ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

30/11/13

Τεστ Συμπτωμάτων Δυσλεξίας

Τεστ Συμπτωμάτων Δυσλεξίας


Ανάγνωση

* Υπάρχει δυσκολία ανάλυσης της συλλαβής/ λέξης γράμμα προς γράμμα;
* Υπάρχει δυσκολία σύνθεσης των γραμμάτων σε συλλαβή, των συλλαβών σε λέξη;
* Έχει αργό ρυθμό ανάγνωσης;
* Δυσκολεύεται όταν διαβάζει δυνατά;
* Χρησιμοποιεί το μολύβι/δάκτυλο για να δείξει την σωστή σειρά;
* «Εισάγει»/ Προσθέτει λέξεις σε πρόταση;
* «Παραλείπει» λέξεις σε πρόταση;
* Κάνει «αντιστροφή» γραμμάτων/συλλαβών(π.χ. «Καμαλάτα» αντί «Καλαμάτα»);
* «Μαντεύει» το περιεχόμενο του κειμένου(π.χ. από λέξεις που επαναλαμβάνονται);
* «Μαντεύει» λέξεις(π.χ. διαβάζει «πατάτα» αντί «πατάτε»);
* Υπάρχει γενικά φτωχή/ ελλιπής κατανόηση του περιεχομένου των λέξεων/κειμένου;

 

Γραπτός Λόγος

* Επαναλαμβάνει τις ίδιες λέξεις;
* Γράφει τα λιγότερο/ ελάχιστα απαραίτητα;
* Το περιεχόμενο του κειμένου είναι κατανοητό;
* Δυσκολεύεται στην ολοκλήρωση των προτάσεων;
* Υπάρχει δυσκολία στη δόμηση των ιδεών(χρονική/λογική αλληλουχία των γεγονότων);
* Υπάρχει δυσκολία στην αντιγραφή από γραπτό κείμενο (π.χ. αντιγραφή από πίνακα);
* Δυσκολεύεται στην εφαρμογή των κανόνων της ορθογραφίας που γνωρίζει;
* Δυσκολεύεται στη χρήση των σημείων στίξης(π.χ. τόνος, τελεία, κ.λ.π) ;
  •  


Οργάνωση

* Υπάρχει φτωχή αντίληψη χρόνου(π.χ. πότε να αρχίσει/τελειώσει μια δραστηριότητα);
* Υπάρχει δυσκολία στην οργάνωση του χρόνου(π.χ. ποιες δραστηριότητες να κάνει/με ποια σειρά/για πόση ώρα);
* Μπερδεύει τις ημερομηνίες και τις ώρες;
* Υπάρχει δυσκολία στην εκτέλεση οδηγιών και εντολών;
  •  Μνήμη

* Υπάρχει δυσκολία στην ανάκληση της σειράς των ημερών και των μηνών;
* Υπάρχει δυσκολία στην ανάκληση της σωστής σειράς της αλφαβήτας;
* Υπάρχει δυσκολία στο να θυμάται σύντομες λίστες;
* Υπάρχει δυσκολία στο να θυμάται τον πολλαπλασιασμό και την προπαίδεια;
  •   ikidcenters.com

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger