Ενισχυτική Διδασκαλία στα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» στα ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2018-2019

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0Η Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία (ΕΕΔ)θα εφαρμοσθεί  για το σχολικό έτος 2018-2019 σε όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) της χώρας, με προτεραιότητα στους/στις μαθητές/τριες της Α ́ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και προβλέπει τη διδασκαλία των μαθημάτων «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» με συνδιδασκαλία δύο εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας μέσα στην τάξη, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Παιδείας, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία (ΕΕΔ) θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών (ΩΠΣ) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ), με στόχο την ενίσχυση του γλωσσικού και αριθμητικού γραμματισμού των μαθητών/μαθητριών των ΕΠΑ.Λ. κατά το πνεύμα και το περιεχόμενο των προβλεπομένων.

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)