Η μετάφραση των σημαντικότερων επιρρημάτων και επιρρηματικών φράσεων της αρχαίας ελληνικής

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0
ἀλλά αὖθις = τουλάχιστον στο εξής
ἀλλά γάρ = αλλά βέβαια
ἀλλά μήν = αλλά όμως
ἀλλά ἄρα =αλλά ίσως
ἁμός (οὐδαμοῦ = πουθενά) = τις, κάποιος
ἁμοῦ γέ που = κάπου οπουδήποτε
ἁμῶς γέ πῶς = κατά κάποιον τρόπο
ἃν < ἃ ἄν = όσα αν
ἆρα = άραγε
ἄρα = επομένως
ἆρα μή = άραγε μήπως
αὔθις = αμέσως
γέ = τουλάχιστον
γοῦν = λοιπόν
δή = βάβαια
εἶθ' (εἶτα) = ακολούθως
εἶτ' (εἴθε) = μακάρι
ἔτι = ακόμα
ἦ (βεβαιωτικό) =πράγματι, βέβαια
ἦ (ερωτηματικό) = αλήθεια;
ἤ παρ' ἃ = παρά αντίθετα με όσα
καί γάρ = και πράγματι
κἀν < καί ἐν = και στ....
καί ἄν ἄρα = και αν ίσως
κἆθ' (καί εἶτα) = και ακολούθως
κἄν < καί ἄν = και αν
καί ταῦτα (μετά από στίξη) = και μάλιστα
μάλιστα =περισσότερο, προπάντων, κυρίως
μέντοι = όμως
οὐ μήν ἀλλά = αλλά όμως
οὔκουν = λοιπόν δεν
οὐκοῦν = λοιπόν
ταυτί = έτσι
τότε μέν - ἐνταῦθα δέ = τότε μέν - σ' αυτή την περίπτωση όμως
τηνικαῦτα = αμέσως
τοτέ μέν - τοτέ δέ = άλλοτε μεν - άλλοτε δε
τοίνυν = λοιπόν
τό παράπαν = εντελώς
ὡδί = έτσι
ὧς οἷόν τε μέγιστα = όσο το δυνατόν περισσότερο
ὣσπερ τίς καί ἄλλως = περισσότερο από κάθε άλλον

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)