ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

12/5/14

Θρησκευτικά Α' Γυμνασίου - Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου


* Ενημέρωση: Προστέθηκαν όλα τα κεφάλαια!


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-4

Εισαγωγή
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι είναι οι παραπομπές;

Η παραπομπή είναι μια σημείωση, όπου ορίζεται με συντομία και ακριβώς το βιβλίο, το κεφάλαιο και ο στίχος, απ' όπου προέρχεται το χωρίο που χρησιμοποιούμε.
Π.χ. Γεν 5,13.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Τι είναι η Βίβλος;

Το όνομα «Βίβλος» προέρχεται από το όνομα μιας πόλης στα παράλια της Φοινίκης. Στη «Βύβλο» εκτεταμένη επεξεργασία και εμπόριο του παπύρου, ώστε το όνομα της πόλης κατέληξε να σημαίνει στα ελληνικά «βιβλίο» και η λέξη «Βίβλος» να σημαίνει
το «βιβλίο των βιβλίων», δηλαδή την Αγία Γραφή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Τι είναι η Αγία Γραφή;

Από τη μια μεριά ο Θεός αναζητά με αγάπη τον άνθρωπο μέσα στην καθημερινή του ζωή, του δείχνει την αλήθεια, τον στηρίζει, τον θεραπεύει από το κακό.
Από την άλλη ο άνθρωπος προσπαθεί να καταλάβει τις ενέργειες του Θεού, να ανταποκριθεί θετικά και να αλλάξει τη ζωή του βελτιώνοντας έτσι και τον κόσμο ολόκληρο.
Αυτήν ακριβώς τη σχέση περιγράφουν οι συγγραφείς της Αγίας Γραφής στα κείμενά τους. Έτσι μπορούμε να λέμε ότι για τους χριστιανούς η Αγία Γραφή είναι ο «λόγος του Θεού».

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Ποια είναι τα μέρη της Αγίας Γραφής, από πόσα βιβλία αποτελούνται και ποια είναι η έννοια της διαθήκης στην Αγία Γραφή;

Η Αγία Γραφή  πρόκειται για δύο αχώριστα ενωμένες συλλογές βιβλίων, μια αρχαιότερη και μια νεότερη: την Παλαιά Διαθήκη, που αποτελείται από 49 βιβλία, και την Καινή Διαθήκη, από 27.
Στη Βίβλο όμως, η λέξη «διαθήκη» έχει την έννοια της συμφωνίας του Θεού με τους ανθρώπους. Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης μιλούν για την παλαιότερη συμφωνία που έκλεισε ο Θεός με τον Αβραάμ και μ’ ένα λαό τον Ισραήλ, πριν τον ερχομό του Χριστού στον κόσμο. Τα βιβλία της Καινής Διαθήκης κάνουν λόγο για τη νεότερη συμφωνία που πραγματοποίησε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός με όλους τους ανθρώπους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2- Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Ποια είναι τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται και ποιο είναι το περιεχόμενό τους;

Ωστόσο, όλα αυτά τα τόσο διαφορετικά βιβλία έχουν κάτι κοινό: είναι θρησκευτικά. Μιλούν δηλαδή για τη στενή σχέση των ανθρώπων με το Θεό που τη βλέπουν μέσα στα γεγονότα της καθημερινής ζωής, αλλά και μέσα στα σπουδαία γεγονότα της ανθρώπινης ιστορίας.
Τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: ιστορικά, ποιητικά-διδακτικά και προφητικά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Πότε και πώς γράφτηκαν τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης;

Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης πριν γίνουν γραπτά κείμενα ήταν προφορικές παραδόσεις. Λόγια
δηλαδή και αφηγήσεις που οι Εβραίοι, άντρες και γυναίκες, επαναλάμβαναν ο ένας στον άλλον.
Αιώνες πέρασαν μέχρις ότου κάποιοι αρχίσουν να καταγράφουν αυτές τις αφηγήσεις. Σιγά σιγά δημιουργήθηκε μια συλλογή κειμένων. Αυτή η συλλογή αποτέλεσε τις ιερές γραφές του ισραηλιτικού λαού. Μετά τον ερχομό του Χριστού, και οι χριστιανοί συμπεριέλαβαν αυτή τη συλλογή στη δική τους Αγία Γραφή, ως το πρώτο της τμήμα. Επειδή οι αφηγήσεις αφορούσαν εποχές παλαιότερες από την εποχή του Χριστού, της έδωσαν τον τίτλο Παλαιά Διαθήκη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Σε ποια γλώσσα γράφτηκαν τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης;

Οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης έγραψαν τα κείμενά τους (τα 39) στη μητρική τους γλώσσα που ήταν τα εβραϊκά. Υπάρχουν όμως και κάποια (τα 10) γραμμένα στα ελληνικά

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: Ποια είναι τα μέρη της Αγίας Γραφής και ποιο είναι το περιεχόμενό τους;

Ο Θεός φανερώθηκε στον κόσμο για να σώσει τους ανθρώπους. Να τους φανερώσει την αλήθεια, να τους θεραπεύσει από το κακό και να δώσει αληθινό νόημα στη ζωή τους. Αυτή η φανέρωση του Θεού (Αποκάλυψη) έγινε για πρώτη φορά σ’ έναν άνθρωπο, τον Αβραάμ. Μ’ αυτόν ο Θεός έκλεισε την πρώτη
συμφωνία σωτηρίας (Διαθήκη). Στη συνέχεια η Διαθήκη κλείστηκε όχι μόνο με τον Αβραάμ και τους απογόνους του, αλλά και μ’ όλο το λαό που προήλθε απ’ αυτούς, τον Ισραήλ (Παλαιά Διαθήκη). Στον Ισραήλ ο Θεός έδωσε τις μεγάλες υποσχέσεις για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και με τον Ισραήλ προετοίμασε τον κόσμο να δεχτεί και να καταλάβει το Χριστό. Όλη αυτή η μακραίωνη πορεία και προετοιμασία περιγράφεται στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης.
Μέσα στον ισραηλιτικό λαό γεννήθηκε και έζησε και ο Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός έκλεισε μια νέα συμφωνία σωτηρίας με τους ανθρώπους (Καινή Διαθήκη). Όχι πια μόνο με τον ισραηλιτικό λαό, αλλά με όλους τους λαούς της γης. Έτσι, η υπόσχεση του Θεού στον Αβραάμ για τη σωτηρία του κόσμου εκπληρώθηκε.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: Ποια είναι η θέση της Παλαιάς Διαθήκης στη χριστιανική λατρεία;

Ως χριστιανικό βιβλίο  η Παλαιά Διαθήκη κατέχει σημαντική θέση στη λατρεία της Εκκλησίας. Στις ακολουθίες διαβάζονται κείμενά της. Πολλοί ύμνοι αναφέρονται σε πρόσωπα και γεγονότα που βρίσκουμε στις σελίδες της. Στην εικονογράφηση των ναών συναντάμε πολλά θέματά της.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: Τι ήταν τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας;

Τα πιο παλιά χειρόγραφα των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης που έχουμε είναι του 2ου αι. π.Χ. και βρέθηκαν τυχαία, μαζί με πολλά άλλα, στα σπήλαια του Κουμράν, κοντά στη Νεκρά Θάλασσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3- Η ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Τι εννοούμε όταν λέμε ότι τα βιβλία της Αγίας Γραφής είναι θεόπνευστα;

Εννοούμε ότι ο Θεός φανέρωσε (αποκάλυψε) αλήθειες που μόνοι τους οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να καταλάβουν: ότι ο Θεός είναι ένας και κυρίαρχος όλου του κόσμου, ποιο είναι το καλό και το κακό, ποιος είναι ο προορισμός των ανθρώπων και του κόσμου.. Όλα αυτά είναι θεόπνευστες αλήθειες που ο Θεός φανέρωνε σταδιακά στα γεγονότα της ιστορίας του ισραηλιτικού λαού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Γιατί οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης χρησιμοποιούν στα κείμενά τους ανθρωπομορφικές εκφράσεις;

Οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης έγραφαν στη γλώσσα που μιλούσαν και χρησιμοποιούσαν τις γνώσεις της εποχής τους. Πάντα βέβαια ως κύριο σκοπό είχαν να εκφράσουν στα κείμενά τους τις θεόπνευστες αλήθειες, όσο καλύτερα γινόταν.
Οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, και ιδιαίτερα οι Ανατολίτες, αγαπούσαν πολύ τις ιστορίες. Έτσι, λοιπόν, και οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης χρησιμοποίησαν ιστορίες  χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εικόνες και σύμβολα. Ζωντανές δηλαδή εκφράσεις από τις παραδόσεις του τόπου τους και από την καθημερινή ζωή, που δύσκολα ξεχνιούνται.
Π.χ. παρουσιάζουν το Θεό ως ποιμένα, δηλαδή βοσκό. Άλλοτε πάλι παρουσιάζουν το Θεό να μιλάει, να θυμώνει, να μαλώνει τους ανθρώπους, όπως ένας αυστηρός πατέρας, που όμως νοιάζεται για το παιδί του και θέλει να του βάλει μυαλό.
Τις εκφράσεις αυτές, όπου ο Θεός παρουσιάζεται ως άνθρωπος, τις ονομάζουμε ανθρωπομορφικές. Με τις εικόνες, λοιπόν, τα σύμβολα και τις ανθρωπομορφικές εκφράσεις οι άνθρωποι εκείνης της εποχής μπορούσαν να καταλαβαίνουν καλύτερα το νόημα των βιβλικών διηγήσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4- Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Η λέξη Παλαιστίνη από πήρε το όνομά της;

Η λέξη Παλαιστίνη προέρχεται από την εβραϊκή λέξη Φιλισταία, στην οποία από το τέλος του 13ου αιώνα π.Χ. εγκαταστάθηκαν οι Φιλισταίοι.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Τι γνωρίζετε για τη γη Χαναάν;

Η Παλαιστίνη  αρχικά ονομαζόταν Γη Χαναάν. Η Γη Χαναάν είναι η χώρα που ο Θεός υποσχέθηκε στο λαό του. Γι’ αυτό και ονομάστηκε Γη της Επαγγελίας (χώρα της υπόσχεσης), όπως επίσης και Γη Ισραήλ (= χώρα των Ισραηλιτών). Είναι η γη στην οποία διαδραματίστηκαν τα περισσότερα γεγονότα της Παλαιάς, αλλά και της Καινής Διαθήκης.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5-7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5- Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ
ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Η κλήση του Αβραάμ από το Θεό και η εγκατάσταση στη Χαναάν.

Ο Κύριος είπε στον Άβραμ: «Φύγε από τη χώρα σου, από τους συγγενείς σου κι από το σπίτι του πατέρα σου και πήγαινε σε μια χώρα που εγώ θα σου δείξω. Θα κάνω από σένα ένα μεγάλο έθνος και θα σε ευλογήσω. Μ’ εσένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης»…
Έτσι ο Άβραμ αναχώρησε όπως του είπε ο Κύριος… Μαζί του πήρε τη γυναίκα του, τη Σάρα, και το Λωτ, γιο του αδερφού του. Και έφτασαν στη Χαναάν.
Αργότερα ξέσπασε πείνα στη Χαναάν και ο Άβραμ κατέβηκε με όλη την οικογένειά του στην Αίγυπτο. Όταν το κακό πέρασε, ξαναγύρισε στη Χαναάν. Εκεί ο Θεός του είπε: Όλη τη χώρα που βλέπεις θα τη δώσω σ’ εσένα και στους απογόνους σου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Ποιοι ήταν οι όροι της Διαθήκης που έκλεισε ο Θεός με τον Αβραάμ;

Φανερώθηκε ο Κύριος και του είπε: «Εγώ είμαι ο Θεός παντοκράτορας. Να ζεις σύμφωνα με το θέλημά μου και να είσαι τέλειος. Θα συνάψω μαζί σου Διαθήκη και θα σου δώσω πολλούς απογόνους». Ο Άβραμ έπεσε με το πρόσωπό του στη γη, και ο Θεός του είπε: «Αυτή είναι η Διαθήκη που κάνω μαζί σου. Δε θα ονομάζεσαι πια Άβραμ αλλά Αβραάμ, γιατί θα σε κάνω πατέρα πλήθους εθνών. Θα γίνεις γενάρχης λαών. Τη Διαθήκη μου τη συνάπτω μαζί σου, αλλά θα ισχύει και για όλες τις γενιές των απογόνων. Διαθήκη αιώνια, ώστε να είμαι Θεός δικός σου και των απογόνων σου».

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Η φιλοξενία του Αβραάμ.

Ο Κύριος παρουσιάστηκε στον Αβραάμ. Σήκωσε τα μάτια του και είδε τρεις άντρες να στέκονται απέναντί του. Αμέσως έτρεξε να τους προϋπαντήσει και τους προσκύνησε ως τη γη. «Κύριέ μου», είπε, Ας φέρουν λίγο νερό να πλύνετε τα πόδια σας και μετά μπορείτε ν’ αναπαυθείτε κάτω από το δέντρο. Θα φέρω και λίγο ψωμί να πάρετε…».
Οι 3 άνδρες τότε ρώτησαν τον Αβραάμ: «Του χρόνου τέτοια εποχή θα ξανάρθω, και η γυναίκα σου η Σάρρα θα έχει γιο». Η Σάρρα τα άκουγε όλα αυτά, γιατί στεκόταν από πίσω του. Ο Αβραάμ και η Σάρρα ήταν γέροντες προχωρημένης ηλικίας… Η Σάρρα, λοιπόν, γέλασε κρυφά…
Αλλά ο Κύριος είπε στον Αβραάμ: «Γιατί γέλασε η Σάρρα; Γιατί αμφιβάλλει ότι θ’ αποκτήσει γιο τώρα που γέρασε; Τίποτα δεν είναι αδύνατο για τον Κύριο! Όταν την ίδια εποχή ύστερα από ένα χρόνο θα ξανάρθω σπίτι σου, η Σάρρα θα έχει γιο»

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: Η θυσία του Ισαάκ.

Η Σάρρα έμεινε έγκυος και γέννησε ένα γιο στον Αβραάμ, στα γηρατειά του, στο χρόνο που είχε ορίσει ο Θεός. Ο Αβραάμ ονόμασε το γιο που του γέννησε η Σάρρα Ισαάκ…
Μια μέρα ο Θεός θέλησε να δοκιμάσει την πίστη του Αβραάμ, γι’ αυτό του ζήτησε να θυσιάσει το γιο του τον Ισαάκ. Ο Αβραάμ έκανε όπως ζήτησε ο Κύριος, αλλά την ώρα που ετοιμαζόταν για τη θυσία ο Κύριος σταμάτησε τον Αβραάμ και στη θέση του Ισαάκ του ζήτησε να βάλει ένα ζώο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: Τι σημαίνει το όνομα Αβραάμ;

Πατέρας πολλών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6- Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΗΣΑΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ
ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Ο Θεός ευλογεί τον Ισαάκ.

Ο Αβραάμ είχε φτάσει σε βαθιά γεράματα και ο Κύριος τον είχε ευλογήσει σε όλα… Όταν ο Ισαάκ μεγάλωσε, ο Αβραάμ φρόντισε να βρεθεί γι’ αυτόν η πιο κατάλληλη γυναίκα. Με τη βοήθεια του Θεού, βρέθηκε η όμορφη Ρεβέκκα από τη Μεσοποταμία.
Μετά το θάνατο του Αβραάμ, ο Θεός ευλόγησε τον Ισαάκ, το γιο του…

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Η ιστορία του Ησαύ και του Ιακώβ.

Η Ρεβέκκα όμως ήταν στείρα κι ο Ισαάκ προσευχήθηκε στον Κύριο γι’ αυτό. Ο Κύριος άκουσε την προσευχή του και η Ρεβέκκα έμεινε έγκυος με δίδυμα στην κοιλιά της…
Αυτός που βγήκε πρώτος ήταν ο Ησαύ. Μετά βγήκε ο αδερφός του ο Ιακώβ… Ο Ησαύ έγινε εξαίρετος κυνηγός, ενώ ο Ιακώβ ήταν ήσυχος άνθρωπος. Ο Ισαάκ αγαπούσε περισσότερο τον Ησαύ, ενώ η Ρεβέκκα τον Ιακώβ.
Κάποτε που ο Ησαύ γύρισε κατάκοπος και πεινασμένος στο σπίτι, ο Ιακώβ βρήκε την ευκαιρία να τον εκβιάσει για να του πάρει τα δικαιώματα του πρωτότοκου. Του πρόσφερε δηλαδή ψωμί και φακή με αντάλλαγμα τα πρωτοτόκια. Χωρίς να το καλοσκεφτεί ο Ησαύ δέχτηκε χάνοντας έτσι τα δικαιώματα του πρωτότοκου.
Όταν γέρασε πια ο Ισαάκ και δεν έβλεπε καλά, ο Ιακώβ, με τη βοήθεια της Ρεβέκκας, τον εξαπάτησε, ώστε να πάρει απ’ αυτόν την ευλογία του πρωτότοκου. Ακόμη κι όταν η απάτη φανερώθηκε ο Ισαάκ δεν πήρε πίσω την ευλογία του.
Όταν έφτασαν στ’ αυτιά της Ρεβέκκας τα λόγια του μεγαλύτερου γιου της, … κάλεσε τον Ιακώβ και του είπε: «Ο αδερφός σου ο Ησαύ ... θέλει να σε σκοτώσει…Σήκω και φύγε. Πήγαινε στον αδερφό μου το Λάβαν στη Χαρράν και μείνε εκεί … ώσπου να περάσει ο θυμός του αδερφού σου».

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Από προήλθε το όνομα Ισραήλ;

Ο Ιακώβ ονομάστηκε και Ισραήλ. Το όνομα αυτό θα γίνει αργότερα το εθνικό όνομα όλων των Εβραίων. Στις εβραϊκές λέξεις που συναντούμε την κατάληξη -ηλ ή -ελ σημαίνει ότι περιέχεται η λέξη «Θεός».

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: Η επιστροφή του Ιακώβ.

Ο Ιακώβ κατευθύνθηκε προς τη Χαρράν, στον αδερφό της μητέρας του, Λάβαν. Εκεί δούλεψε για χρόνια κοντά του. Παντρεύτηκε τη Λεία και τη Ραχήλ, έκανε δώδεκα γιους και μία κόρη και απέκτησε πλούτη πολλά. Κάποια στιγμή είπε ο Κύριος στον Ιακώβ: «Γύρνα στη χώρα των προγόνων σου, εκεί όπου γεννήθηκες, κι εγώ θα είμαι μαζί σου». Έτσι, ο Ιακώβ πήρε το δρόμο της επιστροφής στη Χαναάν μαζί με όλη του την οικογένεια. Όμως φοβόταν ότι ο αδερφός του ήταν ακόμη θυμωμένος και θα ζητούσε εκδίκηση. Όταν μάλιστα οι αγγελιαφόροι που έστειλε να προπορευτούν του είπαν ότι ο Ησαύ έρχεται να τον συναντήσει με τετρακόσιους άντρες, τον έπιασε μεγάλη αγωνία. Γι’ αυτό προσευχήθηκε στο Θεό.
Ο Ιακώβ συνέχισε το δρόμο του. Όταν κάποια στιγμή είδε τον Ησαύ να έρχεται με τους άντρες του, πέρασε μπροστά και προσκύνησε στη γη εφτά φορές πριν πλησιάσει τον αδερφό του. Τότε ο Ησαύ έτρεξε να τον συναντήσει και τον αγκάλιασε.
Μετά τη συμφιλίωση ο Ιακώβ πρόσφερε στον Ησαύ κοπάδια με πολλά ζώα. Έπειτα εγκαταστάθηκε στη Συχέμ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7- Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ
ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Οι γιοί του Ιακώβ ζηλεύουν τον αδερφό τους Ιωσήφ.

Ο Ιακώβ ζούσε στη Χαναάν με τους δώδεκα γιους του. Όμως πιο πολύ απ’ όλους αγαπούσε τον Ιωσήφ,
κι αυτό προκαλούσε τη ζήλια των αδερφών του. Η ζήλια έγινε μίσος, όταν κάποτε ο πατέρας τού δώρισε έναν πολύτιμο χιτώνα.
Κάποια όνειρα που είδε και διηγήθηκε στ’ αδέρφια του ο Ιωσήφ έγιναν αφορμή να τον μισήσουν περισσότερο. Στο ένα απ’ αυτά είδε ότι ο ίδιος κι οι αδερφοί του έδεναν δεμάτια από άχυρα κι ότι τα δεμάτια των αδερφών του έσκυψαν και προσκύνησαν το δικό του. Σε ένα άλλο πάλι, ο ήλιος, το φεγγάρι και έντεκα αστέρια προσκυνούσαν τον Ιωσήφ.
Κάποια μέρα ο Ιακώβ έστειλε στους αγρούς τον Ιωσήφ να βρει τους αδερφούς του. Τότε αυτοί βρήκαν την ευκαιρία να σχεδιάσουν να τον σκοτώσουν ρίχνοντάς τον σε ένα ξεροπήγαδο. Τελικά, όμως, τους σταμάτησε ο Ρουβήν κι έτσι αρκέστηκαν να τον πουλήσουν για σκλάβο σ’ ένα καραβάνι περαστικών εμπόρων. Όταν τ’ αδέρφια επέστρεψαν στο σπίτι, είπαν στον πατέρα τους ότι ο Ιωσήφ είχε κατασπαραχθεί από τα θηρία. Απαρηγόρητος ο Ιακώβ άρχισε από τότε να πενθεί το χαμένο του γιο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο.

Οι έμποροι έφεραν τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο και εκεί τον πούλησαν για δούλο σε έναν αξιωματούχο του φαραώ, τον Πετεφρή. Κερδίζοντας την εύνοια του Πετεφρή, ο Ιωσήφ έγινε επιστάτης στην περιουσία του. Όμως μια ακόμη ατυχία τον περίμενε, καθώς η γυναίκα του Πετεφρή τον κατηγόρησε άδικα ότι θέλησε να την πλανέψει. Οργισμένος τότε ο σύζυγος έριξε τον Ιωσήφ στη φυλακή. Ο Κύριος όμως ήταν μαζί του και τον ελέησε, ώστε να κερδίσει την εύνοια του αρχιδεσμοφύλακα, ο οποίος του εμπιστεύτηκε την ευθύνη των φυλακών.
Δυο χρόνια αργότερα ο φαραώ είδε ανησυχητικά όνειρα που κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει. Εφτά άσχημες και καχεκτικές αγελάδες κατασπάραξαν εφτά όμορφες και παχιές και εφτά αδύναμα και καμένα στάχυα κατάπιαν εφτά παχιά και μεστωμένα. Τότε ο ένας από τους αυλικούς, υπέδειξε τον Ιωσήφ ως τον πιο κατάλληλο να ερμηνεύσει τα όνειρα. Έτσι κι έγινε. Ο Ιωσήφ με τη βοήθεια του Θεού, φανέρωσε ότι στην Αίγυπτο μετά από εφτά χρόνια πλούσιας σοδειάς θα ακολουθήσουν εφτά χρόνια ξηρασίας και φτώχειας. Γι’ αυτό θα έπρεπε να φροντίσουν για αποθέματα. Ο φαραώ πείστηκε και τον διόρισε μάλιστα κυβερνήτη της Αιγύπτου.
Στη διάρκεια των εφτά χρόνων ο Ιωσήφ αποθήκευσε μεγάλες ποσότητες σιταριού, φρόντισε με σύνεση το κράτος, παντρεύτηκε και έκανε δυο γιους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Ο Ιωσήφ ξανασμίγει με τα αδέρφια του.

Η πείνα που είχε προβλέψει ο Ιωσήφ ήρθε. Άνθρωποι απ’ όλες τις γύρω χώρες πήγαιναν στην Αίγυπτο για να αγοράσουν σιτηρά. Για τον ίδιο λόγο έφτασαν στην Αίγυπτο και οι αδερφοί του Ιωσήφ, που όταν τον συνάντησαν δεν τον αναγνώρισαν. Εκείνος, αν και τους γνώρισε, δεν φανερώθηκε. Τους έδωσε σιτάρι και για αντάλλαγμα ζήτησε να του φέρουν απ’ τη Χαναάν το μικρό τους αδερφό Βενιαμίν, που είχε μείνει πίσω με τον πατέρα τους. Όταν αυτό έγινε, ο Ιωσήφ με τέχνασμα κατηγόρησε τον Βενιαμίν σαν κλέφτη και απείλησε ότι θα τον κρατήσει για δούλο. Οι αδερφοί συντετριμμένοι τον υπερασπίστηκαν με θέρμη και αυτοθυσία. Ομολόγησαν ότι τους ήταν αδύνατον να επιστρέψουν χωρίς αυτόν στον πατέρα τους, γνωρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα τον σκότωνε, καθώς είχε ήδη χάσει έναν αγαπημένο γιο.
Μετά από όλα αυτά ο Ιωσήφ δεν μπορούσε πια να συγκρατηθεί μπροστά
σ’ όλους εκείνους που τον περιστοίχιζαν…και είπε στους αδερφούς του: «Εγώ είμαι ο Ιωσήφ! Μη λυπάστε και μην έχετε τύψεις που με πουλήσατε, γιατί ο Θεός με έστειλε εδώ πριν από σας για να σας σώσω τη ζωή.
  
ΕΡΩΤΗΣΗ 4: Η οικογένεια του Ιακώβ μεταναστεύει στην Αίγυπτο.

Επέστρεψαν τ’ αδέρφια στη Χαναάν φορτωμένα πολύτιμα δώρα. Ο Ιακώβ στην αρχή δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ζούσε ο αγαπημένος του γιος. Τελικά με την ενθάρρυνση του Θεού αποφάσισε να πάει στην Αίγυπτο. Εκεί ο Ιωσήφ τον υποδέχτηκε θερμά και εγκατέστησε τον πατέρα του και τ’ αδέρφια του στο καλύτερο μέρος της Αιγύπτου.
Ο Ιακώβ πέθανε σε βαθιά γεράματα στην Αίγυπτο, αφού ευλόγησε τα παιδιά του αλλά και τους γιους του Ιωσήφ.
 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 8-10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8- ΟΙ ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Τι είναι η Έξοδος;

Μιλώντας για Έξοδο εννοούμε την απελευθέρωση των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, όπου ζούσαν πια σκλαβωμένοι, και την πορεία τους προς τη Γη της Επαγγελίας· τη χώρα δηλαδή που είχε υποσχεθεί ο Θεός στους Πατριάρχες. Τις διηγήσεις γύρω από αυτά τα μοναδικά γεγονότα τις βρίσκουμε στο βιβλίο που ονομάζεται Έξοδος. Στην καρδιά των διηγήσεων της Εξόδου βρίσκεται η Διαθήκη που έκλεισε ο Θεός με τον ισραηλιτικό λαό στο Σινά. Οι περισσότεροι ερευνητές την τοποθετούν στο τέλος του 13ου αι. π.Χ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Που διαδραματίζεται η ιστορία της Εξόδου;

Οι Ισραηλίτες αναχωρούν από το ανατολικό Δέλτα του Νείλου, όπου κυρίως ήταν εγκατεστημένοι. Μετά τη διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας περνούν απέναντι στη χερσόνησο του Σινά. Αποφεύγουν να ακολουθήσουν τη σύντομη παραλιακή οδό, για να μην απειληθούν από τον αιγυπτιακό στρατό. Έτσι παίρνουν το δύσκολο δρόμο προς τα νότια, που περνάει μέσα από άγονες ερήμους. Φτάνουν στο όρος Σινά, όπου τους δίδεται ο Νόμος. Εκεί βρίσκουν καταφύγιο και οργανώνονται πριν από την είσοδό τους στη Γη της Επαγγελίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Ποιος είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Εξόδου;

Ο Μωυσής, ένας άνθρωπος που υπήρξε ηγέτης, ήρωας, νομοθέτης, προφήτης, μεσίτης ανάμεσα στο Θεό και στο λαό του. Πάνω απ’ όλα όμως: «ο φίλος του Θεού».
   
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8- Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΩΫΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Η διάσωση και η ανατροφή του Μωϋσή.

Όρισαν, λοιπόν, οι Αιγύπτιοι εργοδηγούς για να εξουθενώνουν τους Ισραηλίτες, επιβάλλοντάς τους βαριά έργα. Τους έκαναν τη ζωή αβάστακτη με τη σκληρή δουλειά. Όσο όμως τους καταπίεζαν τόσο οι Ισραηλίτες πλήθαιναν… Έβγαλε τότε διαταγή ο φαραώ για όλο το λαό και είπε: «Κάθε αγόρι που γεννιέται από τους Εβραίους να το ρίχνετε στο Νείλο…».

Εκείνη την εποχή μια κοπέλα έμεινε έγκυος, γέννησε αγόρι και το έκρυψε για τρεις μήνες. Δεν ήταν όμως δυνατό να το κρύβει περισσότερο. Πήρε λοιπόν ένα καλάθι από πάπυρο το άλειψε με πίσσα, έβαλε μέσα το παιδί και το άφησε στις καλαμιές, στις όχθες του Νείλου. Έβαλε και την αδερφή του παιδιού να παρακολουθεί από μακριά τι θα γίνει ...
Η κόρη του φαραώ ήρθε να λουστεί στο Νείλο… Κάποια στιγμή, είδε το καλάθι ανάμεσα στα καλάμια κι έστειλε τη δούλη της να το πάρει. Το άνοιξε κι είδε μέσα ένα μικρό αγόρι που έκλαιγε. Το λυπήθηκε και είπε: «Αυτό είναι εβραιόπουλο». Τότε η αδερφή του παιδιού ρώτησε την κόρη του φαραώ: «Να πάω να σου φωνάξω μια τροφό από τις Εβραίες, να σου θηλάζει το παιδί;».
Πάει το κορίτσι και φωνάζει τη μητέρα του παιδιού… Έτσι πήρε η γυναίκα το παιδί και το θήλαζε. Όταν το παιδί μεγάλωσε, το έφερε στη θυγατέρα του φαραώ. Εκείνη το υιοθέτησε και του έδωσε το όνομα Μωυσής.

Ο Μωυσής ανατράφηκε στην αιγυπτιακή αυλή κι όταν μεγάλωσε έγινε άνδρας δυνατός και δίκαιος. Οι αδικίες όμως που γίνονταν σε βάρος των συμπατριωτών του τον έφεραν στο σημείο να σκοτώσει έναν Αιγύπτιο που βασάνιζε κάποιο συμπατριώτη του. Για να αποφύγει την τιμωρία αναγκάστηκε να καταφύγει στη γη Μαδιάμ. Εκεί δούλευε βόσκοντας τα πρόβατα του ιερέα Ιοθώρ, ο οποίος τον εκτίμησε
και τον έκανε γαμπρό του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Ο Μωϋσής και η φλεγόμενη βάτος.

Κάποτε ο Μωυσής οδηγώντας τα πρόβατα πέρα από την έρημο, του φανερώθηκε ο Θεός μέσα σε πύρινη φλόγα που έβγαινε από μια βάτο. Όταν ο Κύριος είδε ότι ο Μωυσής πλησίαζε … του φώναξε μέσα από τη βάτο: «Μωυσή, Μωυσή … βγάλε τα σανδάλια σου … γιατί ο τόπος όπου στέκεσαι είναι τόπος άγιος. Εγώ είμαι ο Θεός των προγόνων σου.
Τότε ο Μωυσής σκέπασε το πρόσωπό του, γιατί φοβόταν να κοιτάξει το Θεό. Ο Κύριος συνέχισε: «Είδα τη δυστυχία του λαού μου στην Αίγυπτο και άκουσα την κραυγή τους. Γι’ αυτό κατέβηκα να τους γλιτώσω από τους Αιγυπτίου. Τώρα εγώ σε στέλνω στο φαραώ, να βγάλεις το λαό μου, τους Ισραηλίτες, από την Αίγυπτο».
Ο Μωυσής είπε στο Θεό: «Ποιος είμαι εγώ για να πάω στο φαραώ και να βγάλω τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο;». «Εγώ θα είμαι μαζί σου», του απάντησε ο Θεός… Αλλά ο Μωυσής είπε πάλι: «Θα πάω στους Ισραηλίτες και θα τους πω: ο Θεός των προγόνων σας με έστειλε σε σας. Αυτοί όμως θα με ρωτήσουν ποιο είναι το όνομά του; Τότε ο Θεός απάντησε στο Μωυσή: «Εγώ ειμί ο Ών» που σημαίνει «Εγώ είμαι εκείνος που είμαι».
Ο Μωυσής γεμάτος πίστη στο Θεό και δύναμη κατέβηκε από το βουνό. Πήρε τον αδερφό του Ααρών και πήγαν στην Αίγυπτο, όπου ανακοίνωσαν στους Ισραηλίτες όσα είχε πει ο Θεός. Αυτοί πίστεψαν. Έσκυψαν τότε και προσκύνησαν.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Ποιο είναι το όνομα του Θεού και τι σημαίνει;

Το όνομα του Θεού που γράφεται στα εβραϊκά Γιαχβέ αποδόθηκε με τη φράση «εγώ ειμί ο Ων». Σημαίνει: α) ότι είναι ένας και μοναδικός, β) είναι αιώνιος και γ) δίνει ζωή σε ότι υπάρχει.
Αργότερα οι Ισραηλίτες χρησιμοποίησαν για το Θεό και το όνομα Αδωνάι, που σημαίνει «Κύριος».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9- Η ΕΞΟΔΟΣ   

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Η έξοδος των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο.

Ο Μωυσής και ο Ααρών παρουσιάστηκαν στο φαραώ ζητώντας του, στο όνομα του Θεού, να επιτρέψει στους Ισραηλίτες να αναχωρήσουν από την Αίγυπτο. Εκείνος εξαγριωμένος όχι μόνο δεν τους το επέτρεψε αλλά αύξησε τις καταναγκαστικές τους εργασίες. Τότε συνέβη μια σειρά από καταστροφές που έπληξαν άγρια τη χώρα, οι γνωστές «10 πληγές του φαραώ». Παρ’ όλα αυτά η καρδιά του φαραώ παρέμενε σκληρή σαν πέτρα...
Όταν οι καταστροφές έγιναν δυσβάσταχτες, ο φαραώ αποφάσισε επιτέλους να αφήσει τους Ισραηλίτες να φύγουν. Μπροστά πήγαινε ο Μωυσής με τον Ααρών και πίσω ακολου-
θούσε ο λαός. Όμως πιο μπροστά κι από το Μωυσή προχωρούσε ο ίδιος ο Θεός τη μέρα μέσα σε μια στήλη νεφέλης για να τους δείχνει το δρόμο και τη νύχτα μέσα σε στήλη φωτιάς, για να τους φωτίζει, ώστε να πορεύονται μέρα και νύχτα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Ποιες είναι οι 10 πληγές του φαραώ;

1. Τα νερά του Νείλου και όλων των ποταμών της Αιγύπτου γέμισαν με αίμα.
2. Όλη η Αίγυπτος γέμισε με βατράχους.
3. Όλη η Αίγυπτος γέμισε με σκνίπες που έπεσαν πάνω σε ανθρώπους και ζώα.
4. Όλη η Αίγυπτος γέμισε με σκυλόμυγες που τσιμπούσαν άσχημα ανθρώπους και ζώα.
5. Θάνατος έπεσε πάνω σε πολλά ζώα των Αιγυπτίων.
6. Σκόνη σκέπασε όλη την Αίγυπτο και όταν έπεφτε πάνω σε ανθρώπους και ζώα γέμιζαν με πληγές και φουσκάλες.
7. Πυκνό χαλάζι έπεσε στην Αίγυπτο κι όπου έπεφτε σκορπούσε το θάνατο και την καταστροφή.
8. Ακρίδες σκέπασαν την Αίγυπτο και κατέστρεψαν τα φυτά.
9. Πυκνό σκοτάδι σκέπασε την Αίγυπτο.
10. Θανατώθηκαν όλα τα πρωτότοκα παιδιά των Αιγυπτίων, μαζί και του φαραώ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Οι Ισραηλίτες περνούν την Ερυθρά Θάλασσα.

O φαραώ όμως μετάνιωσε που άφησε τους Ισραηλίτες να φύγουν. Έστειλε λοιπόν στρατό να τους σταματήσει και να τους οδηγήσει πίσω στην Αίγυπτο. Οι Αιγύπτιοι τους πρόλαβαν στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου είχαν στρατοπεδεύσει. Τρόμος μεγάλος κατέλαβε τους Ισραηλίτες. Τότε ο Μωυσής άπλωσε το χέρι του πάνω στη θάλασσα, και ο Κύριος, μ’ έναν ισχυρότατο ανατολικό άνεμο … έκανε τα νερά να υποχωρήσουν. Έτσι η θάλασσα έγινε στεριά. Τα νερά χωρίστηκαν στα δύο και οι Ισραηλίτες πέρασαν από μέσα… Οι Αιγύπτιοι τους ακολούθησαν… Όμως τα νερά ξαναγύρισαν και σκέπασαν … όλο το στρατό του φαραώ που καταδίωκε τους Ισραηλίτες…Εκείνη την ημέρα ο Κύριος γλίτωσε τους Ισραηλίτες από τη δύναμη των Αιγυπτίων… Έτσι άρχισε η πορεία των Ισραηλιτών προς τη Γη της Επαγγελίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: Η πορεία των Ισραηλιτών προς την έρημο του Σινά.

Η περιοχή της χερσονήσου του Σινά, όπου πορεύτηκαν οι Ισραηλίτες, είναι και σήμερα γεμάτη ερήμους. Τρομερή αλλά και ταυτόχρονα θαυμαστή ήταν αυτή η πορεία. Τρομερή εξαιτίας της πείνας, της δίψας, των κινδύνων, της κακουχίας, της απελπισίας, των πειρασμών. Θαυμαστή, επειδή ο παντοδύναμος Θεός δεν έλειψε ποτέ από ανάμεσά τους.

Ακολούθησαν το δρόμο για την έρημο και βάδισαν στην έρημο τρεις μέρες δρόμο χωρίς να βρουν νερό. Τότε ο λαός τα ’βαλε με το Μωυσή και τον ρωτούσε: «Τι θα πιούμε τώρα;» Ο Μωυσής προσευχήθηκε με δυνατή φωνή στον Κύριο και τα νερά έγιναν γλυκά.

Τότε ολόκληρη η ισραηλιτική κοινότητα άρχισε … τα παράπονα ενάντια στο Μωυσή και στον Ααρών: «Καλύτερα να μας είχε θανατώσει ο Κύριος στην Αίγυπτο, εκεί που είχαμε άφθονο το κρέας και χορταίναμε το ψωμί, παρά που μας φέρατε εδώ στην έρημο, για να πεθάνει όλο αυτό το πλήθος από την πείνα»…
Μίλησε τότε ο Κύριος στο Μωυσή και του είπε: «Άκουσα τα παράπονα των Ισραηλιτών. Πες τους ότι το βράδυ θα φάνε κρέας και το πρωί θα χορτάσουν ψωμί»… Πράγματι, το βράδυ ήρθε ένα σμήνος από ορτύκια και σκέπασε το στρατόπεδο. Και το πρωί τριγύρω στο στρατόπεδο υπήρχε ένα στρώμα δροσιάς. Όταν διαλύθηκε η δροσιά, σχηματίστηκε πάνω στην επιφάνεια της ερήμου κάτι λεπτό σαν πάχνη… Οι Ισραηλίτες μάζεψαν άλλος πολύ και άλλος λίγο … και ονόμασαν αυτό που μάζευαν «μάννα». Ήταν λευκό … και η γεύση του ήταν σαν γλύκισμα από μέλι.

Ήρθαν οι Αμαληκίτες να πολεμήσουν με τους Ισραηλίτες. Σε όλη τη διάρκεια της μάχης ο Μωυσής στεκόταν στην κορυφή του λόφου με υψωμένα τα χέρια του προς το Θεό. Έτσι οι Ισραηλίτες πέτυχαν μια μεγάλη νίκη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: Τι σημασία είχαν τα θαύματα στην παλαιά Διαθήκη;

Για την Παλαιά Διαθήκη δηλαδή τα θαύματα ήταν εξαιρετικά συμβάντα, στα οποία οι πιστοί άνθρωποι αναγνώριζαν την παρουσία και τα έργα του Θεού. Πολλά συμβάντα πριν ή μετά την Έξοδο αναγνωρίστηκαν ως θαύματα. Αιώνες μετά όλες αυτές οι διηγήσεις καταγράφηκαν με στόχο όχι να περιγράψουν τι ακριβώς έγινε τότε αλλά να βροντοφωνάξουν την πίστη των ανθρώπων στη δύναμη του μοναδικού Θεού και να δώσουν το μήνυμα ότι δεν είμαστε μόνοι μας στον κόσμο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: Ποια είναι η σημασία του εβραϊκού και του χριστιανικού Πάσχα;

Το γεγονός της Εξόδου των Εβραίων από την Αίγυπτο, συνεχίζουν να το επαναλαμβάνουν κάθε χρόνο μέχρι και σήμερα. Εκείνο το βράδυ κάθε οικογένεια πρόσφερε ως θυσία στο Θεό ένα αρνί για τη σωτηρία όλου του λαού. Η γιορτή του Πάσχα (στα εβραϊκά σημαίνει διάβαση) είναι η μεγαλύτερη γιορτή των Εβραίων.
Οι Χριστιανοί, όταν γιορτάζουν το δικό τους Πάσχα, θυμούνται τον Ιησού Χριστό, που με τη Σταύρωση και την Ανάστασή του τους ελευθέρωσε από κάθε κακό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10- ΟΙ 10 ΕΝΤΟΛΕΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Ο Θεός και ο Ισραήλ συνάπτουν διαθήκη. Ο Μωϋσής στο όρος Σινά.

Οι Ισραηλίτες μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο έφτασαν στην έρημο Σινά. Εκεί κατασκήνωσαν απέναντι από το όρος Σινά, κι ο Μωυσής ανέβηκε στο βουνό για να συναντήσει το Θεό. Τον κάλεσε ο Κύριος …και του είπε: «αν πραγματικά θελήσετε ν’ ακούσετε τα λόγια μου και να φυλάξετε τη Διαθήκη μου, θα γίνετε ο λαός μου ανάμεσα σε όλα τα έθνη»… Αφού κατέβηκε, λοιπόν, ο Μωυσής … και τους ανακοίνωσε όλα αυτά τα λόγια, … όλος ο λαός αποκρίθηκε ομόφωνα: «Ότι είπε ο Κύριος θα το πράξουμε»…Ο Μωυσής ανέφερε τα λόγια του λαού στον Κύριο και φρόντισε να τους προετοιμάσει για τη συνάντησή τους με το Θεό.
Την τρίτη μέρα, λοιπόν άρχισαν βροντές και αστραπές, κι ένα πυκνό σύννεφο ήρθε και κάθισε πάνω στο βουνό… Φόβος μεγάλος κατέλαβε όλο το λαό… Τότε ο Μωυσής κάλεσε το λαό να βγει από το στρατόπεδο για να συναντήσει το Θεό και στάθηκαν κοντά στους πρόποδες του βουνού… Ο καπνός ανέβαινε σαν από καμίνι και το βουνό ολόκληρο σειόταν δυνατά… Ο Θεός μίλησε στο λαό … και τους έδωσε τις 10 εντολές.
Αργότερα αυτές οι Δέκα Εντολές γράφτηκαν πάνω σε δυο πέτρινες πλάκες. Ύστερα ο Μωυσής... τις διάβασε στο λαό. Και είπαν όλοι: «Όλα όσα είπε ο Κύριος θα τα υπακούσουμε και θα τα εφαρμόσουμε».

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Ποιες είναι οι 10 εντολές;

1) Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου. Δεν θα υπάρχουν για σένα άλλοι θεοί εκτός από μένα.
2) Μην κατασκευάσεις για σένα είδωλα και ομοιώματα που έχουν τη μορφή οποιουδήποτε
πράγματος. Αυτά να μην τα προσκυνάς ούτε να τα λατρεύεις...
3) Μην προφέρεις για κανένα λόγο το όνομα του Κυρίου, του Θεού σου...
4) Να θυμάσαι την ημέρα του Σαββάτου, για να την ξεχωρίζεις και να την αφιερώνεις στον Κύριο. Έξι μέρες θα εργάζεσαι και θα κάνεις όλες τις εργασίες σου. Αλλά η έβδομη μέρα είναι μέρα ανάπαυσης, αφιερωμένη στον Κύριο, το Θεό σου.
5) Να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου...
6) Μη φονεύσεις.
7) Μη μοιχεύσεις.
8) Μην κλέψεις.
9) Μην καταθέσεις ψεύτικη μαρτυρία ενάντια στους συνανθρώπους σου.
10) Μην επιθυμήσεις τίποτε απ' ότι ανήκει στο συνάνθρωπό σου...

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Πως εννοούμε την εκλογή του Ισραήλ από το Θεό;

Ο Θεός επιλέγει τον Ισραήλ και τον εμπιστεύεται όχι για να του παρέχει αποκλειστικά προνόμια, αλλά για να γίνει αυτός ο λαός γέφυρα ανάμεσα στο Θεό και σε όλα τα έθνη. Να υπηρετήσει δηλαδή το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Ο Θεός δε νοιάζεται μόνο για τον Ισραήλ, αλλά για όλα τα έθνη του κόσμου. Αργότερα, όταν η ανθρωπότητα θα έχει προετοιμαστεί κατάλληλα, ο Χριστός θα καλέσει τους ανθρώπους όλου του κόσμου να γίνουν παιδιά του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: Η Κιβωτός της Διαθήκης και η Σκηνή του Μαρτυρίου.

Οι πέτρινες πλάκες με το Δεκάλογο φυλάχτηκαν σε ένα κιβώτιο από επιχρυσωμένο ξύλο, την Κιβωτό της Διαθήκης, που ήταν κατασκευασμένη έτσι ώστε οι Ισραηλίτες να μπορούν να τη μεταφέρουν στις μετακινήσεις τους. Γι’ αυτό κατασκεύασαν και ένα κινητό ιερό που επίσης το μετέφεραν όπου κι αν πήγαιναν. Μια σκηνή, δηλαδή, μέσα στην οποία τοποθέτησαν την Κιβωτό της Διαθήκης. Για την κατασκευή της οι Ισραηλίτες πρόσφεραν πολύτιμα υφάσματα και κοσμήματα. Ονομάστηκε Σκηνή του Μαρτυρίου, επειδή «μαρτυρούσε», φανέρωνε δηλαδή, την παρουσία του Θεού ανάμεσα στο λαό του.
   
ΕΡΩΤΗΣΗ 5: Το βιβλίο των Αριθμών και η πορεία των Ισραηλιτών στην έρημο.

Σαράντα χρόνια διήρκεσε, κατά τις διηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης, η πορεία των Ισραηλιτών προς τη Γη της Επαγγελίας. Αυτή η πορεία περιγράφεται κυρίως στο βιβλίο των Αριθμών.
Οι Ισραηλίτες δοκιμάστηκαν σκληρά. Στερήθηκαν, κουράστηκαν, κινδύνεψαν από αρρώστιες, απειλήθηκαν από εχθρικές φυλές. Πάντα όμως με την προστασία του Θεού τα κατάφερναν. Και συνέχιζαν την πορεία τους.
Όμως ο πιο μεγάλος κίνδυνος που αντιμετώπισαν βρισκόταν μέσα τους. Ήταν η έλλειψη εμπιστοσύνης στο Θεό. Όπως τότε που ο Μωυσής ανέβηκε στο όρος Σινά για να πάρει τις πλάκες με το Νόμο και έμεινε εκεί σαράντα μερόνυχτα. Οι Ισραηλίτες νόμισαν ότι χάθηκε· δείλιασαν και ζήτησαν από τον Ααρών να κατασκευάσει είδωλα για να τους οδηγούν στην πορεία τους. Έτσι κι έγινε. Λειώνοντας τα χρυσά τους κοσμήματα ο Ααρών κατασκεύασε το άγαλμα ενός χρυσού μοσχαριού. Άρχισαν τότε να του προσφέρουν θυσίες τρώγοντας και χορεύοντας. Η οργή του Μωυσή, όταν κατέβηκε από το βουνό, ήταν μεγάλη. Ζήτησε μάλιστα ο ίδιος συγγνώμη από το Θεό εκ μέρους του λαού.
Με αρχηγό τους λοιπόν το φίλο του Θεού, Μωυσή, και κουβαλώντας πάντα μαζί τους την Κιβωτό της Διαθήκης συνέχισαν να πορεύονται προς τη Γη που τους υποσχέθηκε ο Θεός, τη Γη της Επαγγελίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: Με ποιες γιορτές οι Ισραηλίτες γιορτάζουν την έρημο και την προσφορά του Νόμου;

Οι σημερινοί Εβραίοι θυμούνται τη θαυμαστή περίοδο της ερήμου με τη γιορτή της Σκηνοπηγίας.
Επτά εβδομάδες μετά τη γιορτή του Πάσχα οι Ισραηλίτες γιορτάζουν την Πεντηκοστή. Μ’ αυτήν θυμούνται την προσφορά του Νόμου από το Θεό στο όρος Σινά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11- Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ ΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ   

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Το Δευτερονόμιο και ο θάνατος του Μωϋσή.

Ο Μωυσής δεν πρόλαβε να μπει στη Γη της Επαγγελίας. Λίγο πριν πεθάνει, μίλησε στο λαό του, τους υπενθύμισε τη Διαθήκη και τους έδωσε οδηγίες. Όλα όσα είπε περιέχονται στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που ονομάζεται Δευτερονόμιο (= επανάληψη του Νόμου).
Λίγο πριν κλείσει τα μάτια του, είδε από μακριά τη γη Χαναάν, ευλόγησε το λαό και οι Ισραηλίτες τον έκλαψαν για τριάντα μέρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Ο Ιησούς του Ναυή.

Επικεφαλής των Ισραηλιτών μπήκε τώρα ο αγαπημένος συνεργάτης του Μωυσή, ο Ιησούς του Ναυή. Ήταν αυτός που θα οδηγούσε τους Ισραηλίτες να μπουν στη Γη της Επαγγελίας. Γι’ αυτό και το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που περιγράφει την κατάκτηση της χώρας έχει το όνομά του: Ιησούς του Ναυή. Το βιβλίο αρχίζει με τους Ισραηλίτες να βρίσκονται στρατοπεδευμένοι στις πεδιάδες της Μωάβ. Εκεί ο Θεός ανανεώνει τις Επαγγελίες του, ευλογεί το νέο αρχηγό, του ζητάει να τηρεί το Νόμο που του παραθόδηκε από το Μωυσή και τον διαβεβαιώνει ότι «ο Κύριος ο Θεός σου θα είναι μαζί σου όπου κι αν πας».

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Η εγκατάσταση των Ισραηλιτών στη Χαναάν.

Οι Ισραηλίτες, κρατώντας ψηλά στους ώμους τους την Κιβωτό της Διαθήκης, πέρασαν τα ορμητικά νερά και διάβηκαν τον Ιορδάνη. Στην πορεία τους βρέθηκαν μπροστά στην Ιεριχώ.
Η Ιεριχώ είχε τα τείχη της κλειστά κι αμπαρωμένα, για να μην μπορέσουν να μπουν οι Ισραηλίτες. Κανείς δεν έβγαινε ούτε έμπαινε στην πόλη…Και πάλι με τις οδηγίες του Θεού, μόλις οι Ισραηλίτες άρχισαν να σαλπίζουν με τις σάλπιγγές τους, τα τείχη της πόλης κατέρρευσαν. Τότε ο στρατός επιτέθηκε στην πόλη, όρμησαν κατ’ ευθείαν μέσα και την κατέλαβαν. Με την πάροδο των χρόνων οι Ισραηλίτες εγκαταστάθηκαν στη Χαναάν. Ο Κύριος έδωσε στους Ισραηλίτες ολόκληρη τη χώρα που είχε υποσχεθεί με όρκο στους προπάτορές τους.
  
ΕΡΩΤΗΣΗ 4: Είναι άραγε ο Θεός με το μέρος ενός λαού;

Στους πολέμους ο Θεός παρουσιάζεται να παίρνει το μέρος των Ισραηλιτών και να φέρεται σκληρά στους εχθρούς τους. Είναι ανάγκη να έχουμε υπόψη μας ότι για αιώνες οι αρχαίοι πίστευαν ότι κάθε λαός είχε το δικό του θεό, που του χάριζε τη νίκη ενάντια στους εχθρούς του. Έτσι και οι Ισραηλίτες κάθε τους νίκη την απέδιδαν στον Κύριο.
Στην πραγματικότητα, ο Θεός είναι ο υποστηρικτής της ζωής κάθε ανθρώπου και κάθε λαού. Αυτήν την αλήθεια όμως έπρεπε να περάσουν αιώνες ώσπου να την αποδεχτούν οι άνθρωποι. Εντούτοις κομματάκια αυτής της αλήθειας είχαν αρχίσει να καταλαβαίνουν και οι Ισραηλίτες. Αργότερα, όταν η ανθρωπότητα θα έχει ετοιμαστεί για να το ακούσει, ο Χριστός θα διακηρύξει πολλές φορές καθαρά ότι ο Θεός είναι Πατέρας όλων των ανθρώπων.
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 12 - 18

Θρησκευτικά Α' Γυμνασίου - Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου.
Θρησκευτικά Α' Γυμνασίου -Λύσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου.
Θρησκευτικά Α' Γυμνασίου - Λυσάρι.
Θρησκευτικά Α' Γυμνασίου - Βοήθημα.
Θρησκευτικά Α' Γυμνασίου - Ερωτήσεις και απαντήσεις ανά ενότητα.

19 σχόλια :

 1. βλακεια εχει μονο μεχρι το 10το κεφαλαιο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. που βρισκουμε το κεφαλαιο 23

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. sas parakalo valte kai to 19o mathima sta thriskeytika

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. βαλτε τα οοοοοοοοοοολλαααααααααααααααααα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. βαλτα ολα γτ πρεπει να τα ξερω χδ!!!!!!!! θα με σωσετε γτ δεν τα κανω μονος σπιτι!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Βάλτε τα μαθήματα μέχρι το 25 σας παρακαλώ!!! Χρειάζομαιτο 20 ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. balte kialaaaaaa........kefalaiaaa

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. βαλτε και αλλα κεφαλαιααααααα θα με βοηθησετε απιστευτα !!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Βάλτε τα όλα ρε δεν έχω τι να γράψει θα πάρω κουλουράκι στο τριμηνο😢

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger