ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

18/6/18

ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών - 150 ερωτήσεις ψυχοπαιδαγωγικών με τις απαντήσεις τους


1. Σύμφωνα με το μοντέλο αθροιστικής μάθησης του Gagne:
α) η νέα γνώση οικοδομείται πάνω στις προϋπάρχουσες
β) ο μαθητής μαθαίνει με ενόραση
γ) ο μαθητής μαθαίνει με ταύτιση και παράδειγμα
δ) ο μαθητής αντιλαμβάνεται σύνολα εννοιών και όχι μεμονωμένες έννοιες

2.Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι επιστημονικά ορθή για την περίπτωση της δυσλεξίας;
α) αφορά προβλήματα στον προφορικό και τον γραπτό λόγο
β) είναι κληρονομική και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά
γ) συνοδεύεται πάντα από προβλήματα συμπεριφοράς
δ) όσο νωρίτερα γίνεται η παρέμβαση τόσο πιο αποτελεσματική είναι

3.Σύμφωνα με το Σκιννερικό πρότυπο μάθησης η ενίσχυση και η τιμωρία του μαθητή είναι αποτελεσματικές όταν:
α) χορηγούνται άμεσα και χωρίς προειδοποίηση
β) χορηγούνται σταδιακά
γ) ο μαθητής γνωρίζει εκ των προτέρων τι πρόκειται να συμβεί
δ) συμφωνεί και ο μαθητής με το είδος τους

4.Στην καθημερινή σχολική ζωή αποτελεί σύνηθες φαινόμενο η περίπτωση του «σκασιάρχη μαθητή».Τι πιστεύετε ότι μπορεί να αιτιολογήσει πληρέστερα αυτή τη συμπεριφορά;
α) προβλήματα υγείας
β) αντιπαράθεση με έναν εκπαιδευτικό
γ) ιστορικό σχολικής αποτυχίας
δ) ύπαρξη έντασης με ομάδα συμμαθητών του

5.Η γνωστική ανάπτυξη του παιδιού κατά τον Βruner περιλαμβάνει:
α) την αφομοίωση των πληροφοριών και την ετοιμότητα του μαθητή
β) την πραξιακή, εικονιστική και συμβολική αναπαράσταση των γνώσεων
γ) την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων
δ) την απομνημόνευση γνώσεων και πληροφοριών

6.Ποια από τις παρακάτω νοητικές λειτουργίες δεν αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της αφηρημένης σκέψης;
α) οι λογικές νοητικές πράξεις
β) η ανακάλυψη του δυνατού, του πιθανού
γ) η χρήση του υποθετικού- παραγωγικού συλλογισμού
δ) η χρήση συνδυαστικών συστημάτων και της επιστημονικής πειραματικής μεθόδου

7.Καθημερινό φαινόμενο αποτελεί η εκδήλωση απείθειας εκ μέρους των μαθητών εφηβικής ηλικίας. Η συμπεριφορά αυτή αποδίδεται:
α) στην έλλειψη γνωστικής δομής
β) στη μειωμένη αντίσταση στους πειρασμούς
γ) στην αδυναμία τήρησης ορίων και κανόνων
δ) σε αυστηρές τιμωρίες που τους επιβάλλονται

8.Οι φιλίες κατά τη διάρκεια της εφηβείας είναι ζωτικής σημασίας για τον έφηβο κυρίως διότι του παρέχουν:
α) πρότυπα προς μίμηση
β) ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με τους άλλους
γ) δημιουργικές διεξόδους
δ) ευκαιρίες για ερωτική ζωή

9.Για την αντιμετώπιση μιας κοινωνικά ανεπιθύμητης συμπεριφοράς ενός μαθητή ο εκπαιδευτικός συνιστά:
α) την άμεση τιμωρία του μαθητή
β) την αγνόηση της κοινωνικά ανεπιθύμητης συμπεριφοράς
γ) να υποστεί τις λογικές συνέπειες αυτής της συμπεριφοράς
δ) την επιείκεια

10.Υποστηρίζεται ότι η εφηβική ηλικία αποτελεί την πιο κρίσιμη περίοδο της ζωής του ανθρώπου. Ο όρος «κρίσιμη» κατά την άποψή σας σημαίνει:
α) μια περίοδο που σημαδεύεται από χρονοβόρες σωματικές αλλαγές
β) μια μεταβατική περίοδο φυσιολογικών αλλαγών με δυσκολίες
γ) μια περίοδο κατά την οποία κυριαρχούν οι έντονες κοινωνικές επαφές
δ) μια μακρά και επώδυνη περίοδο ωρίμασης

11.Ο βίαιος εκφοβισμός ή «θυματοποίηση» (bullying) που παρατηρείται ανάμεσα στους μαθητές είναι:
α) συγκεκριμένη μορφή επιθετικής συμπεριφοράς απέναντι σε αδύναμους μαθητές
β) κοινωνική απομόνωση των αδύναμων μαθητών
γ) έντονη συναισθηματική διαταραχή
δ) ενστικτώδης συμπεριφορά επικράτησης

12.Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της συστηματικής άρνησης του εφήβου να φοιτήσει στο σχολείο (συχνές απουσίες, εγκατάλειψη σχολείου) απαιτεί:
α) υπομονή και ανεκτικότητα εκ μέρους του εκπαιδευτικού
β) δραστική παρέμβαση των γονέων
γ) ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση
δ) εποικοδομητική επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογένειας

13.Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σήμερα επιστημονικά επικρατέστερη για την περίπτωση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών;
α) μεγάλες και συχνές δόσεις βλάπτουν τις πνευματικές και σωματικές λειτουργίες του ατόμου
β) όλοι οι έφηβοι περνούν από ένα στάδιο πειραματισμού με τις ναρκωτικές ουσίες, πράγμα που δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας
γ) τα παιδιά που ζουν σε υγιές οικογενειακό περιβάλλον δεν κινδυνεύουν να κάνουν χρήση
δ) οι συχνές εναλλαγές στη διάθεση του εφήβου είναι ενδεικτικές ότι ο έφηβος κάνει χρήση

14.Ποια από τις παρακάτω δυάδες μορφών συμπεριφοράς εκ μέρους γονέων και εκπαιδευτικών βοηθάει περισσότερο την ανάπτυξη των εφήβων;
α) αγάπη- εχθρότητα
β) έλεγχος- ενθάρρυνση αυτονομίας
γ) αγάπη- έλεγχος
δ) αγάπη- ενθάρρυνση αυτονομίας

15.Το παιδαγωγικό σύστημα Μannheim:
α) τονίζει τη σημασία των ομαδικών εργασιών
β) καταργεί τις αίθουσες διδασκαλίας και δημιουργεί εργαστήρια ή φροντιστήρια μαθημάτων
g) καταργεί τις τάξεις διδασκαλίας και δημιουργεί ομάδες εργασίες με παιδιά διαφόρων ηλικιών
δ) αναφέρεται στη διάκριση των τάξεων όχι κατά τη χρονολογική ηλικία, αλλά σύμφωνα με τον δείκτη ευφυΐας

16.Το μοντέλο των αντικειμενικών στόχων της διδασκαλίας προτείνει:
α) διατύπωσή τους σε μορφές εξωτερικής συμπεριφοράς μετρήσιμες και επαληθεύσιμες
β) διατύπωση τους σε μορφή γενικευμένων στόχων
γ) διατύπωση γενικών καθώς και αντίστοιχων εξειδικευμένων στόχων
δ) προσδιορισμό πλαισίων διερεύνησης αντί διατύπωσης στόχων

17.Η σύγχρονη Διδακτική εκλαμβάνει τη διδασκαλία και τη μάθηση ως ενιαία διαδικασία:
α) μεταβίβασης γνώσεων από τον εκπαιδευτικό στον μαθητή
β) ενεργητική, επικοινωνιακή και αμοιβαία μετασχηματιστική
γ) εξάσκησης για την απόκτηση απλών ψυχοκινητικών δεξιοτήτων
δ) προσαρμογής εκπαιδευτικού και μαθητή στις απαιτήσεις του περιεχομένου της διδασκαλίας

18.Προκειμένου ο εκπαιδευτικός να συμβάλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη κινήτρων μάθησης στους μαθητές του οφείλει να:
α) αξιοποιεί τα ήδη υπάρχοντα εξωτερικά κίνητρα
β) αυξάνει τα ήδη υπάρχοντα εξωτερικά κίνητρα
γ) καλλιεργεί περαιτέρω τα ήδη υφιστάμενα εσωτερικά κίνητρα
δ) καλλιεργεί τα εσωτερικά και μετατρέπει τα εξωτερικά σε εσωτερικά

19.Η έρευνα επισημαίνει ότι,όταν η αρχική απάντηση των μαθητών είναι ελλιπής, ο εκπαιδευτικός πρέπει να αποφεύγει κατά κανόνα να:
α) επαναλαμβάνει την αρχική του ερώτηση
β) ζητά διευκρινίσεις
γ) αναδιατυπώνει την αρχική του ερώτηση
δ) ζητά παραδείγματα

20.Στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, οι μαθητικές ομάδες ενδείκνυται να:
α) σχηματίζονται αυθόρμητα από τους ίδιους τους μαθητές
β) είναι κατά κανόνα ολιγομελείς και ανομοιογενείς
γ) αξιοποιούνται μόνο για φροντιστηριακές ασκήσεις
δ) είναι πολυμελείς, για να προσφέρουν συναισθηματική ασφάλεια στους «αδύνατους» μαθητές

21.Η αυτορυθμιζόμενη μάθηση:
α) εφαρμόζεται μόνο όταν οι μαθητές εργάζονται ατομικά
β) προϋποθέτει γνωστικές και μεταγνωστικές δεξιότητες
γ) έχει θέση μόνο στις πρακτικές δραστηριότητες
δ) εφαρμόζεται μόνο σε παιδιά με προβλήματα μάθησης

22.Η έρευνα διαπιστώνει ότι οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών για τις δυνατότητες που έχουν οι μαθητές τους:
α) δικαιώνονται, διότι βασίζονται σε αντικειμενικά δεδομένα
β) διαφοροποιούν τη διδακτική συμπεριφορά τους έναντι των μαθητών και μέσω αυτής της διαφοροποίησης «δικαιώνονται».
γ) δεν επηρεάζουν τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών
δ) δεν συσχετίζονται με την πορεία μάθησης των μαθητών

23.Το ελευθεριάζον (laissez-faire) στυλ εκπαιδευτικού:
α) συμβάλλει θετικά στις σχολικές επιδόσεις των μαθητών
β) εθίζει τους μαθητές στις δημοκρατικές διαδικασίες
γ) δημιουργεί σύγχυση στους μαθητές και γι΄ αυτό τους επηρεάζει αρνητικά
δ) δεν επηρεάζει ούτε την ανάπτυξη, ούτε τη μάθηση

24.Η έρευνα για τη σχολική πειθαρχία συνιστά στους εκπαιδευτικούς να:
α) χρησιμοποιούν επιδέξια τον συνδυασμό ποινών και αμοιβών
β) ακολουθούν τις τεχνικές των άλλων εκπαιδευτικών που «έπιασαν»
γ) δείχνουν από την πρώτη μέρα ότι «δεν αστειεύονται» σε θέματα πειθαρχίας
δ) επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους κυρίως σε μέτρα πρόληψης των προβλημάτων

25.Μαθητής που κρίνει σκόπιμο να διαβάζει την αθλητική του εφημερίδα την ώρα του μαθήματος, σας δικαιολογείται ότι «εντάξει, δεν ενοχλώ και κανέναν...». Ως καθηγητής του θα:
α) τον πηγαίνατε στον διευθυντή για τιμωρία
β) του κάνατε κάποιο σχόλιο για τη συμπεριφορά του
γ) προσπαθούσατε πρώτα να καταλάβετε τη βαθύτερη αιτία της συμπεριφοράς του
δ) του υπενθυμίζατε ότι με τη στάση του πρέπει να περιμένει και τις ανάλογες συνέπειες στο τέλος

26.Η σύγχρονη παιδαγωγική επιστήμη θεωρεί ότι τα ομοιογενή τμήματα από πλευράς μαθητικού δυναμικού είναι επιλογή:
α) παιδαγωγικά ορθή, αλλά οργανωτικά δύσκολη
β) παιδαγωγικά λανθασμένη
γ) παιδαγωγικά αδιάφορη
δ) παιδαγωγικά χρήσιμη και κοινωνικά επιβεβλημένη

27.Σύμφωνα με τον Μaslow, οι ανάγκες του ανθρώπου ιεραρχούνται ως εξής:
α) βιολογικές, ασφάλεια, δύναμη, αυτοεκτίμηση, αυτοπραγμάτωση
β) βιολογικές, αγάπη, ασφάλεια, αυτοπραγμάτωση, αυτοεκτίμηση
γ) βιολογικές, ασφάλεια, αγάπη, αυτοεκτίμηση, αυτοπραγμάτωση
δ) βιολογικές, ασφάλεια, αυτοπραγμάτωση, αυτοεκτίμηση, αγάπη

28.Πολλοί ψυχολόγοι υποστηρίζουν πως πρωταρχική αιτία για την εκδήλωση της προβληματικής συμπεριφοράς του παιδιού είναι:
α) η κληρονομικότητα
β) το γεγονός ότι δεν ικανοποιούνται οι βασικές του ανάγκες
γ) οι ενδογενείς αρνητικές ορμές του παιδιού
δ) τα αρνητικά εξωτερικά ερεθίσματα που δέχεται από το περιβάλλον του

29.Οι μαθησιακές δυσκολίες στην εφηβική ηλικία συνδέονται με:
α) ανεπάρκεια γενικών γνωστικών ικανοτήτων
β) αδυναμία ή δυσκολία να χρησιμοποιήσει ο έφηβος την υπάρχουσα γνωστική του ικανότητα
γ) προϋπάρχοντες οργανικούς παράγοντες
δ) καθυστέρηση στη γενική αναπτυξιακή του πορεία

30.Σύμφωνα με το μοντέλο της ανακαλυπτικής μάθησης του Βruner,η ενίσχυση (αμοιβή) έχει σχέση με:
α) Τη βαθμολογία του μαθητή
β) Την υλική ανταμοιβή του μαθητή
γ) Την αποδοχή του από τον εκπαιδευτικό
δ) Την πεποίθηση του μαθητή ότι είναι ικανός να λύσει κάποιο πρόβλημα μόνος του

31.Σύμφωνα με τον Εrikson,η αναπτυξιακή κρίση που καλείται να επιλύσει ο έφηβος είναι:
α) Βασική εμπιστοσύνη- δυσπιστία
β) Απόκτηση ταυτότητας του Εγώ- σύγχυση ρόλων
γ) Αυτονομία- αμφιβολία
δ) Φιλοπονία- κατωτερότητα

32.Ο Rudolf Dreikurs ασχολήθηκε κυρίως:
α) με τα αίτια των πειθαρχικών προβλημάτων
β) με τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού και της αποτελεσματικής διδασκαλίας
γ) με την πρόληψη των πειθαρχικών προβλημάτων
δ) με τον ρόλο της τιμωρίας στην αντιμετώπιση των πειθαρχικών προβλημάτων

33.Για τη θεωρία της συμβολικής αλληλεπίδρασης μίλησε ο:
α) Βοllnow
β) Μead
γ) Ρiaget
δ) Lewin

34.Ένας εκπαιδευτικός λειτουργεί με αντικειμενικότητα κατά τη διδασκαλία του όταν, κατά κύριο λόγο, φροντίζει να:
α) δίνει πρώτιστη προτεραιότητα σε επιστημονικά έγκυρες γνώσεις
β) κρατάει ουδέτερη στάση σε αντιπαραθέσεις στην τάξη
γ) πληροφορεί τους μαθητές του για τις προσωπικές του απόψεις
δ) προσανατολίζει ηθικά τους μαθητές με βάση τις ηθικές του αξίες

35.Ο/Η σύγχρονος/η εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιεί μη λεκτικές μορφές επικοινωνίας κατά τη διδασκαλία του, προκειμένου κατά κύριο λόγο να:
α) δίνει έμφαση στα μηνύματα που τους απευθύνει
β) καθοδηγεί τους μαθητές στις εργασίες τους
γ) συνάπτει διαπροσωπικές σχέσεις μαζί τουςδ) ελέγχει τις δραστηριότητες μαθητείας στις οποίες συμμετέχουν οι μαθητές

36.Είναι προτιμότερο ο εκπαιδευτικός:
α) να κρύβει τα συναισθήματά του για να μην επηρεάζει τη συμπεριφορά των μαθητών
β) να κρύβει τα συναισθήματά του γιατί αυτό προσδοκούν από αυτόν οι μαθητές
γ) να εκδηλώνει τα συναισθήματά του γιατί απευθύνεται στους μαθητές όχι μόνο με τον λόγο, αλλά και με το συναίσθημα
δ) τίποτε από τα παραπάνω

37.Στην αυτοεκτίμηση του παιδιού συμβάλλουν καθοριστικά οι σχέσεις του:
α) με τον εκπαιδευτικό
β) με τους συνομηλίκους του
γ) με τους γονείς του
δ) με όλους τους παραπάνω

38.Η φαινομενολογία είναι:
α) η μέθοδος που στοχεύει στη διακρίβωση της παιδαγωγικής πραγματικότητας
β) η μέθοδος που προσπαθεί να απογυμνώσει τα παιδαγωγικά φαινόμενα από τα επουσιώδη τους στοιχεία και να εντοπίσει μόνο τα βασικά τους χαρακτηριστικά
γ) η μέθοδος που προσπαθεί να ερμηνεύσει ιστορικά φαινόμενα
δ) τίποτε από τα παραπάνω

39.Η κοινωνικοποίηση του παιδιού θεωρείται ότι είναι μια διαδικασία κυρίως:
α) γνωστικής και συναισθηματικής μάθησης
β) ψυχικής και σωματικής ωρίμασης
γ) προσαρμογής σε μια κοινωνία εξάρτησης
δ) αντιπαράθεσης βιογενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων

40.Μια από τις παρακάτω λειτουργίες της οικογένειας είναι ιδιαίτερα σημαντική για το παιδί:
α) η αναπαραγωγική
β) η κοινωνική
γ) η ψυχολογική
δ) η οικονομική

41.Οι απόψεις του Rousseau για την ανάπτυξη του ατόμου εντάσσονται στο:
α) κοινωνικό ή κοινωνιοκρατικό ιδεώδες
β) θρησκευτικό ιδεώδες
γ) ατομικό ή ατομικιστικό ιδεώδες
δ) ανθρωπιστικό ιδεώδες

42. «Ίσες ευκαιρίες μάθησης» σημαίνει ότι πρέπει να προσφέρονται στους μαθητές:
α) οι ίδιες γνώσεις με τον ίδιο τρόπο
β) διαφορετικές γνώσεις ανάλογα με το νοητικό τους επίπεδο
γ) οι ίδιες ευκαιρίες μάθησης, αλλά η διδασκαλία να ανταποκρίνεται στον ρυθμό και στο επίπεδο μάθησης του κάθε μαθητή
δ) οι ίδιες ευκαιρίες μάθησης και ο κάθε μαθητής να ανταποκρίνεται σ΄ αυτές ανάλογα με τις ικανότητές του

43.Λέγοντας «περιγραφική αξιολόγηση» εννοούμε:
α) την αναλυτική περιγραφή αποκλειστικά της γνωστικής κατάστασης και των γνωστικών επιδόσεων των μαθητών
β) τη σύντομη περιγραφή με λέξεις (π.χ. προσπάθησε περισσότερο, καλά τα πήγες κ.λπ.) και όχι με βαθμούς της γνωστικής, συναισθηματικής κατάστασης καθώς και της κοινωνικής συμπεριφοράς του μαθητή
γ) την αναλυτική και εκτενή περιγραφή της γνωστικής και συναισθηματικής κατάστασης, καθώς και της κοινωνικής συμπεριφοράς του μαθητή.
δ) τη βαθμολόγηση του μαθητή με βαθμούς που να συνοδεύονται από σύντομες περιγραφικές κρίσεις άριστα, πολύ καλά, καλά κ.λπ.

44.Ο σημαντικότερος παράγοντας στον οποίον οφείλονται οι διαφορετικού επιπέδου σχολικές επιδόσεις κανονικών μαθητών μιας σχολικής τάξης κυρίως είναι:
α) οι συνθήκες ζωής τους
β) οι γονείς τους
γ) ο καθηγητής τους
δ) οι ατομικές τους ικανότητες

45.Οι μαθησιακές δυσκολίες στην εφηβική ηλικία οφείλονται σε:
α) ανεπάρκεια κάποιας γενικής ή ειδικής γνωστικής ικανότητας
β) ελλειμματική συναισθηματική ανάπτυξη
γ) καθυστέρηση της γνωστικής ανάπτυξης
δ) γενετικούς ή σωματικούς παράγοντες

46.Λέγοντας ευέλικτη ζώνη εννοούμε:
α) τη δυνατότητα που έχει ο εκπαιδευτικός να διδάσκει κατά προτεραιότητα όποιο μάθημα θέλει ανεξάρτητα από το ωρολόγιο πρόγραμμα, αν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την αυξημένη αντοχή και προθυμία ή την κούραση των μαθητών
β) τη δυνατότητα που έχει ο κάθε μαθητής χωριστά να ασχοληθεί με ένα θέμα που τον ενδιαφέρει
γ) την επεξεργασία μέσα σε ένα συνεχές δίωρο ενός θέματος που προκαλεί το ενδιαφέρον όλων
δ) ένα δίωρο το οποίο προσφέρεται για την επεξεργασία και διόρθωση των κατ΄ οίκον εργασιών

47.Ο εκπαιδευτικός, για να επιτύχει στο έργο του, χρειάζεται:
α) άρτια ειδική επιστημονική κατάρτιση (στα Μαθηματικά, την Ιστορία κ.λπ.)
β) τόσο ειδική επιστημονική όσο και παιδαγωγική κατάρτιση
γ) παιδαγωγική κατάρτιση, αφού η απόκτηση επιμέρους ειδικών επιστημονικών γνώσεων δεν παίζει σημαντικό ρόλο
δ) άρτια επιστημονική κατάρτιση μόνο στα κύρια μαθήματα (Γλώσσα και Μαθηματικά), αφού αυτά είναι και τα πλέον σημαντικά  

48.Ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα του ανθρώπου να:
α) να αναγνωρίζει τα συναισθήματα και τις ανάγκες των άλλων
β) να οραματίζεται γεγονότα και συμπεριφορές
γ) να ελέγχει τα συναισθήματά του
δ) να δημιουργεί καλές σχέσεις με άλλους ανθρώπους

49.Βασική παιδαγωγική αρχή του Comenius ήταν η αρχή της:
α) ολότητας
β) εποπτείας
γ) εγγύτητας στη ζωή
δ) αυτενέργειας

50.Ο νεώτερος ανθρωπισμός επιδίωκε:
α) τη διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ανθρώπινης φύσης
β) τη διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας
γ) τη διάπλαση ηθικών και ενάρετων ανθρώπων
δ) τη μόρφωση του ανθρώπου μέσα από τη σπουδή των κλασικών γραμμάτων

51.Η βασική λειτουργία της αξιολόγησης της διδασκαλίας είναι:
α) ψυχολογική
β) κοινωνική
γ) φιλοσοφική
δ) παιδαγωγική

52.Ένας σύγχρονος εκπαιδευτικός θα επέλεγε να χρησιμοποιήσει την άμεση διδασκαλία, αν είχε να διδάξει ένα:
α) κοινωνικό θέμα
β) γνωστικό αντικείμενο που προάγει τη δημιουργικότητα
γ) μάθημα που προάγει νοητικές δεξιότητες
δ) μάθημα πληροφοριακής φύσεως.

53. Η έννοια της αρνητικής αγωγής του Rousseau αναφέρεται:
α) στον περιορισμό του παιδαγωγικού έργου στη φύλαξη των μαθητών
β) στην καταγραφή των καλών συνηθειών των μαθητών
γ) στη διάγνωση των αρνητικών επιδράσεων των ενηλίκων
δ) τίποτε από τα παραπάνω.

54.Ποιο από τα παρακάτω στυλ συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού έχει θετικότερα αποτελέ-σματα;
α) το αυταρχικό
β) το συμμετοχικό
γ) το ελευθεριάζον
δ) τίποτε από τα παραπάνω.

55.Η σχετική με τα προβλήματα συμπεριφοράς έρευνα διαπιστώνει ότι:
α) οι αναποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί υστερούν κυρίως στα μέτρα πρόληψης των προβλημάτων
β) οι αποτελεσματικοί σε θέματα πειθαρχίας εκπαιδευτικοί από την πρώτη μέρα δίνουν στους μαθητές το μήνυμα ότι «δεν αστειεύονται»
γ) οι αναποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί υστερούν κυρίως στον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων
δ) οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν επιδέξια τον συνδυασμό ποινών και αμοιβών

56.Ποια κατά τη γνώμη σας είναι η καταλληλότερη μέθοδος, προκειμένου ένας «αδύνατος» μαθητής να βελτιώσει την επίδοσή του στα μαθήματα:
α) τιμωρούμε τον μαθητή
β) τον παραπέμπουμε σε ειδική τάξη
γ) του αναθέτουμε λιγότερες ασκήσεις
δ) του αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο.

57.Θετικό θεωρείται το ψυχολογικό κλίμα της τάξης που συνδυάζει:
α) χαμηλό βαθμό δυσκολίας στα μαθήματα και υψηλό επίπεδο υλικο-τεχνικής υποδομής
β) υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας και ταχείς ρυθμούς εργασίας
γ) χαμηλό βαθμό διένεξης, αλλά υψηλό βαθμό δράσης
δ) υψηλό βαθμό συνοχής της ομάδας και μέτριο βαθμό δυσκολίας μαθημάτων.

58.Σε ποιον από τους παρακάτω τομείς δεν αναφέρεται η Συναισθηματική Νοημοσύνη;
α) στην αναγνώριση και τον έλεγχο των συναισθημάτων
β) στη διαχείριση των συγκρούσεων
γ) στη χρήση αμοιβών
δ) στην ενσυναίσθηση.

59.Η εφαρμογή της διδακτικής αρχής της αυτενέργειας, κατά τα γνώμη σας, σημαίνει:
α) παροχή στον μαθητή εκ μέρους του εκπαιδευτικού δυνατοτήτων για εναλλακτικές επιλογές
β) γνώση και εφαρμογή εκ μέρους του μαθητή τεχνικών εξοικονόμησης πνευματικής ενέργειας
γ) έμμεση παρέμβαση του εκπαιδευτικού προκειμένου ο μαθητής να αυτενεργήσει
δ) αυθόρμητη και ενεργητική εμπλοκή του μαθητή στις μαθησιακές δραστηριότητες.

60.Το καλό ψυχοπαιδαγωγικό κλίμα στη σχολική τάξη είναι απαραίτητη προϋπόθεση στην αποτελεσματική μάθηση και διδασκαλία. Πώς μπορούμε να το εξασφαλίσουμε αυτό στη διδασκαλία μας;
α) με τη συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων στη σχολική τάξη
β) με τις συχνές επαναλήψεις της ύλης για την απόκτηση δεξιοτήτων
γ) με την τακτική αξιολόγηση για επανατροφοδότηση των μαθητών
δ) με την οργάνωση του μαθησιακού υλικού

61.Η διάσπαση της προσοχής των μαθητών είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο στη μαθησιακή διαδικασία. Πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε εκ νέου πιο αποτελεσματικά τους μαθητές σας;
α) όταν τους ζητάτε να προσέξουν γιατί θα ακολουθήσουν σχετικές ερωτήσεις
β) όταν διακόπτετε τη διαδικασία του μαθήματος και προκαλείτε συζήτηση έξω από αυτό
γ) όταν τους τονίζετε τη σπουδαιότητα του μαθήματος
δ) όταν ζητάτε από τους μαθητές σας να διατυπώσουν εκείνοι τις ερωτήσεις του μαθήματος.

62.Η φιλοσοφία του J.Dewey χαρακτηρίζεται:
α) νοησιαρχική
β) βουλησιαρχική
γ) ενορατική
δ) εμπειρική.

63.Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός κρίνει αναπόφευκτη τη χρήση ποινών, αυτές ενδείκνυται να:
α) αποκαθιστούν το κύρος του καθηγητή και του σχολείου
β) είναι άμεσες και αυστηρές
γ) είναι σύμφωνες με τις καθιερωμένες στο σχολείο πρακτικές
δ) αποτελούν λογική συνέπεια της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς.

64. Οι δασκαλοκεντρικές μορφές διδασκαλίας, σύμφωνα με τη σύγχρονη Διδακτική:
α) προσφέρονται μόνο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
β) πρέπει να αποφεύγονται ως αναποτελεσματικές μορφές διδασκαλίας
γ) είναι αξιοποιήσιμες, διότι μέσα από αυτές μπορεί ο εκπαιδευτικός να λειτουργήσει «διαμεσολαβητικά» για την προσέγγιση της γνώσης
δ) προσφέρονται μόνο για τις μικρές ηλικίες.

65.Το διαθεματικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών δίνει περιορισμένη έμφαση:
α) στην τελική αξιολόγηση των μαθητών
β) στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων
γ) στην απόκτηση γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών
δ) στη δημιουργία διαθεματικών σχεδίων έρευνας.

66.Σύμφωνα με τον Εdmonds ένα αποτελεσματικό σχολείο δεν χαρακτηρίζεται:
α) από ισχυρή και δυναμική διοίκηση
β) από χαμηλές προσδοκίες εκπαιδευτικών
γ) από συνεργατικό κλίμα εκπαιδευτικών-μαθητών
δ) από προσδιορισμένο πλαίσιο στόχων.

67.Κατά τον J.Βruner ο εκπαιδευτικός μπορεί να διδάξει οποιαδήποτε γνώση στους μαθητές αρκεί να:
α) απλουστεύει τη γνώση ανάλογα με το πνευματικό επίπεδο των μαθητών
β) χρησιμοποιεί παραδείγματα στη διδασκαλία
γ) συνδέει την παλιά με την καινούργια γνώση
δ) παρέχει τα απαραίτητα μέσα για να εργάζονται οι μαθητές μόνοι τους.

68.Κατά την αξιολόγηση ενός μαθητή ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να:
α) τον συγκρίνει με τους άλλους μαθητές
β) να τον συγκρίνει πάντοτε με έναν καλύτερο μαθητή
γ) να τον κρίνει με βάση τον στόχο που καλείται να πετύχει
δ) να τον συγκρίνει πάντοτε με έναν αδύνατο μαθητή.

69.Η κύρια αποστολή της ερώτησης του εκπαιδευτικού είναι:
α) να ελέγχει αν οι μαθητές απέκτησαν συγκεκριμένες γνώσεις
β) να επιβάλλει την πειθαρχία
γ) να δραστηριοποιεί τη σκέψη των μαθητών, προκαλώντας προβληματισμό και διάλογο
δ) να προβάλλει την αυθεντία του.

70.Το σημαντικότερο στοιχείο για τη διαμόρφωση του ψυχολογικού κλίματος στο σχολικό περιβάλλον είναι:
α) το κοινωνικό
β) το συναισθηματικό
γ) το εργασιακό
δ) τίποτε από τα παραπάνω.

71.Το σχολικό εγχειρίδιο που χρησιμοποιεί η τάξη σας δεν καλύπτει τις ανάγκες του αναλυτικού προγράμματος. Τι κάνετε;
α) αποφασίζετε να καλύψετε το ωρολόγιο πρόγραμμα του έτους μόνο με τα μαθήματα του βιβλίου που συμπίπτουν με το αναλυτικό πρόγραμμα και ενημερώνετε γραπτώς τον διευθυντή του σχολείου
β) αναπληρώνετε την έλλειψη του βιβλίου με υλικό που ετοιμάζετε εσείς, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα
γ) εξηγείτε το πρόβλημα στον σύλλογο γονέων και του ζητάτε να αγοράσει άλλα βιβλία που εσείς κρίνετε κατάλληλα
δ) Ζητάτε από τον διευθυντή του σχολείου να σας αλλάξει τάξη, γιατί το βιβλίο δεν σας επιτρέπει να κάνετε σωστά τη δουλειά σας.

72.Σας αναθέτουν την οργάνωση του χώρου διδασκαλίας προκειμένου να επεξεργαστείτε δραστηριότητες που απαιτούν διάδραση μεταξύ των μαθητών. Ποια διάταξη θεωρείτε ότι εξυπηρετεί καλύτερα τη μαθησιακή διαδικασία;
α) σε δύο σειρές απέναντι από την έδρα, ώστε όλοι οι μαθητές να βλέπουν τον καθηγητή και τον πίνακα
β) σε τρεις σειρές, ώστε να βρίσκονται όλοι πιο κοντά στον πίνακα και στην έδρα του καθηγητή
γ) με τις καρέκλες γύρω από κάθε τραπέζι, ώστε να μπορούν οι μαθητές να συνεργάζονται κατά μικρές ομάδες
δ) σε σχήμα Π, απέναντι από τον καθηγητή, ώστε ο καθένας να μπορεί να βλέπει όλους τους υπολοίπους.

73.Σύμφωνα με τον J.Ρiaget η γνώση:
α) είναι το αποτέλεσμα δοκιμής και πλάνης
β) οικοδομείται με ανταλλαγές ανάμεσα στον οργανισμό και το περιβάλλον
γ) είναι αποτέλεσμα εμπειρίας
δ) είναι θέμα ωρίμανσης του ανθρώπου.

74.Η παιδαγωγική θεωρία του Νeill επικρίθηκε:
α) γιατί ταύτιζε την ελευθερία του μαθητή με την παντελή έλλειψη κανόνων, αρχών και υποχρεώσεων από την πλευρά του
β) γιατί ήταν προσανατολισμένη μόνο στη δημιουργία ηθικών ανθρώπων
γ) γιατί δεν ακολουθούσε το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα
δ) λόγω της αυταρχικότητας που τη διέκρινε.

75.Ο όρος σχολική ετοιμότητα χρησιμοποιείται για να τονίσει:
α) τον ρόλο του μαθητή στη διαδικασία της μάθησης
β) τον ρόλο του εκπαιδευτικού στη διαδικασία της μάθησης
γ) τον ρόλο της ωριμότητας στη διαδικασία της μάθησης
δ) τίποτε από τα παραπάνω.

76.Το σχολείο με τα διαθεματικά σχέδια εργασίας (projects):
α)καλύπτει με γοργότερους ρυθμούς τη διδακτέα ύλη
β) παρέχει στον καθηγητή που τα εφαρμόζει την ευκαιρία να αποδείξει την «υπεροχή» των μεθόδων της επιστήμης του
γ) προετοιμάζει άριστα τους μαθητές για τις τελικές εξετάσεις πάνω στη διδακτέα ύλη
δ) προσφέρει πλαίσιο ενεργητικής μάθησης μέσα από θέματα υψηλού μαθητικού ενδιαφέροντος.

77.Η κατανόηση, που είναι ζητούμενο σε κάθε διδασκαλία, εξασφαλίζεται κυρίως με:
α) την αναλυτική παράθεση των πληροφοριακών δεδομένων
β) τη συστηματική επανάληψη και εξάσκηση
γ) την ανάδειξη των σχέσεων που διέπουν τα δεδομένα της διδασκαλίας
δ) την ανάδειξη της χρησιμότητας της γνώσης.

78.Η εφαρμογή των αρχών της ανθρωπιστικής αγωγής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σημαίνει πρωτίστως ότι:
α) τονίζεται ιδιαίτερα η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης του εφήβου
β) αξιοποιούνται συστηματικά οι γνωστικές αρχές του μοντέλου της επεξεργασίας των πληροφοριών
γ) τονίζονται ιδιαίτερα τα ανθρωπιστικά μαθήματα έναντι των θετικών και των τεχνολογικών
δ) αξιοποιούνται συστηματικά οι αρχές του συμπεριφορισμού για την ανάπτυξη του ανθρώπου.

79. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ΔΕΝ εφαρμόζεται το μέτρο:
α) της ενδοταξικής διαφοροποίησης με βάση την επίδοση
β) της μερικής συνεκπαίδευσης
γ) της επανάληψης της τάξης
δ) της πρόσθετης διδακτικής στήριξης.

80.Σε ποια μέθοδο ο δάσκαλος συνάγει τους κανόνες της γραμματικής βάσει των παραδειγμάτων που δίνει στους μαθητές;
α) επαγωγική
β) παραγωγική
γ) συγκριτική
δ) πειραματική.

81.Πιο αποτελεσματικοί στη διοίκηση της τάξης είναι εκείνοι οι εκπαιδευτικοί που:
α) μεταδίδουν με σαφήνεια σκοπούς και ελπίδες στους μαθητές
β) χρησιμοποιούν έξυπνες τεχνικές για να επαναφέρουν στην τάξη τους άτακτους μαθητές
γ) προλαμβάνουν τις ανάρμοστες συμπεριφορές
δ) χρησιμοποιούν την προγραμματισμένη αγνόηση κάποιων μικροαταξιών

82.Όταν δημιουργούνται διενέξεις μεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού, ο διευθυντής του σχολείου θα πρέπει:
α) να αδιαφορήσει
β) να αναλάβει να επιλύσει ο ίδιος τη διένεξη
γ) να ενθαρρύνει την επίλυση από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους
δ) να συγκαλέσει συνέλευση όλου του εκπαιδευτικού προσωπικού προκειμένου να αναζητήσουν από κοινού την επίλυση της διένεξης  

83.Διαβάσατε στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών τον όρο διαθεματικότητα. Τι καταλαβαίνετε με τον όρο αυτό;
α) τα θέματα του μαθήματος παρουσιάζουν διαβαθμισμένη δυσκολία
β) τα θέματα του μαθήματος προσεγγίζονται έτσι ώστε να εμπλέκονται και άλλα μαθήματα
γ) οι εξετάσεις οργανώνονται κατά θέματα
δ) οι καθηγητές του ίδιου μαθήματος συνεργάζονται έτσι ώστε να μοιράζονται μεταξύ τους τα θέματα του βιβλίου

84.Αποτελεσματικό είναι το μάθημα
α) στο οποίο ο καθηγητής παραδίδει μετωπικά τη νέα ύλη, ώστε να ελέγχει την τάξη
β) που προετοιμάζει καλά τους μαθητές για τις εξετάσεις
γ) στο οποίο εξετάζεται κάθε φορά σε ποιο μέτρο οι μαθητές μπορούν να επαναλάβουν την ύλη που παραδόθηκε
δ) στο οποίο ο καθηγητής συντονίζει τις δραστηριότητες των μαθητών, έτσι ώστε να συμμετέχουν και να συμβάλλουν όλοι ενεργά στη διεξαγωγή του

85.Το σχέδιο μαθήματος
α) είναι ένα κανονιστικό κείμενο που περιορίζει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία του καθηγητή
β) είναι το μυστικό όπλο του καθηγητή που δεν πρέπει να δουν οι μαθητές, για να μη χάσουν την εμπιστοσύνη τους στις γνώσεις του καθηγητή τους
γ) προδιαγράφει την πορεία του μαθήματος και περιορίζει τον κίνδυνο της άγονης χρήσης του χρόνου
δ) είναι μια περιττή πολυτέλεια, αφού ούτως ή άλλως η τάξη καθορίζει την πορεία του μαθήματος

86.Σύμφωνα με τον Guilford:
α) η ανάπτυξη είναι θέμα ωρίμασης
β) σε κάθε νοητική επίδοση συμμετέχει ένας γενικός παράγοντας και διαφορετικοί άλλοι επιμέρους
γ) κάθε νοητική επίδοση οφείλεται στη σκέψη ή στη μνήμη
δ) η γνώση οικοδομείται στα πλαίσια της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με το περιβάλλον

87.Ο Ρiaget ενδιαφέρθηκε κυρίως για:
α) το περιεχόμενο της νοημοσύνης
β) τον ρόλο της νοημοσύνης στην ανάπτυξη της γλώσσας
γ) τη δομή της νοημοσύνης
δ) την αποτελεσματική διδασκαλία της γλώσσας

88.Ο πίνακας κατηγοριών του Flanders αναφέρεται:
α) στην ιεράρχηση των αναγκών του ανθρώπου
β) στην ταξινομία των στόχων διδασκαλίας
γ) στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών μιας ομάδας
δ) στη νοητική ανάπτυξη του ανθρώπου

89.Τι από τα παρακάτω δεν ισχύει στα πλαίσια της τάξης:
α) ο μαθητής δεν επηρεάζεται καθόλου από την παρουσία των συμμαθητών του
β) ο μαθητής έχει απέναντί του τους συμμαθητές του ως κοινό
γ) ο μαθητής και οι συμμαθητές του εργάζονται δίπλα δίπλα αλλά ατομικά ο καθένας
δ) οι μαθητές αναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ τους

90.Ποια μορφή διδασκαλίας από τις παρακάτω δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων;
α) η ομαδική
β) η εταιρική
γ) η μονολογική
δ) η ελεύθερη συζήτηση

91.Σύμφωνα με την επίδραση του Πυγμαλίωνα
α) η στάση του εκπαιδευτικού ενδέχεται να οδηγήσει σε αλλαγή της συμπεριφοράς του μαθητή
β) η στάση του εκπαιδευτικού δεν επηρεάζει τη συμπεριφορά του μαθητή
γ) η επίδραση που ασκεί ο εκπαιδευτικός είναι πάντα σκόπιμη και συνειδητή
δ) ο εκπαιδευτικός αποτελεί πρότυπο για τους μαθητές

92.Η πιο βασική λειτουργία της αξιολόγησης είναι:
α) η βαθμολογία
β) η επανατροφοδότηση
γ) η παροχή κινήτρων
δ) η ιεραρχική κατάταξη των μαθητών

93.Τα λάθη κοινωνικής αντίληψης σχετίζονται με:
α) την εγγύτητα στον χώρο και τον χρόνο
β) τη γενική εντύπωση
γ) την τάση της προσκόλλησης
δ) τα στερεότυπα

94.Ο Ευάγγελος Παπανούτσος υποστηρίζει ότι η διδασκαλία είναι τέχνη, διότι κατ΄ εξοχήν:
α) χρησιμοποιεί οργανωμένα μεθοδολογικά σχήματα
β) εργάζεται πάνω σε στερεότυπες φόρμες
γ) είναι προϊόν έμπνευσης και δημιουργικού οίστρου
δ) σχεδιάζεται για να βοηθήσει τις εσωτερικές διαδικασίες της μάθησης

95.Ο ρόλος των εποπτικών μέσων στη μαθησιακή διαδικασία είναι:
α) να κάνουν το μάθημα πιο ευχάριστο
β) να κινητοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες αισθήσεις, που θα συντελέσουν στην αποτελεσματική συγκράτηση των παρεχόμενων πληροφοριών
γ) να εφαρμόσουν τις οδηγίες του Α.Π.
δ) να διευκολύνουν το έργο του δασκάλου

96.Ο εκπαιδευτικός με το στυλ διδασκαλίας- αγωγής που εφαρμόζει στην τάξη μπορεί να προάγει καλύτερα τις διαπροσωπικές σχέσεις:
α) αν διδάσκει ωθώντας τους μαθητές σε συμμετοχικές και συνεργατικές δραστηριότητες
β) αν διδάσκει κυρίως με μονόλογο, απευθυνόμενος συχνά και απρόσωπα σε όλη την τάξη
γ) αν διδάσκει με χαλαρό τρόπο, αφήνοντας πολλή ελευθερία στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι μαθητές για την κατάκτηση της γνώσης
δ) αν διδάσκει αγαπώντας και υποβοηθώντας εξίσου όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές

97.Η αυτο-αντίληψη και αυτο-εκτίμηση που αναπτύσσουν οι μαθητές
α) καθορίζονται από τη σχολική τους επίδοση
β) έχουν κυρίως βιολογική βάση
γ) καθορίζονται με βάση τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά του παιδιού
δ) καθορίζονται από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί τους μαθητές

98.Η ανθρωπιστική σχολή του C.Rogers θεωρεί ότι βασικός ρόλος του εκπαιδευτικού είναι:
α) να προβάλλει με πειστικό τρόπο την όλη συμπεριφορά του ως πρότυπο προς μίμηση
β) να ανατροφοδοτεί άμεσα και συστηματικά με αμοιβές και ποινές τη μαθησιακή και κοινωνική συμπεριφορά του μαθητή
γ) να διαμεσολαβεί και να στηρίζει άμεσα τη διαδικασία μάθησης
δ) να εξασφαλίζει στον μαθητή προϋποθέσεις για ελεύθερη επιλογή και αυτορρύθμιση

99.Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών για τις δυνατότητες που έχουν οι μαθητές αποδεικνύε-ται ότι:
α) δικαιώνονται, διότι βασίζονται σε αντικειμενικά δεδομένα
β) δεν επηρεάζουν τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών
γ) δεν συσχετίζονται με την πορεία μάθησης των μαθητών
δ) διαφοροποιούν τη διδακτική συμπεριφορά τους και μέσω αυτής της διαφοροποίησης «δικαιώνονται»

100. Παιδαγωγοί υποστηρίζουν ότι «ένα παιδί χρειάζεται την ενθάρρυνση, όπως ένα φυτό χρειάζεται νερό» για να:
α) τονίσουν την αδύνατη θέση του παιδιού στην τάξη σε σχέση προς τον εκπαιδευτικό
β) εξισώσουν την ενθάρρυνση με την αμοιβή που παρέχεται στο παιδί
γ) υποδηλώσουν τη σημασία της ενθάρρυνσης για το παιδί στην προσπάθειά του για κατάκτηση της γνώσης
δ) δείξουν ότι το παιδί πρέπει να καθοδηγείται και να ελέγχεται συστηματικά

101.Οι προσδοκίες του εκπαιδευτικού (αυτοεκπληρούμενη προφητεία) για τις ικανότητες των μαθητών:
α) διαφοροποιούν και αλλάζουν τη στάση και τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού απέναντι στον μαθητή
β) σπάνια επαληθεύονται διότι κάθε μαθητής έχει τη δική του προσωπικότητα
γ) επαληθεύονται λόγω του ότι στηρίζονται στην έκδηλη και αντικειμενική συμπεριφορά του μαθητή
δ) δεν έχουν καμία σχέση με την αναμενόμενη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού

102.Για τη νοηματική - προσληπτική μάθηση μίλησε ο:
α) Crombach
β) Ρiaget
γ) Βruner
δ) Αusubel

103.Το κοινωνιόγραμμα είναι:
α) ένα διάγραμμα που αποτυπώνει τη στιγμιαία εικόνα των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών μιας τάξης
β) μία διαδικασία περιγραφής της θέσης του κάθε μαθητή στην τάξη
γ) ένα εργαλείο διερεύνησης της οικογενειακής κατάστασης των μαθητών
δ) ένα ερωτηματολόγιο που αποβλέπει στην ανάδειξη των σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές

104.Σύμφωνα με τη μορφολογική ψυχολογία,οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται:
α) τη μορφή των αντικειμένων
β) ολοκληρωμένα σύνολα
γ) επιμέρους στοιχεία που τα συνδυάζουν σε σύνολα
δ) τμήματα μόνο του συνόλου

105.Ο έπαινος που ενέχει τη μεγαλύτερη παρωθητική αξία για τους μαθητές είναι αυτός που παρέχεται με:
α) την αριθμητική κλίμακα 1 = 20
β) τα προσωπικά σχόλια
γ) τα στερεότυπα σχόλια
δ) τα πρώτα γράμματα της αλφαβήτου

106.Κατά τη διδασκαλία ο εκπαιδευτικός οφείλει να χρησιμοποιεί τεχνικές της μεταγνώσης, γιατί οι μαθητές:
α) παίρνουν συχνά αποφάσεις
β) ξαναθυμούνται ορισμένα πράγματα
γ) ελέγχουν το πώς μαθαίνουν
δ) ασκούνται στο γράψιμο

107.Οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να αποφεύγουν τον ομαδικό τρόπο εργασίας των μαθητών στις τάξεις, γιατί αυτός:
α) ασκεί τους μαθητές στις δημοκρατικές διαδικασίες
β) δίνει έναν τόνο παιχνιδιού στις ομαδικές δραστηριότητες
γ) αναδεικνύει τα ατονικά χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή
δ) επιτρέπει να αναδειχθούν οι μαθητές που είναι αστέρια

108.Το κλίμα της σχολικής τάξης επηρεάζει σημαντικά τη διαδικασία της μάθησης και οφεί-λεται βασικά:
α) στην ευκολία ή δυσκολία του γνωστικού αντικειμένου
β) στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων
γ) στην πειθαρχία που δείχνουν οι μαθητές
δ) στο στυλ αγωγής και διδασκαλίας του εκπαιδευτικού

109.Η διαθεματικότητα ως τρόπος προσέγγισης της νέας ύλης από τους μαθητές:
α) επιτρέπει την αντιμετώπιση της γνώσης ως ενιαίας ολότητας με την κατάργηση των διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων και τη δημιουργία μιας ολιστικής κυρίως αντίληψης για τη γνώση
β) παρέχει τη δυνατότητα επεξεργασίας ενός θέματος από την πλευρά διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων και συσχέτισης της γνώσης που προκύπτει
γ) επιβάλλει τη διερεύνηση δύο ή περισσοτέρων θεμάτων με στόχο τον εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ τους
δ) δίνει την ευκαιρία αντιπαραβολής περιεχομένων, που ανήκουν σε διακριτά γνωστικά αντικείμενα

110.Σε μια τάξη λυκείου εμφανίζονται φαινόμενα ρατσισμού στις σχέσεις των μαθητών. Με ποιον τρόπο μπορεί να παρέμβει σε αρχικό στάδιο ο/η εκπαιδευτικός;
α) με αναφορά στον σύλλογο διδασκόντων
β) με μετακινήσεις μαθητών από τμήμα σε τμήμα
γ) με συζητήσεις στην τάξη
δ) με κυρώσεις σε μαθητές που εκδηλώνουν ρατσιστική συμπεριφορά

111.Σε μια τάξη λυκείου παρατηρείται ότι δημιουργούνται μικρές κλίκες μαθητών που εκφοβίζουν τους υπόλοιπους μαθητές. Πώς μπορεί σε αρχικό στάδιο να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό;
α) με απομόνωση των μαθητών αυτών
β) με ανίχνευση των κοινωνικών σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές
γ) με αναφορά στη διεύθυνση του σχολείου
δ) με ενημέρωση των γονέων

112.Δεν είναι σήμερα σπάνιο φαινόμενο η παραβατικότητα των εφήβων. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, παιδαγωγικά, κρούσματα νεανικής παραβατικότητας στο σχολείο;
α) με επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες
β) με εντατικοποίηση της διδασκαλίας
γ) με διάλογο με μαθητές και γονείς
δ) με παραπομπή των εμπλεκόμενων μαθητών σε ψυχολόγο

113.Σε μια τάξη γυμνασίου διαπιστώνεται ότι ένας μαθητής απουσιάζει συχνά από το μάθημα («κάνει κοπάνες»).Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα αυτό;
α) με συνεργασία σχολείου και οικογένειας
β) με υπομονή και ανεκτικότητα
γ) με τιμωρίες
δ) με δραστική παρέμβαση του διευθυντή του σχολείου

114.Ο/Η εκπαιδευτικός μπαίνει για πρώτη φορά σε μια σχολική τάξη και ένας μαθητής θο-ρυβεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Τι θα πρέπει να κάνει για να ενισχύσει την αυτοπει-θαρχία του μαθητή;
α) να επιπλήξει τον μαθητή
β) να κάνει έκκληση στον μαθητή για την τήρηση των κανόνων του σχολείου
γ) να επιχειρήσει να νουθετήσει τον μαθητή
δ) να τον απομακρύνει από την τάξη

115.Η τιμωρία ως μέσον κοινωνικοποίησης του ατόμου, παιδαγωγικά απαγορεύεται, γιατί έχει μόνο ανασταλτικό χαρακτήρα. Παρόλα αυτά όμως, στην οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία η τιμωρία των «παραβατικών ατόμων» βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη. Επομένως αυτό το παιδαγωγικό αξίωμα σημαίνει ότι βασικά είναι:
α) παιδαγωγική πλάνη
β) κοινωνική αδυναμία
γ) εκπαιδευτική αδυναμία
δ) ζητούμενο

116.Με ποια από τις παρακάτω δραστηριότητες του/της εκπαιδευτικού συνδέεται η επιλεκτι-κή λειτουργία του σχολείου;
α) Με την επιλογή των καταλληλότερων διδακτικών στόχων.
β) Με την προαγωγή ή μη των μαθητών στην επόμενη σχολική βαθμίδα.
γ) Με την επιλογή των καταλληλότερων μέσων διδασκαλίας.
δ) Με την ανάπτυξη παιδαγωγικών δραστηριοτήτων.

117.Οι σημερινές κοινωνίες χαρακτηρίζονται ως κοινωνίες της γνώσης και της διά βίου μάθησης. Τι σημαίνει αυτό για το έργο του σχολείου;
α) Ότι πρέπει να αυξηθεί η ύλη διδασκαλίας σε όλα τα μαθήματα.
β) Ότι πρέπει να καλλιεργείται στους μαθητές η ικανότητα κρίσης και σύνθεσης.
γ) Ότι πρέπει τα σχολικά βιβλία να περιλαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες από ό,τι στο παρελθόν.
δ) Ότι πρέπει να τοποθετηθούν στα σχολεία περισσότεροι εκπαιδευτικοί ειδικότητας πληροφορικής.

118.Σε μια τάξη Γυμνασίου διαπιστώνεται επιθετική συμπεριφορά κάποιων μαθητών. Πώς πρέπει να αντιδράσει από παιδαγωγική άποψη ο/η καθηγητής/καθηγήτρια;
α) Με αναφορά στον διευθυντή του σχολείου.
β) Με αναζήτηση των αιτίων της επιθετικής συμπεριφοράς
γ) Με αναφορά στον σύλλογο διδασκόντων.
δ) Με συλλογική τιμωρία των μαθητών.

119.Ποιος είναι ο κύριος στόχος της κοινωνικοποίησης ως βασικής λειτουργίας του σχολείου;
α) Η μετάδοση γνώσεων στους μαθητές.
β) Η καλλιέργεια της γλωσσικής ικανότητας των μαθητών.
γ) Η βαθμολόγηση της επίδοσης των μαθητών.
δ) Η μεταβίβαση αξιών και προτύπων συμπεριφοράς στους μαθητές.

120.Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν εγκαίρως ελλείμματα εκπαιδευτικής ισότητας;
α) Με αλλαγές στα προγράμματα διδασκαλίας.
β) Με αντισταθμιστικές ρυθμίσεις στην προσχολική ηλικία.
γ) Με βελτίωση των σχολικών βιβλίων.
δ) Με εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

121.Πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται από τον/την εκπαιδευτικό οι λανθασμένες απαντήσεις μαθητών σε ερωτήσεις του/της κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας;
α) Να αξιοποιούνται άμεσα στη διδασκαλία.
β) Να αγνοούνται.
γ) Να διορθώνονται ετεροχρονισμένα.
δ) Να αξιοποιούνται κατά τη βαθμολόγηση των μαθητών.

122.Οι ερωτήσεις που υποβάλλει ο/η εκπαιδευτικός κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας του/της χρησιμοποιούνται σωστά όταν:
α) Απαιτούν μονολεκτικές απαντήσεις.
β) Ο/η εκπαιδευτικός δίνει την απάντηση σε περίπτωση που δεν απαντούν οι μαθητές.
γ) Ο/η εκπαιδευτικός βοηθά σε μεγάλο βαθμό τους μαθητές να απαντήσουν.
δ) Ενεργοποιούν τη σκέψη των μαθητών.

123.Η σαφής διατύπωση των διδακτικών στόχων στην καθημερινή προετοιμασία του/της εκπαιδευτικού κρίνεται αναγκαία γιατί:
α) Διαπιστώνει ο σχολικός σύμβουλος αν οι εκπαιδευτικοί εργάζονται μεθοδικά.
β) Αποκτά ο/η εκπαιδευτικός την εκτίμηση των γονέων των μαθητών.
γ) Διαπιστώνει ο/η εκπαιδευτικός κατά πόσον πέτυχε η διδασκαλία του/της.
δ) Κερδίζει ο/η εκπαιδευτικός την εκτίμηση των συναδέλφων του.

124.Ποιο είναι το κύριο γνώρισμα των προγραμμάτων τύπου Curriculum;
α) Η διεύρυνση των περιθωρίων δράσης του/της εκπαιδευτικού.
β) Οι περικοπές στη διδακτέα ύλη.
γ) Η βαθμολόγηση της επίδοσης του μαθητή.
δ) Οι διδακτικοί στόχοι.

125.Αν υποτεθεί ότι κατά τη διάρκεια ενός γραπτού διαγωνίσματος ένας μαθητής αντιγράφει από το βιβλίο του, ποια αντίδραση του/της εκπαιδευτικού θεωρείται παιδαγωγικώς ορθή στην περίπτωση αυτή;
α) Να κάνει στον μαθητή χαμηλόφωνη παρατήρηση.
β) Να αποφύγει να κάνει κάποια αναφορά.
γ) Να μην κάνει καμία παρατήρηση εκείνη τη στιγμή, αλλά να κατεβάσει βαθμό στη βαθμολόγηση του γραπτού του μαθητή.
δ) Να επιπλήξει τον μαθητή, ώστε να συνετισθούν και οι υπόλοιποι.

126.Σύμφωνα με τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης, ο μαθητής μαθαίνει όταν:
α) Εργάζεται ατομικά.
β) Επαινείται συχνά από τον/την εκπαιδευτικό.
γ) Μιμείται προβαλλόμενα πρότυπα.
δ) Είναι επιμελής.

127.Σύμφωνα με τις αρχές της προγραμματισμένης διδασκαλίας και μάθησης, τη μαθησιακή διαδικασία προωθεί/προωθούν:
α) Οι επιδόσεις του μαθητή.
β) Το πολύ διάβασμα από τον μαθητή.
γ) Η μεθόδευση της διδασκαλίας από τον/την εκπαιδευτικό.
δ) Η ενίσχυση του μαθητή.

128.Μια βασική αρχή του «νέου σχολείου» (του «σχολείου εργασίας») είναι:
α) Η αυτενέργεια του μαθητή.
β) Η εντατικοποίηση της μάθησης.
γ) Η βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
δ) Η διαθεματική προσέγγιση στη διδακτική διαδικασία.

129.Απαραίτητη προϋπόθεση για μια αποτελεσματική διδασκαλία θεωρείται ο κατάλληλος σχεδιασμός της. Τι πρέπει να περιλαμβάνει κατά πρώτο λόγο ο σχεδιασμός της διδασκαλίας;
α) Σχεδιασμό τεστ σχολικής επίδοσης.
β) Αναζήτηση εποπτικών μέσων διδασκαλίας.
γ) Διαμόρφωση διδακτικών στόχων.
δ) Συζήτηση στον σύλλογο διδασκόντων.

130.Η θεωρία για την αγωγή του παιδιού που διατύπωσε ο Ζαν-Ζακ Ρουσσώ είναι και σήμερα επίκαιρη. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις προκύπτει από τη θεωρία αυτή;
α) Ο/Η παιδαγωγός θα πρέπει να επιπλήττει το παιδί όταν αυτό δεν πειθαρχεί.
β) Το παιδί θα πρέπει να καθοδηγείται συστηματικά για την κατάκτηση της γνώσης.
γ) Το παιδί θα πρέπει να αφήνεται ελεύθερο να αναπτύσσεται στο φυσικό περιβάλλον του.
δ) Ο συχνός έλεγχος της συμπεριφοράς του παιδιού συμβάλλει στην αυτονομία του.

131.Ποιος θα πρέπει να είναι ο κύριος στόχος της γνωστικής λειτουργίας του σχολείου στις σύγχρονες κοινωνίες;
α) Η μετάδοση κατά το δυνατόν περισσότερων γνώσεων και πληροφοριών.
β) Η ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.
γ) Η καλλιέργεια της γλωσσικής ικανότητας.
δ) Η ανάπτυξη της ικανότητας επιλογής της κατάλληλης γνώσης.

132.Ένας μαθητής παρουσιάζει παραβατική συμπεριφορά. Ποιο όργανο είναι αρμόδιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε επίπεδο σχολείου;
α) Ο διευθυντής.
β) Ο σύλλογος διδασκόντων.
γ) Ο σχολικός σύμβουλος.
δ) Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων.  

133.Πού έγκειται η κοινωνικοποιητική σημασία των σχολικών βιβλίων;
α) Καλλιεργούν στάσεις και αντιλήψεις.
β) Αποτελούν πηγή πληροφοριών για τον μαθητή.
γ) Αποτελούν οδηγό για τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης.
δ) Αποτελούν μέσο για εμπέδωση της γνώσης.

134.Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου αποβλέπει κυρίως:
α) Στην ενίσχυση του μαθητή.
β) Στη μείωση της διδακτέας ύλης.
γ) Στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
δ) Στην ενίσχυση του ρόλου του διευθυντή του σχολείου.

135.Για τη μετάβαση από το Λύκειο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση εφαρμόζεται:
α) Η επιλεκτική λειτουργία της αξιολόγησης.
β) Η παιδαγωγική λειτουργία της αξιολόγησης.
γ) η διαμορφωτική αξιολόγηση.
δ) Η διαγνωστική αξιολόγηση.

136.Ένα από τα προβλήματα του σύγχρονου σχολείου είναι η πληθώρα της διδακτέας ύλης. Με ποιον από τους παρακάτω τρόπους μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό από διδακτική άποψη;
α) Με αλλαγές στη μεθόδευση της διδασκαλίας.
β) Με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.  γ) Με εντατικοποίηση του ρυθμού διδασκαλίας.
δ) Με νέα εποπτικά μέσα διδασκαλίας.

137.Η σχολική διδασκαλία είναι μια διαδικασία:
α) Τυχαία.
β) Προγραμματισμένη.  
γ) Αυθόρμητη.
δ) Μονοδιάστατη.

138.Ο/η εκπαιδευτικός που τοποθετείται σε μια σχολική μονάδα γίνεται μέλος του συλλόγου διδασκόντων. Τι σημαίνει η συμμετοχή του στο όργανο αυτό διοίκησης;
α) Ότι μειώνεται το διδακτικό του ωράριο.
β) Ότι ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου.
γ) Ότι οργανώνει τακτές συναντήσεις με τους γονείς των μαθητών του/της.
δ) Ότι συνεργάζεται με το σχολικό σύμβουλο.

139.Στην Α΄ τάξη ενός Γυμνασίου φοιτούν αλλοδαποί μαθητές που γνωρίζουν ελάχιστα την ελληνική γλώσσα. Τι θα πρέπει να κάνει ο/η εκπαιδευτικός από πλευράς οργάνωσης της διδασκαλίας;
α) Να επιμείνει στη διδασκαλία του λεξιλογίου.
β) Να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους.
γ) Να επιμείνει στη διδασκαλία της προφορικής έκφρασης.
δ) Να προσαρμόσει τη διδασκαλία του στα διαφορετικά επίπεδα των μαθητών.

140.Ο J. J.Rousseau υποστηρίζοντας την άποψη ότι «Ο αντικειμενικός μου σκοπός δεν είναι καθόλου να του μεταδώσω (μαθητή) την επιστήμη αλλά να του μάθω να την αποκτά σε ώρα ανάγκης...» επιδιώκει να:
α) Υποδείξει την αξία της διδασκαλίας.
β) Επισημάνει τον διδακτικό ρόλο του εκπαιδευτικού.
γ) Περάσει το μήνυμα της αξίας της αυτομόρφωσης.
δ) Τονίσει ότι η μάθηση είναι αποτέλεσμα της διδασκαλίας.

141.Η παραποίηση της γλώσσας από τα παιδιά οφείλεται κυρίως στις συνθήκες λειτουργίας της:
α) Οικογένειας.
β) Κοινωνίας.
γ) Γειτονιάς.
δ) Εκπαίδευσης.

142.Μία από τις παρακάτω λειτουργίες της οικογένειας είναι ιδιαίτερα σημαντική για το παιδί:
α) Η αναπαραγωγική.
β) Η κοινωνική.
γ) Η οικονομική.
δ) Η ψυχολογική.

143.Η σχολική συμβουλευτική σήμερα είναι αναγκαία, διότι κυρίως:
α) Οι σχέσεις μαθητών- καθηγητών είναι αντιπαραθετικές.
β) Η εκπαίδευση είναι διαπολιτισμική.
γ) Οι πληροφορίες είναι πολλές.
δ) Οι αξίες είναι συγκεχυμένες.

144.Ο εκπαιδευτικός αδυνατεί να πετύχει καθώς πρέπει τους στόχους του στο σχολείο, διότι κυρίως είναι:
α) Οικονομικά υποβαθμισμένος.
β) Διδακτικά μη καταρτισμένος.
γ) Ο ρόλος του συγκεχυμένος.
δ) Οι σχέσεις του με τους μαθητές αντιπαραθετικές.

145.Το σχολικό stress σήμερα προκαλεί στους καθηγητές, κυρίως:
α) Διδακτικές αδυναμίες.
β) Ψυχοσωματικές ασθένειες.
γ) Ροπή στο κάπνισμα.
δ) Τάση στο ποτό.

146.Οι τελετουργικές διαδικασίες στο σχολείο (αγιασμός, απονομή τίτλων σπουδών, έναρξη και λήξη του σχολικού έτους) έχουν ως βασικό σκοπό να:
α) Εκπαιδεύσουν τους μαθητές.
β) Κοινωνικοποιήσουν τους μαθητές.
γ) Ψυχαγωγήσουν τους μαθητές.
δ) Διδάξουν ό,τι δεν είναι δυνατόν αλλιώς να διδαχθεί.

147.Σε ό,τι αφορά την πρόοδο και προκοπή του ατόμου, το φιλελεύθερο κοινωνικό σύστημα υποστηρίζει ότι «όποιος δεν τα καταφέρνει είναι ο ίδιος υπαίτιος για τον εαυτόν του».Γι΄ αυτό η αξιολόγηση έχει ως βασικό σκοπό:
α) Τον σχηματισμό της εικόνας της αυτοεκτίμησης του μαθητή.
β) Την προετοιμασία επιλογής της επαγγελματικής του εκπαίδευσης.
γ) Την υποταγή του στη νομιμότητα των πραγμάτων.
δ) Τη διαβάθμιση της κοινωνικής του θέσης.

148.Η κοινωνικοποίηση του παιδιού θεωρείται ότι είναι μια διαδικασία κυρίως:
α) Γνωστικής και συναισθηματικής μάθησης.
β) Αντιπαράθεσης βιογενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.
γ) Ψυχικής και σωματικής ωρίμασης.
δ) Προσαρμογής σε μια κοινωνία εξάρτησης.

149.Το δημοκρατικό στυλ διδασκαλίας είναι το δυσκολότερο στην πράξη, διότι ο καθηγητής είναι:
α) Διοικητικά εξαρτημένος.
β) Διδακτικά υπερφορτωμένος.
γ) Αυταρχικά εκπαιδευμένος.
δ) Κοινωνικά παραμελημένος.

150. «Ίσες ευκαιρίες μάθησης» σημαίνει ότι πρέπει να προσφέρονται στους μαθητές:
α) Οι ίδιες γνώσεις με τον ίδιο τρόπο.
β) Οι ίδιες ευκαιρίες μάθησης, αλλά η διδασκαλία να ανταποκρίνεται στον ρυθμό και στο επίπεδο μάθησης του κάθε μαθητή.
γ) Διαφορετικές γνώσεις, ανάλογα με το νοητικό τους επίπεδο.
δ) Οι ίδιες ευκαιρίες μάθησης και ο κάθε μαθητής να ανταποκρίνεται σ΄ αυτές ανάλογα με τις ικανότητές του.Οι απαντήσεις

1 Α   2 Δ   3 Α   4 Γ   5 Α   6 Α   7 Δ   8 Β   9 Γ   10 Β   11 Α   12 Δ   13 Δ     14 Δ   15 Δ   16 Γ   17 Δ   18 Δ   19 Α   20 Β   21 Β   22 Β   23 Γ   24 Δ   25 Γ 26 Β   27 Α   28 Β   29 Δ   30 Δ   31 Β   32 Α   33 Β   34 Α   35 Α   36 Γ   37 Δ 38 Β   39 Δ   40 Γ   41 Γ   42 Γ   43 Γ   44 Α   45 Γ   46 Γ   47 Β   48 Α   49 Β   50 Α   51 Δ   52 Δ   53 Α   54 Β   55 Α   56 Δ   57 Δ   58 Γ   59 Γ   60 Α   61 Δ 62 Β   63 Δ   64 Γ   65 Α   66 Β   67 Α   68 Γ   69 Γ   70 Β   71 Β   72 Δ   73 Β   74 Α   75 Β   76 Δ   77 Γ   78 Α   79 Α   80 Α   81 Γ   82 Γ   83 Β   84 Δ   85 Γ  86 Γ   87 Γ   88 Γ   89 Α   90 Γ   91 Α   92 Β   93 Δ   94 Γ   95 Β   96 Α   97 Δ   98 Δ   99 Δ   100 Γ   101 Α   102 Δ   103 Α   104 Β   105 Β   106 Γ   107 Α     108 Δ   109 Α   110 Γ   111 Β   112 Γ   113 Α   114 Β   115 Β   116 Β   117 Β   118 Β   119 Δ   120 Β   121 Α   122 Δ   123 Γ   124 Δ   125 Α   126 Γ   127 Δ   128 Α   129 Γ   130 Γ   131 Δ   132 Β   133 Α   134 Γ   135 Α   136 Α   137 Β   138 Β   139 Δ   140 Γ   141 Β   142 Δ   143 Α   144 Β   145 Β   146 Δ   147 Γ   148 Β   149 Γ 150 Β


Περισσότερα θέματα και απαντήσεις για το ΑΣΕΠ εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger