Online τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0


Σύμφωνα με τον Holland υπάρχουν έξι τύποι προσωπικότητας ως εργαλείο στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό:

Πρακτικός - Ρεαλιστικός (Realistic)
Τα άτομα που υπάγονται στον πρακτικό τύπο, είναι πρακτικοί και ρεαλιστές, εσωστρεφείς, απόλυτοι και δογματικοί, εύρωστοι και επίμονοι, ενώ στις ενέργειές τους είναι αποτελεσματικοί, μεθοδικοί, προσγειωμένοι και συνήθως ευθείς και ειλικρινείς. Διαθέτουν τεχνικές, μηχανολογικές, και χειρωνακτικές ικανότητες, χειρίζονται με επιδεξιότητα εργαλεία, μηχανικά συστήματα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και συνήθως στρέφονται σε τεχνικά, τεχνολογικά, μηχανολογικά και κατασκευαστικά επαγγέλματα.

Το υπερκείμενο εργασιακό περιβάλλον τούς προσανατολίζει σε εργασίες με πρακτικό, τεχνικό και συχνά υπαίθριο προσανατολισμό, με άμεσα ορατό αποτέλεσμα, καθώς και στην ανάπτυξη παραδοσιακών αξιών που έχουν σχέση με την εξουσία και τις οικονομικές απολαβές. Επαγγέλματα που ταιριάζουν με τον ίδιο τύπο είναι, μεταξύ άλλων, ο πολιτικός μηχανικός, ο μηχανολόγος-μηχανικός, ο χημικός-μηχανικός, ο γεωλόγος, ο μηχανικός μεταλλείων, ο γεωπόνος, ο ιχθυολόγος, ο δασολόγος, ο ηλεκτρονικός-πληροφορικός υλισμικού κλπ.

Ερευνητικός (Investigative)
Στον ερευνητικό τύπο υπάγονται άτομα με ευρηματική, ανήσυχη, δημιουργική και κριτική σκέψη, με ιδιαίτερη κλίση στις επιστήμες και την έρευνα. Είναι ανεξάρτητοι, πολυσύνθετοι και διανοούμενοι ως χαρακτήρες, ευρηματικοί, παρατηρητικοί, έως και περίεργοι. Διαθέτουν αναλυτικές, συνθετικές ικανότητες και διακατέχονται από ριζοσπαστική, κριτική και επικριτική διάθεση, είναι εσωστρεφείς, μάλλον απαισιόδοξοι, επιφυλακτικοί και μετριόφρονες.

Το υπερκείμενο εργασιακό περιβάλλον τούς συνδέει με δραστηριότητες που συνεπάγονται τη συστηματική και καινοτόμο έρευνα, την κατανόηση και τον έλεγχο των φυσικών, βιολογικών, πολιτιστικών και κοινωνικών φαινομένων.

Ο ερευνητικός τύπος θα μπορούσε να διαχωριστεί σε δύο υποτύπους: α) τον ερευνητικό–θετικό τύπο, με ιδιαίτερες προτιμήσεις και δεξιότητες προς τα μαθηματικά, τη φυσικοχημεία, την τεχνολογία και τα συναφή επαγγέλματα και β) τον ερευνητικό-γραμματικό τύπο, με ροπή προς τις γλωσσικές και γραμματικές δεξιότητες, τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες και τα αντίστοιχα επαγγέλματα και θέσεις εργασίας.

Καλλιτεχνικός (Artistic)
Οι καλλιτεχνικοί τύποι είναι πολύπλοκοι χαρακτήρες, ευαίσθητοι, ατίθασοι και αφηρημένοι, χωρίς τάξη, δυσπροσάρμοστοι και συναισθηματικοί. Είναι εκδηλωτικοί, παρορμητικοί και ευφάνταστοι, συχνά αναποτελεσματικοί αλλά και αυθεντικοί, ιδεαλιστές και ρομαντικοί. Προσανατολίζονται σε ελεύθερες, αφηρημένες και μη συστηματικές δραστηριότητες και προφανώς ενδιαφέρονται και κλίνουν προς τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα.

Το υπερκείμενο εργασιακό περιβάλλον τούς ενθαρρύνει να θεωρούν τους εαυτούς τους αντικομφορμιστές και ανεξάρτητους χαρακτήρες. Η ιδιαίτερη κλίση, το φυσικό ταλέντο του καθενός προς κάποια τέχνη, προς τη μουσική, τη ζωγραφική, το χορό, το θέατρο κλπ., αποτελεί κύριο συστατικό του τύπου αυτού και είναι πρωταρχικής σημασίας για μια αξιοπρεπή καριέρα στη δύσβατη, όσο και ενδιαφέρουσα διαδρομή των καλλιτεχνικών επαγγελμάτων.

Κοινωνικός (Social)
Όσοι υπάγονται στον κοινωνικό τύπο, είναι κατά κύριο λόγο φιλικοί, συνεργάσιμοι, ευγενείς, εξωστρεφείς, ευχάριστοι, θερμοί και ζωντανοί χαρακτήρες, συνήθως υπομονετικοί, αλληλέγγυοι, εξυπηρετικοί και συγκαταβατικοί. Αναπτύσσουν καλές σχέσεις με τρίτους, διαθέτουν πειθώ, παρέχουν τη συνδρομή τους σε όσους τη χρειάζονται και εμπλέκονται σε δραστηριότητες που συνεπάγονται τις δημόσιες σχέσεις, την επικοινωνία, την πληροφόρηση, την εκπαίδευση, τη θεραπεία, την αλληλεγγύη και την πρόνοια. Το υπερκείμενο εργασιακό περιβάλλον τούς οδηγεί στο να αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας, κατανόησης και συνεργασίας.

Οι κοινωνικοί τύποι θα μπορούσαν να διαχωριστούν σε δύο υποτύπους: α) τους κοινωνικούς-εξωστρεφείς και τους κοινωνικούς-αλληλέγγυους. Οι πρώτοι χαρακτηρίζονται από δεξιότητες δημοσίων σχέσεων, ικανότητες πωλήσεων και προσωπικής ανέλιξης, η κοινωνικότητά τους δηλαδή συνδυάζεται με σκοπούς, στόχους και προσωπικές φιλοδοξίες. Συναφή επαγγέλματα είναι του στελέχους δημοσίων σχέσεων, του πωλητή, του δημοσιογράφου.

Οι δεύτεροι χαρακτηρίζονται περισσότερο από «αλληλέγγυα κοινωνικότητα», από ιδεαλισμό, συναισθηματισμό, γενναιοδωρία, ανθρωπισμό ή ακόμη και αυτοθυσία και ταιριάζουν περισσότερα σε επαγγέλματα εκπαίδευσης, πρόνοιας, υγείας, περίθαλψης, ανθρώπινης συνεργασίας και αλληλεγγύης γενικότερα.

Επισημαίνεται και εδώ ότι επιμέρους χαρακτηριστικά της κάθε προσωπικότητας, όπως τα παραπάνω, μπορεί να ενυπάρχουν ταυτόχρονα σε κλιμακούμενες αναλογίες, σε διάφορα άτομα.

Επιχειρηματικός (Enterprising)
Στον επιχειρηματικό τύπο υπάγονται άτομα που διαθέτουν ηγετικές ικανότητες, άνθρωποι που είναι φιλόδοξοι, κυριαρχικοί, ενεργητικοί, ανταγωνιστικοί, κοινωνικοί, αισιόδοξοι, αποφασιστικοί και δημιουργικοί. Επιπλέον, μπορεί να χαρακτηριστούν ως επίμονοι, απόλυτοι, ανήσυχοι, δραστήριοι, εξωστρεφείς, ενθουσιώδεις, ριψοκίνδυνοι, επινοητικοί, δυναμικοί, γενναίοι, αλλά και συχνά εγωκεντρικοί, επιθετικοί και αυταρχικοί.

Το υπερκείμενο εργασιακό περιβάλλον τούς οδηγεί στην ανάπτυξη επιχειρημάτων αλλά και μεθόδων πειθούς και χειραγώγησης τρίτων, ενώ θεωρούν τους εαυτούς τους δημοφιλείς, και γεμάτους αυτοπεποίθηση. Συχνά κρίνουν τον κόσμο απλουστευμένα και συμβατικά, με βάση το κοινωνικό κύρος και την εξουσία.

Είναι προφανές ότι οι επιχειρηματικοί τύποι ταιριάζουν με διευθυντικές και ηγετικές θέσεις και επαγγέλματα, όπου ενυπάρχει οικονομική διάσταση, επιχειρηματικότητα και δυνατότητες ιεραρχικής ανέλιξης.

Συμβατικός - Οργανωτικός (Conventional)
Οι συμβατικοί τύποι αποδέχονται τον καθιερωμένο τρόπο ζωής, τις αποδεκτές αξίες της κοινωνίας και την υφιστάμενη ιεραρχία εξουσίας, είναι αφοσιωμένοι, ευσυνείδητοι με ανεπτυγμένο ιδιαίτερα το αίσθημα της οικονομίας. Είναι επιμελείς, ευπροσάρμοστοι, πειθαρχημένοι, προσεκτικοί, τακτικοί, πρακτικοί, ακριβείς, ψύχραιμοι, συνεργάσιμοι, αξιόπιστοι, συχνά δογματικοί και εσωστρεφείς, ευσυνείδητοι, μεθοδικοί και οργανωτικοί.

Τα άτομα που υπάγονται στον τύπο αυτό, προσανατολίζονται σε δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από τάξη, ακρίβεια και μεθοδικότητα. Το υπερκείμενο εργασιακό περιβάλλον τούς οδηγεί σε καθιερωμένες επαναλαμβανόμενες εργασίες που απαιτούν πειθαρχία, υπολογιστικές, λογιστικές, υπαλληλικές και επιχειρηματικές ικανότητες. Ταιριάζουν με επαγγέλματα όπως ο στρατιωτικός, ο αστυνομικός, ο δημόσιος ή ο διπλωματικός υπάλληλος, το στέλεχος επιχειρήσεων, ο βιβλιοθηκονόμος, ο συμβολαιογράφος, ο λογιστής κλπ.

Το εξάγωνο του Holland
Για την εύρεση της συγγένειας των διάφορων τύπων, ο John Holland έχει αναπτύξει ένα σχήμα εξαγώνου, γνωστό και ως “Holland’s hexagon”, σύμφωνα με το οποίο οι ομοιότητες και οι διαφορές ανάμεσα στους έξι τύπους προσωπικότητας απεικονίζονται με το ακόλουθο σχήμα:
Οι τύποι προσωπικότητας που είναι πιο κοντά μεταξύ τους παρουσιάζουν μεγαλύτερες ομοιότητες. Ο πρακτικός και ο ερευνητικός τύπος π.χ., όπως εμφανίζονται στο πάνω αριστερά και στο πάνω δεξιά μέρος του σχήματος, συνήθως εμφανίζουν περισσότερα κοινά ενδιαφέροντα.

Ενώ αντίθετα, ο πρακτικός και ο κοινωνικός έχουν μεγαλύτερες διαφορές. Ο συμβατικός τύπος έχει συνήθως περισσότερα κοινά ενδιαφέροντα με τον επιχειρηματικό και τον πρακτικό και λιγότερα με τον κοινωνικό, τον καλλιτεχνικό και τον ερευνητικό.

Τα περισσότερα άτομα είναι συνήθως πολυσύνθετοι χαρακτήρες που εμπεριέχουν επιμέρους στοιχεία από τους διάφορους τύπους προσωπικότητας, με περισσότερες ή μικρότερες αναλογίες από τον καθένα.

Η διασπορά και το κατά περίπτωση εύρος του ιστογράμματος με τους τύπους προσωπικότητας, όπως εμφανίζονται στην εξατομικευμένη προσωπική έκθεση, μπορεί να οδηγήσουν σε κατάλληλα συμπεράσματα για το σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού.

Στη θεωρία του Holland, αλλά και σε διάφορες άλλες επιστημονικές αναλύσεις έχουν στηριχτεί πολυάριθμες πρακτικές εφαρμογές, με τις οποίες διερευνάται η ανθρώπινη προσωπικότητα και επιχειρείται η συσχέτισή της με διάφορα επαγγέλματα και κατ’ επέκταση με συγγενείς σπουδές και καριέρα.

Βρείτε παρακάτω τι τύπος προσωπικότητας είστε, καθώς και επαγγέλματα που που σας ταιριάζουν:ΡΕΑΛΙΣΤΕΣ  -  " Οι πρακτικοί "Μήπως είστε


Μπορείτε


Σας αρέσει

Πρακτικοί,αθλητικοί,
ειλικρινείς,
με μηχανικές τάσεις,
αγαπάτε την φύση,
περίεργοι για τον φυσικό κόσμο,
οικονόμοι,
σταθεροί,
ακριβείς,
συγκρατημένοι,
διαθέτετε αυτοέλεγχο,
ανεξάρτητοι,
φιλόδοξοι,
συστηματικοί
επίμονοι.


Να φτιάξετε ηλεκτρικά μηχανήματα,να λύσετε ηλεκτρολογικά προβλήματα,
να στήσετε μια σκηνή,
να παίξετε ένα σπορ,
να διαβάσετε οδηγίες χρήσης,
να φυτέψετε ένα κήπο,
να λειτουργήσετε εργαλεία και μηχανήματα.

 Να μαστορεύετε μηχανές και οχήματα,
να δουλεύετε στην ύπαιθρο,να χρησιμοποιείται τα χέρια σας,
να είστε σωματικά ενεργοί,
να κτίζεται πράγματα,
να εκπαιδεύετε ζώα και
να δουλεύεται με ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

Hobbies


Επαγγελματικές προοπτικές
 Επιδιόρθωση επίπλων  
Καλλιέργεια φυτών ή λουλουδιών
Συμμετοχή σε σπορΚυνήγι – ψάρεμα
Ξυλουργική
Προπονητική αθλητικών ομάδων
Κατασκευή μοντέλων
Επιδιόρθωση αυτοκινήτων και εξοπλισμού
Σκοποβολή
Κηπουρική
Γυμναστική


Μηχανικός Ψύξης- θέρμανσηςΜηχανικός αεροσκαφών
Μηχανικός ηλεκτρολογικών συσκευών
Αρχαιολόγος
Σχεδιαστής
Μηχανικός αυτοκινήτων
Σεφ-φούρναρης
Βιβλιοδέτης
Οικοδόμος
Οδηγός λεωφορείων
Κρεοπώλης
Ξυλουργός
Χαρτογράφος
Στοιχειοθέτης
Εργάτης κατασκευών
Αστυνομικός
Βοηθός οδοντιάτρου
Τεχνικός εργαστηρίων οδοντιατρικής
Οδοντοτεχνίτης
Μηχανικός Diesel
Καθαριστής
Ηλεκτρολόγος μηχανικός
Ηλεκτρολόγος
Ιδιοκτήτης Φάρμας
Πυροσβέστης
Δασοφύλακας


ΛιμενοφύλακαςΑνθοκόμος
Δασονόμος
Τζαμτζής
Κοσμηματοπώλης (τεχνίτης)
Τεχνικός εργαστηρίων
Μηχανολόγος μηχανικός
Τεχνικός μεταλλουργίας
Ωκεανογράφος
Οπτικός
Μπογιατζής
Υδραυλικός
Βοηθός Νοσοκόμος
Διαχειριστής περιουσίας
Διαχειριστής ελέγχου ποιότητας
Επιδιορθώσεις τηλεοράσεων και ράδιων
Ραδιοχημικός
Ναύτης
Ράφτης
Οδηγός φορτηγών
Ωρολογάς
Οξυγονοκολλητής ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ  -  " Οι πνευματικοί "


Μήπως είστε ...

Μπορείτε


Σας αρέσει


περίεργοι
αναλυτικοί
επιστημονικοί
παρατηρητικοί
ακριβολόγοι
σχολαστικοί
προσεκτικοί
πιστεύετε στις διανοητικές σας ικανότητες
ενδοσκοπικοί
συγκρατημένοι
ανοιχτόμυαλοι.
ανεξάρτητοι
λογικοί και
περίπλοκοι.Να σκέπτεστε αφηρημένα
να λύνετε μαθηματικά προβλήματα
να καταλαβαίνετε επιστημονικές θεωρίες
να κάνετε περίπλοκους υπολογισμούς
να χρησιμοποιήσετε ένα μικροσκόπιο ή ένα υπολογιστή
να ερμηνεύεται μαθηματικές φόρμουλεςνα χρησιμοποιείτε υπολογιστές
να εργάζεστε ανεξάρτητα
να εκτελείτε εργαστηριακά πειράματα
να διαβάζετε επιστημονικά ή τεχνικά περιοδικά
να αναλύετε δεδομένα
να ασχολείστε με αφηρημένες ιδέες
να διεξάγετε έρευνα
να αισθάνεστε πρόκληση

Hobbies


Επαγγελματικές προοπτικές

Μέλος σε λέσχη βιβλίων
Αστρονομία
Σταυρόλεξα –puzzles
Επιτραπέζια παιχνίδια
Διάσωση ειδών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση
Υπολογιστές
Επισκέψεις σε μουσεία
Συλλογή γραμματοσήμων, νομισμάτων κ.α.
Ραδιοερασιτέχνης
Πιλότος ελαφρών αεροσκαφών

Αγρονόμος
Αναισθησιολόγος
Ανθρωπολόγος
Αρχαιολόγος
Βιοχημικός
Βιολόγος
Χημικός μηχανικός
Τεχνικός χημικών
Χημικός
Πολιτικός μηχανικός
Μηχανικός υπολογιστών
Αναλυτής συστημάτων υπολογιστών
Οδοντίατρος
Οικολόγος
Οικονομολόγος
Ηλεκτρολόγος μηχανικός
Γεωγράφος
Γεωλόγος
Τεχνικός επικίνδυνων απορριμμάτων
Καθηγητής βιομηχανικού σχεδίου
Σύμβουλος διαχείρισης
Αναλυτής ερευνών marketing
Τεχνικός ιατρικών εργαστηρίων
ΜαθηματικόςΜετεωρολόγος
Νοσοκόμος

Φαρμακοποιός

ιατρός

Ψυχολόγος

Αναλυτής ερευνών

Μηχανικός προγραμμάτων υπολογιστών

Στατιστικολόγος

Κτηνίατρος
Δημιουργός ιστοσελίδωνΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ  -  " Οι δημιουργικοί "
     

Μήπως είστε

Μπορείτε

Σας αρέσει

Δημιουργικοίδιαισθητικοί
με φαντασία
καινοτόμοι
ασυμβίβαστοι
συναισθηματικοί
ανεξάρτητοι
εκφραστικοί
γνήσιοι
ενδοσκοπικοί
αυθόρμητοι
ευαίσθητοι
δυνατοί
ανοιχτοί
περίπλοκοι και
ιδεαλιστές


Να σχεδιάζετενα ζωγραφίζετε
να βάψετε
να παίξετε ένα μουσικό όργανο
να γράψετε ιστορίες, ποίηση, μουσική
να τραγουδήσετε
να υποδυθείτε ένα ρόλο
να χορέψετε
να σχεδιάσετε μόδα ή εσωτερικούς χώρους
Να παρευρίσκεστε σε συναυλίες, θέατρα, εκθέσεις τέχνηςνα διαβάζετε λογοτεχνία, θέατρο και ποίηση
να κατασκευάζετε πράγματα
να φωτογραφίζετε και
να εκφράζεστε δημιουργικά

Hobbies


Επαγγελματικές προοπτικές
ΦωτογραφίαΗθοποιία
Συγγραφική
Γραφιστική
Ραπτική
Μαθήματα χορού
Επισκέψεις σε μουσεία
Σκηνοθεσία
Ταξίδια
Μαθήματα μουσικού οργάνου
Χειροποίητες κατασκευές
Βάψιμο
Ξένες γλώσσες
ΗθοποιόςΔιαφημιστής
Αρχιτέκτονας
Σχεδιαστής ρούχων
Χορευτής
Δάσκαλος χορού
Δάσκαλος ηθοποιίας
Φιλόλογος
Σχεδιαστής επίπλων
Γραφίστας
Διακοσμητής
Δημοσιογράφος
Σχεδιαστής εξωτερικών χώρων
Δάσκαλος μουσικής
Μουσικός  
Φωτογράφος
Συγγραφέας – εκδότης
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ  -  " Οι βοηθοί "


Μήπως είστε

Μπορείτε

Σας αρέσει

Φιλικοί,προσφέρεστε για βοήθεια
ιδεαλιστές
διορατικοί
ανοιχτοί
κατανοητικοί
συνεργάσιμοι
γενναιόδωροι
υπεύθυνοι
συγχωρητικοί
υπομονετικοί
εμπαθείς
ευγενικοί
πειστικοί


Να διδάσκετε και να εκπαιδεύετε άλλουςΝα εκφράζεστε ξεκάθαρα
Να καθοδηγείτε μια ομαδική συζήτηση
Να μεσολαβείτε σε διαφωνίες
Να σχεδιάζετε και να επιβλέπετε μια δραστηριότητα
Να συνεργάζεστε καλά με άλλους
Να δουλεύετε σε ομάδεςΝα βοηθάτε ανθρώπους με προβλήματα
Να συμμετέχετε σε συναντήσεις
Να κάνετε εθελοντική εργασία
Να δουλεύετε με νέους ανθρώπους
Να συμμετέχετε σε ομαδικά αθλήματα
Να εξυπηρετείτε άλλους

Hobbies

Επαγγελματικές προοπτικές
Εθελοντισμός σε ομάδες κοινωνικής δράσηςΑλληλογραφία
Συμμετοχή σε κοινωνικούς οργανισμούς
Συμπαράσταση σε τρίτους
Συναντήσεις με φίλους
Παρακολούθηση αθλητικών εκδηλώσεων
Φροντίδα για παιδιά
Θρησκευτικές δραστηριότητες
Πάρτη
Ομαδικά παιχνίδια
Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίαςΓυμναστής
Καθηγητής Πανεπιστημίου
Συμβουλευτικός Ψυχολόγος
Ψυχοθεραπευτής
Κοσμολόγος
Τουριστικός πράκτορας
Ντετέκτιβ
Διαιτολόγος
Δάσκαλος
Οικονόμος
Κομμωτής
Καθηγητής
Ιστορικός
Διεύθυνση νοσοκομείων
Οργανωτικός ψυχολόγος
Ασφαλιστής
Βιβλιοθηκονόμος
Ταχυδρόμος
Υπουργός
Ιερέας
Νοσοκόμος
Δικαστικός
Φυσιοθεραπευτής
Αστυνόμος
Βρεφονηπιοκόμος
Αθλητής
Τεχνικός ραδιολογίας

Εκτιμητής ακίνητης περιουσίαςΣύμβουλος απασχόλησης
Σύμβουλος ψυχαγωγίας
Σχολικός σύμβουλος
Κοινωνιολόγος
Κοινωνικός λειτουργός
Καθηγητής ατόμων με ειδικές ανάγκες
Λογοθεραπευτής
Τεχνικός ακτινολογίας


ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ  -  " Οι πειστικοί "

Μήπως είστε

Μπορείτε

Σας αρέσει

Ασφαλείςκατηγορηματικοί
διεκδικητικοί
κοινωνικοί
διαθέτετε πειθώ
ενθουσιασμό και ενέργεια
περιπετειώδεις
δημοφιλής
παρορμητικοί
φιλόδοξοι
περίεργοι
συμβιβαστικοί
ομιλητικοί
ανοιχτοί
αυθόρμητοι και
αισιόδοξοι

Να ξεκινάτε σχέδιανα πείθετε τους άλλους να κάνουν πράγματα με το δικό σας τρόπο
να πουλάτε πράγματα ή να προωθείτε ιδέες
να δίνετε ομιλίες
να διοργανώνετε δραστηριότητες
να καθοδηγείται μια ομάδα και να πείθετε άλλους
Να παίρνετε αποφάσεις που επηρεάζουν άλλουςνα εκλέγεστε
να κερδίζετε επαίνους για αρχηγία ή πωλήσεις
να έχετε μια δική σας επιχείρηση
να συμμετέχετε στην πολιτική
να συναντάτε σημαντικούς ανθρώπους
να έχετε κύρος και εξουσία

Hobbies

Επαγγελματικές προοπτικές
Πολιτικές συζητήσειςΔιάβασμα επιχειρηματικών περιοδικών
Παρακολούθηση χρηματιστηρίου
Συμμετοχή σε συναντήσεις και συνέδρια
Πώληση προϊόντων
Αρχηγία οργανισμών και συλλόγων
Οικιακή επιχείρηση
Στέλεχος διαφήμισηςΕκπρόσωπος Πωλήσεων
Πωλητής αυτοκινήτων
Οικονομολόγος
Κουρέας
Μπάρμαν
Διευθυντής επιχείρησης
Μάγειρας – Σεφ
Αναλυτής πιστώσεων
Διαχειριστής πιστώσεων
Διευθυντής εξυπηρέτησης πελατών
Διευθυντής εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Τεχνικός σε επείγοντα ιατρεία
Συνοδός πτήσεων
Υπάλληλος πρεσβείας
Διευθυντής ξενοδοχείων
Οικονόμος
Μηχανικός βιομηχανίας
Ασφαλιστής
Διερμηνέας
Δημοσιογράφος
Δικηγόρος
Υπεύθυνος διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού

Εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεωνΜεσίτης
Πωλητής
Διευθυντής πωλήσεων
Διευθυντής κοινωνικών υπηρεσιών
Χρηματιστής
Λογιστής
Τροχονόμος
Ταξιδιωτικός πράκτορας
Συγκοινωνιολόγος


ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΟΙ  -  " Οι οργανωτικοί "

Μήπως είστε

Μπορείτε

Σας αρέσει

Καλά οργανωμένοιακριβείς
με αριθμητικές τάσεις
μεθοδικοί
ευσυνείδητοι
ικανοί
συμβιβαστικοί
τακτικοί
πρακτικοί
οικονόμοι
συστηματικοί
δομημένοι
ευγενικοί
φιλόδοξοι
υπάκουοι και
επίμονοι

Να δουλεύετε καλά μέσα σε ένα σύστημανα κάνετε πολύ γραφική δουλειά σε μικρό χρονικό διάστημα
να κρατάτε ακριβή στοιχεία
να χρησιμοποιείτε υπολογιστές
να γράφετε αποτελεσματικά επαγγελματικά γράμματα
Να ακολουθείτε ξεκάθαρες διαδικασίεςνα χρησιμοποιείτε εξοπλισμό διαχείρισης δεδομένων
να εργάζεστε με αριθμούς
να πληκτρολογείτε ή να κρατάτε σημειώσεις
να είστε υπεύθυνοι για την λεπτομέρεια και
να συλλέγετε ή να οργανώνετε πράγματα

Hobbies

Επαγγελματικές προοπτικές
Συλλογή αναμνηστικώνΤακτοποίηση και οργάνωση σπιτιού ή γραφείου κ.α.
Παιχνίδια με υπολογιστές ή με τράπουλα
Συλλογή αντικειμένων
Διατήρηση αρχείων ενός συλλόγου ή της οικογένειας
Ανάγνωση περιοδικών για το σπίτι
Ενασχόληση με φορολογικό σύστημα
Συγγραφή οικογενειακής ιστορίας

ΛογιστήςΒιβλιοθηκονόμος
Ταμίας
Αναλυτής λογαριασμών
Επιβλέπων οικοδομικών εργασιών
Υπάλληλος
Τελωνειακός
Τεχνικός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Οικονομικός αναλυτής
Νηπιαγωγός
Υπάλληλος δικηγορικού γραφείου
Υπάλληλος ασφαλιστικού γραφείου
Βοηθός βιβλιοθήκης
Τεχνικός ιατρικών αρχείων
Γραμματέας ιατρών
Φοροτεχνικός
Δακτυλογράφος
Τηλεφωνητής


Περισσότερα τεστ εδώ

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)