Επαναληπτικές ασκήσεις στην Ιστορία για την 4η ενότητα Δ' Δημοτικού (Ελληνιστικά Χρόνια).

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0
Όνομα:…………………………………………………………………………………………………………………  

Επαναληπτικό μάθημα στην Ιστορία
Ελληνιστικά χρόνια1.Συμπληρώνω την ακροστιχίδα της ……. ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ:

Σ _ _ _ _ _
Μεγάλο κράτος που ίδρυσε ο Σέλευκος.
Υ _ _ _ _ _
Οι δύο …. είχαν μεγάλη εξουσία στη Ρώμη.
Μ _ _ _ _ _  _ _ _
Το πιο ισχυρό κράτος στην Ελλάδα τον 2ο αιώνα π.χ.
Π _ _ _ _ _
Γενναίος βασιλιάς της Ηπείρου.
Ο_ _ _ _ _ _ _
Στρατηγός της Καρχηδόνας ( με άρθρο).
Λ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Εκεί έγινε μια αποφασιστική μάχη το 146 π.χ.
Ι _ _ _ _ _
Στη χώρα αυτή βρίσκεται η Ρώμη.
Τ_ _ _ _ _
Ακέφαλη ………………… συμπολιτεία.
Ε _ _ _ _ _  _ _ _
Σπουδαίος μαθηματικός των ελληνιστικών χρόνων.
Ι _ _ _ _
Γυναικεία θεά της εποχής .Λατρευόταν στην Αίγυπτο.
Α _ _ _ _ _  _ _ _
Σπουδαίος μαθηματικός αλλά και μηχανικός .2. Αντιστοιχίζω αυτά που ταιριάζουν:

Αρίσταρχος
.
.
γλύπτης
Λύσιππος
.
.
αστρονόμος
Πολύβιος
.
.
Αλεξάνδρεια
Βασίλειο της Αιγύπτου
.
.
ιστορικός
πατρίκιοι
.
.
οι φτωχοί Ρωμαίοι
πληβείοι
.
.
οι ρωμαίοι ευγενείς
σύγκλητος
.
.
την αποτελούσαν μόνο ευγενείς
Πυρηναία
.
.
η θητεία τους κρατούσε ένα χρόνο
ύπατοι
.
.
οροσειρά της Ισπανίας
Άλπεις
.
.
η μεγαλύτερη οροσειρά της Ευρώπης


3.Σημειώνω Σ για τις σωστές προτάσεις και Λ για τις λανθασμένες:

Η αυτοκρατορία μετά το θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου χωρίστηκε σε μικρότερα κράτη.

Ο Αννίβας ήταν σπουδαίος στρατηγός των Ρωμαίων.

Η Ελλάδα υποδουλώθηκε στους Ρωμαίους το 146 π.χ.

Οι Ρωμαίοι ,αν και νίκησαν τους Έλληνες , τελικά νικήθηκαν από τον ελληνικό πολιτισμό.

Το κράτος της Αιγύπτου είχε πρωτεύουσα την Πέργαμο.

Η περγαμηνή είναι λεπτός φλοιός δέντρου.

Ο Πύρρος εκστράτευσε στην Ιταλία όπου νίκησε δυο φορές τους Ρωμαίους. Στο τέλος όμως νικήθηκε.

Το κράτος της Συρίας ήταν δύσκολο να διοικηθεί γιατί ζούσαν εκεί πολλοί διαφορετικό λαοί.
4.Γράφω ονομαστικά τα εφτά θαύματα του αρχαίου κόσμου.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)5. Αντιστοιχίζω.
Αρχιμήδης                                     Στρατηγός του Μ. Αλεξάνδρου
Ευκλείδης                                      Καρχηδόνιος στρατηγός
Φάρος της Αλεξάνδρειας                Μαθηματικός και μηχανικός
Αννίβας                                         Μαθηματικός
Πτολεμαίος                                   Θαύμα της αρχαιότητας
Πύρρος                                         Βασιλιάς της Ηπείρου6.  Συγκρίνω τον Πύρρο με τον Μ. Αλέξανδρο και γράφω τις ομοιότητες που βρίσκω.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------    


7. Γράφω τα βασίλεια που δημιουργήθηκαν από τους διαδόχους του Μ. Αλεξάνδρου και τις πρωτεύουσές τους.

1.----------------------------------------------------------------------------------
2.----------------------------------------------------------------------------------
3.----------------------------------------------------------------------------------
4.----------------------------------------------------------------------------------  8. Αντιστοιχίζω αυτά που ταιριάζουν:

Βασιλεία                                  οι φτωχοί Ρωμαίοι
Πατρίκιοι                                η θητεία τους ήταν για ένα χρόνο
Πελάτες                                 την αποτελούσαν μόνο πατρίκιοι
Πληβείοι                                 το πρώτο πολίτευμα της Ρώμης
Ύπατοι                                    οι Ρωμαίοι ευγενείς
Σύγκλητος                               η μεσαία τάξη στη Ρώμη9. Διαλέγω τη σωστή απάντηση.

<< Ο Αννίβας προ των πυλών>> σημαίνει:
α) Συμβαίνει ένα  σημαντικό γεγονός
β) Παρουσιάζεται ξαφνικά ένας μεγάλος κίνδυνος
γ) Την είσοδο μιας πόλης10. Συμπληρώνω τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις.

·        Μετά το θάνατο του …………………………………… οι πρωτεύουσες των βασιλείων της Ανατολής γνώρισαν μεγάλη δόξα.
·        Το κράτος του Μ. Αλεξάνδρου διασπάστηκε γιατί δε συμφωνούσαν οι ……………………………… του
·        Η  μάχη  της …………………………………  ήταν το τέλος του  ελληνικού κόσμου.
·        Μια τελευταία προσπάθεια για ενότητα ήταν η δημιουργία ενώσεων πόλεων που ονομάστηκαν …………………………………………
·        Ο ………………………… ήταν ο τελευταίος Μακεδόνας βασιλιάς.11. Γράφω Σ για το σωστό και Λ για το λάθος.

·        Ο  Μ. Αλέξανδρος πέθανε χωρίς να αφήσει διάδοχο.   …………
·        Ο Πύρρος θέλησε να μεγαλώσει το κράτος του προς Ανατολή , όπως ο Αλέξανδρος…………    
·        Όλοι οι άνθρωποι στις νέες πόλεις που ιδρύθηκαν από τον Αλέξανδρο και τους διαδόχους του ήταν πολύ πλούσιοι…………
·        Στα ελληνιστικά χρόνια η ιατρική επιστήμη ήταν η μόνη που γνώρισε ανάπτυξη…………
·        Η Σύγκλητος αποτελείται από 300 πατρίκιους…………
·        Η Καρχηδόνα καταστράφηκε οριστικά από τα θεμέλιά της στη Ζάμα το 202π. Χ…………
·        Μέχρι το τέλος του πρώτου αιώνα π. Χ. όλος ο ελληνικός κόσμος είχε υποταχθεί στους Ρωμαίους…………12. Τι σημαίνει η φράση <<Πύρρεια νίκη>>;

----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
     
13.Γιατί, κατά τη γνώμη σας, κατέκτησαν τελικά οι Ρωμαίοι την Ελλάδα;Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)