Γεωγραφία Ε' Δημοτικού - Εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις ενότητες

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
6

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου

Λύσεις ασκήσεων σχολικού βιβλίου

Απαντήσεις στις ασκήσεις του τετραδίου εργασιών

Λύσεις ασκήσεων τετραδίου εργασιών


Εκπαιδευτικό υλικό

Φύλλα εργασίας Γεωγραφία Ε' Δημοτικού 


Διαδραστικές ασκήσεις onlineΟι χάρτες. Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου

Ο χάρτης της Ελλάδος όπως διαμορφώθηκε από τις φωτοληψίες της εταιρείας Κτηματολόγιο Α.Ε.

Κεφάλαιο 1ο

Κεφάλαιο 2ο

Κεφάλαιο 3ο

Κεφάλαιο 4ο

Βασικό στοιχείο ενός χάρτη είναι η κλίμακά του.
Η κλίμακα ενός χάρτη είναι το κλάσμα που έχει σαν αριθμητή τη μοναδιαία απόσταση στο χαρτί και παρονομαστή την πραγματική απόσταση που αυτή αντιπροσωπεύει στο πεδίο, π.χ. κλίμακα 1:50.000 σημαίνει πως 1 εκατ. στο χάρτη αντιστοιχεί σε 50.000 εκατ. (ή 500 μέτρα) στο πεδίο. Όσο μικρότερος είναι ο παρονομαστής τόσο μεγαλύτερη είναι η κλίμακα του χάρτη και αντιστρόφως. Δηλαδή η κλίμακα ενός χάρτη είναι ένας αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μικρότερη μια περιοχή πάνω στο χάρτη από το πραγματικό μέγεθός της στην επιφάνεια της γης.

Κεφάλαιο 5ο


Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 6ο

Κεφάλαιο 7ο

Τα 14 μεγαλύτερα σε έκταση ελληνικά νησιά

Κεφάλαιο 13ο

Κεφάλαιο 14ο

Κεφάλαιο 15ο

Κεφάλαιο 16ο

Κεφάλαιο 17ο

Κεφάλαιο 18ο

Κεφάλαιο 19ο

Κεφάλαιο 20ο

Κεφάλαιο 22ο

Κεφάλαιο 23ο


Δημοσίευση σχολίου

6Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου