ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

7/10/21

Αρχαία ελληνικά - Ασκήσεις γραμματικής ανά γραμματικό φαινόμενο

Αλφάβητο και Τονισμός 1

Αλφάβητο και Τονισμός 2

 

Πρώτη Κλίση των Ουσιαστικών

 

Πρωτόκλιτα Συνηρημένα Ουσιαστικά

 

Δεύτερη Κλίση των Ουσιαστικών

 

Δευτερόκλιτα Συνηρημένα Ουσιαστικά

 

Αττική δεύτερη κλίση

 

Τρίτη Κλίση των Ουσιαστικών:

Φωνηεντόληκτα ουσιαστικά

Αφωνόληκτα ουσιαστικά

Ημιφωνόληκτα ουσιαστικά

 

Πρώτη και Δεύτερη Κλίση των Ουσιαστικών

 

Πρώτη, Δεύτερη και Τρίτη Κλίση των Ουσιαστικών

 

Δευτερόκλιτα Επίθετα

 

Συνηρημένα Δευτερόκλιτα Επίθετα

 

Αττικόκλιτα Επίθετα

 

Τριτόκλιτα Επίθετα

Τριτόκλιτα Αφωνόληκτα Επίθετα

 

Ανώμαλα Επίθετα [κυρίως πολύς, μέγας]

 

Κλίση των Μετοχών

 

Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων 1

Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων 2

 

Αριθμητικά

 

Αντωνυμίες:

Προσωπικές - Δεικτικές - Οριστικές

Κτητικές - Αυτοπαθητικές - Αλληλοπαθητικές

Ερωτηματικές  -  Αόριστες - Αναφορικές

 

Ρήματα της α΄ συζυγίας (σε -ω) - Φωνηεντόληκτα και Αφωνόληκτα:

Οριστική έγκλιση

Υποτακτική έγκλιση

Ευκτική έγκλιση

Προστακτική έγκλιση

 

Ρήματα της α΄ συζυγίας (σε -ω) - Ενρινόληκτα, Υγρόληκτα και Υπερδισύλλαβα σε -ίζω

 

Αόριστος β΄

 

Παθητικοί Χρόνοι

 

Ρήματα Συνηρημένα σε -άω, -ῶ

 

Ρήματα Συνηρημένα σε -έω, -ῶ

 

Ρήματα Συνηρημένα σε -όω, -ῶ

 

Ρήματα της β΄ συζυγίας (σε -μι) - Συμφωνόληκτα

 

Ρήμα της β΄ συζυγίας (σε -μι) Φωνηεντόληκτο - ἵστημι

Ρήμα της β΄ συζυγίας (σε -μι) Φωνηεντόληκτο - τίθημι

Ρήμα της β΄ συζυγίας (σε -μι) Φωνηεντόληκτο - ἵημι

Ρήμα της β΄ συζυγίας (σε -μι) Φωνηεντόληκτο - δίδωμι

Ρήματα της β΄ συζυγίας (σε -μι) - Φωνηεντόληκτα 1

Ρήματα της β΄ συζυγίας (σε -μι) - Φωνηεντόληκτα 2

 

Αόριστοι β΄ βαρύτονων ρημάτων που κλίνονται κατά τα ρήματα σε -μι

 

Άλλα ρήματα της β΄ συζυγίας (σε -μι) [κυρίως εἶμι, φημί, οἶδα] 

Περισσότερο υλικό για το Λύκειο εδώ.
Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger