Πώς κλίνονται τα αρχαιόκλιτα θηλυκά ουσιαστικά σε -ος

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0
Αρχαιόκλιτα θηλυκά ουσιαστικά σε -ος
Αποτέλεσμα εικόνας για αρχαιόκλιτα
Κάποια θηλυκά ουσιαστικά κλίνονται όπως στην αρχαία ελληνική γλώσσα, γι' αυτό λέγονται αρχαιόκλιτα.
Π.χ. η οδός της οδού, η λεωφόρος της λεωφόρου, η είσοδος της εισόδου κ.λπ.


 

Ενικός Αριθμός
Ονομ.ηοδόςηλεωφόροςηδιάμετρος 
Γεν.τηςοδούτηςλεωφόρουτηςδιαμέτρου 
Αιτ.τηνοδότηλεωφόροτηδιάμετρο 
Κλητ.-οδέ-λεωφόρε- διάμετρε 
Πληθυντικός Αριθμός
Ονομ.
οιοδοίοιλεωφόροιοιδιάμετροι
Γεν.τωνοδώντωνλεωφόρωντωνδιαμέτρων 
Αιτ.τιςοδούςτιςλεωφόρουςτιςδιαμέτρους
Κλητ.-οδοί-λεωφόροι-διάμετροι 

Προσοχή:Τα προπαροξύτονα (αυτά που τονίζονται στην προπαραλήγουσα) κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα, στη γενική του ενικού και στη γενική και αιτιατική του πληθυντικού αριθμού.

Περισσότερο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το Δημοτικό εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)