Επαναληπτικές ασκήσεις για το Πάσχα στη Γλώσσα Δ' Δημοτικού

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0


 
 ΓΛΩΣΣΑ Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

1. Γράφω προτάσεις με τις παρακάτω λέξεις, προσέχοντας να είναι ιστορικά ορθές:

1.  γεωμετρική: ……………………………………………………………………………….
2. ναός: ……………………………………………………………………………………….
3. ποιητής: ……………………………………………………………………………………
4. Όμηρος: ……………………………………………………………………………………
5. διδακτικά έπη: ……………………………………………………………………………
6. αποικίες: ………………………………………………………………………………….
7. πολεμιστές: …………………………………………………………………………………
8. σεισάχθεια: ………………………………………………………………………………...
9. Απέλλα: ………………………..…………………………………………………………..
10. Κλεισθένης : ………………………………………………………………………………

2. Ξαναγράφω το παρακάτω κείμενο με τέτοιο τρόπο, ώστε την πρώτη φορά να φαίνεται ότι τα γεγονότα έγιναν στο παρελθόν και στο δεύτερο να φαίνεται ότι θα γίνουν στο μέλλον:

Ο περσικός στόλος καταφθάνει στην Αττική. Οι στρατιώτες κατεβαίνουν από τα καράβια και στήνουν ένα πρόχειρο στρατόπεδο. Στην Αθήνα, ο Μιλτιάδης πείθει τους Αθηναίους να αντιμετωπίσουν τους Πέρσες στο Μαραθώνα. Η περιοχή έχει βάλτους, πέτρες και είναι δύσκολη για το ιππικό. Σε λίγες μέρες λίγοι Αθηναίοι παρατάσσονται μπροστά στους Πέρσες. Ο Μιλτιάδης ενισχύει τις άκρες τις παράταξης. Οι Αθηναίοι κάνουν επίθεση πρώτοι με τρεχάλα. Έτσι, προλαβαίνουν τους Πέρσες τοξότες πριν αυτοί χτυπήσουν. Μέχρι το βράδυ, οι Αθηναίοι νικούν. Οι Πέρσες φεύγουν και ο Ιππίας χάνει την ευκαιρία να ξαναγίνει τύραννος.

Α. Χθες: ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Β. Αύριο: ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Μεταφέρω τις προτάσεις από την Ενεργητική στην Παθητική Φωνή:

Α. Στις Θερμοπύλες, οι Θεσπιείς βοήθησαν τους Σπαρτιάτες.
Στις Θερμοπύλες, οι Σπαρτιάτες βοηθήθηκαν από τους Θεσπιείς.

Β. Ο Ξέρξης οργάνωσε το στρατό του με νέα όπλα.
………………………………………………………………………………………………..

Γ. Οι πολεμιστές έκλεισαν με τείχος τα στενά των Θερμοπυλών.
………………………………………………………………………………………………..

Δ. Ο Εφιάλτης, ένας ντόπιος βοσκός, πρόδωσε τους Έλληνες.
……………………………………………………………………………………………….

Ε. Η φρουρά του Ξέρξη διέσχισε κρυφά το πέρασμα.
……………………………………………………………………………………………….

Στ. Οι Πέρσες σκότωσαν τους Σπαρτιάτες με τα βέλη τους.
……………………………………………………………………………………………….

4. Χρησιμοποιώ τις λέξεις της παρένθεσης για να δημιουργήσω προτάσεις σύγκρισης, όπως στο παράδειγμα:

·        (τείχη Αθήνας, τείχη Κορίνθου, ψηλά, είναι)
Τα τείχη της Αθήνας είναι ψηλότερα από τα τείχη της Κορίνθου.

·        (Θεμιστοκλής, Ευρυβιάδης, ικανός στρατηγός, θεωρούταν)
→ …………………………………………………………………………………………..
·        (ελληνικά πλοία, περσικά πλοία, γρήγορα, ήταν)
→ ……………………………………………………………………………………………
·        (Έλληνες ναύτες, Πέρσες ναύτες, έμπειροι, έγιναν)
→ ……………………………………………………………………………………………
·        (ναυμαχία Σαλαμίνας, άλλες ναυμαχίες, σημαντική, αποδείχτηκε)
→ ……………………………………………………………………………………………

5. Κάνω σύνταξη στις παρακάτω προτάσεις:

Α. Ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης σχεδίασαν τον Παρθενώνα.
Β. Το άγαλμα της Αθηνάς είχε χρυσό και ελεφαντόδοντο.
Γ. Ο στρατηγός Περικλής επέβλεπε τις κατασκευές.
Δ. Τα θαυμαστά Προπύλαια διακοσμήθηκαν από το Μνησικλή.
Ε. Ο ξένος επισκέπτης έβλεπε στα δεξιά τον Ναό της Αθηνάς-Απτέρου Νίκης.
Στ. Η Αθήνα κράτησε όλα τα λεφτά της Συμμαχίας.
Ζ. Πολλές πόλεις είχαν αδικηθεί από την Αθήνα.
Η. Ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής και ο Ευριπίδης έγραψαν πολλές τραγωδίες.
Θ. Ο φιλόσοφος Σωκράτης δίδασκε τους νέους να είναι συνετοί.
Ι. Ειρήνη επικράτησε για πολλά χρόνια.

6. Γράφω σε δύο παραγράφους την περίληψη του Πελοποννησιακού Πολέμου. (Με βοηθάει το βιβλίο της Ιστορίας).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


7. Συλλαβίζω τις παρακάτω λέξεις:
βοιωτικός
…………………….
Επαμεινώνδας
…………………….
συμμαχία
…………………….
Πελοπίδας
…………………….
Σπάρτη
…………………….
εκστρατεία
…………………….
Κλεόμβροτος
…………………….
Μαντίνεια
…………………….
Λεύκτρα
…………………….
αποδυνάμωση
…………………….
φάλαγγα
…………………….
ηγεμονία
…………………….

8. Συμπληρώνω ό,τι λείπει:

Μετά τους σ…νεχείς πολέμους, οι πόλ….εις της Νότιας Ελλάδας …χασαν τη δ…ναμη τους. Ταυτόχρονα, στη βόρ….α Ελλάδα, ο βασιλιάς των Μακεδόν….ν Φίλι…ος Β΄, κατέκτ…σε τα μετα…εία του όρους Πα…αίου και έκαν… τη Μακεδονία πλούσια. Οργάν….σε το στρατό και τον εξόπλ…σε με τις σάρισες. Νίκ…σε Αθην…ους και Θ…βαίους στη Χ…ρώνεια και στην Κόρινθο …γινε ηγεμόνας των Ελλήνων. Ο γιος του ο Αλέξανδρος νίκ….σε τους Πέρσες στον ποταμό Γραν…κό, στην Ι…ό και στα Γαυγάμ…λα και έγινε κύριος όλης της Ασίας. Η ε…ηνική γλώ….α έφτασε ως την άκρ… του κόσμου, με αποτέλεσμα μετά από πο…ά χρόνια τα ιερά βιβλία τ….ν χριστιαν….ν, τα Ευαγγέλια, να γραφτούν στα ελληνικά.

9. Αναγνωρίζω γραμματικά τις παρακάτω λέξεις:


τύπος
γένος
αριθμός
πτώση
των ασπίδων
αυτής
τους δραματικούς
οι τριακόσιοι
τις επαναστάσεις
τον σατράπη
μάντη
τα συνέδρια
κλασσικών
οι οποίοι

10. Γράφω σε μια παράγραφο το γεγονός από την ελληνική ιστορία που μου άρεσε περισσότερο και γιατί.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)