Κλίση επιθέτων στα νέα ελληνικά

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0
Επίθετα σε -ός (οξύτονα)
πτώσηενικός
ονομαστικήκαλόςκαλήκαλό
γενικήκαλούκαλήςκαλού
αιτιατικήκαλόκαλήκαλό
κλητικήκαλέκαλήκαλό
πτώσηπληθυντικός
ονομαστικήκαλοίκαλέςκαλά
γενικήκαλώνκαλώνκαλών
αιτιατικήκαλούςκαλέςκαλά
κλητικήκαλοίκαλέςκαλά

Επίθετα σε -ός-ιά (οξύτονα)
πτώσηενικός
ονομαστικήγλυκόςγλυκιάγλυκό
γενικήγλυκούγλυκιάςγλυκού
αιτιατικήγλυκόγλυκιάγλυκό
κλητικήγλυκέγλυκιάγλυκό
πτώσηπληθυντικός
ονομαστικήγλυκοίγλυκέςγλυκά
γενικήγλυκώνγλυκώνγλυκών
αιτιατικήγλυκούςγλυκέςγλυκά
κλητικήγλυκοίγλυκέςγλυκά
Επίθετα σε -ος-ο (παροξύτονα και προπαροξύτονα).
πτώσηενικός
ονομαστικήωραίοςωραίαωραίο
γενικήωραίουωραίαςωραίου
αιτιατικήωραίοωραίαωραίο
κλητικήωραίεωραίαωραίο
πτώσηπληθυντικός
ονομαστικήωραίοιωραίεςωραία
γενικήωραίωνωραίωνωραίων
αιτιατικήωραίουςωραίεςωραία
κλητικήωραίοιωραίεςωραία
Επίθετα σε -ος-ο (παροξύτονα και προπαροξύτονα).
πτώσηενικός
ονομαστικήόμορφοςόμορφηόμορφο
γενικήόμορφουόμορφηςόμορφου
αιτιατικήόμορφοόμορφηόμορφο
κλητικήόμορφεόμορφηόμορφο
πτώσηπληθυντικός
ονομαστικήόμορφοιόμορφεςόμορφα
γενικήόμορφωνόμορφωνόμορφων
αιτιατικήόμορφουςόμορφεςόμορφα
κλητικήόμορφοιόμορφεςόμορφα
Λόγια επίθετα τριγενή και δικατάληκτα σε -ός-ός (οξύτονα).
πτώσηενικός
ονομαστικήκακοποιόςκακοποιόςκακοποιό
γενικήκακοποιούκακοποιούκακοποιού
αιτιατικήκακοποιόκακοποιόκακοποιό
κλητικήκακοποιέκακοποιέκακοποιό
πτώσηπληθυντικός
ονομαστικήκακοποιοίκακοποιοίκακοποιά
γενικήκακοποιώνκακοποιώνκακοποιών
αιτιατικήκακοποιούςκακοποιούςκακοποιά
κλητικήκακοποιοίκακοποιοίκακοποιά
Επίθετα σε -ής-ής-ές (οξύτονα).
πτώσηενικός
ονομαστικήσυνεχήςσυνεχήςσυνεχές
γενικήσυνεχούςσυνεχούςσυνεχούς
αιτιατικήσυνεχήσυνεχήσυνεχές
κλητικήσυνεχή(ς)συνεχήςσυνεχές
πτώσηπληθυντικός
ονομαστικήσυνεχείςσυνεχείςσυνεχή
γενικήσυνεχώνσυνεχώνσυνεχών
αιτιατικήσυνεχείςσυνεχείςσυνεχή
κλητικήσυνεχείςσυνεχείςσυνεχή
Επίθετα σε -ης-ης-ες (παροξύτονα), με ουδέτερο προπαροξύτονο.
πτώσηενικός
ονομαστικήσυνήθηςσυνήθηςσύνηθες
γενικήσυνήθουςσυνήθουςσυνήθους
αιτιατικήσυνήθησυνήθησύνηθες
κλητικήσυνήθη(ς)συνήθηςσύνεθες
πτώσηπληθυντικός
ονομαστικήσυνήθειςσυνήθειςσυνήθη
γενικήσυνήθωνσυνήθωνσυνήθων
αιτιατικήσυνήθειςσυνήθειςσυνήθη
κλητικήσυνήθειςσυνήθειςσυνήθη
Επίθετα σε -ης-ης-ες (παροξύτονα) με γενική πληθυντικού οξύτονη.
πτώσηενικός
ονομαστικήμυστηριώδηςμυστηριώδηςμυστηριώδες
γενικήμυστηριώδουςμυστηριώδουςμυστηριώδους
αιτιατικήμυστηριώδημυστηριώδημυστηριώδες
κλητικήμυστηριώδη(ς)μυστηριώδηςμυστηριώδες
πτώσηπληθυντικός
ονομαστικήμυστηριώδειςμυστηριώδειςμυστηριώδη
γενικήμυστηριωδώνμυστηριωδώνμυστηριωδών
αιτιατικήμυστηριώδειςμυστηριώδειςμυστηριώδη
κλητικήμυστηριώδειςμυστηριώδειςμυστηριώδη
Επίθετα σε -ης-ης-ες (παροξύτονα) με γενική πληθυντικού παροξύτονη.
πτώσηενικός
ονομαστικήπλήρηςπλήρηςπλήρες
γενικήπλήρουςπλήρουςπλήρους
αιτιατικήπλήρηπλήρηπλήρες
κλητικήπλήρη(ς)πλήρηςπλήρες
πτώσηπληθυντικός
ονομαστικήπλήρειςπλήρειςπλήρη
γενικήπλήρωνπλήρωνπλήρων
αιτιατικήπλήρειςπλήρειςπλήρη
κλητικήπλήρειςπλήρειςπλήρη
Επίθετα σε -ής-ιά (οξύτονα).
πτώσηενικός
ονομαστικήσταχτήςσταχτιάσταχτί
γενική(σταχτιού),σταχτήσταχτιάς(σταχτιού)
αιτιατικήσταχτήσταχτιάσταχτί
κλητικήσταχτήσταχτιάσταχτί
πτώσηπληθυντικός
ονομαστικήσταχτιοίσταχτιέςσταχτιά
γενικήσταχτιώνσταχτιώνσταχτιών
αιτιατικήσταχτιούςσταχτιέςσταχτιά
κλητικήσταχτιοίσταχτιέςσταχτιά
Επίθετα σε -ης-ικο (παροξύτονα).
πτώσηενικός
ονομαστικήφοβητσιάρηςφοβητσιάραφοβητσιάρικο
γενικήφοβητσιάρηφοβητσιάραςφοβητσιάρικου
αιτιατικήφοβητσιάρηφοβητσιάραφοβητσιάρικο
κλητικήφοβητσιάρηφοβητσιάραφοβητσιάρικο
πτώσηπληθυντικός
ονομαστικήφοβητσιάρηδεςφοβητσιάρεςφοβητσιάρικα
γενικήφοβητσιάρηδων(φοβητσιάρων)φοβητσιάρικων
αιτιατικήφοβητσιάρηδεςφοβητσιάρεςφοβητσιάρικα
κλητικήφοβητσιάρηδεςφοβητσιάρεςφοβητσιάρικα
Επίθετα σε -ύς-ιά (οξύτονα).
πτώσηενικός
ονομαστικήελαφρύςελαφριάελαφρύ
γενικήελαφριού
ελαφρύ
ελαφριάςελαφριού
αιτιατικήελαφρύελαφριάελαφρύ
κλητικήελαφρύελαφριάελαφρύ
πτώσηπληθυντικός
ονομαστικήελαφριοί
ελαφρείς
ελαφριέςελαφριά
γενικήελαφριώνελαφριώνελαφριών
αιτιατικήελαφριούς
ελαφρείς
ελαφριέςελαφριά
κλητικήελαφριοί
ελαφρείς
ελαφριέςελαφριά
Επίθετα σε -ών-ούσα-όν (οξύτονα).
πτώσηενικός
ονομαστικήπαρώνπαρούσαπαρόν
γενικήπαρόντοςπαρούσας
(παρούσης)
παρόντος
αιτιατικήπαρόνταπαρούσαπαρόν
κλητικήπαρώνπαρούσαπαρόν
πτώσηπληθυντικός
ονομαστικήπαρόντεςπαρούσεςπαρόντα
γενικήπαρόντωνπαρουσώνπαρόντων
αιτιατικήπαρόντεςπαρούσεςπαρόντα
κλητικήπαρόντεςπαρούσεςπαρόντα

  Επίθετα σε -ων-ουσα-ον (παροξύτονα).
  πτώσηενικός
  ονομαστικήπροσήκωνπροσήκουσαπροσήκον
  γενικήπροσήκοντοςπροσήκουσας
  (προσηκούσης)
  προσήκοντος
  αιτιατικήπροσήκονταπροσήκουσαπροσήκον
  κλητικήπροσήκωνπροσήκουσαπροσήκον
  πτώσηπληθυντικός
  ονομαστικήπροσήκοντεςπροσήκουσεςπροσήκοντα
  γενικήπροσηκόντωνπροσηκουσώνπροσηκόντων
  αιτιατικήπροσήκοντεςπροσήκουσεςπροσήκοντα
  κλητικήπροσήκοντεςπροσήκουσεςπροσήκοντα
  Επίθετα σε -ων/-όνας-ων-ον (παροξύτονα).
  πτώσηενικός
  ονομαστικήνομιμόφρων /
  νομιμόφρονας
  νομιμόφρωννομιμόφρον
  γενικήνομιμόφρονος /
  νομιμόφρονα
  νομιμόφρονοςνομιμόφρονος
  αιτιατικήνομιμόφρονανομιμόφρονανομιμόφρον
  κλητικήνομιμόφρωννομιμόφρωννομιμόφρον
  πτώσηπληθυντικός
  ονομαστικήνομιμόφρονεςνομιμόφρονεςνομιμόφρονα
  γενικήνομιμοφρόνωννομιμοφρόνωννομιμοφρόνων
  αιτιατικήνομιμόφρονεςνομιμόφρονεςνομιμόφρονα
  κλητικήνομιμόφρονεςνομιμόφρονεςνομιμόφρονα

     Δημοσίευση σχολίου

     0Σχόλια
     Δημοσίευση σχολίου (0)