Ομώνυμα και παρώνυμα - Θεωρία και ασκήσεις

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0


Ομώνυμα ή ομόηχες ονομάζονται δύο λέξεις που προφέρονται με τον ίδιο τρόπο αλλά έχουν διαφορετική σημασία και συχνά και διαφορετική ορθογραφία.

Παραδείγματα

ταινία (κινηματογραφικό έργο) – ταινία (παράσιτο που ζει στα έντερα των θηλαστικών) – ταινία (μακρόστενη λωρίδα από χαρτί, πλαστικό ή άλλο υλικό/κορδέλα)
ψηλός (ύψος) – ψιλός (λεπτός)
κλείνω (την πόρτα) – κλίνω (το ρήμα)
πήρα (παίρνω) – πείρα (γνώσεις που έχει αποκτήσει κάποιος από μια δραστηριότητα που ασκεί)
(ο) τοίχος (του σπιτιού) – (το) τείχος (του κάστρου)
όμως (σύνδεσμος) – (ο) ώμος (σώμα)
(το) κερί – (οι) καιροί 
πάλι (επίρρημα) – (η) πάλη (άθλημα)
(το) κλήμα (αμπέλι) – (το) κλίμα (καιρός)
(η) νίκη (επιτυχία) – (το) νοίκι (ενοίκιο)
(η) λίρα (νόμισμα) – (η) λύρα (μουσικό όργανο)
(η) στήλη (μνημείο) – (οι) στύλοι (στηρίγματα)

Ομώνυμα με κύρια ονόματα:
(ο) βόλος (μπίλια) – Βόλος (η πόλη)
(τα) μέρη (τοποθεσίες) – Μαίρη (όνομα)
(ο) πόρος (του δέρματος) –  Πόρος (νησί)
(το) δράμα (θεατρικό έργο) – Δράμα (πόλη)
(ο) πύργος (κτίριο) – Πύργος (πόλη)Παρώνυμα ονομάζονται δύο λέξεις που μοιάζουν στην προφορά τους (δεν είναι ακριβώς η ίδια όπως στα ομώνυμα, εδώ έχουν παρόμοια προφορά), έχουν όμως διαφορετική σημασία.

Παραδείγματα
αμυγδαλές - αμυγδαλιές
αμαρτωλός - αρματολός
σφήκα (έντομο)  -  σφίγγα (τέρας της ελληνικής μυθολογίας)
ωφέλεια - αφέλεια
κύρος - κύριος

Τονικά παρώνυμα είναι οι λέξεις που έχουν την ίδια προφορά αλλά διαφέρουν στον τονισμό. Έχουν επίσης διαφορετική σημασία και τις περισσότερες φορές διαφορετική ορθογραφία 

Παραδείγματα
παίρνω  –  περνώ
κάνεις – κανείς
νόμος  –  νομός
γέρος  - γερός
φόρα – φορά
διάφορα – διαφορά 
χώρος  - χορός
ράφι – ραφή

Ασκήσεις

1) Ποια από τα παρακάτω ζεύγη λέξεων είναι ομώνυμα και ποια παρώνυμα;

πάλη - πάλι ................
νοίκι - νίκη ................
ωφέλεια - αφέλεια .................
χείλια - χίλια ...................
κύρος - κύριος .................
πιάνω - πιάνο .................
λύπη - λείπει .................
πείρα - πήρα .................
πολιτικός - πολίτικος ...............
χορός - χώρος ...................

2)  Να σχηματίσετε προτάσεις με τα παρακάτω ζεύγη ομοήχων.

λυτός - λιτός
ποιο - πιο 
λύρα - λίρα
πού - που
λιμός - λοιμός
κλίνω - κλείνω
κλίμα - κλήμα
εφορία - ευφορία
φύλο - φύλλο
ρήμα - ρίμα
θύρα - θήρα  
πώς - πως

3) Να συμπληρώσετε τη σωστή λέξη στις παρακάτω προτάσεις από τα τονικά παρώνυμα που δίνονται στην παρένθεση.

Έπρεπε να κάνει εγχείρηση στις ---------- (αμυγδαλιές, αμυγδαλές) του.
Η ----------- των λέξεων είναι πολύ ενδιαφέρουσα (ετοιμολογία, ετυμολογία).
Δεν είχε επαγγελματική ------------ και δεν τον προσέλαβαν (πείρα, πυρά).
Η --------- της φωνής του ήταν περίεργη (χρεία, χροιά).
Μου αρέσουν οι εκδρομές στην ---------- (έξοχη, εξοχή).
Ήρθε --------- στον αγώνα δρόμου (έκτος, εκτός).
Ήταν τόσο ----------- που δεν μπορούσες να καταλάβεις τι ήθελε (ύστατη, άστατη).   

Περισσότερο εκπαιδευτικό υλικό για το Δημοτικό εδώ.
Περισσότερο εκπαιδευτικό υλικό για το Γυμνάσιο εδώ.
Περισσότερο εκπαιδευτικό υλικό για το Λύκειο εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)