροφής δεν επαρκούν για να καλυφθούν οι επισιτιστικές
ανάγκες, με αποτέλεσμα αρκετά είδη διατροφής να αντικαθίστανται από μεταλλαγμένα προϊόντα, πολλά από τα οποία κρύβουν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία.

-Λόγω της έλλειψης πρασίνου, κυρίως στα αστικά κέντρα, οι συνθήκες διαβίωσης δεν είναι οι κατάλληλες και οι άνθρωποι δεν απολαμβάνουν ουσιαστική ποιότητα ζωής. Επιτείνεται το άγχος και η νευρικότητα των ανθρώπων.

-Υπάρχει ο φόβος της πυρηνικής απειλής.

Στοιχεία για το ζητούμενο 2:

-Η διαταραγμένη σχέση ανθρώπου-φύσης μπορεί να αποκατασταθεί με την απόκτηση εκ μέρους των ατόμων και των κοινωνιών οικολογικής συνείδησης.  Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τρόπους όπως οι παρακάτω:

-Άσκηση αυτοκριτικής. Πρέπει να γίνει συνειδητό από όλους ότι η επιβίωση του ανθρώπου είναι αδύνατη, αν η φύση συνεχίζει να υφίσταται την ίδια κακοποίηση.
-Θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος χρήσης των επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων. Η επιστημονική γνώση και οι εφαρμογές της θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την προστασία και όχι για την καταστροφή του περιβάλλοντος (π.χ. έμφαση σε εναλλακτικές  μορφές ενέργειας, ανακυκλώσιμα υλικά, βιολογικοί καθαρισμοί, βιολογικά προϊόντα).
-Ενίσχυση του μαθήματος της περιβαλλοντικής αγωγής σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο,  προσπάθεια αποκατάστασης του δεσμού του ανθρώπου με τη φύση κυρίως μέσω του ανθρωπιστικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης, η καλλιέργεια  της αισθητικής και της ευαισθησίας των μαθητών. Το θέμα του περιβάλλοντος είναι εθνικό και γι’ αυτό η παιδεία ως βασικός άξονας διαμόρφωσης της εθνικής πολιτικής πρέπει να έχει καθοριστική συμβολή σ’ αυτό.

-Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΜΜΕ να προσεγγίζουν το  ευρύ κοινό προβάλλοντας μηνύματα με οικολογικό χαρακτήρα αποβλέποντας στη μεταστροφή του ανθρώπου σε θέματα περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη είναι η συμβολή των κοινωνικών μέσων, καθώς έχουν μεγάλη απήχηση κυρίως στη νεολαία.

-Επίσης, η σχέση του ανθρώπου με τη φύση μπορεί να αποκατασταθεί, αν αλλάξει το τουριστικό μοντέλο. Για παράδειγμα τα προγράμματα εναλλακτικού τουρισμού και αγροτουρισμού μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους, κυρίως των μεγάλων πόλεων, να έρθουν και πάλι κοντά στη φύση, να αισθανθούν το ζωτικό δεσμό του ανθρώπου με τη φύση. Οι μαθητικές εκδρομές μπορούν να ενταχθούν σε τέτοια προγράμματα βοηθώντας τους νέους να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση.

-Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι η ανάγκη συνεργασίας όλων των υπευθύνων φορέων, ώστε να αλλάξει η νοοτροπία και η συμπεριφορά του ανθρώπουαπέναντι στη φύση.

Επίλογος:
Μιας και το κείμενο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του σχολείου και απευθύνεται κατεξοχήν στους νέους, μπορεί να αναφερθεί ότι οι νέοι πρέπει να πρωτοστατήσουν στις προσπάθειες για ανάκτηση του σεβασμού του ανθρώπου προς τη φύση. Με το δυναμισμό και την ευαισθησία τους είναι σε θέση να αλλάξουν τα δεδομένα. Αφού η προηγούμενη γενιά δεν σεβάστηκε τη φύση, οι νέοι μπορούν να το επιτύχουν, καθώς διαθέτουν τον ενθουσιασμό που χρειάζεται για να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο θεώρηση της ζωής. Γιατί από τη φύση εξαρτάται η ίδια η ζωή του ανθρώπου.

ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ Ο ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Μ. – ΠΟΥΤΟΥ Λ. – ΧΑΝΙΩΤΗ Ν. – ΧΑΤΖΗΤΣΟΜΠΑΝΗ Μ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger