Επαναληπτικές ασκήσεις στη Γλώσσα για την 3η ενότητα Δ' Δημοτικού (Το σχολείο γιορτάζει την ελευθερία και τη δημοκρατία).

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
2
Το σχολείο γιορτάζει την ελευθερία και τη δημοκρατία


Επαναληπτικές ασκήσεις όλων των προηγούμενων μαθημάτων
1.  Κεφαλαίο ή μικρό;

    …πρίλιος                    …αλοκαίρι                      …ειμώνας             …εκέμβριος
   …οέμβριος                  ….δρευση                       …νοιξη                  …θινόπωρο


 
2.  Συμπληρώνω τα κενά των παρακάτω λέξεων:

θάλα…..α                   α…..ουδιά             πλη……ύρα                              γρα….ή
Ε….άδα                     φαρά…..ια             χείμα……ος                    κυπαρί…..ι3. Συμπληρώνω τα κενά των παρακάτω λέξεων με ι, η, ει, οι ή υ και τονίζω:

χωρ…ζω           σφουγγαρ…ζω                 ποτ….ζω                
αγγ…ζω
δαν….ζω           αθρ….ζω                         πρ….ζω                 π….ζω
σκουπ…ζω        γυρ….ζω                         σκαλ…ζω               χτεν….ζω
αναβλ….ζω       κατακλ….ζω                    γογγ….ζω               δακρ….ζω4.   Συμπληρώνω τα κενά των παρακάτω λέξεων με ι  ή   υ:

δ….ώροφο                  δ…..τροχο                       δ…θέσιο
δ….σκολο                  δ….στυχία                      δ….σβατο
δ…σέγγονο                 δ…σεκατομμύριο            δ…κλινο
δ…σάρεστος               δ…σκίνητος                    δ….στυχισμένος5.   Τονίζω:

    των καρχαριων    των πινακων                 των βρυσων
    των αντρων           των παπαδων               των ταμιων
    των κανονων         των ξιφιων                    των μαστορων6.   Συμπληρώνω τα κενά των παρακάτω λέξεων με ο  ή   ω:

 δράκ…ντας               άρχ….ντας            ορίζ…ντας
 μάστ…ρας                 κάστ…ρας             αυτοκράτ…ρας
 αγ….νας                    αι….νας                χειμ….νας
 Παρθεν….νας            Ποσειδ…νας          Απόλλ…νας
 καν…νας                   κηδεμ….νας          Μακεδ….νας7.   Συμπληρώνω τα κενά των παρακάτω λέξεων με ι, η, ει, οι ή υ και τονίζω:

μάλλ…νος                  πέτρ…νος              χθες…νός              γυάλ…νος
υπεύθ….νος               ανεύθ….νος                    επικίνδ….νος        ταπ…νός
υγι….νός                    φετ….νός               φωτ….νός              ορ….νός
φτ….νός                     κ….νός                  σκοτ….νός             βορ….νός             8.   Να μεταφέρεις τις προτάσεις στον άλλο αριθμό:

Γιατί γελάς;
________________________________

Το παιδί σπαταλά τα χρήματά του.

______________________________________________________

   Οι αστυνομικοί κυνηγούν τους ληστές .

______________________________________________________

Μη μιλάτε την ώρα του μαθήματος .
                                                              
______________________________________________________


9.  Τι σημαίνουν οι παρακάτω συντομογραφίες ;

αρ.     : ……………………..                            ΒΔ   : ……………………………………
κ.τ.λ.  : ……………………..                            μ.μ. : ……………………………………
π.Χ.    : …………………….                            π.χ. : …………………………………….


10.   Γράφω τα ακρωνύμια (ή αρκτικόλεξα) των παρακάτω λέξεων:

Μέσα μαζικής Ενημέρωσης             : ……………..
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής              : ……………..
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού  : ……………...
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού  : ……………..


Δημοσίευση σχολίου

2Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου