Η κλίση των ουσιαστικών στα νέα ελληνικά

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0

Κλίση αρσενικών

Ουσιαστικά σε -ας (ισοσύλλαβα)
Ενικός αριθμός
Ονομ.
ο
πατέρας
μήνας
κήρυκας
Γεν.
του
πατέρα
μήνα
κήρυκα
Αιτ.
τον
πατέρα
μήνα
κήρυκα
Κλητ.

πατέρα
μήνα
κήρυκα
Πληθυντικός αριθμός
Ονομ.
οι
πατέρες
μήνες
κήρυκες
Γεν.
των
πατέρων
μηνών
κηρύκων
Αιτ.
τους
πατέρες
μήνες
κήρυκες
Κλητ.

πατέρες
μήνες
κήρυκες

Ουσιαστικά σε -ης (ισοσύλλαβα)
Ενικός αριθμός
Πληθυντικός αριθμός
Ονομ.
ο
μαθητής επιβάτης
οι
μαθητές επιβάτες
Γεν.
του
μαθητή επιβάτη
των
μαθητών επιβατών
Αιτ.
τον
μαθητή επιβάτη
τους
μαθητές επιβάτες
Κλητ.

μαθητή επιβάτη

μαθητές επιβάτες

Ουσιαστικά σε -ος (ισοσύλλαβα)
Ενικός αριθμός
Ονομ.
ο
βαθμός δρόμος ανήφορος
Γεν.
του
βαθμού δρόμου ανήφορου
Αιτ.
τον
βαθμό δρόμο ανήφορο
Κλητ.

βαθμέ δρόμε ανήφορε
Πληθυντικός αριθμός
Ονομ.
οι
βαθμοί δρόμοι ανήφοροι
Γεν.
των
βαθμών δρόμων ανήφορων
Αιτ.
τους
βαθμούς δρόμους ανήφορους
Κλητ.

βαθμοί δρόμοι ανήφοροι

Ουσιαστικά σε -ας (ανισοσύλλαβα)
Ενικός αριθμός
Ονομ.
ο
ψαράς
ρήγας
τσέλιγκας
Γεν.
του
ψαρά
ρήγα
τσέλιγκα
Αιτ.
τον
ψαρά
ρήγα
τσέλιγκα
Κλητ.

ψαρά
ρήγα
τσέλιγκα
Πληθυντικός αριθμός
Ονομ.
οι
ψαράδες
ρηγάδες
τσελιγκάδες
Γεν.
των
ψαράδων
ρηγάδων
τσελιγκάδων
Αιτ.
τους
ψαράδες
ρηγάδες
τσελιγκάδες
Κλητ.

ψαράδες
ρηγάδες
τσελιγκάδες

Ουσιαστικά σε -ης (ανισοσύλλαβα)
Ενικός αριθμός
Ονομ.
ο
καφετζής βαρκάρης φούρναρης
Γεν.
του
καφετζή βαρκάρη φούρναρη
Αιτ.
τον
καφετζή βαρκάρη φούρναρη
Κλητ.

καφετζή βαρκάρη φούρναρη
Πληθυντικός αριθμός
Ονομ.
οι
καφετζήδες βαρκάρηδες φουρνάρηδες
Γεν.
των
καφετζήδων βαρκάρηδων φουρνάρηδων
Αιτ.
τους
καφετζήδες βαρκάρηδες φουρνάρηδες
Κλητ.

καφετζήδες βαρκάρηδες φουρνάρηδες

Ουσιαστικά σε -ης με διπλό πληθυντικό

Ενικός αριθμός
Πληθυντικός αριθμός
Ονομ.
ο
αφέντης
οι
αφέντες/αφεντάδες
Γεν.
του
αφέντη
των
αφεντάδων
Αιτ.
τον
αφέντη
τους
αφέντες/αφεντάδες
Κλητ.

αφέντη

αφέντες/αφεντάδες

Ουσιαστικά σε -ές και -ούς (ανισοσύλλαβα)
Ενικός αριθμός
Πληθυντικός αριθμός
Ονομ.
ο
καφές παππούς
οι
καφέδες παππούδες
Γεν.
του
καφέ παππού
των
καφέδων παππούδων
Αιτ.
τον
καφέ παππού
τους
καφέδες παππούδες
Κλητ.

καφέ παππού

καφέδες παππούδες

Ουσιαστικά σε -έας (ανισοσύλλαβα)
Ενικός αριθμός
Πληθυντικός αριθμός
Ονομ.
ο
κουρέας οι κουρείς
Γεν.
του
κουρέα των κουρέων
Αιτ.
τον
κουρέα τους κουρείς
Κλητ.

κουρέα

κουρείς

Ανώμαλα ουσιαστικά
Αρσενικά ουσιαστικά τα οποία δεν ακολουθούν κανένα πρότυπο από τα παραπάνω στην κλίση είναι τα ουσιαστικά μυς, πρέσβης και πρύτανης.
Ενικός αριθμός
Πληθυντικός αριθμός
Ονομ. ο μυς πρέσβης πρύτανης οι μυς/μύες πρέσβεις πρυτάνεις
Γεν. του μυός πρέσβη πρύτανη των μυών πρέσβεων πρυτάνεων
Αιτ. τον μυ πρέσβη πρύτανη τους μυς/μύες πρέσβεις πρυτάνεις
Κλητ.

μυ πρέσβη πρύτανη

μυς/μύες

πρυτάνειςΚλίση θηλυκών

Ουσιαστικά σε (ισοσύλλαβα)
Ενικός αριθμός
Ονομ. η σπηλιά εικόνα αίθουσα
Γεν. της σπηλιάς εικόνας αίθουσας
Αιτ. τη(ν) σπηλιά εικόνα αίθουσα
Κλητ.

σπηλιά εικόνα αίθουσα
Πληθυντικός αριθμός
Ονομ. οι σπηλιές εικόνες αίθουσες
Γεν. των σπηλιών εικόνων αιθουσών
Αιτ. τις σπηλιές εικόνες αίθουσες
Κλητ.

σπηλιές εικόνες αίθουσες

Ουσιαστικά σε , πληθυντικός σε -ες (ισοσύλλαβα)
Ενικός αριθμός
Ονομ. η γραμμή γνώμη κάμαρη χάρη
Γεν. της γραμμής γνώμης κάμαρης χάρης
Αιτ. τη(ν) γραμμή γνώμη κάμαρη χάρη
Κλητ.


γνώμη κάμαρη χάρη
Πληθυντικός αριθμός
Ονομ. οι γραμμές γνώμες κάμαρες χάρες
Γεν. των γραμμών γνώμες (καμαρών)  —
Αιτ. τις γραμμές γνωμών κάμαρες χάρες
Κλητ.

γραμμές γνώμες κάμαρες χάρες

Ουσιαστικά σε , πληθυντικός σε -εις (ανισοσύλλαβα)
Ενικός αριθμός
Ονομ. η γνώση αίτηση
Γεν. της γνώσης/γνώσεως αίτησης/αιτήσεως
Αιτ. τη(ν) γνώση αίτηση
Κλητ.

γνώση αίτηση
Πληθυντικός αριθμός
Ονομ. οι γνώσεις αιτήσεις
Γεν. των γνώσεων αιτήσεων
Αιτ. τις γνώσεις αιτήσεις
Κλητ.

γνώσεις αιτήσεις

Ουσιαστικά σε -ος (ισοσύλλαβα)
Ενικός αριθμός
Ονομ. η κιβωτός ψήφος μέθοδος
Γεν. της κιβωτού ψήφου μεθόδου
Αιτ. τη(ν) κιβωτό ψήφο μέθοδο
Κλητ.

κιβωτέ ψήφε μέθοδε
Πληθυντικός αριθμός
Ονομ. οι κιβωτοί ψήφοι μέθοδοι
Γεν. των κιβωτών ψήφων μεθόδων
Αιτ. τις κιβωτούς ψήφους μεθόδους
Κλητ.

κιβωτοί ψήφοι μέθοδοι

Ουσιαστικά σε και -ού (ανισοσύλλαβα)
Ενικός αριθμός
Πληθυντικός αριθμός
Ονομ. η μαμά πολυλογού οι μαμάδες πολυλογούδες
Γεν. της μαμάς πολυλογούς των μαμάδων πολυλογούδων
Αιτ. τη(ν) μαμά πολυλογού τις μαμάδες πολυλογούδες
Κλητ.

μαμά πολυλογού

μαμάδες πολυλογούδες

Ουσιαστικά σε (ισοσύλλαβα)
Ενικός αριθμός
Ονομ. η πειθώ Μάρω
Γεν. της πειθούς Μάρως
Αιτ. τη(ν) πειθώ Μάρω
Κλητ.

πειθώ Μάρω


Κλίση ουδετέρων

Ουσιαστικά σε -ο (ισοσύλλαβα)
Ενικός αριθμός
Ονομ. το φυτό δέντρο άτομο
Γεν. του φυτού δέντρου ατόμου
Αιτ. το φυτό δέντρο άτομο
Κλητ.

φυτό δέντρο άτομο
Πληθυντικός αριθμός
Ονομ. τα φυτά δέντρα άτομα
Γεν. των φυτών δέντρων ατόμων
Αιτ. τα φυτά δέντρα άτομα
Κλητ.

φυτά δέντρα άτομα

Ουσιαστικά σε (ισοσύλλαβα)
Ενικός αριθμός
Πληθυντικός αριθμός
Ονομ. το νησί σπίτι τα νησιά σπίτια
Γεν. του νησιού σπίτι των νησιών σπιτιών
Αιτ. το νησί σπίτι τα νησιά σπίτια
Κλητ.

νησί σπίτι

νησιά σπίτια

Ουσιαστικά σε -ος (ισοσύλλαβα)
Ενικός αριθμός
Πληθυντικός αριθμός
Ονομ. το δάσος μέγεθος τα δάση μεγέθη
Γεν. του δάσους μεγέθους των δασών μεγεθών
Αιτ. το δάσος μέγεθος τα δάση μεγέθη
Κλητ.

δάσος μέγεθος

δάση μεγέθη

Ουσιαστικά σε -μα (ανισοσύλλαβα)
Ενικός αριθμός
Πληθυντικός αριθμός
Ονομ. το πράγμα μάθημα τα πράγματα μαθήματα
Γεν. του πράγματος μαθήματος των πραγμάτων μαθημάτων
Αιτ. το πράγμα μάθημα τα πράγματα μαθήματα
Κλητ.

πράγμα μάθημα

πράγματα μαθήματα

Ουσιαστικά σε -ιμο (ανισοσύλλαβα)
Ενικός αριθμός
Πληθυντικός αριθμός
Ονομ. το γράψιμο τα γραψίματα
Γεν. του γραψίματος των γραψιμάτων
Αιτ. το γράψιμο τα γραψίματα
Κλητ.

γράψιμο

γραψίματα

Ουσιαστικά σε (ανισοσύλλαβα)
Ενικός αριθμός
Πληθυντικός αριθμός
Ονομ. το τέρας καθεστώς τα τέρατα καθεστώτα
Γεν. του τέρατος καθεστώτος των τεράτων καθεστώτων
Αιτ. το τέρας καθεστώς τα τέρατα καθεστώτα
Κλητ.

τέρας καθεστώς

τέρατα καθεστώτα

Ουσιαστικά σε (ανισοσύλλαβα)
Ενικός αριθμός
Πληθυντικός αριθμός
Ονομ. το ον φωνήεν τα όντα φωνήεντα
Γεν. του όντος φωνήεντος των όντων φωνηέντων
Αιτ. το ον φωνήεν τα όντα φωνήεντα
Κλητ.

ον φωνήεν

όντα φωνήεντα

Ιδιόκλιτα ουσιαστικά που λήγουν σε (ανισοσύλλαβα)
Ενικός αριθμός
Πληθυντικός αριθμός
Ονομ. το ήπαρ πυρ τα ήπατα πυρά
Γεν. του ήπατος πυρός του ηπάτων πυρών
Αιτ. το ήπαρ πυρ τα ήπατα πυρά
Κλητ.

ήπαρ πυρ

ήπατα πυρά

Ιδιόκλιτα ουσιαστικά που λήγουν σε φωνήεν (ανισοσύλλαβα)
Ενικός αριθμός
Ονομ. η γάλα οξύ δόρυ ήμισυ
Γεν. της γάλατος/γάλακτος οξέος δόρατος ημίσεος
Αιτ. τη(ν) γάλα οξύ δόρυ ήμισυ
Κλητ.

γάλα οξύ δόρυ ήμισυ
Πληθυντικός αριθμός
Ονομ. τα γάλατα οξέα δόρατα
Γεν. των γαλάτων οξέων δοράτων
Αιτ. τα γάλατα οξέα δόρατα
Κλητ.

γάλατα οξέα δόρατα

Περισσότερο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το Δημοτικό εδώ.
Περισσότερο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το Γυμνάσιο εδώ.
Περισσότερο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το Λύκειο εδώ.


Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)