Μαθηματικά Δ' Δημοτικού - Εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις ενότητες

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0


Επαναληπτικές ασκήσεις ανά ενότητα

Ενότητα 1: Κεφάλαια 1 - 7

Ενότητα 2: Κεφάλαια 8 - 14

Ενότητα 3: Κεφάλαια 15 - 20

Ενότητα 4: Κεφάλαια 21 - 26

Ενότητα 5: Κεφάλαια 27 - 34

Ενότητα 6: Κεφάλαια 35 - 40

Ενότητα 7: Κεφάλαια 41 - 46

Ενότητα 8: Κεφάλαια 47 - 51

Ενότητα 9: Κεφάλαια 52 - 56 


Μαθηματικά Δ' Δημοτικού - Φύλλα εργασίας για εκτύπωση για όλα τα κεφάλαια

Επαναληπτικές ασκήσεις στα Μαθηματικά για το Πάσχα

Απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου

Λυσάρι Μαθηματικών Δ' Δημοτικού - Λύσεις ασκήσεων βιβλίου μαθητή

Λυσάρι Μαθηματικών Δ' Δημοτικού - Λύσεις ασκήσεων τετραδίου εργασιώνΒοηθήματα


Online λυσάρι μαθηματικών ασκήσεων


Εκπαιδευτικό Λογισμικό Δ' Δημοτικού

Εκπαιδευτικό Λογισμικό - Μαθηματικά Γ' και Δ' Δημοτικού

Διαδραστικές ασκήσεις online για Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Μελέτη και Θρησκευτικά Δ' Δημοτικού 

Μαθηματικά Δ' Δημοτικού - Διαδραστικές ασκήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα κεφάλαια 
Εκπαιδευτικά παιχνίδια

Εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά Δ' Δημοτικού 
Εκπαιδευτικό Λογισμικό Δ' Δημοτικού

Εκπαιδευτικό Λογισμικό - Μαθηματικά Γ' και Δ' Δημοτικού 

Μαθηματικά Δ' Δημοτικού - Διαδραστικές ασκήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα κεφάλαια


22 εκπαιδευτικά παιχνίδια

Διαδραστικές online ασκήσεις
Πρόσθετο υλικό


Περιεχόμενα Δ΄ Δημοτικού
σελ 1 - 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ασκήσεις γλώσσας για την Δ΄ΤάξηΜαθηματικά Δ΄τάξης(1)-αριθμοί έως το 10.000αρχείο pdf Αρχείο pdf.Χρειάζεστε τον acrobat reader.Κατεβάστε το πρόγραμμα από εδώ.
Ασκήσεις γλώσσας για την Δ΄ΤάξηΜαθηματικά Δ΄τάξης (2)-αριθμοί έως το 20.000
Ασκήσεις γλώσσας για την Δ΄ΤάξηΜαθηματικά Δ΄τάξης (3)-Προβλήματα αξιολόγησης και οργάνωσης πληροφοριών
Ασκήσεις γλώσσας για την Δ΄ΤάξηΜαθηματικά Δ΄τάξης (4)-1ο Επαναληπτικό μάθημααρχείο pdf Αρχείο pdf.Χρειάζεστε τον acrobat reader.Κατεβάστε το πρόγραμμα από εδώ.
Ασκήσεις γλώσσας για την Δ΄ΤάξηΜαθηματικά Δ΄τάξης (5)-Πρόσθεση και αφαίρεσηαρχείο pdf Αρχείο pdf.Χρειάζεστε τον acrobat reader.Κατεβάστε το πρόγραμμα από εδώ.
Ασκήσεις γλώσσας για την Δ΄ΤάξηΜαθηματικά Δ΄τάξης (6)-Πολλαπλασιασμός
Ασκήσεις γλώσσας για την Δ΄ΤάξηΜαθηματικά Δ΄τάξης (7)-δεκαδικά κλάσματααρχείο pdf Αρχείο pdf.Χρειάζεστε τον acrobat reader.Κατεβάστε το πρόγραμμα από εδώ.
Ασκήσεις γλώσσας για την Δ΄ΤάξηΜαθηματικά Δ΄τάξης (8)-Πρόσθεση δεκαδικώναρχείο pdf Αρχείο pdf.Χρειάζεστε τον acrobat reader.Κατεβάστε το πρόγραμμα από εδώ.
Ασκήσεις γλώσσας για την Δ΄ΤάξηΜαθηματικά Δ΄τάξης (9)-3ο επαναληπτικό,δεκαδικοίαρχείο pdf Αρχείο pdf.Χρειάζεστε τον acrobat reader.Κατεβάστε το πρόγραμμα από εδώ.
Ασκήσεις γλώσσας για την Δ΄ΤάξηΜαθηματικά Δ΄τάξης (10)-Πράξεις με συμμιγείς και δεκαδικούς
Ασκήσεις γλώσσας για την Δ΄ΤάξηΜαθηματικά Δ΄τάξης (11)-δεκαδικά κλάσματααρχείο pdf Αρχείο pdf.Χρειάζεστε τον acrobat reader.Κατεβάστε το πρόγραμμα από εδώ.
Ασκήσεις γλώσσας για την Δ΄ΤάξηΜαθηματικά Δ΄τάξης (12)-1ο κριτήριο Β΄Περίοδοςαρχείο pdf Αρχείο pdf.Χρειάζεστε τον acrobat reader.Κατεβάστε το πρόγραμμα από εδώ.
Ασκήσεις γλώσσας για την Δ΄ΤάξηΜαθηματικά Δ΄τάξης (13)-Εμβαδόν,Περίμετρος Παραλληλογράμμωναρχείο pdf Αρχείο pdf.Χρειάζεστε τον acrobat reader.Κατεβάστε το πρόγραμμα από εδώ.
Ασκήσεις γλώσσας για την Δ΄ΤάξηΜαθηματικά Δ΄τάξης (14)-5ο επαναληπτικό εμβαδόν περίμετροςαρχείο pdf Αρχείο pdf.Χρειάζεστε τον acrobat reader.Κατεβάστε το πρόγραμμα από εδώ.
Ασκήσεις γλώσσας για την Δ΄ΤάξηΜαθηματικά Δ΄τάξης (15)-5ο κριτήριο αξιολόγησηςαρχείο pdf Αρχείο pdf.Χρειάζεστε τον acrobat reader.Κατεβάστε το πρόγραμμα από εδώ.
Ασκήσεις γλώσσας για την Δ΄ΤάξηΜαθηματικά Δ΄τάξης (16)-Οι αριθμοί ως το 100.000αρχείο pdf Αρχείο pdf.Χρειάζεστε τον acrobat reader.Κατεβάστε το πρόγραμμα από εδώ.
Ασκήσεις γλώσσας για την Δ΄ΤάξηΜαθηματικά Δ΄τάξης (17)-Πολλαπλασιάζω και διαιρώαρχείο pdf Αρχείο pdf.Χρειάζεστε τον acrobat reader.Κατεβάστε το πρόγραμμα από εδώ.
Ασκήσεις γλώσσας για την Δ΄ΤάξηΜαθηματικά Δ΄τάξης (18)-Πολλαπλασιάζω με τριψήφιο πολλαπλασιαστήαρχείο pdf Αρχείο pdf.Χρειάζεστε τον acrobat reader.Κατεβάστε το πρόγραμμα από εδώ.

Μαθηματικά Δ΄-Κύπρος

Ενότητα 1η


Ενότητα 2η


Ενότητα 3η

Ενότητα 4η

Ενότητα 5η

Ενότητα 6η

Ενότητα 7η

Ενότητα 8η

Γραφικές Παραστάσεις


Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)