ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

19/6/14

Απαντήσεις Τράπεζας Θεμάτων - Θρησκευτικά Α' Λυκείου

Βρείτε εδώ τις απαντήσεις και για τα θέματα των υπόλοιπων μαθημάτων.


Η τράπεζα θεμάτων που έχει αναρτηθεί από το Υπουργείο περιλαμβάνει διάφορους τύπους ερωτήσεων. Αυτοί είναι οι εξής:


1) Σωστού – Λάθους 2) Πολλαπλής επιλογής 3)Συμπλήρωσης κενών 4) Αντιστοίχησης 5) Ταξινόμησης 6) Πολλαπλής επιλογής με μικρή ανάπτυξη 7) Ανάπτυξης

Παρακάτω θα βρείτε όλες τις κατηγορίες. Στην πρώτη στήλη θα δείτε κάτω από τον τίτλο Δ.Ε ένα νούμερο. Αυτό είναι η διδακτική ενότητα στην οποία αναφέρεται η ερώτηση. Οι ερωτήσεις είναι ταξινομημένες ανά διδακτική ενότητα.

Κατηγορία ερωτήσεων: Αντιστοίχισης


Κατηγορία ερωτήσεων: Ταξινόμησης


Κατηγορία ερωτήσεων: Πολλαπλής Επιλογής με σύντομη αιτιολόγησηΚατηγορία ερωτήσεων: Συμπλήρωσης ΚενώνΚατηγορία ερωτήσεων: Ανάπτυξης - Θέμα Β

Ενδεικτικές απαντήσεις:
ερ.1 : σελ.10 (γ) και σελ.10 (δ ,β παραγρ.)
ερ 2 : σελ.10 (γ) και σελ.10 (δ ,β παραγρ.)
ερ 3 : σελ 10 (δ) και σελ. 63 (το 2)
ερ 4: σελ 12 (β) και σελ.18 (β)
ερ 5: σελ 12 (β) και σελ. 18(β) και σελ 86 (4)
ερ 6 : σελ 12 (β) και σελ 14 (γ)
ερ 7 ?
ερ 8 ; σελ 48
ερ 9 : σελ 19 και σελ 124 και 125 (α)
ερ10 :σελ 16 (α) και σελ 18 (β)
ερ11 :σελ 31 (α) και σελ 32 (β)
ερ12 :σελ 32 (γ)
ερ13 :σελ 32 (β) και (γ)
ερ14 :σελ 31(α) και σελ 32 (β)
ερ15 :σελ 31 (α) και σελ 32 (β)
ερ16: σελ 36( β -α΄παραγρ.) και σελ 38 ( τελευταία παράγραφος)και σελ.47 (β παρ.)
ερ17: σελ 36( β -α΄παραγρ.) και σελ 38 ( τελευταία παράγραφος)και σελ 47 (β παρ.)
ερ18: σελ.36( β -α΄παραγρ.) και σελ 38 ( τελευταία παράγραφος)και σελ111(τελ.π.)
ερ19 :σελ.36( β -α΄παραγρ.)και παραδείγματα σελ.45 (Χριστούγεννα)
και σελ.55 (β) (Σταύρωση)
ερ 20 :σελ 44(γ)
ερ 21: σελ44 (γ)
ερ 22: σελ41(α α΄παραγρ.)
ερ 23: σελ44(γ) ?
ερ 24: σελ44(γ) ?
ερ 25
ερ 26: σελ 48
ερ 27: σελ 56 ,57,58 (γ)
ερ 28: σελ 60 ( το κείμενο ? )
ερ 29 :σελ 62 ( β)
ερ 30: σελ 63 ( δ)
ερ 31: σελ 62 (α) και σελ 63 (γ)
ερ 32: σελ 62 (β)
ερ 33: σελ 63 (γ)
ερ 34: σελ 62 (β)
ερ 35: σελ 63 (δ)
ερ 36: σελ 71 (γ)
ερ 37: σελ 87 (γ)
ερ 38: σελ 82 (β) ,83,85
ερ 39 ?
ερ 40: σελ 86 ( 3,4,5)
ερ 41: σελ 86 (4,5)
ερ 42: σελ 81 ( α )
ερ 43: σελ 82, 83 ,85
ερ 44: σελ 87 ( γ )
ερ 45:
ερ 46: σελ 86 ( 4,5) και σελ 87 (γ)
ερ 47; σελ 82 (β) και σελ 83 και σελ 85
ερ 48: σελ 110 (γ) και σελ 81(α) ?
ερ 49: σελ 92 (γ)
ερ 50: σελ 100(β) και σελ101
ερ 51: σελ 100(β) και σελ101
ερ 52: σελ 101 και σελ105
ερ 53: σελ 110 (γ )
ερ 54 :σελ 121 (γ)
ερ 55: σελ 122 (δ)
ερ 56: δ.ε.21
ερ 57: δ.ε.21
ερ 58: σελ 121(δ) και 120 (β παραγραφος)
ερ 59: σελ 130 και σελ 131( β) και σελ 85
ερ 60: σελ 131(γ) και σελ.83
ερ 61; σελ 129 και σελ 47 και σελ 48
ερ 62: σελ 130 και 131 (β)
ερ 63: σελ 136 και 137 (β)
ερ 64; σελ 141 και 142 (α)
ερ 65; σελ 141 και 142 (α)
ερ 66; σελ 141 και 142 (α)
ερ 67: σελ 143 (γ)
ερ 68: σελ 143 (γ) και 142 ( α΄παράγραφος )
ερ 69: σελ 148(γ) και 177 (γ)
ερ 70 :σελ 148 (γ)
ερ 71: σελ 146 (β) και 148 (γ)
ερ 72: σελ 164 (γ)
ερ 73: σελ 36 και σελ 38 (τελευταια παραγρ.) και σελ 47 (α)
ερ 74 :σελ 169 (α) και 170 (γ) και 172 (τελευταια παραγρ.)
ερ 75: σελ 174(α)
ερ 76: σελ 174 και σελ 175
ερ 77: σελ 37 και 192 (γ)
ερ 78: σελ193 (δ)
ερ 79: σελ192 (γ) και 193 (δ)
ερ 80 :σελ 193 (δ)
ερ 81 : δ.ε. 37
ερ 82 : σελ 196
ερ 83: σελ 47
ερ 84; σελ 48 και σελ 35 (β παραγρ.) ?
ερ 85: σελ 62 και σελ 44


Κατηγορία ερωτήσεων: Πολλαπλής ΕπιλογήςΚατηγορία ερωτήσεων: Σωστό - Λάθος

Από το http://trapezathriskeftika.blogspot.gr/

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger