Οι μέρες της εβδομάδας στα Αγγλικά

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
3

ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
Monday
μάν-ντεϊ
ΔευτέραTuesday
τιούζντει
Τρίτη


Wednesday
γουένζ-ντεϊ
Τετάρτη

Thirsday
θερζντεϊ
Πέμπτη


Sunday
σάν'ντεϊ
Κυριακή

Friday
φράιντεϊ
ΠαρασκευήSaturday
σάτουρντεϊ
Σάββατο

the days of the week
δε ντέιζ οβ δε γουίικ

What day is it today?
Γουότ ντέι ίζ ιτ τουντέι;
Τί μέρα είναι σήμερα;

Today is ...
τουντέι ιζ ...
Σήμερα είναι ...

ονομασίες των ημερών
Η βρεττανική εβδομάδα ακολουθεί το ρωμαϊκό σύστημα με τη διαφορά ότι για τις ονομασίες των ημερών υιοθετήθηκαν τα ονόματα θεών από τη ντόπια μυθολογία.


  • η Κυριακή είναι η ημέρα του ήλιου (sun).
  • η Δευτέρα η μέρα του φεγγαριού (moon).
  • η Τρίτη πήρε το όνομά της από τον Σκανδιναυό θεό Τυρ
  • η Τετάρτη από τη θεά Γουέντνα (Wuedna)
  • η Πέμπτη από τον θεό Θορ.
  • η Παρασκευή από τη θεά Φρίγκε (Frige)
  • εξαίρεση είναι το Σάββατο που είναι η μέρα του Κρόνου από το λατινικό Saturnus

Ας κάνουμε εξάσκηση τις μέρες: 

Τρίτη  Πέμπτη  Σάββατο  Κυριακή 

Δευτέρα  Τετάρτη  Παρασκευή on Mondayτην Δευτέρα
on Tuesdayτην Τρίτη
on Wednesdayτην Τετάρτη
on Thursdayτην Πέμπτη
on Fridayτην Παρασκευή
on Saturdayτο Σάββατο
on Sunday


every Monday or on Mondaysκάθε Δευτέρα
every Tuesday or on Tuesdaysκάθε Τρίτη
every Wednesday or on Wednesdaysκάθε Τετάρτη
every Thursday or on Thursdaysκάθε Πέμπτη
every Friday or on Fridaysκάθε Παρασκευή
every Saturday or on Saturdaysκάθε Σάββατο
every Sunday or on Sundaysκάθε Κυριακή
την Κυριακή


Δημοσίευση σχολίου

3Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου