Συμβουλές διδασκαλίας για ορθογραφία

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
4

Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα της διδασκαλίας είναι ο τρόπος με τον οποίο ένα παιδί μπορεί να αφομοιώσει την ορθογραφία.

Ας δούμε δέκα συμβουλές - tips που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά στην σωστή εκμάθηση της ορθογραφίας:


1. Βάζουμε το παιδί να επαναλάβει τους κανόνες ορθογραφίας προφορικά.

2. Γράφει τους κανόνες σε καρτελάκια και χρωματίζει τις καταλήξεις με διαφορετικό χρώμα.

3. Αφού γράψει την ορθογραφία, την αυτοδιορθώνει κάνοντας χρήση λεξικού, υπογραμμίζοντας τα λάθη του με έντονο χρώμα.

4. Τις λανθασμένες λέξεις, αφού τις διορθώσει, τις γράφει 3 φορές και συμπληρώνει κι άλλες από την ίδια οικογένεια κάνοντας χρήση λεξικού.

5. Με τις λανθασμένες λέξεις γράφει μικρές προτάσεις ή κειμενάκια.

6. Ζητάμε από το παιδί να ομαδοποιεί λέξεις από σχολικά κείμενα, ανάλογα τους εκάστοτε κανόνες. Για παράδειγμα ζητάμε να μας υπογραμμίσει όλα τα ρήματα σε -ώνω ή  σε -ίζω και να τα γράψει. Το ίδιο μπορεί να κάνει και με επίθετα που τελειώνουν σε -ικός, -ική, -ικό κ.α.

7. Του δίνουμε μέσα σε ένα κείμενο σκόπιμα λανθασμένες ορθογραφικά λέξεις, ώστε να τις αναγνωρίσει και να τις διορθώσει μόνος του.

8. Δίνουμε σημασία στην ετυμολογία κάθε λέξης, ώστε το παιδί να είναι σε θέση να αναγνωρίζει μία γνωστή του λέξη μέσα σε μία άγνωστη.

9. Μετά από κάθε ορθογραφία δίνουμε στο παιδί χρόνο να ελέγξει και να διορθώσει μόνος του τυχόν λάθη.


10. Χρησιμοποιούμε εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας της ορθογραφίας. Για παράδειγμα μπορούμε να παίξουμε κρεμάλα, κρυπτόλεξο ή scrable βάζοντας του μια λέξη την οποία είχε γράψει σε παλιότερη ορθογραφία λάθος.


Για το e-didaskalia.blogspot.gr 

Ζυμβραγάκης Αποστόλης
Πτυχιούχος Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας Αθηνών
Επικοινωνία: zymvras@hotmail.gr

Δημοσίευση σχολίου

4Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου