ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

11/3/17

"Κάνουν... αλλά δεν κάνουν..." Μια άσκηση για τα ρήματα στη δυσλεξία!Τα παιδιά με Δυσλεξία είναι γνωστό πως παρουσιάζουν κενά και δυσκολεύονται να κατανοήσουν, να ξεχωρίσουν και να αναγνωρίσουν τους όρους του Λόγου. Η αναγνώριση ενός Ουσιαστικού, ενός Επιθέτου ή ενός Ρήματος μπορεί να γίνει μια διαδικασία που ταλαιπωρεί τα Δυσλεξικά παιδιά, δυσκολία που φαίνεται πιο δυναμικά όταν χρειάζεται να φτιάξουν οικογένειες λέξεων.

Τα προγράμματα παρέμβασης εμπλέκουν τα παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες σε ασκήσεις που σκοπό έχουν να τα βοηθήσουν, να κατακτήσουν τους όρους της Γλώσσας με έναν πιο βιωματικό τρόπο αφού αυτός είναι και ο πιο αποτελεσματικός δρόμος μάθησης για αυτούς τους μαθητές. 

Τα Ρήματα είναι μια μεγάλη και βασική κατηγορία λέξεων και είναι πολύ σημαντικό το παιδί με Δυσλεξία με ευκολία να τα αναγνωρίζει και να τα χειρίζεται. Η άσκηση: "Τι κάνουν και τι δεν κάνουν;" βοηθά σε αυτό το σκοπό!Τι κάνουν και τι δεν κάνουν;


Οι άνθρωποι _________αλλά δεν _______________.

Το πουλί__________ αλλά δεν__________________.

Τα αυτοκίνητα ___________ αλλά δεν ______________.

Ο λύκος ___________ αλλά δεν __________________.

Η μαμά ____________ αλλά δεν _________________.

Ο αέρας ______________ αλλά δεν ________________.

Οι δάσκαλοι ____________ αλλά δεν _______________.

Η τηλεόραση ____________ αλλά δεν ______________.

Η κόρη ________________ αλλά δεν _______________.

Τα τηλέφωνα _____________ αλλά δεν _____________.

Ο φούρναρης _____________ αλλά δεν ______________.

Τα ψάρια _______________ αλλά δεν _______________.

Το μωρό _______________ αλλά δεν _______________.

Η θάλασσα ______________ αλλά δεν ______________.

Ο γιατρός _______________ αλλά δεν ______________.

Οι αγρότες ______________ αλλά δεν _______________.


Η συγγραφέας _____________ αλλά δεν _____________.


Tip: 
Μπορείτε με αυτό το τρόπο να αναλύσετε ένα κείμενο (βιβλίο, παραμύθι, κόμικ κτλ.) που έχετε διαβάσει με το παιδί και να μιλήσετε για αυτά που κάνουν και δεν κάνουν οι ήρωες της ιστορίας!

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος,dyslexiaathome.blogspot.gr


Περισσότερες συμβουλές εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger