ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

13/10/21

Αρχαία Γ' Λυκείου Προσανατολισμού - Σημειώσεις ανά κεφάλαιο


1. Εισαγωγή:

Α. Ο Σωκράτης

Ερωτήσεις στην Εισαγωγή (Σωκράτης)

Σωκράτης (Υποστηρικτικό υλικό):

Σωκράτης (Βιογραφία)

 

Β. Ο Πλάτων

Ερωτήσεις στην Εισαγωγή (Πλάτων)

Πλάτων (Υποστηρικτικό υλικό):

Πλάτων (Βιογραφία)

Η Πλατωνική Φιλοσοφία

Οι Πλατωνικοί Διάλογοι

Ακαδημία Πλάτωνος

 

Γ. Πλάτωνος Πρωταγόρας, Εισαγωγή

Ερωτήσεις στην Εισαγωγή (Πρωταγόρας)

Πρωταγόρας (Υποστηρικτικό υλικό):

Γενικά Στοιχεία Πρωταγόρα

Σύντομη περίληψη στον Πρωταγόρα του Πλάτωνα

Σοφιστές

Πρωταγόρας ο Αβδηρίτης (Βιογραφία)

Οι Θέσεις του Πρωταγόρα

Οι Σοφιστές και ο Σωκράτης

Σωκράτης: αρετή και γνώση

Η έννοια της αρετής κατά τον Πρωταγόρα και τον Σωκράτη

 

Δ. Πλάτωνος Πολιτεία, Εισαγωγή

Ο τριμερισμός της πόλης και της ψυχής (Πίνακας)

Ερωτήσεις στην Εισαγωγή (Πολιτεία)

Ερωτήσεις στην Εισαγωγή (Η αλληγορία του σπηλαίου)

Πολιτεία (Υποστηρικτικό υλικό):

Σύντομη περίληψη στην Πολιτεία του Πλάτωνα

 

Ε. Ο Αριστοτέλης

Ερωτήσεις στην Εισαγωγή (Αριστοτέλης)

Αριστοτέλης (Υποστηρικτικό υλικό):

Αριστοτέλης (Βιογραφία)

Τα έργα του Αριστοτέλη

Το Λύκειο του Αριστοτέλη

 

ΣΤ. Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια, Εισαγωγή

Ερωτήσεις στην Εισαγωγή (Ηθικά Νικομάχεια)

Ηθικά Νικομάχεια (Υποστηρικτικό υλικό):

Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια

Ορισμοί Εννοιών της Εισαγωγής

 

Ζ. Αριστοτέλη Πολιτικά, Εισαγωγή

Ερωτήσεις στην Εισαγωγή (Πολιτικά)

Πολιτικά (Υποστηρικτικό υλικό):

Ο άνθρωπος και η πολιτεία του

Η Ιδανική Πολιτεία

Η πολιτική εξουσία  και τα είδη των πολιτευμάτων

 

2. Κείμενα:

Ερμηνευτικά σχόλια

Α. Η αντίληψη για τη φιλοσοφία: Η φιλοσοφία και η διαμόρφωση του ανθρώπου (Ανθολόγιο κειμένων με βάση τον Φάκελο Υλικού):

Α.1 Γιατί φιλοσοφεί ο άνθρωπος;

Η τριμερής κατάταξη των γνώσεων κατά τον Αριστοτέλη

Α.2 Η πρακτική και πολιτική διάσταση της φιλοσοφίας

Α.3 Η φιλοσοφία ως προϋπόθεση για την ευδαιμονία

Επίκουρος (Βιογραφία)


Β. Η δημιουργία της ανθρώπινης κοινωνίας και η πολιτική αρετή (Πλάτων, Πρωταγόρας):

Β.4 Ο πρωταγόρειος μύθος: η διανομή των ιδιοτήτων στα ζώα

Β.5 Ο πρωταγόρειος μύθος: η κλοπή της φωτιάς - έντεχνη σοφία και λόγος

Β.6 Ο πρωταγόρειος μύθος: το δώρο του Δία - η πολιτική αρετή ως κοινή και αναγκαία ιδιότητα των ανθρώπων

Β.7 Η συγκρότηση της πόλεως

Υποστηρικτικό υλικό:

Μυθολογία - Πρόσωπα

Προμηθέας

Προμηθέας - Επιμηθέας (Σημασία)

 

Γ. Η παιδεία και η αναζήτηση της αλήθειας - Η ανθρώπινη φύση και το χρέος του φιλοσόφου (Πλάτων, Πολιτεία - «Η αλληγορία του σπηλαίου»):

Σύντομη περίληψη της αλληγορίας του σπηλαίου

Γ.8 Η αλληγορία του σπηλαίου: οι δεσμώτες

Γ.9 Η αλληγορία του σπηλαίου: η παιδεία

Γ.10 Η αλληγορία του σπηλαίου: οι φιλόσοφοι

Γ.11 Ο χαρακτήρας και οι στόχοι της παιδείας 

Η αλληγορία του σπηλαίου (Υποστηρικτικό υλικό):

Ο Μύθος του Σπηλαίου (Όλο το κείμενο)

Η Αλληγορία του Σπηλαίου (Παρουσίαση - Ερμηνεία)

Απεικόνιση της Αλληγορίας του Σπηλαίου (Εικόνα)

Τι Σημαίνει η Εικόνα του Σπηλαίου

Η Ιδέα του Αγαθού

Το Αγαθό για τον Πλάτωνα

Μια απόπειρα ψυχαναλυτικής ερμηνείας του πλατωνικού σπηλαίου

Μυθολογία (Υποστηρικτικό υλικό):

Νήσοι Μακάρων

Το σπήλαιο Ιδαίο Άντρο ή Σπηλιά της Ίδης

 

Δ. Ο άνθρωπος ανάμεσα στους ανθρώπους - Η ηθική αρετή (Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια):

Δ.12 Η ηθική αρετή

Διανοητικές και ηθικές αρετές

Τις αρετές για να τις μάθουμε (Σχήμα)

Δ.13 Η ηθική αρετή και η ηθική πράξη

Ηθικές διαφοροποιήσεις (Πίνακας)

Δ.14 Ηθική αρετή και μεσότητα

Δ.15 Ορισμός της αρετής

Υποστηρικτικό υλικό:

Όροι αριστοτελικής φιλοσοφίας

Η διαίρεση των Αρετών

Τα δύο είδη μεσότητας

Η θεωρία της μεσότητας

Το διάγραμμα του Αριστοτέλη σχετικά με τις ελλείψεις, τις μεσότητες και τις υπερβολές

Οι σημασίες της λέξης αρετής

Αριστοτέλης Εις Αρετήν (Ποίημα)

 

Ε. Ο άνθρωπος μέσα στην πόλη - Η πολιτική αρετή και η πολιτική εξουσία (Αριστοτέλης, Πολιτικά):

Ε.16 Η πόλις

Από το άτομο στην πόλη

Ε.17 Ο άνθρωπος ζῷον πολιτικόν

Ε.18 Η αρχή της πλειοψηφίας

Η αθροιστική θεωρία

Ε.19 Το πολίτευμα της δημοκρατίας

Πολιτεύματα (Σχήμα)

Διάφορα είδη της Δημοκρατίας

 

ΣΤ. Ο άνθρωπος πολίτης του κόσμου - Η νέα οικουμένη και η επιμέλεια εαυτού (Ανθολόγιο φιλοσοφικών κειμένων από την ελληνιστική και ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα):

ΣΤ.20 Ο κοσμοπολίτης άνθρωπος

Επίκτητος (Βιογραφία)

ΣΤ.21 Η νέα οικουμένη

Πλούταρχος (Βιογραφία)

Αλέξανδρος ο Μέγας (Βιογραφία)

Η αυτοκρατορία του Μ. Αλέξανδρου (Εικόνα)

ΣΤ.22 Η επιμέλεια του εαυτού

Μάρκος Αυρήλιος (Βιογραφία)

Στωικοί (Υποστηρικτικό υλικό):

Στωικισμός

Γνωρίζεις τη φύση; Καιρός να γνωρίσεις και τον εαυτό σου

Ο Ζήνων και η Στοά

Τα πάθη και η απάθεια

 

3. Ετυμολογικά και ομόρριζα στη νέα ελληνική:

1η Διδακτική Ενότητα - Ετυμολογικά και Ομόρριζα

2η Διδακτική Ενότητα - Ετυμολογικά και Ομόρριζα

3η Διδακτική Ενότητα - Ετυμολογικά και Ομόρριζα

4η Διδακτική Ενότητα - Ετυμολογικά και Ομόρριζα

5η Διδακτική Ενότητα - Ετυμολογικά και Ομόρριζα

6η Διδακτική Ενότητα - Ετυμολογικά και Ομόρριζα

7η Διδακτική Ενότητα - Ετυμολογικά και Ομόρριζα

8η Διδακτική Ενότητα - Ετυμολογικά και Ομόρριζα

9η Διδακτική Ενότητα - Ετυμολογικά και Ομόρριζα

10η Διδακτική Ενότητα - Ετυμολογικά και Ομόρριζα

11η Διδακτική Ενότητα - Ετυμολογικά και Ομόρριζα

12η Διδακτική Ενότητα - Ετυμολογικά και Ομόρριζα

13η Διδακτική Ενότητα - Ετυμολογικά και Ομόρριζα

14η Διδακτική Ενότητα - Ετυμολογικά και Ομόρριζα

15η Διδακτική Ενότητα - Ετυμολογικά και Ομόρριζα

16η Διδακτική Ενότητα - Ετυμολογικά και Ομόρριζα

17η Διδακτική Ενότητα - Ετυμολογικά και Ομόρριζα

18η Διδακτική Ενότητα - Ετυμολογικά και Ομόρριζα

19η Διδακτική Ενότητα - Ετυμολογικά και Ομόρριζα

20η Διδακτική Ενότητα - Ετυμολογικά και Ομόρριζα

21η Διδακτική Ενότητα - Ετυμολογικά και Ομόρριζα

22η Διδακτική Ενότητα - Ετυμολογικά και Ομόρριζα


4. Πίνακες:

Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι (6ος-5ος αι. π.Χ.)

Η Κλασική Φιλοσοφία (5ος-4ος αι. π.Χ.)

Η Ελληνιστική Φιλοσοφία (4ος-1ος αι. π.Χ.)

Η Φιλοσοφία κατά τους Αυτοκρατορικούς Χρόνους (1ος αι. π.Χ.-3ος αι. μ.Χ.)

Η Φιλοσοφία στο τέλος του Αρχαίου Κόσμου (3ος-6ος αι. μ.Χ.)


Περισσότερο εκπαιδευτικό υλικό για το Λύκειο εδώ.
Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger