Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά το Υποκείμενο, το Αντικείμενο και το Κατηγορούμενο

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0
Υποκείμενο – Αντικείμενο Γ.Φ .
Μάθετε μέσα από εκπαιδευτικές καρτέλες πώς να βρίσκετε εύκολα το Υποκείμενο, το Αντικείμενο και το Κατηγορούμενο.

Τι είναι το υποκείμενο ; <ul><li>Το υποκείμενο είναι αυτό για το οποίο γίνεται ο λόγος στην πρόταση και φανερώνει ποι...
Πώς το βρίσκουμε; <ul><li>Το βρίσκουμε αν απαντήσουμε στην ερώτηση ποιος + το ρήμα της πρότασης </li></ul><ul><li>Y </...

Το υποκείμενο μπορεί να είναι: <ul><li>Ουσιαστικό π.χ. Η  Μαρία μαγειρεύει ψάρια. </li></ul><ul><li>Αντωνυμία π.χ. ...

Τι είναι το αντικείμενο ; <ul><li>Το αντικείμενο  είναι αυτό στο οποίο πηγαίνει η ενέργεια του υποκειμένου ενός μεταβ...


Πώς το βρίσκουμε; <ul><li>Το βρίσκουμε αν απαντήσουμε στην ερώτηση τι + το ρήμα της πρότασης  </li></ul><ul><li>A </li...

Το αντικείμενο μπορεί να είναι: <ul><li>Ουσιαστικό  π.χ. Η Μαρία μαγειρεύει ψάρια . </li></ul><ul><li>Ουσιαστικοποιημέ...

Η χρήση του κόμματος <ul><li>Το υποκείμενο , το αντικείμενο ή το κατηγορούμενο  δε χωρίζεται ποτέ με κόμμα από το ...


Τι είναι το κατηγορούμενο ; <ul><li>Το κατηγορούμενο μας πληροφορεί για μια ιδιότητα ή για ένα χαρακτηριστικό που έχε...

Ποια είναι τα κυριότερα συνδετικά ρήματα; <ul><li>Τα κυριότερα συνδετικά ρήματα είναι: </li></ul><ul><li>Είμαι, γίνομ...

Το κατηγορούμενο μπορεί να είναι: <ul><li>Ουσιαστικό  π.χ. Ο Θάνος είναι δάσκαλος . </li></ul><ul><li>Επίθετο  π.χ. Η...

Μικρά μυστικά του κατηγορούμενου <ul><li>Με μερικά ρήματα που χρησιμοποιούνται ως συνδετικά , το κατηγορούμενο παίρνε...

Μικρά μυστικά του κατηγορούμενου <ul><li>Όταν σε μια πρόταση υπάρχουν περισσότερα από ένα κατηγορούμενα, αυτά χωρίζοντ...

Η χρήση του κόμματος <ul><li>Το υποκείμενο , το αντικείμενο ή το κατηγορούμενο  δε χωρίζεται ποτέ με κόμμα από το ...

Περισσότερες καρτέλες εκμάθησης εδώ.

Περισσότερο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το Δημοτικό εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)