Επίθετα - Ανώμαλα επίθετα στην αρχαία ελληνική γλώσσα

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0
ΑΝΩΜΑΛΑ ΕΠΙΘΕΤΑ


Τα συνηθέστερα ανώμαλα επίθετα είναι τα εξής:
ὁ πολύς, ἡ πολλή, τὸ πολὺ

ὁ μέγας, ἡ μεγάλη, τὸ μέγα

ὁ πρᾶος, ἡ πραεῖα, τὸ πρᾶον.


Ανώμαλα επίθετα είναι και τα ελλειπτικά: ὁ, ἡ σῶς , τὸ σῶν και ὁ φροῦδος, ἡ φρούδη (και ἡ φροῦδος), τὸ φροῦδον (βλ. Γραμματική της αρχαίας ελληνικής, σελ.113-114, παρ.4 ,5).

Η κλίση των ανωμάλων επιθέτων

  • ὁ πολύς, ἡ πολλή, τὸ πολὺ
Ενικός αριθμός

αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
ονομ.
γεν.
δοτ.
αιτ.
κλητ.
ὁ πολὺς
τοῦ πολλοῦ
τῷ πολλῷ
τὸν πολὺν
(ὦ) πολὺ
ἡ πολλὴ
τῆς πολλῆς
τῇ πολλῇ
τὴν πολλὴν
(ὦ) πολλὴ
τὸ πολὺ
τοῦ πολλοῦ
τῷ πολλῷ
τὸ πολὺ
(ὦ) πολὺ


Πληθυντικός αριθμός

αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
ονομ.
γεν.
δοτ.
αιτ.
κλητ.
οἱ πολλοὶ
τῶν πολλῶν
τοῖς πολλοῖς
τοὺς πολλοὺς
(ὦ) πολλοὶ
αἱ πολλαὶ
τῶν πολλῶν
ταῖς πολλαῖς
τὰς πολλὰς
(ὦ) πολλαὶ
τὰ πολλὰ
τῶν πολλῶν
τοῖς πολλοῖς
τὰ πολλὰ
(ὦ) πολλὰ


  • ὁ μέγας, ἡ μεγάλη, τὸ μέγα
Ενικός αριθμός

αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
ονομ.
γεν.
δοτ.
αιτ.
κλητ.
ὁ μέγας
τοῦ μεγάλου
τῷ μεγάλῳ
τὸν μέγαν
(ὦ) μέγα
ἡ μεγάλη
τῆς μεγάλης
τῇ μεγάλῃ
τὴν μεγάλην
(ὦ) μεγάλη
τὸ μέγα
τοῦ μεγάλου
τῷ μεγάλῳ
τὸ μέγα
(ὦ) μέγα


Πληθυντικός αριθμός

αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
ονομ.
γεν.
δοτ.
αιτ.
κλητ.
οἱ μεγάλοι
τῶν μεγάλων
τοῖς μεγάλοις
τοὺς μεγάλους
(ὦ) μεγάλοι
αἱ μεγάλαι
τῶν μεγάλων
ταῖς μεγάλαις
τὰς μεγάλας
(ὦ) μεγάλαι
τὰ μεγάλα
τῶν μεγάλων
τοῖς μεγάλοις
τὰ μεγάλα
(ὦ) μεγάλα


  • ὁ πρᾶος, ἡ πραεῖα, τὸ πρᾶον
Ενικός αριθμός

αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
ονομ.
γεν.
δοτ.
αιτ.
κλητ.
ὁ πρᾶος
τοῦ πράου
τῷ πράῳ
τὸν πρᾶον
(ὦ) πρᾶε
ἡ πραεῖα
τῆς πραείας
τῇ πραείᾳ
τὴν πραεῖαν
(ὦ) πραεῖα
τὸ πρᾶον
τοῦ πράου
τῷ πράῳ
τὸ πρᾶον
(ὦ) πρᾶον


Πληθυντικός αριθμός

αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
ονομ.
γεν.
δοτ.
αιτ.
κλητ.
οἱ πρᾶοι
τῶν πραέων
τοῖς πραέσι
τοὺς πράους
(ὦ) πρᾶοι
αἱ πραεῖαι
τῶν πραειῶν
ταῖς πραείαις
τὰς πραείας
(ὦ) πραεῖα
τὰ πραέα
τῶν πραέων
τοῖς πραέσι
τὰ πραέα
(ὦ) πραέα

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)