ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

26/6/18

Χωρίς Πανελλαδικές στη Αστυνομία για υποψηφίους με αγωνιστική διάκριση πριν συμπληρώσουν ηλικία 12 ετών
Στη Σχολή Αστυφυλάκων εισάγονται, χωρίς εξετάσεις και καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε οριζομένου αριθμού μέχρι δέκα (10) αθλητές/τριες, οι οποίοι/ες έχουν πετύχει αγωνιστική διάκριση.

Ειδική ρύθμιση για υποψηφίους που πέτυχαν  αγωνιστική διάκριση σε ηλικία  πριν συμπληρώσουν το 12ο έτος της ηλικίας τους,δηλαδή  πριν την 08-10-2008 και δεν έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών (06-06-2018), δηλαδή η διάκριση, προβλέπει η Προκήρυξη για τις Αστυνομικές Σχολές.
Συγκεκριμένα η   ρύθμιση αναφέρει τα εξής:
Στη  Σχολή Αστυφυλάκων εισάγονται, χωρίς εξετάσεις και καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε οριζομένου αριθμού μέχρι δέκα (10) αθλητές/τριες, οι οποίοι/ες έχουν πετύχει αγωνιστική διάκριση υπό το καθεστώς των ρυθμίσεων του άρθρου 34 παρ. 2 και 11 του Ν. 2725/1999 (Υ.Ε.Κ. Α ́- 121), όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με τα άρθρα 18 παρ. 12 του Ν. 3708/2008 (Υ.Ε.Κ. Α ́-210), και 45 παρ. Γ2 του Ν. 3773/2009 (Υ.Ε.Κ. Α ́-120), ήτοι
α) έχουν σημειώσει την απαιτούμενη διάκριση πριν την 08-10-2008, και,
β) δεν έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών (06-06-2018), δηλαδή πρέπει να έχουν γεννηθεί μεταγενέστερα της 06-06-1996, εφόσον έχουν και τα λοιπά προσόντα που απαιτούνται για τους/ις υποψήφιους/ες Δοκίμους Αστυφύλακες, όπως αναφέρονται στο Κεφ. II της Προκήρυξης.
Οι Ειδικές κατηγορίες, όπως αναφέρονται στην ενότ. Α παρ. 1 του παρόντος κεφαλαίου δεν ισχύουν για τους αθλητές/τριες.
Η διάταξη δεν είναι καινούργια
Ανατρέξαμε και στην περσινή προκήρυξη όπου η παραπάνω διάταξη υπήρχε, που σημαίνει ότι δεν προστέθηκε ειδικά για φέτος και απ ότι φαίνεται δεν πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger