Οι δευτερεύουσες προτάσεις στα αρχαία ελληνικά μέσα από εκπαιδευτικές κάρτες έτοιμες για εκτύπωση

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ

ΕΚΦΕΡΟΝΤΑΙ

ΜΕ

ΜΕ

Με τις

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ
Σ

α) Ό ταν είναι

αναφ...
ΔΕΥΤΕΡΕΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
υπόθεση απόδοση είδος υποθε...
Περισσότερες εκπαιδευτικές κάρτες εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)