ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

7/12/19

Μαθηματικά Ε' Δημοτικού - Λύσεις ασκήσεων

Ενότητα 1

Υπενθύμιση Α' μέρος - Λύσεις σχολικού βιβλίου / Λύσεις τετραδίου εργασιών

Υπευνθύμιση Β' μέρος - Λύσεις σχολικού βιβλίου / Λύσεις τετραδίου εργασιών

Πώς λύνουμε ένα πρόβλημα - Λύσεις σχολικού βιβλίου / Λύσεις τετραδίου εργασιών

Οι φυσικοί αριθμοί - Λύσεις σχολικού βιβλίου / Λύσεις τετραδίου εργασιών

Αξία θέσης ψηφίου στους φυσικούς αριθμού - Λύσεις σχολικού βιβλίου / Λύσεις τετραδίου εργασιών

Σύγκριση και διάταξη στους φυσικούς αριθμού - Λύσεις σχολικού βιβλίου / Λύσεις τετραδίου εργασιών

Στρογγυλοποίηση στους φυσικούς αριθμού - Λύσεις σχολικού βιλίου / Λύσεις τετραδίου εργασιών

1ο επαναληπτικό κεφάλαιο - Λύσεις σχολικού βιβλίου / Λύσεις τετραδίου εργασιών

Ενότητα 2

Η πρόσθεση και η αφαίρεση στους φυσικούς αριθμούς - Λύσεις σχολικού βιβλίου / Λύσεις τετραδίου εργασιών

Ο πολλαπλασιασμός στους φυσικούς αριθμούς - Λύσεις σχολικού βιβλίου / Λύσεις τετραδίου εργασιών

Πολλαπλάσια και διαιρέτες - Λύσεις σχολικού βιβλίου / Λύσεις τετραδίου εργασιών

Κριτήρια διαιρετότητας - Λύσεις σχολικού βιβλίου / Λύσεις τετραδίου εργασιών

Η διαίρεση στους φυσικούς αριθμούς - Λύσεις σχολικού βιβλίου / Λύσεις τετραδίου εργασιών

2o επαναληπτικό κεφάλαιο - Λύσεις σχολικού βιβλίου / Λύσεις τετραδίου εργασιών 

Ενότητα 3

Οι κλασματικοί αριθμοί - Λύσεις σχολικού βιβλίου / Λύσεις τετραδίου εργασιών

Το κλάσμα ως πηλίκο διαίρεσης - Λύσεις τετραδίου εργασιών

Ισοδυναμία κλασμάτων – Απλοποίηση κλασμάτων - Λύσεις τετραδίου εργασιών

Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων - Λύσεις τετραδίου εργασιών

Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων - Λύσεις τετραδίου εργασιών

Πολλαπλασιασμός φυσικού αριθμού ή κλάσματος με κλάσμα – Αντίστροφοι αριθμοί - Λύσεις τετραδίου εργασιών

Διαίρεση κλασμάτων - Λύσεις τετραδίου εργασιών

Αναγωγή στην κλασματική μονάδα - Λύσεις τετραδίου εργασιών

3o επαναληπτικό κεφάλαιο - Λύσεις τετραδίου εργασιών

Ενότητα 4

Συλλογή οργάνωση και αναπαράσταση δεδομένων - Λύσεις τετραδίου εργασιών

Χαρακτηριστικές τιμές δεδομένων – Μέση τιμή - Λύσεις τετραδίου εργασιών

4ο επαναληπτικό κεφάλαιο - Λύσεις σχολικού βιβλίου - Λύσεις τετραδίου εργασιών

Ενότητα 5

Δεκαδικά κλάσματα – Δεκαδικοί αριθμοί - Λύσεις τετραδίου εργασιών

Διάταξη δεκαδικών αριθμών – Αξία θέσης ψηφίου στους δεκαδικούς - Λύσεις τετραδίου εργασιών

Η στρογγυλοποίηση στους δεκαδικούς αριθμούς - Λύσεις τετραδίου εργασιών

Η πρόσθεση και η αφαίρεση στους δεκαδικούς αριθμούς - Λύσεις τετραδίου εργασιών

Ο πολλαπλασιασμός στους δεκαδικούς αριθμούς - Λύσεις τετραδίου εργασιών

Η διαίρεση στους δεκαδικούς αριθμούς - Λύσεις τετραδίου εργασιών

Η έννοια του ποσοστού - Λύσεις τετραδίου εργασιών

Διαφορετικές εκφράσεις των αριθμών - Λύσεις τετραδίου εργασιών

5ο επαναληπτικό κεφάλαιο - Λύσεις τετραδίου εργασιών

Ενότητα 6

Οι αρνητικοί αριθμοί - Λύσεις τετραδίου εργασιών

Γεωμετρικά και αριθμητικά μοτίβα - Λύσεις τετραδίου εργασιών

Ισότητες και ανισότητες - Λύσεις τετραδίου εργασιών

6ο επαναληπτικό - Λύσεις τετραδίου εργασιών

Ενότητα 7

Μετράω και σχεδιάζω σε κλίμακες - Λύσεις τετραδίου εργασιών

Προσανατολισμός στον χώρο - Λύσεις τετραδίου εργασιών


Μέτρηση γωνιών - Λύσεις τετραδίου εργασιών

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες - Λύσεις τετραδίου εργασιών

Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές - Λύσεις τετραδίου εργασιών

Καθετότητα – Ύψη τριγώνου - Λύσεις τετραδίου εργασιών


Κύκλος – Μήκος κύκλου - Λύσεις τετραδίου εργασιών

7ο επαναληπτικό - Λύσεις τετραδίου εργασιών

Ενότητα 8

Μονάδες μέτρησης του μήκους - Λύσεις τετραδίου εργασιών

Γεωμετρικά σχήματα - Η περίμετρος - Λύσεις τετραδίου εργασιών

Μονάδες μέτρησης της επιφάνειας - Λύσεις τετραδίου εργασιών

Εμβαδό τετραγώνου, ορθογωνίου και ορθογώνιου τριγώνου - Λύσεις τετραδίου εργασιών

Γεωμετρικά στερεά – Ο όγκος - Λύσεις τετραδίου εργασιών

Μονάδες μέτρησης του όγκου και της χωρητικότητας - Λύσεις τετραδίου εργασιών

Μονάδες μέτρησης της μάζας - Λύσεις τετραδίου εργασιών

Μονάδες μέτρησης του χρόνου - Λύσεις τετραδίου εργασιών

8ο επαναληπτικό - Λύσεις τετραδίου εργασιών

Μαθηματικά Ε' Δημοτικού νέο βιβλίο - Λυσάρι
Μαθηματικά Ε' Δημοτικού νέο βιβλίο - Βοήθημα
Μαθηματικά Ε' Δημοτικού - Λύσεις ασκήσεων νέου βιβλίου
Μαθηματικά Ε' Δημοτικού - Απαντήσεις ασκήσεων νέου βιβλίου
Μαθηματικά Ε' Δημοτικού - Λύσεις στο τετράδιο εργασιών
Μαθηματικά Ε' Δημοτικού - Απαντήσεις στο τετράδιο εργασιών
Mathimatika E Dimotikou - Lyseis
Mathimatika E Dimotikou - Apantiseis
Mathimatika E Dimotikou - Lysari
Mathimatika E Dimotikou - Voithima
Mathimatika E Dimotikou - Lyseis tetradio ergasion
Mathimatika E Dimotikou - Apantiseis tetradio ergasion

1 σχόλιο :

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger