ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Πελοποννήσου - Πληροφορίες για τη σχολή

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Το τμήμα αποσκοπεί στην εκπαίδευση εξειδικευμένων στελεχών στον τομέα διοίκησης και διαχείρισης ελεγκτικών και ασφαλιστικών εργασιών.

Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Ελεγκτικών και ασφαλιστικών εργασιών είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Σε όλα τα εξάμηνα σπουδών, εκτός του τελευταίου, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις κ.α Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει κυρίως την πρακτική άσκηση του φοιτητή στο επάγγελμα και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, που εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του τμήματος σε ένα θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.

Αγορά Εργασίας
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι πτυχιούχοι θα μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε τμήματα ελέγχου Α.Ε. και Ε.Π.Ε., Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, σε ελέγχους διαχείρισης και λειτουργίας οικονομικών οργανισμών, ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ..


Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger