ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

23/8/19

Oι τακτικοί αριθμοί - Τα διπλά αθροίσματα - Μαθηματικά Α' Δημοτικού - Φύλλα εργασίας


ΣΤΟΧΟΙ
Βασικοί στόχοι του κεφαλαίου αυτού είναι συνοπτικά οι εξής:
  • Η άσκηση των μαθητών στον υπολογισμό των διπλών αθροισμάτων  (ν+ν) μέχρι το 10, δηλαδή των αθροισμάτων, 1+1, 2+2, 3+3, 4+4, 5+5
  • Η γνωριμία των μαθητών με τους όρους “διπλάσιο” και “μισό” και η άσκησή τους στην ικανότητα εύρεσης του διπλάσιου των αριθμών μέχρι το 5 και του μισού των ζυγών αριθμών μέχρι το 10
  • Η άσκηση των μαθητών στην τακτική διάκριση των αριθμών μέχρι το 10, έτσι ώστε αφενός να διατάσσουν και να συγκρίνουν με σχετική ευχέρεια τους αριθμούς μεταξύ τους και αφετέρου να χρησιμοποιούν τους αριθμούς λέξεις με την τακτική έκφραση (έκτος, έβδομος,όγδοος κτλ) , δηλαδή με τη μορφή των τακτικών αριθμητικών επιθέτων
πηγή: Μαθηματικά Α τάξη, βιβλίο δασκάλου

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger