ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ

27/5/22

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ορθογραφία;

Κουίζ: Πόσο καλές είναι οι γενικές γνώσεις σου;

Κουίζ: Πόσα καταλαβαίνεις από τη γλώσσα των νέων; Τι σημαίνουν “κάνω beef”, "σένιος", "φορτώνω", "ghosting";...

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην παγκόσμια γεωγραφία;

Κουίζ: Πόσο καλά αγγλικά ξέρεις; Αν κάνεις 10/10 τότε παίρνεις το Lower για πλάκα

Το «τεστ του Αϊνστάιν»: Θα κάνεις το 10/10 στις 10 απλές ερωτήσεις που απαντούν σωστά μόνο όσοι έχουν IQ 150;
Πώς να γράψεις ΑΡΙΣΤΑ στην Έκθεση στις πανελλήνιες - Υλικό για την τελική επανάληψη στα Νέα Ελληνικά Γ' Λυκείου

Σχέδιο για εκπαιδευτικούς να κάνουν ανώνυμες καταγγελίες για περιστατικά σχολικής βίας και αλλαγές στο ποινολόγιο των μαθητών ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας

 

Την ενεργοποίηση του "εργαλείου" της ανώνυμης καταγγελίας από τους εκπαιδευτικούς και αλλαγές στο ¨ποινολόγιο των μαθητών προανήγγειλε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως , απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις του esos,στη Συνέντευξη Τύπου, όπου παρουσιάστηκε το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ.

Για τη σχολική βία  η Ν. Κεραμέως είπε ότι δρομολογείται οριζόντια κυβερνητική παρέμβαση και  σε ερώτηση πως προστατεύσετε εκπαιδευτικούς  που "φοβούνται" να καταγγείλουν, ανακοίνωσε:

"Επιμένουνε στην ασφάλεια της εκπαιδευτικής κοινότητας να κάνουν   καταγγελίες  περιστατικών ανώνυμα. Αυτό είναι κάτι που το εξετάζουμε , προκειμένου  να δώσουμε περισσότερα εργαλεία στο  στην εκπαιδευτική κοινότητα για να παρακινηθεί να μιλήσει".

esos: Που  θα κάνει ο εκπαιδευτικός αυτή την ανώνυμη  καταγγελία;

Ν. Κεραμέως: Προτρέχετε . Γι αυτό μίλησα για μια οριζόντια κυβερνητική πρωτοβουλία

Σε άλλη ερώτηση του esos εάν στις προθέσεις της Κυβέρνησης είναι να γίνει πιο αυστηρό το ¨ποινολόγιο" των μαθητών η υπουργός Παιδείας δήλωσε: "Εχουμε δεχθεί εισήγηση για  μια μεγαλύτερη "βεντάλια"  παιδαγωγικών μέτρων, η οποία  είναι υπό εξέταση"

"Ποινολόγιο" μαθητών: Τι ισχύει σήμερα;

Το "ποινολόγιο"  (παιδαγωγικά μέτρα χαρακτηρίζονται από το υπ. Παιδείας), το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι Διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων  για την αντιμετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς μαθητών, προβλέπει:

  •     προφορική παρατήρηση,
  •     επίπληξη,
  •     αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας,
  •     αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών,
  •     αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Πότε επιβάλλεται το παραπάνω "ποινολόγιο"

Η αποβολή μιας ή δύο ημερών  επιβάλλεται εφόσον κρίνεται ότι τα παιδαγωγικά μέτρα (  προφορική παρατήρηση και επίπληξη),που έχουν προηγουμένως ήδη εφαρμοστεί δεν έχουν φέρει αλλαγή της στάσης του/της μαθητή/τριας ή αν πρόκειται για σοβαρή παρέκκλιση, έστω και μεμονωμένη.

Η "ποινή" της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος επιβάλλεται μόνο αν, επιπλέον των ανωτέρω, κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος.

Οι ¨ποινές" (παιδαγωγικά μέτρα)  αξιοποιούνται από τη σχολική μονάδα ως εξής:

Α.  Κάθε διδάσκων/ουσα καθηγητής/τρια μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα:

α) προφορική παρατήρηση,

β) επίπληξη.

Β.  Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου μπορεί να  δώσει στον μαθητή μόνο μια ημέρα αποβολή ή  να κάνει

α) προφορική παρατήρηση,και

β) επίπληξη,

Γ.  Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών μπορεί να  δώσει στον μαθητή από μία έως  δύο ημέρες αποβολή ή εναλλακτικά να προβεί σε προφορική παρατήρηση και επίπληξη.

Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

Την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μπορεί να την επιβάλει μόνο ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών με απόφαση στην οποία πρέπει να αιτιολογείται ειδικά ο λόγος για τον οποίο κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Κ.Ε.Σ.Υ. εφόσον ο/η μαθητής/τρια έχει αξιολογηθεί ή, σε διαφορετική περίπτωση, του υπεύθυνου παιδαγωγικής ευθύνης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας.

Μόνο για το τρέχον έτος η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος-Μετά μπορεί να επιστρέψει ο μαθητής: Το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος ισχύει για το σχολικό έτος εντός του οποίου λήφθηκε, και από το επόμενο σχολικό έτος, ο/η μαθητής/ τρια έχει δικαίωμα να επανέλθει στο σχολείο με τη διαδικασία της μετεγγραφής.

Η διαδικασία  αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος: Η διαδικασία που ακολουθείται για τη λήψη απόφασης αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος είναι η εξής:

Τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήψη της απόφασης, ενημερώνεται εγγράφως ο/η κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, ή ο/η ίδιος/α αν είναι ενήλικος/η, και καλούνται σε ακρόαση ενώπιον του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών.

Στην έγγραφη ενημέρωση αναφέρεται ο τόπος, η ημέρα, η ώρα της ακρόασης και προσδιορίζεται το αντικείμενο του μέτρου και οι λόγοι που αιτιολογούν την επιβολή του.

Ο/η μαθητής αν είναι ενήλικος/η ή ο/η κηδεμόνας του, έχουν δικαίωμα να λάβουν πλήρη γνώση καθώς και αντίγραφο της αξιολόγησης του Κ.Ε.Σ.Υ. ή της γνώμης του υπεύθυνου παιδαγωγικής ευθύνης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας.

Δικαίωμα να παρίστανται στη συνεδρίαση των διδασκόντων: Στη συνεδρίαση έχουν δικαίωμα να παρίστανται ο κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ή ο/η ίδιος/α αν είναι ενήλικος/η, καθώς και το προεδρείο της Μαθητικής Κοινότητας του τμήματος του/της και το προεδρείο του Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου, οι οποίοι αποχωρούν στο σύνολο τους την ώρα της ψηφοφορίας.

Για τη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών συντάσσεται πρακτικό από τον γραμματέα που επικυρώνεται από τον/την Πρόεδρο του Συλλόγου και στο οποίο πρέπει να μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών καθώς και ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης.

Καταχωρίζονται στα πρακτικά οι γνώμες: Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών αλλά στο πρακτικό καταχωρίζονται και οι γνώμες και τα ονόματα των μελών που μειοψήφησαν.

Αναλυτική αναφορά στις παιδαγωγικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν: Δεν επιτρέπεται η λευκή ψήφος, η δήλωση «παρών» ή η αδικαιολόγητη αποχή. Επίσης, πρέπει να γίνεται αναλυτική αναφορά στις παιδαγωγικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες περιπτώσεις για τον/τη συγκεκριμένο/η μαθητή/τρια και στα παιδαγωγικά μέτρα που λήφθηκαν πριν την υιοθέτηση του τελευταίου κατά σειρά παιδαγωγικού μέτρου.

Η αλλαγή    σχολικού περιβάλλοντος δεν ανακοινώνεται δημόσια: Η απόφαση της αλλαγής του σχολικού περιβάλλοντος δεν ανακοινώνεται δημόσια, ώστε να μην περιορίζεται η παιδαγωγική αξία του ληφθέντος παιδαγωγικού μέτρου και να αποφεύγεται η διαπόμπευση του/ της μαθητή/τριας.

Ποιος επιλέγει το σχολείο: Ο/Η Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης επιλέγει τη σχολική μονάδα στην οποία θα γίνει η μετεγγραφή μετά την αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος.

Πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη αν λειτουργεί άλλη αντίστοιχη σχολική μονάδα στην περιοχή.

Οι μαθητές που αποβάλλονται παραμένουν στο σχολείο και απασχολούνται

 Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου.

Η μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε το συγκεκριμένο παιδαγωγικό μέτρο.

Τι γίνεται εάν ο μαθητής παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος

Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της  Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.


https://www.esos.gr 

Περισσότερα εκπαιδευτικά νέα εδώ.

Το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ όπως ανακοινώθηκε από την υπουργό Παιδείας

 


Ανακοινώθηκε από την υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως το Σχέδιο Νόμου  για τη λειτουργία των ΑΕΙ, το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση  τις επόμεμενες ημέρες,  παρουσία του υφυπουργού Α. Συρίγου  και του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Απ. Δημητρόπουλου.

Το Σχέδιο Νόμου αποτελείται από 320 ερωτήσεις , ενώ η υπουργός Παιδείας απέφυγε να δώσει χρονοδιάγραμμα ψήφισης , στη Βουλή, του Σχεδίου Νόμου , παρά τις επίμονες ερωτήσεις του esos.

Η Ν. Κεραμέως πριν τη Συνέντευξη Τύπου επικοινώνησε τηλεφωνικά, χωριστά με τον κάθε Πρύτανη, ενημερώνοντας για το περιεχόμενο του Σχεδίου Νόμου.

Με τον νέο νόμο-πλαίσιο, εισάγεται ένας νέος τρόπος διακυβέρνησης των ελληνικών Πανεπιστημίων

Θεσμοθετείται το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου:

•    Αποτελείται από 6 εσωτερικά μέλη που εκλέγονται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ του ΑΕΙ και 5 εξωτερικά μέλη που επιλέγονται με αυξημένη πλειοψηφία από τα αναδειχθέντα εσωτερικά μέλη, κατόπιν διεθνούς πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

•    Τα εξωτερικά μέλη προέρχονται από Καθηγητές Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, φυσικά πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων.

•    Το Συμβούλιο Διοίκησης ασκεί κυρίως διοικητικές, οικονομικές, διαχειριστικές και στρατηγικές αρμοδιότητες.

Ο/Η Πρύτανης, που είναι και Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης, εκλέγεται με αυξημένη πλειοψηφία από τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης.

Επιλέξιμοι για τη θέση του Πρύτανη είναι τα 6 εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου.

Η εκλογή του Πρύτανη πραγματοποιείται κατόπιν αξιολόγησης αντικειμενικών προσόντων των υποψηφίων (διοικητικά, ακαδημαϊκά και ερευνητικά), της τεκμηριωμένης πρότασής τους για την ανάπτυξη του ΑΕΙ σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και της πρότασής τους για ομάδα υποψηφίων για το αξίωμα των Αντιπρυτάνεων του ΑΕΙ. Ο/Η Πρύτανης δύναται να παύεται σε περίπτωση σπουδαίου λόγου και στη βάση αυξημένης πλειοψηφίας (8/11) από το Συμβούλιο.

Οι Αντιπρυτάνεις ορίζονται από το Συμβούλιο Διοίκησης κατόπιν πρότασης του υποψήφιου Πρύτανη κατά τη διαδικασία της εκλογής του. Δεν αποτελούν μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης. Οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται με βάση τον τομέα ευθύνης που τους ανατίθεται από τον Πρύτανη, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου. Δύναται να παύονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους για σπουδαίο λόγο.

Δίνεται η δυνατότητα επιλογής Εκτελεστικού Διευθυντή. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής επιλέγεται από το Συμβούλιο Διοίκησης, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης για στελέχη αυξημένων προσόντων εντός ή εκτός του ΑΕΙ, με θητεία παράλληλη με αυτή του Συμβουλίου. Δύναται να παύεται πριν τη λήξη της θητείας του για σπουδαίο λόγο.

Ενώ το Συμβούλιο Διοίκησης είναι το ανώτερο όργανο για το σύνολο των διοικητικών, οικονομικών και στρατηγικών αρμοδιοτήτων, η Σύγκλητος ασκεί κυρίως ακαδημαϊκές και ερευνητικές αρμοδιότητες.

Αποτελείται από τους: Πρύτανης, Κοσμήτορες, Πρόεδροι και εκπρόσωποι ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και φοιτητών.

Μάνατζερ

Θεσμοθετείται Οικονομικός Εκτελεστικός Διευθυντής του Πανεπιστημίου. Θα επιλέγεται από το Συμβούλιο Διοίκησης κατόπιν Διεθνούς Διαγωνισμού, με θητεία παράλληλη με αυτή του Συμβουλίου. Δύναται να παύεται πριν τη λήξη της θητείας του για σπουδαίο λόγο..

Οι νυν Πρυτάνεις

Οι νυν Πρυτάνεις  και Αντιπρυτάνεις θα ολοκληρώσουν κανονικά τη θητεία τους , ενώ για τα δέκα Πανεπιστήμια στα οποία η θητεία των διοικήσεων λήγει στις 31 Αυγούστου,  θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη Συμβουλίων Διοίκησης.

Για την εξωστρέφεια/διεθνοποίηση, τι προβλέπεται στο νέο νόμο-πλαίσιο

Προβλέπονται, μεταξύ άλλων:

-    οργάνωση προγραμμάτων σπουδών με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αξιοποιώντας ένα χρήσιμο ψηφιακό εργαλείο που αναδείχτηκε κατά την περίοδο της πανδημίας, με σαφή διαχωρισμό της αποστολής του μεταξύ προπτυχιακών προγραμμάτων και μεταπτυχιακών και κοινών προγραμμάτων σπουδών (π.χ. στα προπτυχιακά προγράμματα θα προβλέπεται μόνο σε έκτακτες συνθήκες και διαλέξεις διδασκόντων από την αλλοδαπή, ενώ στα μεταπτυχιακά και τα κοινά προγράμματα σπουδών με Ιδρύματα της αλλοδαπής θα αποτελεί μέθοδο οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υπό την προϋπόθεση ότι το γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύεται μπορεί να υποστηριχθεί με τη χρήση μέσων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά και ότι εξασφαλίζεται η ποιότητα του προγράμματος).

-    ίδρυση διϊδρυματικών ερευνητικών κέντρων στο πλαίσιο συνεργατικών σχημάτων με Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

-    απασχόληση Επισκεπτών Καθηγητών και Ερευνητών από Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα της αλλοδαπής για την παροχή διδακτικού και ερευνητικού έργου προς τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, ενισχύοντας τον εξωστρεφή χαρακτήρα των Πανεπιστημίων.

-    εισαγωγή του θεσμού της κινητικότητας ερευνητών μεταξύ ερευνητικών δομών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

-    δυνατότητα ίδρυσης θερινών/χειμερινών προγραμμάτων σπουδών.

-    δυνατότητα ίδρυσης παραρτημάτων στο εξωτερικό με σκοπό τη συνεργασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, έρευνας και παροχής υπηρεσιών.

-    ενίσχυση θεσμού Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων:

o    Δυνατότητα συμμετοχής σε εταιρικά σχήματα, εφόσον προβλέπεται από το πλαίσιο των προγραμμάτων.
o    Ίδρυση κοινών προγραμμάτων σπουδών σύντομης διάρκειας.
o    Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των κοινών προγραμμάτων σπουδών από φοιτητές των ελληνικών προγραμμάτων σπουδών, εφόσον επιτρέπεται από το πλαίσιο της συμμαχίας.

Αυτοδίκαιη ακαδημαϊκή αναγνώριση των κοινών προγραμμάτων σπουδών από ΔΟΑΤΑΠ   

Η διαδικασία αναγνώρισης διαχωρίζεται σε δύο άξονες:
1.    Ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλου σπουδών για τη συνέχιση των σπουδών σε επόμενο κύκλο.

•    Καταργείται η ατομική αίτηση αναγνώρισης πτυχίου.
•    Ιδρύονται «Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής» και «Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής». Εφόσον ένα Ίδρυμα περιλαμβάνεται στο πρώτο Μητρώο, κατόπιν απόφασης του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, τα πτυχία που εκδίδει εντάσσονται στο δεύτερο και θεωρούνται αναγνωρισμένα.
•    Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθυνθούν στο ελληνικό ΑΕΙ για μεταπτυχιακές σπουδές απευθείας, δίχως να χρειάζεται να καταθέσουν αίτηση αναγνώρισης στον ΔΟΑΤΑΠ.
2.    Αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών που επιτρέπει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
•    Καταργούνται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες της «ισοτιμίας» και της «ισοτιμίας με αντιστοιχία».
•    Καταργείται ο θεσμός του ειδικού εισηγητή και της εκτελεστικής επιτροπής που αξιολογούν την ισοτιμία που δυσκόλευαν περαιτέρω τη διαδικασία. Αντ’ αυτών, δημιουργείται Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών και πλέον, διοικητικοί υπάλληλοι κάνουν τον «προέλεγχο» του φακέλου και αν είναι πλήρης τον παραπέμπουν στον Πρόεδρο.
•    Δίνεται έμφαση για πρώτη φορά στις ουσιώδεις διαφορές μεταξύ του προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου του εξωτερικού και του συγκρίσιμου προγράμματος σπουδών ελληνικού ΑΕΙ για την αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου για πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
•    Προβλέπεται, κατόπιν αξιολόγησης, η δυνατότητα γραπτής εξέτασης ή/και πρακτικής άσκησης επιπλέον του τίτλου.
•    Προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες:
ü    από την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, εντός 3 μηνών ο Πρόεδρος εκδίδει απόφαση αναγνώρισης ή αντιστάθμισης βάσει των εισηγήσεων των αξιολογητών,
ü    αν εκδοθεί απόφαση αντιστάθμισης, η απόφαση αναγνώρισης εκδίδεται εντός 1 μήνα από τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της γραπτής δοκιμασίας ή/και της πρακτικής άσκησης.

Προγράμματα σπουδών

Θεσμοθετούνται:

•    διεπιστημονικά κοινά/διπλά προπτυχιακά μεταξύ πανεπιστημιακών Τμημάτων του ίδιου ή άλλων ΑΕΙ, εντός και εκτός Ελλάδας,
•    δυνατότητα επιλογής μαθημάτων άλλων Τμημάτων, της ίδιας ή άλλης Σχολής εντός του ίδιου ΑΕΙ, κατά τις προπτυχιακές σπουδές,
•    δυνατότητα οργάνωσης περισσοτέρων του ενός προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών ανά Τμήμα, εφόσον επαρκεί το ανθρώπινο δυναμικό και οι υποδομές για τη λειτουργία τους,
•    «Ελληνικό Erasmus»: εσωτερική κινητικότητα φοιτητών μεταξύ Ελληνικών ΑΕΙ, π.χ. ένας φοιτητής της Αρχιτεκτονικής να μπορεί να παρακολουθήσει ένα εξάμηνο στη Σχολή Καλών Τεχνών ή ένας φοιτητής Νομικής σε τμήμα Οικονομικών άλλου ΑΕΙ,
•    επαγγελματικά μεταπτυχιακά, κατόπιν συμφώνου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, στα οποία θα μπορούν να διδάσκουν και εμπειρογνώμονες από την αγορά εργασίας,
•    βιομηχανικά διδακτορικά: π.χ. μια εταιρεία που παράγει ανεμογεννήτριες και αναζητά έναν νέο τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων της, μπορεί να συμπράξει με ένα ΑΕΙ και έναν υποψήφιο διδάκτορα προκειμένου να πραγματοποιήσει έρευνα πάνω σε αυτό το αντικείμενο,
•    πλήρες πλαίσιο για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης,
•    θεσμοθέτηση προγραμμάτων σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης (minor degree) τουλάχιστον ενός έτους για προπτυχιακούς φοιτητές, με απονομή διακριτού τίτλου σπουδών σε άλλο επιστημονικό πεδίο,
•    δυνατότητα οργάνωσης προγραμμάτων εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας με διάρκεια 7 εξάμηνων (3,5 ετών), 210 ECTS και υποχρεωτική πρακτική άσκηση.

Εσωτερικό Erasmus

Πρόκειται για το θεσμό της εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών μεταξύ ομοειδών -ή μη- προγραμμάτων σπουδών ελληνικών Πανεπιστημίων για 1 ακαδημαϊκό εξάμηνο και εισάγεται ως «Ελληνικό Erasmus» (π.χ. ένας φοιτητής της Νομικής να μπορεί να παρακολουθήσει ένα εξάμηνο στην Πληροφορική). Στόχος είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν και άλλα γνωστικά αντικείμενα, εφόσον το επιθυμούν, διευρύνοντας τους ορίζοντές τους. Προβλέπεται καθορισμός ενός ανώτατου ορίου μετακινούμενων ανά πρόγραμμα σπουδών και ανά εξάμηνο.

Εκλογή και εξέλιξη  των καθηγητών

Ο νέος νόμος-πλαίσιο επιχειρεί να επιλύσει μία χρόνια παθογένεια προκήρυξης θέσεων με φωτογραφικά γνωστικά αντικείμενα, αδιαφανών επιλογών και εξελίξεων μελών ΔΕΠ, που πλήττει εδώ και δεκαετίες την τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας. Ενδεικτικά φίλτρα αξιοκρατίας, διαφάνειας και αντικειμενικότητας, ενάντια σε φωτογραφικές επιλογές:

•    Μητρώο γνωστικών αντικειμένων, το οποίο καταρτίζεται σε ουδέτερο χρόνο.
•    Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο του Μητρώου.
•    Έλεγχος και επικύρωση των Μητρώων από την Κοσμητεία.
•    Εκπόνηση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων βάσει των αναγκών κάθε Τμήματος.
•    Συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων με διαδικασίες που ενισχύουν το αδιάβλητο – π.χ. ηλεκτρονική κλήρωση εκλεκτόρων, αυξημένη εκπροσώπηση εξωτερικών μελών δηλ. από Καθηγητές εκτός του συγκεκριμένου ΑΕΙ, είτε εντός Ελλάδας είτε εκτός).
•    Αύξηση κριτηρίων αριστείας για την εκλογή και εξέλιξη Μελών ΔΕΠ.

Πανεπιστημιακή έρευνα

Προβλέπεται

•    Ίδρυση ερευνητικών κέντρων και διϊδρυματικών ερευνητικών κέντρων (με Πανεπιστήμια του εξωτερικού).
•    Δυνατότητα στελέχωσης με ερευνητές επί θητεία.
•    Προσέλκυση Επισκεπτών Καθηγητών και Ερευνητών από πανεπιστήμια του εξωτερικού.
•    Προώθηση δράσεων ανταλλαγής/κινητικότητας Ερευνητών.
•    Ανάπτυξη κοινών ερευνητικών υποδομών (core facilities), που δημιουργεί οικονομίες κλίμακας.
•    Απελευθέρωση πλαισίου διεξαγωγής έρευνας από γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες - ιδίως σε θέματα οικονομικής διαχείρισης των ερευνητικών έργων/προγραμμάτων → Στο πλαίσιο ενίσχυσης της αυτονομίας και της αποτελεσματικότητας των Πανεπιστημίων, προτείνεται η υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου οικονομικής διαχείρισης ερευνητικών έργων, που να προσφέρει πρόσθετες διευκολύνσεις προς τα Μέλη ΔΕΠ και την ερευνητική κοινότητα, απλοποιώντας όσο είναι δυνατόν την καθημερινότητά τους, προσφέροντας την ευκαιρία να αφοσιωθούν στα ερευνητικά τους καθήκοντα, μειώνοντας την περιττή γραφειοκρατία. Ενδεικτικά αναφέρονται ρυθμίσεις που αφορούν σε διευκολύνσεις διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια ειδών και υπηρεσιών, πρόσληψης πρόσθετου προσωπικού, μετακινήσεων για τις ανάγκες ερευνητικών έργων και εν γένει θεμάτων οικονομικής διαχείρισης των ερευνητικών κονδυλίων με τη μέγιστη δυνατή ευελιξία.

Περισσότερα εκπαιδευτικά νέα εδώ.

26/5/22

Καταργείται από 1η Ιουνίου η υποχρεωτική χρήση της μάσκας σε σχολεία, IEK, Πανεπιστήμια και κάθε εκπαιδευτική δομή με εξαίρεση τις εξετάσεις

Κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, αίρεται η   υποχρεωτική  χρήση της  μάσκας σε σχολεία, IEK, Πανεπιστήμια και κάθε εκπαιδευτική δομή, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, από την Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022.

Εξαιρείται η παρουσία σε πάσης φύσεως εξετάσεις (ενδοσχολικές/προαγωγικές, Πανελλήνιες, πανεπιστημιακές, ξένων γλωσσών κτλ.): τόσο οι υποψήφιοι όσο και οι επιβλέποντες υποχρεούνται στη χρήση μάσκας εντός της αίθουσας διενέργειας των εξετάσεων.

Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας.


Περισσότερα εκπαιδευτικά νέα εδώ.25/5/22

Χρήσιμες συμβουλές για την τελική προετοιμασία ενόψει εξετάσεων

Ιδέες με ομαδικά παιχνίδια για την καλοκαιρινή γιορτή στο τέλος της σχολικής χρονιάς στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό


Καλοκαιρινή γιορτή με ομαδικά παιχνίδια. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς  παίξαμε και διασκεδάσαμε μικροί και μεγάλοι με ομαδικά παιχνίδια στην αυλή και πολλά τραγούδια !

Καλοκαιρινή γιορτή με ομαδικά παιχνίδια

Μετά τις παρουσιάσεις των προγραμμάτων μας στο νηπιαγωγείο αποφασίσαμε οι εκπαιδευτικοί να περάσουμε την τελευταία μέρα μας στο σχολείο με ομαδικά παιχνίδια στην αυλή !

Η απόφαση πάρθηκε συλλογικά και σε 2 μέρες είμασταν έτοιμοι !! Το κάθε τμήμα επέλεξε δύο ομαδικά παιχνίδια, επιλέχθηκαν και δύο παιχνίδια για τους  γονείς, φτιάξαμε τις σχετικές αφίσες, βρέθηκε η μουσική και έτοιμοι !!

Φουσκώθηκαν μπαλόνια, κρεμάστηκαν σημαιάκια, διαμορφώθηκε η αυλή και ξεκινήσαμε !

Καλοκαιρινή γιορτή με ομαδικά παιχνίδια
Ας παίξουμε και διασκεδάσουμε λοιπόν !!
Καλοκαιρινή γιορτή με ομαδικά παιχνίδια
Οι αφίσες μας !
Καλοκαιρινή γιορτή με ομαδικά παιχνίδια
Διαμορφώνουμε τον χώρο για τα παιχνίδια
Καλοκαιρινή γιορτή με ομαδικά παιχνίδια
Ο χώρος με τα πλυντήρια για το παιχνίδι της μπουγάδας !


Τα παιχνίδια μας ήταν παιχνίδια ομαδικά, ταχύτητας, συνεργασίας και δεξιοτήτων. Στο πρώτο παιχνίδι τα παιδιά έπρεπε να ακολουθήσουν μία συγκεκριμένη διαδρομή, να περάσουν πάγκους σερνάμενοι με την κοιλιά , φορώντας σωσίβιο, κάνοντας ισορροπία και περνώντας ανάμεσα σε καρεκλάκια !

Καλοκαιρινή γιορτή με ομαδικά παιχνίδια
Παιχνίδι με διαδρομές


Το δεύτερο παιχνίδι είχε τίτλο «Τάισε τον καρχαρία». Τα παιδιά έπρεπε να ρίξουν όσα περισσότερα μπαλάκια μπορούσαν στο στόμα του Καρχαρία !

Καλοκαιρινή γιορτή με ομαδικά παιχνίδια
Τάισε τους Καρχαρίες !


Το επόμενο παιχνίδι οι «αυγοδρομίες». Το κουτάλι καλά στερεωμένο στο στόμα και μέσα το αυγό ! Ποια ομάδα θα τελειώσει πρώτη την διαδρομή χωρίς να πέσει το αυγό της;

Καλοκαιρινή γιορτή με ομαδικά παιχνίδια
Αυγουλοδρομίες


Και ήρθε η στιγμή να απλώσουμε την μπουγάδα μας ! Οι ομάδες σε αυτό το παιχνίδι έπρεπε να βγάλουν τα ρούχα από το πλυντήριο, να τα απλώσουν, μετά να τα μαζέψουν και μετά να τα διπλώσουν για να τα ξαναβάλουν πάλι στο πλυντήριο ! (διαδικασία που έγινε 2 φορές) Όποια ομάδα ολοκλήρωνε την διαδικασία πρώτη ήταν και η νικήτρια ομάδα !

Καλοκαιρινή γιορτή με ομαδικά παιχνίδια
Απλώνουμε και …
Καλοκαιρινή γιορτή με ομαδικά παιχνίδια
…. μαζεύουμε την μπουγάδα !


Στο επόμενο παιχνίδι οι δυο ομάδες μετέφεραν χρωματιστό νερό από το ένα μπουκάλι στο άλλο με μεγάλη προσοχή. Νικήτρια ήταν η ομάδα που στο τέλος είχε το περισσότερο νερό στο μπουκάλι της !

Καλοκαιρινή γιορτή με ομαδικά παιχνίδια
Ποια ομάδα θα κρατήσει περισσότερο νερό στο μπουκάλι της ;


Στο τελευταίο παιχνίδι των παιδιών χρησιμοποιήσαμε ποπ κορν. Δεν το φάγαμε όμως αλλά το μεταφέραμε σε ποτήρια στερεωμένα στα πόδια μας και προσπαθήσαμε να γεμίσουμε τα δυο άδεια κουτιά. Ο παίκτης που άδειαζε τα δικά του ποπ κορν, γέμιζε τα ποτήρια του επόμενου ! Νικήτρια η ομάδα που άδειαζε πρώτη το μπολ της με τα ποπ κορν!

Καλοκαιρινή γιορτή με ομαδικά παιχνίδια
Ας μεταφέρουμε το ποπ-κορν με τα κυπελλάκια στα πόδια !

Μετά τα παιχνίδια των παιδιών είχαμε ετοιμάσει μια έκπληξη στους γονείς ! Ήταν η δική τους σειρά να παίξουν !  Το πρώτο παιχνίδι ήταν η «Σαρανταποδαρούσα» !
Ζητήσαμε από τους γονείς να σταθούν ο ένας πίσω από τον  άλλο, σε μια ευθεία γραμμή, να ανοίξουνε σε διάσταση τα πόδια, να κάμψουν το κορμό τους εμπρός, να βάλουν τα χέρια ανάμεσα στα πόδια και να πιαστούν με τα χέρια.  Με αυτή τη τοποθέτηση,  θα έπρεπε να προσπαθήσουν να διανύσουν μια συγκεκριμένη απόσταση, χωρίς όμως να «σπάσει» η σαρανταποδαρούσα.
Και τα κατάφεραν μια χαρά !
Καλοκαιρινή γιορτή με ομαδικά παιχνίδια
Οι γονείς παίζουν : Η Σαρανταποδαρούσα !


Το επόμενο παιχνίδι των γονιών : « Οι ουρές».
Μοιράστηκαν στους γονείς ουρές από γκοφρέ και δόθηκαν οι οδηγίες. Σκορπίστηκαν  ελεύθερα στην αυλή  και με το σύνθημα ξεκίνησαν να κυνηγιούνται μεταξύ τους με σκοπό να πιάσουν όσες περισσότερες ουρές μπορούσαν των συμπαιχτών τους χωρίς όμως να χάσουν τις δικές τους ! Οι γονείς το διασκέδασαν πολύ  !

Καλοκαιρινή γιορτή με ομαδικά παιχνίδια
Οι ουρές !


Άλλη μια σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της. Την αποχαιρετίσαμε με τον καλύτερο τρόπο. Ευχηθήκαμε  στα νήπια καλή πρόοδο και  καλή συνέχεια στο δημοτικό και δώσαμε  ραντεβού με τα προνήπια τον Σεπτέμβρη!

Καλοκαιρινή γιορτή με ομαδικά παιχνίδια
Καλό καλοκαίρι !

 

Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι και καλή ξεκούραση !!

Επιμέλεια: http://www.popi-it.gr/giortes/kalokairini-giorti/paixnidia-omadika/

Περισσότερο υλικό για το Δημοτικό εδώ.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger