Η ορθογραφία των ρημάτων στα νέα ελληνικά

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0
Κανόνες ορθογραφίας για τα ρήματα της νεοελληνικής γλώσσας:
Ορθογραφία του ρήματος - ενεστωτικές καταλήξεις
Τα ρήματα σε
γράφονται με
παραδείγματα
Εξαιρούνται τα:
-άβο
β
ανάβω, θάβω, ράβω, σκάβω
παύω, αναπαύω, απολαύω, θραύω (σπάζω),
ψαύω (ψηλαφώ, αγγίζω)
-έβο
ευ
γυρεύω, κλαδεύω, παλεύω
κλέβω, σέβομαι
ω
αι
κλαίω, φταίω, καίω
αναπνέω, λέω, πλέω, ρέω
-ένο
αι
ζεσταίνω, ανεβαίνω, φαίνομαι
δένω, πλένω, μένω
[και τα λαϊκά: κρένω (μιλώ, απαντώ), ψένω (ψήνω), γένομαι (γίνομαι)]
-έρνο
ε
γδέρνω, γέρνω, φέρνω
παίρνω
-έρω
αι
χαίρω, συγχαίρω, εξαίρω
ξέρω φέρω
-ιάζο
ι
αγκαλιάζω, νευριάζω, βιάζομαι
αδειάζω, χρειάζομαι
μοιάζω, μονοιάζω, νοιάζομαι
-ίζο
ι
ανθίζω, αντικρίζω, φτερνίζομαι
μπήζω, πήζω, πρήζω
αναβρ(λ)ύζω, δακρύζω, γογγύζω, ολολύζω, κατακλύζω, κελαρύζω, συγχύζω, σφύζω, τανύζω
δανείζω
αθροίζω
-λο
λλ
αναβάλλω, ανατέλλω, ποικίλλω
θέλω, οφείλω, μέλει
-λό
λ
αμελώ, γελώ, καλώ
κολλώ
-όνο
ωνω
πληρώνω, κλειδώνω, γλιτώνω

-σο
σσω
αναπτύσσω, απαλλάσσω
αρέσω
-το
ττω
πλήττω, φρίττω, εισπράττω
θέτω, κείτομαι
-ίνο
ίνω
δίνω, κλίνω, πίνω, κρίνω
ήνω
αφήνω, σβήνω, στήνω, ψήνω
ύνω
αμβλύνω, αμύνομαι, απευθύνω, απομακρύνω, βαρύνω, βραδύνω, γδύνω, διευθύνω,  ενθαρρύνω, επιμηκύνω, ευκολύνω, καταπραΰνω, κατευθύνω, λαμπρύνω, λύνω, μακρύνω, μεγεθύνω,  μικρύνω, μολύνω, ντύνω, ξύνω, οξύνω, παροτρύνω, φτύνω, χύνω,  σμικρύνω,
είνω
κλείνω, τείνω

Τζίλντα Τορναζάκη

Γιάννης Παπαθανασίου

Δείτε πώς κλίνονται τα ρήματα στα νέα ελληνικά εδώ.
Αποτέλεσμα εικόνας για Η ορθογραφία των ρημάτων στα νέα ελληνικά

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)