ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

3/5/12

Επαναληπτικές ασκήσεις στη Γλώσσα για την 3η ενότητα Δ' Δημοτικού (Το σχολείο γιορτάζει την ελευθερία και τη δημοκρατία).

Το σχολείο γιορτάζει την ελευθερία και τη δημοκρατία


Επαναληπτικές ασκήσεις όλων των προηγούμενων μαθημάτων
1.  Κεφαλαίο ή μικρό;

    …πρίλιος                    …αλοκαίρι                      …ειμώνας             …εκέμβριος
   …οέμβριος                  ….δρευση                       …νοιξη                  …θινόπωρο


 
2.  Συμπληρώνω τα κενά των παρακάτω λέξεων:

θάλα…..α                   α…..ουδιά             πλη……ύρα                              γρα….ή
Ε….άδα                     φαρά…..ια             χείμα……ος                    κυπαρί…..ι3. Συμπληρώνω τα κενά των παρακάτω λέξεων με ι, η, ει, οι ή υ και τονίζω:

χωρ…ζω           σφουγγαρ…ζω                 ποτ….ζω                
αγγ…ζω
δαν….ζω           αθρ….ζω                         πρ….ζω                 π….ζω
σκουπ…ζω        γυρ….ζω                         σκαλ…ζω               χτεν….ζω
αναβλ….ζω       κατακλ….ζω                    γογγ….ζω               δακρ….ζω4.   Συμπληρώνω τα κενά των παρακάτω λέξεων με ι  ή   υ:

δ….ώροφο                  δ…..τροχο                       δ…θέσιο
δ….σκολο                  δ….στυχία                      δ….σβατο
δ…σέγγονο                 δ…σεκατομμύριο            δ…κλινο
δ…σάρεστος               δ…σκίνητος                    δ….στυχισμένος5.   Τονίζω:

    των καρχαριων    των πινακων                 των βρυσων
    των αντρων           των παπαδων               των ταμιων
    των κανονων         των ξιφιων                    των μαστορων6.   Συμπληρώνω τα κενά των παρακάτω λέξεων με ο  ή   ω:

 δράκ…ντας               άρχ….ντας            ορίζ…ντας
 μάστ…ρας                 κάστ…ρας             αυτοκράτ…ρας
 αγ….νας                    αι….νας                χειμ….νας
 Παρθεν….νας            Ποσειδ…νας          Απόλλ…νας
 καν…νας                   κηδεμ….νας          Μακεδ….νας7.   Συμπληρώνω τα κενά των παρακάτω λέξεων με ι, η, ει, οι ή υ και τονίζω:

μάλλ…νος                  πέτρ…νος              χθες…νός              γυάλ…νος
υπεύθ….νος               ανεύθ….νος                    επικίνδ….νος        ταπ…νός
υγι….νός                    φετ….νός               φωτ….νός              ορ….νός
φτ….νός                     κ….νός                  σκοτ….νός             βορ….νός             8.   Να μεταφέρεις τις προτάσεις στον άλλο αριθμό:

Γιατί γελάς;
________________________________

Το παιδί σπαταλά τα χρήματά του.

______________________________________________________

   Οι αστυνομικοί κυνηγούν τους ληστές .

______________________________________________________

Μη μιλάτε την ώρα του μαθήματος .
                                                              
______________________________________________________


9.  Τι σημαίνουν οι παρακάτω συντομογραφίες ;

αρ.     : ……………………..                            ΒΔ   : ……………………………………
κ.τ.λ.  : ……………………..                            μ.μ. : ……………………………………
π.Χ.    : …………………….                            π.χ. : …………………………………….


10.   Γράφω τα ακρωνύμια (ή αρκτικόλεξα) των παρακάτω λέξεων:

Μέσα μαζικής Ενημέρωσης             : ……………..
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής              : ……………..
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού  : ……………...
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού  : ……………..


1 σχόλιο :

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger