ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

5/4/17

Πίνακας με τις πιο συχνές συντομογραφίες της νέα ελληνικής γλώσσας

Συντομογραφίες ονομάζονται οι γραφές ορισμένων λέξεων που χρησιμοποιούνται συχνά στον λόγο και συνηθίζεται να γράφονται συντομευμένες. Στον πίνακα παρατίθενται οι πιο συχνόχρηστες από αυτές.

αγ .= άγιος
αι. = αιώνας
α.α. = αντ' αυτού
αρ. = αριθμός
βλ. = βλέπε
γραμ. = γραμμάριο
δίδα = δεσποινίδα
δηλ.=δηλαδή
δρ. = διδάκτωρ
εκ. = εκατοστό
κ.ο.κ = και ούτω καθεξής
κ.= κύριος, κυρία
κκ. = κύριοι, κυρίες
κ.ά. = και άλλα
κτλ. = και τα λοιπά
λ.χ. = λόγου χάρη
μ. = μέτρα
μ.μ. = μετά
μεσημβρίαν
μ.Χ. = μετά Χριστόν
ο.π. = όπου
παραπάνω
πρβλ. = παράβαλε
π.μ. = προ μεσημβρίας
π.χ. = παραδείγματος χάρη
π.Χ. = πρό Χριστού
στ. = στίχος
τ.μ. = τετραγωνικό  μέτρο
ΥΓ. = υστερόγραφο
φφ. = φύλλα
xλμ. = χιλιόμετρο
ώ. = ώρα
Περισσότερα φιλολογικά εδώ.
α

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger