ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

20/9/13

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α' Λυκείου - Εκπαιδευτικό υλικό

Βιντεομαθήματα για τα Αρχαία Α' Λυκείου εδώ.

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ


Σχολικό βοήθημα - Ξενοφώντα Ελληνικά για την Α' Λυκείου


Μετάφραση όλου του έργου Ξενοφώντα Ελληνικά για την Α' Λυκείου


Λεξιλόγιο Ξενοφώντα Ελληνικά για την Α' Λυκείου


Επαναληπτικές ασκήσεις Ξενοφώντα Ελληνικά για την Α' Λυκείου   


Αρχαία Α' Λυκείου - Ξενοφώντος Ελληνικά - Κείμενο, μετάφραση, ασκήσεις

Αρχαία Α' Λυκείου - Επαναληπτικές ερωτήσεις στην εισαγωγή 

Ξενοφώντος Ελληνικά Α' Λυκείου - Ασκησιολόγιο 

Ξενοφώντος Ελληνικά Α' Λυκείου - Σημειώσεις με το αρχαίο κείμενο, τη μετάφραση και ασκήσεις
  Θέματα προαγωγικών εξετάσεων - Αρχαία Α' Λυκείου

Απαντήσεις Τράπεζας Θεμάτων για τα Αρχαία της Α' Λυκείου 


Απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου - Ξενοφώντα Ελληνικά


Online λεξικό αρχικών χρόνων αρχαίων ελληνικών ρημάτων
ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Α' Λυκείου - Το αρχαίο κείμενο και οι μεταφράσεις 


Αρχαία Α' Λυκείου - Επαναληπτικές ερωτήσεις στην εισαγωγή 

Οι αρχικοί χρόνοι των σημαντικότερων ρημάτων των Αρχαίων Α' Λυκείου 

Επαναληπτικές ασκήσεις γραμματικής Αρχαία Α' Λυκείου 

Ομοιότητες και διαφορές Ηροδότου και Θουκυδίδη


Θέματα προαγωγικών εξετάσεων - Αρχαία Α' Λυκείου


Απαντήσεις Τράπεζας Θεμάτων για τα Αρχαία της Α' Λυκείου 


Απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου - Ξενοφώντα ΕλληνικάΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 


Σχολικό βοήθημα - Θουκυδίδη Ιστορία για την Α' Λυκείου 


Αρχαία Α' Λυκείου - Θουκυδίδου Ιστορίαι - Κείμενο, μετάφραση, ασκήσεις


Αρχαία Α' Λυκείου - Επαναληπτικές ερωτήσεις στην εισαγωγή

Εισαγωγή στον Θουκυδίδη Αρχαία Ελληνικά Α' Λυκείου - Βοήθημα

Θέματα προαγωγικών εξετάσεων - Αρχαία Α' Λυκείου


Απαντήσεις Τράπεζας Θεμάτων για τα Αρχαία Α' Λυκείου 


Λύσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου Ξενοφώντα ΕλληνικάΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 


Σχολικό βοήθημα - Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας για το Λύκειο  


Αρχαία Α' Λυκείου - Προτεινόμενες λεξιλογικές ασκήσεις

Αρχαία Α' Λυκείου - Επαναληπτικές ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού 

Επαναληπτικές ασκήσεις Γραμματικής στα Αρχαία Α' Λυκείου

Βασικό λεξιλόγιο για τα Αρχαία Α' Λυκείου

Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας


Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας 


Λεξικό αρχαία ελληνικής γλώσσας Σταματάκου 

Λεξικό ρημάτων της αρχαίας ελληνικής 

Συντακτικό αρχαίας ελληνικής γλώσσας - Βοήθημα

Ορθογραφικό - κλιτικό λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με online αναγνώριση, κλίση, χρονική κι εγκλιτική αντικατάσταση και γραμματική θεωρία όλων των λέξεων


Εννοιολογικό λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με συνώνυμα και γνωμικά online για όλες τις λέξεις 


Εγχειρίδιο γλωσσικής διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας Α' Λυκείου 

Θέματα προαγωγικών εξετάσεων - Αρχαία Α' Λυκείου


Αρχικοί χρόνοι των βασικών ρημάτων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας 

Στοιχεία επανάληψης γραμματικής και συντακτικού για την αρχαία ελληνική γλώσσα 


Συνοπτικό συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας 


Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με πίνακες 


Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με πίνακες 


Αρχαία μετά μουσικής - Ο χρόνος των φωνηέντων

Αρχαία μετά μουσικής - Κανόνες τονισμού 

Αρχαία μετά μουσικής - Tο ρήμα εἰμί 

Αρχαία μετά μουσικής - Ο ξενιτεμένος παῖς

Λυμένες ασκήσεις στα ουσιαστικά α' και β' κλίσης 

Επίθετα β' κλίσης αρχαίας ελληνικής - Λυμένες ασκήσεις 

Ουσιαστικά γ' κλίσης - Λυμένες ασκήσεις 

Βαρύτονα ρήματα αρχαίας ελληνικής - Λυμένες ασκήσεις  

Συνηρημένα ρήματα αρχαίας ελληνικής - Λυμένες ασκήσεις 

Αόριστος Β' - Λυμένες ασκήσεις

Πίνακας με την κλίση του λύω σε όλους τους χρόνους και όλες τις εγκλίσεις σε ενεργητική και μέση φωνή 

Παρατακτικοί και υποτακτικοί σύνδεσμοι στα αρχαία ελληνικά 

Λεξικό αρχαίας ελληνικής γλώσσας - Σταματάκου


Λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

Λεξικό των αρχαίων ελληνικών

Βασικό λεξιλόγιο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας για το αδίδακτο κείμενο

Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής με κωμικογραφήματα


Θεματογραφία αρχαίων ελληνικών κειμένων για το αδίδακτο κείμενο 


Οδηγίες για τη μετάφραση άγνωστου αρχαίου κειμένου


Οδηγίες για συντακτική ανάλυση σε ένα αρχαίο κείμενο


Λεξικό ομαλών και ανωμάλων ρημάτων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας: αρχικοί χρόνοι, σημασία και σύνταξη, αντικαταστάσεις, ετυμολογία, παράγωγα, σύνθετα, ομόηχα, συνώνυμα, αντώνυμα


Η απόδοση των εγκλίσεων της αρχαίας ελληνικής στη νέα ελληνική 

Η μετάφραση των σημαντικότερων επιρρημάτων και επιρρηματικών εκφράσεων στην αρχαία ελληνική γλώσσα 


Τα φωνήεντα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας


Τόνοι και πνεύματα στα αρχαία ελληνικά

Κανόνες τονισμού στα αρχαία ελληνικά


Μέρη του λόγου και παρεπόμενα των κλίσεων στα αρχαία ελληνικά


Το άρθρο στα αρχαία ελληνικά


Πάθη φωνηέντων και συμφώνων στην αρχαία ελληνική γλώσσα


Εγκλιτικά στην αρχαία ελληνική γλώσσα


Προσωπικές αντωνυμίες στα αρχαία ελληνικά


Δεικτικές αντωνυμίες στα αρχαία ελληνικά


Παραγωγή ουσιαστικών από ουσιαστικά στα αρχαία ελληνικά


Παραγωγή ουσιαστικών από ρήματα στα αρχαία ελληνικά


Α' κλίση ουσιαστικών 


Online ασκήσεις για την Α' κλίση ουσιαστικών στα αρχαία ελληνικά


Β' κλίση ουσιαστικών Online ασκήσεις για τη Β' κλίση ουσιαστικών στα αρχαία ελληνικάΓ΄ κλίση ουσιαστικών  Online ασκήσεις για τη Γ' κλίση ουσιαστικών στα αρχαία ελληνικά


Κλίση ανώμαλων ουσιαστικών 


Δευτερόκλιτα επίθετα


Τριτόκλιτα επίθετα


Ανώμαλα επίθετα


Αριθμητικά επίθετα


Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων


Το ρήμα εμί

Το ρήμα λύω 


Πώς κάνω χρονική αντικατάσταση 


Πώς κάνω εγκλιτική αντικατάσταση 


Online ασκήσεις χρονικών κι εγκλιτικών αντικαταστάσεων


Ετυμολογικό λεξικό χρηστικών λέξεων στα αρχαία ελληνικά


Σύνδεση προτάσεων


Σύνδεσμοι


Οι δευτερεύουσες προτάσεις


Απρόσωπη σύνταξη


Σύνταξη απαρεμφάτου


Οι μετοχές


Ευθύς και πλάγιος λόγος


Ενεργητική και παθητική σύνταξη

Γραμματική αρχαίων ελληνικών

Συνοπτική επανάληψη της ύλης του Λυκείου - Βοήθημα με τα κυριότερα σημεία της θεωρίας σύμφωνα με το νέο σύστημα - Περιλαμβάνει Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Έκθεση, Αρχαία και Λατινικά


Συνοπτικό συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας - Βοήθημα με ερωτήσεις, απαντήσεις και 2500 μεταφρασμένα παραδείγματα

Βοήθημα με πίνακες και θεωρία της αρχαίας ελληνικής γραμματικής

Συντακτικό αρχαίας ελληνικής γλώσσας - Βοήθημα 

Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας - Βοήθημα

Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας - Βοήθημα

Πίνακες με την κλίση των ρημάτων της αρχαία ελληνικής

Όλο το ρήμα λύω σε εκπαιδευτικές κάρτες έτοιμες για εκτύπωση

Όλο το ρήμα εἰμί σε μια εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση

Πίνακας καταλήξεων απαρεμφάτων και μετοχών στα αρχαία ελληνικά

Η α' κλίση των ουσιαστικών στα αρχαία ελληνικά

Η β' κλίση των ουσιαστικών στα αρχαία ελληνικά

Η γ' κλίση των ουσιαστικών στα αρχαία ελληνικά

Ανώμαλα ουσιαστικά στα αρχαία ελληνικά

Οι αντωνυμίες στα αρχαία ελληνικά

Οι δευτερεύουσες προτάσεις στα αρχαία ελληνικά μέσα από εκπαιδευτικές κάρτες έτοιμες για εκτύπωση

Οι μετοχές στα αρχαία ελληνικά - Εκπαιδευτικές κάρτες

Η σύνταξη της μετοχής στα αρχαία ελληνικά

Οι επιρρηματικοί προσδιορισμοί στα αρχαία ελληνικά - Εκπαιδευτικές κάρτες

Η απρόσωπη σύνταξη στα αρχαία ελληνικά μέσα από εκπαιδευτικές κάρτες

Απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις στα αρχαία ελληνικά - Θεωρία και ασκήσεις

Αρχικοί χρόνοι των σπουδαιότερων ρημάτων της αρχαίας ελληνικής 

Κλίση των βαρύτονων ρημάτων της αρχαίας ελληνικής σε όλους τους χρόνους και τις εγκλίσεις - Πίνακες

Σύνταξη συνήθων λέξεων στα αρχαία ελληνικά

Συνηρημένα ρήματα αρχαίας ελληνικής

Αόριστος Β' - Θεωρία και ασκήσεις 

Το Συντακτικό της Αττικής Πεζογραφίας σε 10 μαθήματα 

Η β' κλίση ουσιαστικών στα αρχαία μέσα από εκπαιδευτικές κάρτες 

Η α' κλίση ουσιαστικών στα αρχαία μέσα από εκπαιδευτικές κάρτες 

Δευτερόκλιτα επίθετα - Η δεικτική αντωνυμία οὖτος, αὕτη, τοῦτο - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Οι βασικοί όροι μιας απλής πρότασης στα αρχαία ελληνικά: Υποκείμενο - κατηγόρημα - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Οξεία ή περισπωμένη; Online άσκηση για τους τόνους στα αρχαία ελληνικά 

Να συμπληρώσετε τον σωστό τύπο του ρήματος εἰμί στις παρακάτω φράσεις - Online άσκηση 

Πώς προφέρονταν τα αρχαία ελληνικά 

Ο τονισμός των αρχαίων ελληνικών σε δέκα απλά μαθήματα 

Η σύνταξη της μετοχής στα αρχαία ελληνικά - Θεωρία και ασκήσεις 

Ονοματικοί και επιρρηματικοί προσδιορισμοί στα αρχαία ελληνικά - Θεωρία 

Kλίση βαρύτονων ρημάτων σε όλους τους χρόνους και όλες τις εγκλίσεις - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Λεξιλόγιο για το άγνωστο κείμενο στα αρχαία ελληνικά 

Αρχικοί χρόνοι 129 ρημάτων στα αρχαία ελληνικά 

Οι προθέσεις των αρχαίων ελληνικών σε κόμικς - Εκπαιδευτικό βίντεο 

Τα σχήματα λόγου στα αρχαία και τα νέα ελληνικά - Βοήθημα 

Πώς κάνουμε σύνταξη στα αρχαία ελληνικά 

Η Γραμματική των Αρχαίων Ελληνικών σε εκπαιδευτικές κάρτες 

Η κλίση του ρήματος εἰμί 

Τα είδη των προτάσεων στα αρχαία ελληνικά 

Οι κύριοι όροι της πρότασης στα αρχαία ελληνικά 

Συμφωνία των κύριων όρων της πρότασης στα αρχαία ελληνικά 

Οι ονοματικοί προσδιορισμοί στα αρχαία ελληνικά 

Η σύγκριση στα αρχαία ελληνικά 

Αρχικοί χρόνοι ορισμένων βασικών ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής  

Η κλίση του ρήματος λύω στα αρχαία ελληνικά σε όλους τους χρόνους, τις εγκλίσεις και τις φωνές

Οξεία ή περισπωμένη; Online άσκηση για τους τόνους στα αρχαία ελληνικά 

Η σύνταξη του άρθρου στα αρχαία ελληνικά 

Η σύνταξη των αντωνυμιών στα αρχαία ελληνικά 

Η διάθεση του ρήματος στα αρχαία ελληνικά 

Το ρήμα λύω σε ενεργητική και μέση φωνή σε μία εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση  

Αρχικοί χρόνοι ρημάτων της αρχαίας ελληνικής αττικής διαλέκτου

Λεξικό αρχαίας ελληνικής γλώσσας  

Η παθητική φωνή στα αρχαία ελληνικά 

Βασικό λεξιλόγιο της αρχαία ελληνικής γλώσσας έτοιμο για εκτύπωση 

Ο πλάγιος λόγος στα αρχαία ελληνικά 

Αρχαία ελληνική θεματογραφία για τη διδασκαλία της γραμματικής και της σύνταξης της αρχαίας ελληνικής γλώσσας 

Γενικοί κανόνες τονισμού αρχαίας ελληνικής γλώσσας και ειδικοί κανόνες τονισμού για την α', β' και γ' κλίση ουσιαστικών 

Αντωνυμίες αρχαίας ελληνικής - Λυμένες ασκήσεις 

Ετυμολογικό Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής
Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger