Οι αντωνυμίες στα νέα ελληνικά

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0
ΟΙ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
α/α
Είδος
Αντωνυμίες
1.
Προσωπικές
εγώ, εσύ, αυτός, -ή, -ό (μου, σου, του/της, τος, τη, το)
2.
Κτητικές
1. μου, σου, του/της
2. δικός, -ή, -ό μου,σου, του
3. δικός, -ή, -ό μας,
σας, τους
3.
Αυτοπαθείς
ο εαυτός μου, σου, του
4.
Οριστικές
1. ο ίδιος, η ίδια, το ίδιο
2. μόνος, -η, -ο μου, σου, του
5.
Δεικτικές
1. αυτός, -ή, -ό
2. (ε)τούτος, -η, -ο
3. εκείνος, -η, -ο
4. τέτοιος, -α, -ο
5. τόσος, -η, -ο
6.
Αναφορικές
1. που
2. ο οποίος, η -α, το -ο
3. όποιος, -α, -ο
4. όσος, -η, -ο
5. ό,τι
6.οποιοσδήποτε,
οσοσδήποτε,
οτιδήποτε
7.
Ερωτηματικές
1. τι
2. ποιος, -α, -ο
3. πόσος, -η, -ο
8.
Αόριστες
1.ένας, μια/μία, ένα
2.κανένας/κανείς,
καμιά/καμία, κανένα
3. κάποιος, -α, -ο
4. μερικοί, -ές, -ά
5.κάτι, κατιτί
6.τίποτε/τίποτα
7.κάμποσος, -η, -ο
8.κάθε
9.καθένας,
καθεμιά/καθεμία,
καθένα
10.καθετί
11.ο, η, το δείνα,
ο, η, το τάδε
12. άλλος, -η, -ο

Προσωπικές
Αυτοπαθείς
Δεικτικές
Ερωτηματικές
Κτητικές
Οριστικές
Αναφορικές
Αόριστες
Η αντωνυμία είναι ένα μέρος του λόγου που χρησιμοποιείται σε αντικατάσταση κάποιου ουσιαστικού ή κάποιας ονοματικής φράσης. Μπορεί να έχει μέσα στην πρόταση θέση υποκειμένου, αντικειμένου και γενικότερα προσδιορισμού του ρήματος. Ορισμένες αντωνυμίες λειτουργούν και ως επίθετα (αντωνυμικά επίθετα). Οι αντωνυμίες έχουν με αυτήν την έννοια μια λειτουργία προσδιοριστική, π.χ. Αυτό το αυτοκίνητο έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα.
Οι αντωνυμίες είναι οκτώ ειδών: οι προσωπικές, οι κτητικές, οι αυτοπαθείς, οι οριστικές, οι δεικτικές, οι αναφορικές, οι ερωτηματικές και οι αόριστες.
Προσωπικές αντωνυμίες
Ορισμός – Λειτουργία – Χρήση: Προσωπικές ονομάζονται οι αντωνυμίες οι οποίες αντικαθιστούν λέξεις που δηλώνουν πρόσωπα. Παρουσιάζουν δύο ειδών τύπους: τους δυνατούς και τους αδύνατους. Οι πρώτοι χρησιμοποιούνται για να δοθεί έμφαση ή για να τονιστεί μια αντίθεση, ενώ οι δεύτεροι, που είναι πιο συχνοί στον λόγο, χρησιμοποιούνται στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Δηλώνουν τα τρία πρόσωπα του λόγου, π.χ. Δε θέλω αυτούςεσένα θέλω (δυνατοί τύποι). Δε θέλει να σε δει στα μάτια του (αδύνατοι τύποι).
Όταν η προσωπική αντωνυμία χρησιμοποιείται για να αναφερθεί σε ένα όνομα ή μια αντωνυμία που προηγείται στον λόγο, λέγεται επαναληπτική, π.χ. Το βιβλίο σου το έχω διαβάσει δυο φορές. Eσένα θα σε καλέσουν αργότερα.
Όταν η προσωπική αντωνυμία χρησιμοποιείται για να προαναγγείλει ένα όνομα που θα αναφερθεί παρακάτω, ονομάζεται προληπτική, π.χ. Να τη η δικηγόρος.

Μορφολογία

Α' ΠΡΟΣΩΠΟ
B' ΠΡΟΣΩΠΟ
δυνατοί
αδύνατοι
δυνατοί
αδύνατοι
Ενικός αριθμός
Ον.
εγώ
εσύ
Γεν.
εμένα
μου
εσένα
σου
Αιτ.
εμένα
με
εσένα
σε
Κλ.
εσύ
Πληθυντικός αριθμός
Ον.
εμείς
εσείς
Γεν.
εμάς
μας
εσάς
σας
Αιτ.
εμάς
μας
εσάς
σας
Κλ.
εσείς

Γ' ΠΡΟΣΩΠΟ
δυνατοί
αδύνατοι
Ενικός αριθμός
Ον.
αυτός
αυτή
αυτό
τος
τη
το
Γεν.
αυτού
αυτής
αυτού
του
της
του
Αιτ.
αυτόν
αυτή(ν)
αυτό
τον
την
το
Πληθυντικός αριθμός
Ον.
αυτοί
αυτές
αυτά
τοι
τες
τα
Γεν.
αυτών
αυτών
αυτών
τους
τους
τους
Αιτ.
αυτούς
αυτές
αυτά
τους
τις/τες
τα

Μορφολογική ποικιλία

Οι τύποι της αιτιατικής του ενικού του πρώτου και δεύτερου προσώπου εμένα και εσένα μετά τις προθέσεις από και για χάνουν συνήθως το αρχικό φωνήεν ε-, π.χ. Από μέναγια σένα, αντί Από εμένα για εσένα.
Στη γενική του ενικού και του πληθυντικού, καθώς και στην αιτιατική του πληθυντικού του τρίτου προσώπου, παρουσιάζονται στον καθημερινό προφορικό λόγο, σε ύφος υποτιμητικό αλλά και οικείο, και οι τύποι αυτουνού, αυτηνής, αυτωνών και αυτουνούς, π.χ. Τα γράμματα αυτουνού του παιδιού είναι χάλια.
Κτητικές αντωνυμίες
Ορισμός – Λειτουργία – Χρήση: Κτητικές είναι οι αντωνυμίες που δηλώνουν σε ποιο πρόσωπο ανήκει κάτι.Χρησιμοποιούνται πολύ συχνά τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο.

Mορφολογία
Κτητικές αντωνυμίες είναι οι εξής:
α) Οι γενικές των αδύνατων τύπων της προσωπικής αντωνυμίας μετά από ουσιαστικά. Χρησιμοποιούνται, όταν λέγεται απλά πως κάτι ανήκει σε κάποιο πρόσωπο, π.χ. Αυτό είναι το βιβλίο μου. Αυτή είναι η γυναίκα του.
β) Τα δικός, δική, δικό με τις γενικές των αδύνατων τύπων της προσωπικής αντωνυμίας. Χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που θέλει ο ομιλητής να δώσει έμφαση ή να αντιπαραθέσει αυτό για το οποίο γίνεται λόγος με κάτι άλλο, π.χ. Θέλει το δικόσου βιβλίο, όχι το δικό του. Η αντωνυμία αυτή έχει τρία πρόσωπα και δύο αριθμούς. Κλίνεται όπως τα επίθετα σε -ος, -η, -ο. Ανάλογα με το πρόσωπο και τον αριθμό των κτητόρων, παρουσιάζει τους παρακάτω τύπους:
Α΄ πρόσωπο: για έναν κτήτορα: δικός μου, δική μου, δικό μου,
για πολλούς κτήτορες: δικός μας, δική μας, δικό μας.
Β΄ πρόσωπο: για έναν κτήτορα: δικός σου, δική σου, δικό σου,
για πολλούς κτήτορες: δικός σας, δική σας, δικό σας.
Γ΄ πρόσωπο: για έναν κτήτορα: δικός του/της, δική του/της, δικό του/της,
για πολλούς κτήτορες: δικός τους, δική τους, δικό τους.
Αυτοπαθείς αντωνυμίες
Ορισμός – Λειτουργία – Χρήση: Αυτοπαθείς αντωνυμίες ονομάζονται αυτές που δείχνουν ότι το πρόσωπο που ενεργεί το ίδιο συγχρόνως δέχεται και την ενέργεια. Δε χρησιμοποιούνται τόσο συχνά όσο οι προσωπικές και οι κτητικές αντωνυμίες. Εμφανίζονται συνήθως στον προφορικό λόγο.

Mορφολογία
Οι αυτοπαθείς αντωνυμίες παρουσιάζουν τύπους μόνο στην ονομαστική, τη γενική και την αιτιατική.


Ενικός αριθμός
Πληθυντικός αριθμός
Α΄ ΠΡΟΣΩΠΟ
Ον.
ο εαυτός μου
ο εαυτός μας
Γεν.
του εαυτού μου
του εαυτού μας και των εαυτών μας
Αιτ.
τον εαυτό μου
τον εαυτό μας και τους εαυτούς μας
Β΄ ΠΡΟΣΩΠΟ
Ον.
ο εαυτός σου
ο εαυτός σας
Γεν.
του εαυτού σου
του εαυτού σας και των εαυτών σας
Αιτ.
τον εαυτό σου
τον εαυτό σας και τους εαυτούς σας
Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΟ
Ον.
ο εαυτός του/της
ο εαυτός τους
Γεν.
του εαυτού του/της
του εαυτού τους και των εαυτών τους
Αιτ.
τον εαυτό του/της
τον εαυτό τους και τους εαυτούς τους
Στο γ΄ πρόσωπο υπάρχουν και οι τύποι του εαυτού τωντον εαυτό των και τους εαυτούς των, οι οποίοι χρησιμοποιούνται πολύ σπάνια και μόνο σε τυπικό ύφος.
Οριστικές αντωνυμίες
Ορισμός – Λειτουργία – Χρήση: Οριστικές αντωνυμίες ονομάζονται αυτές που διακρίνουν κάτι από άλλα όμοιά του. Η χρήση τους δεν είναι ιδιαίτερα συχνή.

Mορφολογία
Οριστικές αντωνυμίες είναι:
α) Το επίθετο ο ίδιος, η ίδια, το ίδιο, με το άρθρο.
β) Το επίθετο μόνος, μόνη, μόνο, χωρίς το άρθρο και με τις γενικές των αδύνατων τύπων της προσωπικής αντωνυμίας (μόνος μου, μόνη μου, μόνο μου κτλ.).
Το ίδιος κλίνεται σύμφωνα με το επίθετο τίμιος, -α, -ο, ενώ το μόνος σύμφωνα με το επίθετο ελεύθερος, -η, -ο.
Δεικτικές αντωνυμίες
Ορισμός – Λειτουργία – Χρήση: Δεικτικές αντωνυμίες ονομάζονται αυτές που χρησιμοποιούνται για να δείξουμε κάτι. Χρησιμοποιούνται πολύ συχνά τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο για να δείξουν – ανάλογα με τον τύπο της αντωνυμίας– πολύ κοντινά, κοντινά ή και μακρινά πρόσωπα, ζώα, πράγματα και καταστάσεις.

Mορφολογία
Δεικτικές αντωνυμίες είναι οι εξής:
α) Αυτός, αυτή, αυτό, που χρησιμοποιείται για κοντινά πρόσωπα ή πράγματα ή για κάτι στο οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως, π.χ. Πήρε αυτά τα βιβλία και έφυγε. Τα έκανε όλα αυτά [που είπα προηγουμένως] και κοιμήθηκε.
β) (Ε)Τούτος, (ε)τούτη, (ε)τούτο, που χρησιμοποιείται για πολύ κοντινά πρόσωπα ή πράγματα, π.χ. Δώσε στα παιδιάτούτο, για να σου δώσουν την μπάλα.
γ) Εκείνος, εκείνη, εκείνο, που χρησιμοποιείται για πρόσωπα ή πράγματα που βρίσκονται μακριά, π.χ. Θέλει κι αυτά κιεκείνα.
δ) Τέτοιος, τέτοια, τέτοιο, που χρησιμοποιείται για να δηλωθεί μια ποιότητα, π.χ. Ο Κώστας; Νομίζω πως κάνεις λάθος. Δεν είναι τέτοιος.ε)Τόσος, τόση, τόσο, που χρησιμοποιείται για να δηλωθεί μια ποσότητα, π.χ. Μίλησα με τόσους κι άλλους τόσους, που δε θυμάμαι τον αριθμό τους.
Όλες οι δεικτικές αντωνυμίες κλίνονται σύμφωνα με το επίθετο ελεύθερος, -η, -ο, εκτός από την αντωνυμία τέτοιος, τέτοια, τέτοιο, που κλίνεται σύμφωνα με το επίθετο τίμιος, -α, -ο.

Αναφορικές αντωνυμίες
Ορισμός – Λειτουργία – Χρήση: Αναφορικές αντωνυμίες ονομάζονται αυτές που εισάγουν δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις, οι οποίες είτε αποτελούν όρους που βρίσκονται έξω από την κύρια πρόταση είτε είναι οι ίδιες όροι της πρότασης (βλ. σσ. 151-152). Η χρήση τους είναι πολύ συχνή τόσο στον καθημερινό προφορικό λόγο όσο και στον γραπτό. Η χρήση των αντωνυμιών που και ο οποίος, η οποία, το οποίο προσδιορίζεται και από παράγοντες σημασιολογικούς και υφολογικούς.

Mορφολογία
Αναφορικές αντωνυμίες είναι οι εξής:
α) Που (άκλιτο): αναφέρεται σε ονόματα που μπορούν να βρίσκονται σε οποιοδήποτε γένος, αριθμό και πτώση, π.χ. Ο δρόμος που οδηγεί στο κέντρο της πόλης είναι κλειστός. Όλα τα κείμενα που έγραψε δημοσιεύτηκαν.
β) Ο οποίος, η οποία, το οποίο: κλίνεται και στα τρία γένη μαζί με το άρθρο, όπως το επίθετο νέος, -α,-ο. Χρησιμοποιείται στον λόγο αντί για την άκλιτη αντωνυμία που στις εξής περιπτώσεις:i) για να αποφευχθεί ενδεχόμενη ασάφεια, π.χ. Χάθηκε το κουτί με τις φωτογραφίες, τις οποίες μου έδωσες χθες (είναι σαφές ότι έδωσε τις φωτογραφίες), αντί Χάθηκε το κουτί με τις φωτογραφίες που μου έδωσες χθες (είναι ασαφές αν έδωσε το κουτί μόνο ή το κουτί με τις φωτογραφίες ή τις φωτογραφίες), ii) για να αποφευχθεί επανάληψη του που, π.χ. Η καθηγήτρια που διδάσκει μουσική έχει μια φωνή με την οποία μαγεύει τα παιδιά, αντί Η καθηγήτρια που διδάσκει μουσική έχει μια φωνή που μαγεύει τα παιδιά, iii) σε πολύ τυπικό ύφος, π.χ. Οι αρχιερείς, οι οποίοι συμμετείχαν στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό.
γ)Όποιος, όποια, όποιο: κλίνεται και στα τρία γένη χωρίς το άρθρο, όπως το επίθετο τίμιος, -α, -ο. Στη γενική του ενικού, συνήθως σε οικείο ύφος, παρουσιάζει και τους μορφολογικούς τύπους οποιανού (αρσ.), οποιανής (θηλ.), οποιανού(ουδετ.), στη γενική πληθυντικού τον τύπο οποιανών και για τα τρία γένη και στην αιτιατική του πληθυντικού του αρσενικού τον τύπο οποιανούς, π.χ.
Όποια παιδιά έχουν μαζί τους ταυτότητα να μείνουν στην αίθουσα. Οποιανών τα ονόματα αρχίζουν από δέλτα να έρθουν εδώ.
δ) Όσος, όση, όσο: κλίνεται και στα τρία γένη χωρίς το άρθρο, όπως το επίθετο ελεύθερος, -η, -ο, π.χ. Όσεςφορές και να μου το πεις, δεν το θυμάμαι.
ε) Ό,τι (άκλιτο): έχει τη σημασία του οτιδήποτε, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις και τη σημασία του όποιος, -α, -ο, π.χ. Ο Γιώργος θα κάνει ό,τι (= οτιδήποτε) πεις εσύ. Ξυπνάει καθημερινά ό,τι (=όποια) ώρα θέλει.
στ) Οποιοσδήποτε, οσοσδήποτε, οτιδήποτε: αποτελούν σύνθεση των αντωνυμιών όποιος, -α, -ο, όσος,-η, -ο και ό,τι με το επίθημα -δήποτε. Οι δύο πρώτες διατηρούν την κλίση που έχουν πριν από τη σύνθεση, ενώ η τρίτη είναι άκλιτη, π.χ.Οποιοσδήποτε και να σας το πει και οσεσδήποτε φορές, εσείς θα κάνετε οτιδήποτε θέλετε.

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ:

Η αντωνυμία ό,τι γράφεται με υποδιαστολή, ενώ ο ειδικός σύνδεσμος ότι γράφεται χωρίς υποδιαστολή, π.χ.Ό,τι μου ζητά, του το δίνω (αναφορική αντωνυμία). Νομίζω ότι μου ζητά πολλά (ειδικός σύνδεσμος).
Ερωτηματικές αντωνυμίες
Oρισμός – Λειτουργία – Χρήση: Ερωτηματικές ονομάζονται οι αντωνυμίες που χρησιμοποιούνται, όταν θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι. Η χρήση τους είναι πολύ συχνή στον προφορικό λόγο, κυρίως σε κειμενικά είδη που περιέχουν πολλές ερωτήσεις (συνεντεύξεις, ερωταποκρίσεις κτλ.).

Mορφολογία
Ερωτηματικές αντωνυμίες είναι οι εξής:

α) Τι (άκλιτο): π.χ. Τι κάνεις;
β) Ποιος, ποια, ποιο: π.χ. Ποια άσκηση έχουμε σήμερα; Κλίνεται όπως το επίθετο γλυκός, -ιά, -ό. Παρουσιάζει δεύτερους τύπους στη γενική ενικού και πληθυντικού και στην αιτιατική πληθυντικού: ποιου / ποιανού, ποιας / ποιανής, ποιων / ποιανών, ποιους / ποιανούς. Aυτοί οι δεύτεροι τύποι είναι πολύ συχνοί στον προφορικό λόγο, σε οικείο ύφος, καθώς και στη λογοτεχνία.

Ενικός αριθμός
Πληθυντικός αριθμός
Αρσενικό
Θηλυκό
Ουδέτερο
Αρσενικό
Θηλυκό
Ουδέτερο
Ονομ.
ποιος
ποια
ποιο
ποιοι
ποιες
ποια
Γεν.
ποιου
ποιας
ποιου
ποιων
ποιων
ποιων
Αιτ.
ποιον
ποια(ν)
ποιο
ποιους
ποιες
ποια
Στη γενική ενικού χρησιμοποιείται συχνά σε τυπικό και σε ουδέτερο ύφος, αντί για το αρσενικό και ουδέτερο ποιου/ποιανού, ο τύπος τίνος, π.χ. Tίνος παιδιού είναι το βιβλίο; Aντίστοιχα, στη γενική πληθυντικού μπορεί να εμφανίζεται σε όλα τα γένη, αντί για το ποιων/ποιανών, ο τύπος τίνων, π.χ. Tίνων είναι η σειρά;
γ) Πόσος, πόση, πόσο: κλίνεται όπως το επίθετο ελεύθερος, -η, -ο, π.χ. Πόσα μολύβια έχεις στην τσάντα σου;

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ:

Το ουδέτερο της ερωτηματικής αντωνυμίας ποιος, ποια, ποιο γράφεται με οι (ποιο), ενώ το ποσοτικό επίρρημα πιο με ι, π.χ. – Ποιο τραγούδι ακούς; – Το πιο ωραίο.
Αόριστες αντωνυμίες
Ορισμός – Λειτουργία – Χρήση: Αόριστες αντωνυμίες λέγονται οι αντωνυμίες που χρησιμοποιούνται για κάποιο άτομο ή για κάποιο πράγμα που δεν το ονομάζουμε είτε γιατί δεν το ξέρουμε είτε γιατί δε θέλουμε να το ονομάσουμε. Η χρήση τους είναι συχνή τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο.
Αόριστες αντωνυμίες είναι οι εξής:
α)Ένας, μία/μια, ένα: Οι τύποι αυτοί συμπίπτουν με τους τύπους του αριθμητικού, που χρησιμεύει και για το αόριστο άρθρο. Δηλώνει πρόσωπα ή πράγματα με άγνωστη ταυτότητα, π.χ. Ήρθε ένας και άνοιξε την πόρτα.
β) Κανένας/κανείς, καμιά/καμία, κανένα: κλίνεται όπως το ένας, μια/μία, ένα μόνο στον ενικό. Το κανείς έχει δύο σημασίες: i) σημαίνει κάποιος, όταν η φράση δεν έχει άρνηση, π.χ. Αν σ' ενοχλήσει κανείς, να μου το πεις. Έχεις καμιά καραμέλα;, ii) σημαίνει ούτε ένας, όταν η φράση είναι αρνητική, π.χ. Κανείς δε μίλησε (ούτε ένας).
γ) Κάποιος, κάποια, κάποιο: δηλώνει συγκεκριμένο πρόσωπο ή πράγμα, του οποίου η ταυτότητα δεν είναι γνωστή. Κλίνεται κατά το τίμιος, -α, -ο, π.χ. Χτύπησε κάποιος την πόρτα. Το διάβασα σε κάποιο βιβλίο.
δ) Μερικοί, μερικές, μερικά: δηλώνει λίγα πρόσωπα ή πράγματα, των οποίων η ταυτότητα δεν είναι σαφής. Κλίνεται μόνο στον πληθυντικό όπως το ελεύθεροι, -ες, -α, π.χ. Μερικοί δεν ήθελαν να τον ακούσουν. Μερικές από αυτές τις ταινίες είναι πολύ καλές.
ε) Κάτι, κατιτί [άκλιτα]: δηλώνουν κάποιο πράγμα του οποίου η ταυτότητα δεν είναι σαφής. Αναφέρονται σε ονόματα που μπορούν να βρίσκονται σε οποιοδήποτε γένος, αριθμό και πτώση, π.χ. Αγόρασα κάτι που θα σου αρέσει πολύ. Δώσε μου κατιτί.
στ)Τίποτε/τίποτα: αναφέρεται σε ονόματα που μπορούν να βρίσκονται σε οποιοδήποτε γένος, αριθμό και πτώση. Είναι άκλιτο και έχει δύο σημασίες: i) έχει τη σημασία του κάτι, όταν βρίσκεται σε ερωτηματική ή υποθετική πρόταση, π.χ. Έχει τίποτε να φάμε; Έχεις τίποτε να μου πεις;, ii) έχει αρνητική σημασία, όταν η φράση είναι αρνητική, π.χ. Δεν άκουσα τίποτε από όσα είπες.
ζ) Κάμποσος, κάμποση, κάμποσο: δηλώνει ένα ποσό αρκετό αλλά όχι καθορισμένο και κλίνεται όπως το ελεύθερος, -η, -ο, π.χ. Είχε κάμποσο κόσμο στην αίθουσα και δυσκολεύτηκα να βρω θέση.
η) Κάθε: προσδιορίζει αόριστα πρόσωπα ή πράγματα. Είναι άκλιτο και χρησιμοποιείται ως επίθετο, με ή χωρίς άρθρο, με ονόματα οποιασδήποτε πτώσης, π.χ. (Η) Κάθε πόλη έχει την ιστορία της.
θ) Καθένας, καθεμιά/καθεμία, καθένα: δηλώνει κάθε πρόσωπο ή πράγμα ενός συνόλου χωριστά. Κλίνεται όπως το ένας, μια/μία, ένα (βλ. σ. 30), π.χ. Ο καθένας έχει τον ρόλο του.
ι) Καθετί: σημαίνει άλλοτε οτιδήποτε και άλλοτε τα πάντα. Είναι άκλιτο και συνηθίζεται με ή χωρίς άρθρο στην ονομαστική και την αιτιατική, π.χ. Προσέχω το καθετί που λες.
ια) (Ο, η, το) δείνα, (ο, η, το) τάδε: και οι δύο χρησιμοποιούνται συνήθως στον ενικό και για τα τρία γένη, όταν δε θέλουμε να ονομάσουμε πρόσωπα ή πράγματα, π.χ. Ας πούμε ότι έρχεται ο δείνα και σου λέει να πας στο τάδε μέρος, τι θα του πεις;
ιβ) Άλλος, άλλη, άλλο: δηλώνει ένα πρόσωπο ή πράγμα που διακρίνεται από κάποιον ή κάτι άλλο. Κλίνεται όπως το ελεύθερος, -η, -ο, π.χ. Έγινε άλλος άνθρωπος. Θα έρθει το άλλο καλοκαίρι.
Παρατηρώ και... καταλαβαίνω...

1. Οι αντωνυμίες χρησιμοποιούνται στον λόγο για να αντικαταστήσουν κάποιες λέξεις. Παρατηρήστε τα δύο παρακάτω κείμενα. Στο πρώτο υπάρχουν όλες οι λέξεις αυτούσιες, ενώ στο δεύτερο ορισμένες λέξεις αντικαθίστανται από αντωνυμίες.
α) Όλοι οι υπάλληλοι θαύμαζαν τον διευθυντή της εταιρείας. Ο διευθυντής αγαπούσε πολύ τους υπαλλήλους.
Μαζί με τους υπαλλήλους έτρωγε τα μεσημέρια, πήγαινε εκδρομές και περιπάτους. Οι υπάλληλοι εκτιμούσαν και σέβονταν τον διευθυντή.
β) Όλοι οι υπάλληλοι θαύμαζαν τον διευθυντή της εταιρείας. Αυτός τους αγαπούσε πολύ. Μαζί τους έτρωγε τα μεσημέρια, πήγαινε εκδρομές και περιπάτους. Εκείνοι τον εκτιμούσαν και τον σέβονταν.
Παρατηρούμε πως στο δεύτερο κείμενο αποφεύγονται οι επαναλήψεις. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο πρώτο κείμενο (ο διευθυντής, οι υπάλληλοι) αντικαθίστανται στο δεύτερο κείμενο με προσωπικές (αυτός, τους, τον) και με δεικτικές αντωνυμίες (εκείνοι). Έτσι, το κείμενο γίνεται πιο οικονομικό εκφραστικά και η επικοινωνία πιο αποτελεσματική.

2. Να παρατηρήσετε τα παρακάτω ζευγάρια φράσεων.
α. Τα ψώνια είναι αυτής της κυρίας.
β. Τα ψώνια είναι αυτηνής της κυρίας.
γ. Τα βιβλία αυτών των μαθητών είναι σχισμένα.
δ. Τα βιβλία αυτωνών των μαθητών είναι σκισμένα.
Οι φράσεις α και γ χρησιμοποιούνται σε τυπικό και ουδέτερο ύφος, ενώ οι β και δχρησιμοποιούνται συχνά στον προφορικό λόγο.

3. Η αναφορική αντωνυμία ο οποίος, η οποία, το οποίο και το άκλιτο αναφορικό πουχρησιμοποιούνται πολύ συχνά στον λόγο χωρίς διάκριση. Η χρήση τους όμως πρέπει να προσδιορίζεται από το ύφος του λόγου μέσα στο οποίο εντάσσονται.
Παρατηρήστε τις παρακάτω φράσεις.
α1. Οι κύριοι οι οποίοι εισήλθαν πριν από λίγο παρακαλούνται να προσέλθουν στο ταμείο του καταστήματος (λόγος εκφωνητή σε μεγάλο εμπορικό κατάστημα).
α2. Οι κύριοι που εισήλθαν πριν από λίγο παρακαλούνται να προσέλθουν στο ταμείο του καταστήματος.
β1. Αυτά που έκανες στον αδελφό σου να μην τα ξανακάνεις (λόγος του γονιού προς το παιδί).
β2. Αυτά τα οποία έκανες στον αδελφό σου να μην τα ξανακάνεις.
γ1. Ρε Πέτρο, οι φωτογραφίες που έβγαλες είναι πρώτες. Φυσάνε σου λέω (λόγος σε νεανική παρέα).
γ2. Ρε Πέτρο, οι φωτογραφίες τις οποίες έβγαλες είναι πρώτες. Φυσάνε σου λέω.

Στις παραπάνω φράσεις φαίνεται πως αλλού ταιριάζει περισσότερο η χρήση της αντωνυμίας ο οποίος, η οποία, το οποίο (φράση α1), ενώ σε άλλες το που (φράσεις β1, γ1). Η α1 είναι σε τυπικό ή ουδέτερο ύφος, ενώ οι β1 και γ1 σε οικείο ύφος.

4. Παρατηρήστε τα παρακάτω ζευγάρια ερωτήσεων.
α1. Ποιου είναι το βιβλίο;
α2. Ποιανού είναι το βιβλίο;
β1. Ποιας κοπέλας είναι η ζακέτα;
β2. Ποιανής κοπέλας είναι η ζακέτα;
Από τα παραπάνω παραδείγματα φαίνεται πως η χρήση του β' τύπου της ερωτηματικής αντωνυμίας ποιος, ποια, ποιο στη γενική ενικού ή πληθυντικού δεν παρουσιάζει καμιά σημασιολογική διαφορά. Πρόκειται μάλλον για διαφορά ύφους. Οι τύποι ποιανού, ποιανής, ποιανών χρησιμοποιούνται σε οικείο ύφος.
Περισσότερο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το Δημοτικό εδώ.

Περισσότερο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το Γυμνάσιο εδώ.

Περισσότερο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το Λύκειο εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)