ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

7/6/22

5 πανεπιστημιακά τμήματα με κρυφές επαγγελματικές δυνατότητες και προοπτικές


Καθώς βρισκόμαστε σε περίοδο Πανελλαδικών, και ενόψει του «μήνα του μηχανογραφικού» που ακολουθεί, είναι χρήσιμο σταδιακά να αντλούμε πληροφόρηση αναφορικά με τις προοπτικές, τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις δυνατότητες των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Εμπειρικά διαπιστώνουμε πως πολλοί είναι οι μαθητές που συχνά δεν επιλέγουν κάποια τμήματα διότι αγνοούν τις δυνατότητες που αυτά τους παρέχουν. Για το λόγο αυτό, πολλές φορές ο καθένας που θα βοηθήσει στη συμπλήρωση του μηχανογραφικου τον κάθε υποψήφιο και ειδικά ένας καταρτισμένος σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, θα πρέπει συχνά να αποκωδικοποιεί και τις εναλλακτικές δυνατότητες που «κρύβουν» ορισμένα τμήματα προκειμένου να έχουν ολόπλευρη εικόνα των δυνατοτήτων τους οι μαθητές.

Ενδεικτικά, παρατίθενται ορισμένα από αυτά τα τμήματα:

1. Αγροτικής Ανάπτυξης (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) & Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών): Ο απόφοιτος των τμημάτων λογίζεται ως Γεωπόνος-Αγροτοοικονομολόγος. Σκοπός των τμημάτων είναι να καταρτίσουν σπουδαστές στους τομείς των νέων τεχνολογιών και της αγροτικής οικονομίας για την αξιοποίηση του αγροτικού χώρου, ικανών να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις για την ελληνική γεωργία

2. Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου): Ένα πολυδιάστατο τμήμα που συνδυάζει με πρωτοτυπία τρεις νευραλγικούς επιστημονικούς τομείς, αυτούς της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και του Πολιτισμού ώστε να παράγει επιστήμονες & επαγγελματίες, ικανούς να ανταποκριθούν στο σύγχρονο ακαδημαϊκό & επιχειρησιακό περιβάλλον για τη μελέτη και εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο πεδίο του Πολιτισμού. Έτσι, μεταφέρει γνώσεις σε πεδία όπως Εικονική Πραγματικότητα, Θεωρία και Σχεδιασμός Ψηφιακών Παιχνιδιών, 3D Graphics, Σκηνοθεσία και Μοντάζ Oπτικοακουστικών Δεδομένων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Διαδραστικός Σχεδιασμός κ.λπ. Τέλος, ο απόφοιτος του τμηματος εντάσσεται στον κλάδο ΠΕ 86 Πληροφορικής όπως ο απόφοιτος από οποιαδήποτε άλλο τμήμα Πληροφορικής των ΑΕΙ.

3. Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών): Ο απόφοιτος του τμήματος λογίζεται ως Γεωπόνος. Το τμήμα αποσκοπεί στην κατάρτιση γεωπόνων εξειδικευμένων σε θέματα εγγειοβελτιωτικών έργων, στη διαχείριση υδατικών πόρων, στο γεωργικό – μηχανολογικό εξοπλισμό, στις εφαρμογές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη γεωργία και την αξιοποίηση του γεωργικού περιβάλλοντος γενικότερα. Πρακτικά, υπηρετεί σε μεγάλο βαθμό της ανάγκης ενός σημαντικού τομέα όπου θα αξιοποιηθούν επιτυχώς και οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις.

4. Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου): Ο απόφοιτος του τμήματος λογίζεται ως Οικονομολόγος Διοίκησης. Το τμήμα έρχεται να καλύψει τις ανάγκες της νέας οικονομίας με σύγχρονες ειδικότητες μηχανικών, εξειδικευμένους στη Χρηματοοικονομική Μηχανική και στη Μηχανική της Διοίκησης, προσφέροντας στον απόφοιτο ένα διεπιστημονικό υπόβαθρο με γνώσεις μηχανικής και οικονομίας.

5. Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος): Ο απόφοιτος των τμημάτων λογίζεται ως Στέλεχος Logistics. Η Διοίκηση Logistics ορίζεται ως η διαδικασία του σχεδιασμού, υλοποίησης και ελέγχου της αποτελεσματικής ροής και αποθήκευσης προϊόντων, υπηρεσιών από την αρχική παραγγελία μέχρι την τελική παράδοση. Κατά συνέπεια, ο απόφοιτος μπορει να δραστηριοποιηθεί οπουδήποτε να φέρει εις πέρας την υλοποίηση μελετών προγραμματισμού για την τυποποίηση προϊόντων, τη διασφάλιση ποιότητας, την ανάπτυξη και υλοποίηση μηχανισμών και διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου ροής υλικών και προϊόντων. Και φυσικα όλα αυτά με ένα απίστευτο εύρος εφαρμογών από την ναυτιλία και τα τρόφιμα μέχρι και τους περισσοτέρους κλάδους της σύγχρονης οικονομίας.

Επιλογικά, πάντοτε ως πρώτιστη αφετηρία στην επιλογή των τμημάτων πρέπει να προτάσσουμε τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα μάς. Ωστόσο, απαραίτητο συμπλήρωμα τόσο κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού όσο και στο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας, είναι η λεπτομερής διερεύνηση του κάθε τμήματος, του κάθε προγράμματος σπουδών που έχουμε πρόσβαση. Ας μην ξεχνάμε πως κάπου εκεί μπορεί να κρύβεται η καλύτερη δυνατή επιλογή και η αφετηρία μας υποσχόμενης και πετυχημένης ακαδημαϊκής και επαγγελματικής διαδρομής.

Σύνταξη - επιμέλεια: Θεόδωρος Καλαϊτζίδης, Πρόεδρος Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ – AFTER SCHOOL – Μαθηματικός, www.diakrotima.gr

Δρ Ταουσάνης Χρήστος, Επιστημονικός Διευθυντής EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας 

Περισσότερα εκπαιδευτικά νέα εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger