Διδακτικά πακέτα για το Δημοτικό

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 Μουσική Α' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1- 60

 Τετράδιο Εργασιών Σελίδες 1- 60


 Μουσική Β' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1 - 60

 Βιβλίο Δασκάλου Σελίδες 1 - 156

 Τετράδιο Εργασιών Σελίδες 1 - 60


Μουσικό Ανθολόγιο Α - ΣΤ Δημοτικού
Σελίδες 1 - 200


Οδηγός Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Εξώφυλλο, Σελίδες 1-40, 41-80, 81-120, 121-164


Γραμματική Ε' και ΣΤ' Δημοτικού
Εξώφυλλο, Σελίδες 1-13, 14-26, 27-40, 41-55, 56-65, 66-75, 76-85, 86-95, 96-111,
112-121, 122-131, 132-141, 142-151, 152-161, 162-171, 172-181, 182-191, 192-201,
202-211, 212-220


Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-46, 47-92

 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-90


Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΣΤ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-5, 6-39, 40-62, 63-78, 79-96

 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-6, 7-17, 18-42, 43-57, 58-68, 69-79, 80-88


Αγγλικά Δ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1- 15, 16 - 30, 31 - 42, 43 - 57, 58 - 72, 73 - 84, 85 - 99, 100 - 114,
115 - 126, 127 - 141, 142 - 156, 157 - 168

 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-96

 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-20, 21 - 35, 36 - 52, 53 - 72, 73 - 87, 88 - 104


Αγγλικά Ε' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-18, 19-26, 27-32, 33-48, 49-62, 63-73, 74-83, 84-94, 95-104, 105-115, 116-125, 126-146, 147-167

 Βιβλίο Δασκάλου Σελίδες 1-142

 Τετράδιο Εργασιών Σελίδες 1-24, 25-36, 37-47, 48-71, 72-94


Αγγλικά ΣΤ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-32, 33-58, 59-77, 78-123, 124-169

 Βιβλίο Δασκάλου Σελίδες 1-121

 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-52, 53-98


Εικονογραφημένο  Λεξικό Α', Β', Γ' Δημοτικού
 Λεξικό Εξώφυλλο, Σελίδες 1-20, 21-40, 41-60, 61-80, 81-100, 101-120, 121-140, 141-180, 181-240,
214-280, 281-340, 341-390, 391-440, 441-490, 491-532


Σχολικές & Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Α' - ΣΤ' Δημοτικού
 Σχολικές & Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
Α' - ΣΤ' Δημοτικού
Εξώφυλλο, Σελίδες 1-122, 123-182, 183-244


 Φυσική Αγωγή Γ', Δ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81-90, 91-100, 101-108

 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-70, 71-148


 Εικαστικά Α', Β' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-10, 11-15, 16-20, 21-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50, 51-60, 61-65,
66-70, 71-75, 76-80, 81-90, 91-96

 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-104

 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50, 51-56


 Εικαστικά Γ', Δ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50, 51-55, 56-60,
61-65, 66-70, 71-75, 76-80, 81-85, 86-90, 91-96

 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-104

 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-10, 11-20, 21-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50, 51-56


 Εικαστικά Ε', ΣΤ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-7, 8-15, 16-20, 21-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-53, 54-63, 64-71, 72-79, 80-92

 Βιβλίο Δασκάλου Σελίδες 1-104

 Τετράδιο Εργασιών Σελίδες 1-10, 11-20, 21-34, 35-48


 Γλώσσα Β' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλα,
Πρώτο Τεύχος Σελίδες 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-84
Δεύτερο Τεύχος Σελίδες 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81-88
Τρίτο Τεύχος Σελίδες 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80

 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-56

 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλα,
Πρώτο Τεύχος Σελίδες 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80
Δεύτερο Τεύχος Σελίδες 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80


 Γλώσσα Δ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλα,
Πρώτο Τεύχος Σελίδες 1-32, 33-42, 43-52, 53-64, 65-74, 75-85, 86-96
Δεύτερο Τεύχος Σελίδες 1-10, 11-21, 22-32, 33-48, 49-64, 65-74, 75-85, 86-96, 97-108
Τρίτο Τεύχος Σελίδες 1-10, 11-21, 22-32, 33-48, 49-64, 65-80, 81-96

 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-56

 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλα,
Πρώτο Τεύχος Σελίδες 1-16, 17-32, 33-48, 49-64, 65-80
Δεύτερο Τεύχος Σελίδες 1-30, 31-64, 65-72


 Γεωγραφία Ε' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81-90, 91-100, 101-110, 111-120, 121-130, 131-140, 141-150, 151-156

 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-120

 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-68


 Γεωγραφία ΣΤ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81-90, 91-100, 101-110, 111-120, 121-130, 131-140, 141-150, 151-156

 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-104

 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-76


 Μουσική Γ' Δ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-15, 16-30, 31-45, 46-60, 61-75, 76-88

 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-104

 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-20, 21-40, 41-56


 Μουσική E' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-18, 19-38, 39-72

 Βιβλίο Δασκάλου Σελίδες 1-98

 Τετράδιο Εργασιών Σελίδες 1-18, 19-33, 34-50


 Μουσική ΣΤ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-15, 16-30, 31-40, 41-50, 51-65, 66-80

Βιβλίο Δασκάλου Σελίδες 1- 106

 Τετράδιο Εργασιών Σελίδες 1-4, 5-30, 31-40, 41-56


Γλώσσα Α' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή πρώτο τεύχος (εξώφυλλο, σελίδες 1-40, 41-60, 61-65, 66-70, 71-80),
δεύτερο τεύχος (εξώφυλλο, σελίδες 1-12, 13-25, 26-41, 42-50, 51-68, 69-84)

 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλο, βιβλίο

 Τετράδιο Εργασιών πρώτο τεύχος (εξώφυλλο, σελίδες 1-36, 37-42), δεύτερο τεύχος (εξώφυλλο, σελίδες 1-40, 41-84)


Γλώσσα Γ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή πρώτο τεύχος (εξώφυλλο, βιβλίο), δεύτερο τεύχος (εξώφυλλο, βιβλίο),
τρίτο τεύχος (εξώφυλλο, βιβλίο
)

 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλο, βιβλίο

 Τετράδιο Εργασιών πρώτο τεύχος (εξώφυλλο, βιβλίο), δεύτερο τεύχος (εξώφυλλο, βιβλίο)


Γλώσσα Ε' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή α' τεύχος (εξώφυλλο, βιβλίο), β' τεύχος (εξώφυλλο, βιβλίο), γ' τεύχος (εξώφυλλο, βιβλίο)

 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλο, βιβλίο

 Τετράδιο Εργασιών α' τεύχος (εξώφυλλο, βιβλίο), β' τεύχος (εξώφυλλο, βιβλίο)


Γλώσσα ΣΤ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή α' τεύχος (εξώφυλλο, βιβλίο),
β' τεύχος (εξώφυλλο, βιβλίο),
γ' τεύχος (εξώφυλλο, βιβλίο)

 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλο, βιβλίο

 Τετράδιο Εργασιών α' τεύχος (εξώφυλλο, βιβλίο), β' τεύχος (εξώφυλλο, βιβλίο)


Ανθολόγιο Α'- Β' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή εξώφυλλο, σελίδες 1-120, 121-172

 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλο, βιβλίο


Ανθολόγιο Γ'- Δ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή εξώφυλλο, σελίδες 1-120, 121-184

 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλο βιβλίο


Θεατρική Αγωγή Ε'- ΣΤ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή εξώφυλλο, σελίδες 1-55, 56-80, 81-104

 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλο, βιβλίο


Φυσική Ε' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή σελίδες 1--29, 30-59, 60-74, 75-90, 91-116

 Βιβλίο Δασκάλου σελίδες 1-99, 100-189,190-257

 Τετράδιο Εργασιών σελίδες 1-49, 50-100, 101-151, 152-201


Φυσική ΣΤ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή σελίδες 1-32, 33-64, 65-98, 99-132

 Βιβλίο Δασκάλου σελίδες 1-133, 134-194, 195-264

 Τετράδιο Εργασιών  σελίδες 1-44, 45-98, 99-143, 144-188


Φυσική Αγωγή Α'- Β' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή εξώφυλλο, βιβλίο

 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλο, βιβλίο


Φυσική Αγωγή Ε'- ΣΤ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή (Νέο) εξώφυλλο, σελίδες 1-25, 26-50, 51-104

 Βιβλίο Δασκάλου (Νέο) εξώφυλλο, βιβλίο


Μελέτη Περιβάλλοντος Α' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή εξώφυλλο, σελίδες 1-50, 51-100, 101-156

 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλο, βιβλίο

 Τετράδιο Εργασιών (Νέο) εξώφυλλο, σελίδες 1-15, 16-22, 23-30, 31-56


Μελέτη Περιβάλλοντος Β' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή εξώφυλλο,
σελίδες 1-20, 21-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50, 51-60, 61-75, 76-90, 91-110, 111-130, 131-150

 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλο, βιβλίο

 Τετράδιο Εργασιών εξώφυλλο, βιβλίο


Μελέτη Περιβάλλοντος Γ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή εξώφυλλο, σελίδες 1-36, 37-76, 77-106, 107-138, 139-152

 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλο, βιβλίο

 Τετράδιο Εργασιών εξώφυλλο, σελίδες 1-25, 26-52


Μελέτη Περιβάλλοντος Δ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή εξώφυλλο, σελίδες 1-34, 35-56, 57-88, 89-102, 103-112, 113-132, 133-152

 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλο, βιβλίο

 Τετράδιο Εργασιών εξώφυλλο, βιβλίο


Οδηγός Νηπιαγωγού
 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλο, σελίδες 1-140, 141-280, 281-432


Ιστορία Γ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-50, 51-100, 101-152

 Βιβλίο Δασκάλου Βιβλίο

 Τετράδιο Εργασιών Βιβλίο


Ιστορία Δ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-49, 50-99, 100-144

 Βιβλίο Δασκάλου Βιβλίο

 Τετράδιο Εργασιών Βιβλίο


Ιστορία Ε' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-50, 51-100, 101-143

 Βιβλίο Δασκάλου Βιβλίο

 Τετράδιο Εργασιών Βιβλίο


Θρησκευτικά Γ ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο,
Σελίδες 1-6, 7-18, 19-25, 26-32, 33-44, 45-52, 53-64, 65-75, 76-84, 85-100, 101-114,
115-128

 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, βιβλίο

 Τετράδιο Εργασιών


Θρησκευτικά Δ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο,
Σελίδες 1-6, 7-18, 19-28, 29-38, 39-56, 57-66, 67-76, 77-85, 86-94, 95-108, 109-112

 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Βιβλίο

 Τετράδιο Εργασιών


Θρησκευτικά Ε' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή  Εξώφυλλο,
Σελίδες 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-23, 24-27, 28-31, 32-35, 36-39, 40-43, 44-46, 47-50, 51-54, 55-59, 60-64, 65-68, 69-72, 73-76, 77-80, 81-84, 85-88, 89-92, 93-97, 98-101, 102-105, 106-109, 110-111, 112-113, 114-115, 116-119, 120-124, 125-128

Βιβλίο Δασκάλου  Εξώφυλλο, Βιβλίο

Τετράδιο Εργασιών


Θρησκευτικά ΣΤ' Δημοτικού
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο,
Σελίδες 1-10, 11-19, 20-27, 28-35, 36-38, 39-43, 44-47, 48-51, 52-57, 58-65, 66-70, 71-75, 76-82, 83-89, 90-95, 96-103, 104-110, 111-117, 118-128

Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-51, 52-112

 Τετράδιο Εργασιών


Μαθηματικά Α' Δημοτικού
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλα α τεύχος, β τεύχος
α τεύχος σελίδες 1-43, 44-84, β τεύχος σελίδες 1-43, 44-88

Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, σελίδες 1-192

Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλα α τεύχος, β τεύχος, γ τεύχος, δ τεύχος
α τεύχος σελίδες 1-44, β τεύχος σελίδες 1-40, γ τεύχος σελίδες 1-48, δ τεύχος σελίδες 1-36


Μαθηματικά Β' Δημοτικού
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλα,
α τεύχος σελίδες 1-32, 33-48, 49-64, 65-80, 81-104, β τεύχος σελίδες 1-32, 33-72, 73-88

Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, σελίδες 1-192

Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλα,
α τεύχος σελίδες 1-44, β τεύχος σελίδες 1-36, γ τεύχος σελίδες 1-36, δ τεύχος σελίδες 1-44

Μαθηματικά Γ' Δημοτικού
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο
σελίδες 1-25, 26-50, 51-75, 76-100, 101-125, 126-150

Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, σελίδες 1-192

Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλα α τεύχος, β τεύχος, γ τεύχος, δ τεύχος
α τεύχος σελίδες 1-38, β τεύχος σελίδες 1-34, γ τεύχος σελίδες 1-46, δ τεύχος σελίδες 1-38


Μαθηματικά Δ' Δημοτικού
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο
σελίδες 1-32, 33-64, 65-96, 97-128, 129-168, 169-192

Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, σελίδες 1-176

Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλα
α τεύχος σελίδες 1-40, β τεύχος σελίδες 1-36, γ τεύχος σελίδες 1-40, δ τεύχος σελίδες 1-48


Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο
σελίδες 1-60, 61-81, 82-102, 103-113, 114-121, 122-152

Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, σελίδες 1-200

Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλα
α τεύχος σελίδες 1-40, β τεύχος σελίδες 1-44, γ τεύχος σελίδες 1-44, δ τεύχος σελίδες 1-40


Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο
σελίδες 1-8, 9-58, 59-72, 73-106, 107-116, 117-134, 135-176

Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, σελίδες 1-168

Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλα α τεύχος, β τεύχος, γ τεύχος, δ τεύχος
α τεύχος σελίδες 1-44, β τεύχος σελίδες 1-44, γ τεύχος σελίδες 1-44, δ τεύχος σελίδες 1-44


Λεξικό Ορθογραφικό - Ερμηνευτικό Δ', Ε', ΣΤ' Δημοτικού
Λεξικό Εξώφυλλο
σελίδες 1 - 142, 143 - 285

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)