ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

15/10/21

Φυσική Γ' Λυκείου Προσανατολισμού - Θεωρία και ασκήσεις ανά κεφάλαιο και ανά θέμα

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

1.1 Μαγνητικό Πεδίο σε ΡΕΥΜΑΤΟΦΟΡΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ

Θεωρία

★ Μαγνητικό Πεδίο σε ΡΕΥΜΑΤΟΦΟΡΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ

Ασκήσεις

◆ Α΄ΘΕΜΑ Μαγνητικό πεδίο

◆ Β΄ΘΕΜΑ Μαγνητικό πεδίο

◆ Γ΄ & Δ΄ ΘΕΜΑ Μαγνητικό πεδίο

1.2 ΔΥΝΑΜΗ Laplace

Θεωρία

★ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ

Ασκήσεις

◆ Α΄ΘΕΜΑ Δύναμη Laplace

◆ Β΄ΘΕΜΑ ΔΎΝΑΜΗ Lalpace

◆ Γ΄ & Δ΄ΘΕΜΑ ΔΎΝΑΜΗ Lalpace

1.3 ΕΠΑΓΩΓΗ

Θεωρία

★ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ

Ασκήσεις

◆ Α΄ ΘΕΜΑ ΕΠΑΓΩΓΗ

◆ Β΄ ΘΕΜΑ ΕΠΑΓΩΓΗ

◆ ΘΕΜΑ Γ΄& Δ΄ ΕΠΑΓΩΓΗ

1.4 ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ

Θεωρία

★ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ

Ασκήσεις

 ΘΕΜΑ Α΄ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ

◆ ΘΕΜΑ Β΄ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ

◆ ΘΕΜΑ Γ&Δ΄ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

◆ Επαναληπτικές Ασκήσεις – Α ΘΕΜΑ

Ασκήσεις

◆ Επαναληπτικές Ασκήσεις – Β ΘΕΜΑ

◆ Επαναληπτικές Ασκήσεις – Γ ΘΕΜΑ

◆ Επαναληπτικές Ασκήσεις – Δ ΘΕΜΑ


Κεφάλαιο 2 : ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

2.1. ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

Θεωρία

★ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

Ασκήσεις

◆ ΘΕΜΑ Α΄ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

◆ Ασκήσεις στις Μηχανικές Ταλαντώσεις

◆ Απλή Αρμονική Ταλάντωση και Δυναμική

Διαγωνίσματα

❋ Τεστ στην Απλή Αρμονική Ταλάντωση

❋ Διαγώνισμα στις ΑΑΤ

2.2. ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Θεωρία

★ ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Ασκήσεις

◆ Ασκήσεις κατανόησης στις Φθίνουσες Ταλαντώσεις

◆ Α΄- Β΄- Γ΄ ΘΕΜΑ στις Φθίνουσες Ταλαντώσεις

2.3. ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Θεωρία

★ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Ασκήσεις

◆ Ασκήσεις στις Εξαναγκασμένες Ταλαντώσεις

2.4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΛΩΝ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ

Θεωρία

★ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΛΩΝ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ

Ασκήσεις

◆ Ασκήσεις στο Διακρότημα

◆ Ασκήσεις στη Σύνθεση Απλών Αρμονικών Ταλαντώσεων


Κεφάλαιο 3 : ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

3.1 ΥΓΡΑ ΣΕ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Θεωρία

★ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΡΕΥΣΤΩΝ

Ασκήσεις

◆ Ασκήσεις στην Ισορροπία Ρευστών

3.2 ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

Θεωρία

★ ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

Ασκήσεις

◆ Α’ ΘΕΜΑ στα Ρευστά σε Κίνηση

◆ Β’ ΘΕΜΑ στα Ρευστά σε Κίνηση

◆ Γ’-Δ’ ΘΕΜΑ στα Ρευστά σε Κίνηση

◆ Ένθετο Ασκήσεων στο Ρευστό – Εξίσωση Bernoulli

3.3 ΤΡΙΒΗ ΣΤΑ ΡΕΥΣΤΑ

Θεωρία

★ Ιξώδες ενός ρευστού

Ασκήσεις

◆ Ασκήσεις στην Τριβή στα Ρευστά

Διαγωνίσματα

❋ Διαγώνισμα στα ΡΕΥΣΤΑ


Κεφάλαιo 4 : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

4.1 ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Θεωρία

★ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ

Ασκήσεις

◆ Πρώτες Ασκήσεις στην Κινηματική του Στερεού

◆ Α΄ ΘΕΜΑ στην Κινηματική του Στερεού

◆ Β΄ ΘΕΜΑ στην Κινηματική του Στερεού

◆ Γ’ – Δ’ ΘΕΜΑ στην Κινηματική του Στερεού

4.2 ΡΟΠΗ ΔΥΝΑΜΗΣ

Θεωρία

★ ΡΟΠΗ ΔΥΝΑΜΗΣ

Ασκήσεις

◆ Α΄ΘΕΜΑ Ροπή Δύναμης

◆ Β΄ ΘΕΜΑ Ροπή Δύναμης

◆ Γ’ – Δ’ ΘΕΜΑ Ροπή Δύναμης

4.3 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Θεωρία

★ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

4.4 ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

Θεωρία

★ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

4.5 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Θεωρία

★ Θ. Ν. ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Ασκήσεις

◆ Α΄ ΘΕΜΑ Ροπή Αδράνειας – 2ος Θ.Ν.

◆ Β΄ ΘΕΜΑ Ροπή Αδράνειας – 2ος Θ.Ν.

◆ Γ’ – Δ΄ ΘΕΜΑ Ροπή Αδράνειας – 2ος Θ.Ν.

4.6 ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΡΟΦΟΡΜΗΣ

Θεωρία

★ ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ

Ασκήσεις

◆ Α΄ ΘΕΜΑ Στροφορμή

◆ Β΄ ΘΕΜΑ Στροφορμή

◆ Γ΄ – Δ’ ΘΕΜΑ Στροφορμή

4.7 ΕΡΓΟ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

Θεωρία

★ ΕΡΓΟ – ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

Ασκήσεις

◆ Α΄ ΘΕΜΑ ΕΡΓΟ ΡΟΠΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ

 Β ΘΕΜΑ ΕΡΓΟ ΡΟΠΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ

◆ Γ΄ – Δ΄ ΘΕΜΑ ΕΡΓΟ ΡΟΠΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ

Διαγωνίσματα

❋ Διαγώνισμα στο Στερεό


Κεφάλαιο 5 : ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

5.1 ΕΙΔΗ ΚΡΟΥΣΕΩΝ

Θεωρία

★ ΚΡΟΥΣΕΙΣ

Ασκήσεις

◆ Α΄ ΘΕΜΑ ΚΡΟΥΣΕΙΣ

◆ Β΄ ΘΕΜΑ ΚΡΟΥΣΕΙΣ

◆ Γ΄ – Δ΄ ΘΕΜΑ ΚΡΟΥΣΕΙΣ

5.2 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER

Θεωρία

Ασκήσεις

Διαγωνίσματα

❋ Διαγώνισμα στις ΚΡΟΥΣΕΙΣ

Περισσότερο υλικό για το Λύκειο εδώ.Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger