ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

8/7/17

Μαθηματικά Α' Δημοτικού - Φύλλα εργασίας για εκτύπωση ανά κεφάλαιο
Α' ΤΕΥΧΟΣ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1 - 4)

1. ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5 – ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ

Κεφάλαιο 1
Κεφ.1 Προσανατολισμός στο χώρο 1
Download File

Κεφ. 1 Προσανατολισμός στο χώρο 2
Download FileΚεφάλαιο 2
Κεφ.2 Γεωμετρικά Σχήματα
Download FileΚεφάλαιο 3
Κεφ.3 Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων
Download FileΚεφάλαιο 4
Κεφ. 4 Οι αριθμοί από το 1 έως το 5
Download FileΚεφάλαιο 5
Κεφ. 5 Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (Ι)
Download FileΚεφάλαιο 6
Κεφ. 6 Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (ΙΙ)
Download FileΚεφάλαιο 7
Κεφ.7 Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (1)
Download File

Κεφ.7 Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (2)
Download File

Κεφ.7 Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (3)
Download File

Κεφ.7 Επανάληψη στα ζευγαράκια 2,3,4,5
Download FileΚεφάλαιο 8
Κεφ.8 Επαναληπτικό Μάθημα 1
Download File
2. ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΧΡ Ι ΤΟ 5

Κεφάλαιο 9
Κεφ. 9 Σύγκριση μεγεθών
Download FileΚεφάλαιο 10
Κεφ. 10 Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (Ι) (Ο αριθμός 6) 1
Download File

Κεφ. 10 Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (Ι) (Ο αριθμός 7) 2
Download File

Κεφ. 10 Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (Ι) (Ο αριθμός 8) 3
Download File

Κεφ.10 Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (Ι) 4
Download FileΚεφάλαιο 11
Κεφ. 11 Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (ΙΙ) (Ο αριθμός 9) 1
Download File

Κεφ. 11 Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (ΙΙ) (Ο αριθμός 10) 2
Download File

Κεφ. 11 Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (ΙΙ) 3
Download File

Επανάληψη στα ζευγράκια 6,7,8,9,10
Download FileΚεφάλαιο 12
Κεφ. 12 Σύγκριση αριθμών-Τα σύμβολα ανισότητας 1
Download File

Κεφ. 12 Σύγκριση αριθμών-Τα σύμβολα ανισότητας 2
Download FileΚεφάλαιο 13
Κεφ. 13 Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (ΙΙ) 1
Download File

Κεφ. 13 Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (ΙΙ) 2
Download FileΚεφάλαιο 14
14. Γραφή της πρόσθεσης με χρήση συμβόλων 1
Download File

14. Γραφή της πρόσθεσης με χρήση συμβόλων 2
Download FileΚεφάλαιο 15
Κεφ. 15 Προβλήματα 1
Download File

Κεφ. 15 Προβλήματα 2
Download FileΚεφάλαιο 16
Κεφ. 16 Επαναληπτικό Μάθημα 1
Download File

Κεφ. 16 Επαναληπτικό Μάθημα 2
Download File3. ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ  20 – ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10 – ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Κεφάλαιο 17
Κεφ.17 Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20 (1)
Download File

Κεφ.17 Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20 (2)
Download File

Κεφ.17 Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20 (3)
Download File

Κεφ.17 Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20 (4)
Download FileΚεφάλαιο 18
Κεφ.18 Αθροίσματα μέχρι το 10 (1)
Download File

Κεφ.18 Αθροίσματα μέχρι το 10 (2)
Download File

Κεφ.18 Αθροίσματα μέχρι το 10 (3)
Download FileΚεφάλαιο 19
Κεφ.19. Οι τακτικοί αριθμοί- Τα διπλά αθροίσματα 1
Download File

Κεφ.19. Οι τακτικοί αριθμοί- Τα διπλά αθροίσματα 2
Download File

Κεφ.19. Οι τακτικοί αριθμοί- Τα διπλά αθροίσματα 3
Download FileΕπανάληψη Χριστουγέννων
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Download File
Κεφάλαιο 20
Κεφ.20 Τα νομίσματα μέχρι το 10
Download File

Τα νομίσματα μέχρι το 10
Download File

Νομίσματα για εκτύπωση
Download FileΚεφάλαιο 21
Κεφ. 21 Προσθετική ανάλυση αριθμών από το 6 μέχρι το 10
Download FileΚεφάλαιο 22
Κεφ. 22 Προβλήματα
Download FileΚεφάλαιο 23
Κεφ. 23 Επαναληπτικό Μάθημα
Download File4. ΑΦΑΙΡΕΣΗ – ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΩΝ – ΜΟΤΙΒΑ

Κεφάλαιο 25
Κεφ.25 Οι αριθμοί μέχρι το 50 (1)
Download File

Κεφ.25 Οι αριθμοί μέχρι το 50 (2)
Download File

Κεφ.25 Οι αριθμοί μέχρι το 50 (3)
Download File

Κεφ.25 Οι αριθμοί μέχρι το 50 (4)
Download File

Πίνακας συμπλήρωσης αριθμών 1-50
Download FileΚεφάλαιο 26
Κεφ.26 Χάραξη γραμμών
Download FileΚεφάλαιο 27
Κεφ.27 Μοτίβα
Download FileΚεφάλαιο 28
Κεφ.28. Αφαίρεση με αφαιρετέο μικρό αριθμό
Download FileΚεφάλαιο 29
Κεφ.29 Διάκριση των συμβόλων (+) και (–)
Download FileΚεφάλαιο 30
Κεφ. 30 Αφαίρεση με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό
Download File

Κεφάλαιο 31
Κεφ. 31 Συμπλήρωμα
Download FileΚεφάλαιο 32
Κεφ. 32 Επαναληπτικό Μάθημα
Download File

Β' ΤΕΥΧΟΣ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ 5 - 9)

5. ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 50, ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΕΣ – ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ

Κεφάλαιο 33
Κεφ. 33 Oργάνωση συλλογών – Αριθμοί μέχρι το 50 (1)
Download File

Κεφ. 33 Oργάνωση συλλογών – Αριθμοί μέχρι το 50 (2)
Download FileΚεφάλαιο 34
Κεφ 34. Μονάδες και δεκάδες (I) 1
Download File

Κεφ 34. Μονάδες και δεκάδες (I) 2
Download FileΚεφάλαιο 35
Κεφ 35. Αθροίσματα με πολλούς όρους 1
Download File

Κεφ 35. Αθροίσματα με πολλούς όρους 2
Download FileΚεφάλαιο 36
Κεφ. 36 Κίνηση σε τετραγωνισμένο χαρτί
Download FileΚεφάλαιο 37
Κεφ. 37 Προβλήματα
Download FileΚεφάλαιο 38
Κεφ. 38 Επαναληπτικό Μάθημα
Download File6. ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΕΣ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ – ΧΡΟΝΟΣ

Κεφάλαιο 39
Κεφ. 39 Μονάδες και δεκάδες (II)
Download FileΚεφάλαιο 40
Κεφ. 40 Γεωμετρικά σχήματα
Download FileΚεφάλαιο 41
Κεφ. 41 Ο Χρόνος
Download FileΚεφάλαιο 42
Κεφ. 42 Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας 1
Download File

Κεφ. 42 Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας 2
Download FileΚεφάλαιο 43
Κεφ. 43 Επαναληπτικό μάθημα
Download File7. ΧΑΡΑΞΕΙΣ KAI ΠΑΖΛ – ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ – Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΔΑΣ

Κεφάλαιο 45
Κεφ. 45 Χαράξεις, παζλ και μωσαϊκά
Download FileΚεφάλαιο 46
Κεφ. 46 Προσθέσεις και αφαιρέσεις διψήφιων και μονοψήφιων αριθμών
Download FileΚεφάλαιο 47
Κεφ. 47 H πρόσθεση και η αφαίρεση ως αντίστροφες πράξεις – Η υπέρβαση της δεκάδας
Download FileΚεφάλαιο 48
Κεφ. 48 Yπολογισμοί – Επιστροφή στην πεντάδα
Download FileΚεφάλαιο 49
Κεφ. 49 Πρόσθεση και αφαίρεση - Διψήφιοι και μονοψήφιοι αριθμοί
Download FileΚεφάλαιο 50
Κεφ. 50 Προβλήματα
Download FileΚεφάλαιο 51


8. ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 70 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΡΗΣΗ – ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ

Κεφάλαιο 52
Κεφ. 52 Οι αριθμοί μέχρι το 70
Download FileΚεφάλαιο 53
Κεφ. 53 Εισαγωγή στο πολλαπλασιασμό
Download FileΚεφάλαιο 54
Κεφ. 54 Μέτρηση μεγεθών
Download FileΚεφάλαιο 55
Κεφ. 55 Πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιων αριθμών (I)
Download FileΚεφάλαιο 56
Κεφ. 56 Εισαγωγή στη συμμετρία
Download FileΚεφάλαιο 57
Κεφ. 57 Επαναληπτικό Μάθημα
Download File9. ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 - ΠΡΑΞΕΙΣ – ΒΑΡΟΣ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Κεφάλαιο 58
Κεφ. 58 Oι αριθμοί μέχρι το 100 – Χρήμα
Download FileΚεφάλαιο 59
Κεφ. 59 Πολλαπλασιασμός και διαίρεση
Download FileΚεφάλαιο 60
Κεφ. 60 Βάρος - Λειτουργία ζυγαριάς
Download FileΚεφάλαιο 61
Κεφ. 61 Χαράξεις σχημάτων – Παζλ – Πλακόστρωτο
Download FileΚεφάλαιο 62
Κεφ. 62 Προβλήματα
Download FileΚεφάλαιο 63
Κεφ. 63 Επαναληπτικό Μάθημα
Download File


Περισσότερο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το Δημοτικό εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger