Εν πάση περιπτώσει, εν πάση περιπτώση ή εν πάσει περιπτώσει;

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0
Το πάση στο εν πάση περιπτώσει είναι παλαιά δοτική του θηλυκού πάσα (πάσα, πάσης, πάση, πάσαν) και γράφεται κανονικά με –η, όπως γράφουμε και εν ανάγκη, εν στολή, εν αμύνη, επί τιμή κ.ά.. Επίσης, το περιπτώσει είναι δοτική από παλαιά ουσιαστικά σε –ις («τριτόκλιτα») που γράφονται κανονικά με –ει : εν περιπτώσει, εν τάξει, εν περιλήψει, εν γνώσει, εν σχέσει, εν χρήσει, επί πιστώσει, επί τη βάσει κ.ά.. Άρα, το σωστό είναι εν πάση περιπτώσει.

Περισσότερα γλωσσικά λάθη εδώ.Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)