Το ρήμα κάνω (to do) στα Αγγλικά

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0

Κλίνοντας το to do


Ακούστε την προφορά εδώ 
to_do

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)