ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

2/3/15

Θέματα και απαντήσεις εξετάσεων προσομοίωσης ΟΕΦΕ 2015

Αποτέλεσμα εικόνας για οεφε 2015

Βρείτε εδώ τα θέματα και τις απαντήσεις εξετάσεων προσομοίωσης της ΟΕΦΕ των ετών 2003 - 2015.

Στο τέλος της παρούσας ανάρτησης προστέθηκαν τα θέματα και απαντήσεις επαναληπτικών εξετάσεων προσομοίωσης 2015 για το Λύκειο και το ΕΠΑΛ από τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς.ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 – Β΄ΦΑΣΗ

Α’ Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα εκφ. απαντ.
Άλγεβρα εκφ. απαντ.
Αρχαία εκφ. απαντ.
Φυσική εκφ. απαντ.
Χημεία εκφ. απαντ.
Γεωμετρία εκφ. απαντ.

B’ Λυκείου
Γενική Παιδεία
Νεοελληνική Γλώσσα εκφ. απαντ.
Γεωμετρία εκφ. απαντ.
Άλγεβρα εκφ. απαντ.
Φυσική εκφ. απαντ.
Χημεία εκφ. απαντ.
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Αρχαία Προσανατολισμού εκφ. απαντ.
Θετικών Σπουδών
Μαθηματικά Προσανατολισμού εκφ.
 απαντ.
Φυσική Προσανατολισμού εκφ. απαντ.

Γ’ Λυκείου
Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα εκφ. απαντ.
Επιλογής Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής εκφ. απαντ.
Ιστορία εκφ. απαντ.
Φυσική εκφ. απαντ.
Βιολογία εκφ. απαντ.
Θεωρητική Κατεύθυνση
Νεοελληνική Λογοτεχνία εκφ. απαντ.
Αρχαία εκφ. απαντ.
Ιστορία εκφ. απαντ.
Λατινικά εκφ. απαντ.
Θετική Κατεύθυνση
Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.) εκφ. απαντ.
Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.) εκφ. απαντ.
Βιολογία εκφ. απαντ.
Χημεία εκφ. απαντ.
Τεχνολογική Κατεύθυνση
Α.Ε.Π.Π. εκφ. απαντ.
Ηλεκτρολογία εκφ. απαντ.
Α.Ο.Δ.Ε. εκφ. απαντ.
Χημεία – Βιοχημεία εκφ. απαντ.
Επιλογή
Α.Ο.Θ. εκφ. απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Α’ Ομάδας
Νεοελληνική Γλώσσα εκφ. απαντ.
Μαθηματικά Ι εκφ. απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Β’ Ομάδας
Νεοελληνική Γλώσσα εκφ. απαντ.
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής εκφ. απαντ.
Ιστορία εκφ. απαντ.
Φυσική εκφ. απαντ.
Βιολογία I εκφ. απαντ.
Βιολογία II εκφ. απαντ.
Α.Ο.Θ. εκφ. απαντ.
Μαθηματικά II εκφ. απαντ.
ΕΠΑ.Λ. 1ο Μάθημα Ειδικότητας
Δομημένος Προγραμματισμός εκφ. απαντ.
ΕΠΑ.Λ. 2ο Μάθημα Ειδικότητας
Α.Ο.Δ.Ε. εκφ. απαντ.

Α΄ Λυκείου
ΆλγεβραΕκφ.Απαντ.
ΑρχαίαΕκφ.Απαντ.
Νεοελληνική ΓλώσσαΕκφ.Απαντ.
Β΄ Λυκείου
Γενική Παιδεία
ΆλγεβραΕκφ.Απαντ.
Νεοελληνική ΓλώσσαΕκφ.Απαντ.
Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΑρχαίαΕκφ.Απαντ.
Θετικών Σπουδών
ΜαθηματικάΕκφ.Απαντ.
Γ΄ Λυκείου
Γενική Παιδεία
Νεοελληνική ΓλώσσαΕκφ.Απαντ.
Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνση
ΜαθηματικάΕκφ.Απαντ.
Φυσική - Διαγώνισμα 1 (Προχωρημένη Ύλη)Εκφ.Απαντ.
Φυσική - Διαγώνισμα 2Εκφ.Απαντ.
Θεωρητική Κατεύθυνση
ΑρχαίαΕκφ.Απαντ.
ΙστορίαΕκφ.Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Α' Ομάδας
Μαθηματικά ΙΕκφ.Απαντ.
Νεοελληνική ΓλώσσαΕκφ.Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Β' Ομάδας
Μαθηματικά IIΕκφ.Απαντ.
Νεοελληνική ΓλώσσαΕκφ.Απαντ.
Φυσική ΙΙ - Διαγώνισμα 1 (Προχωρημένη Ύλη)Εκφ.Απαντ.
Φυσική ΙΙ - Διαγώνισμα 2Εκφ.Απαντ.ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2015 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

Κυριακή 29/03/2015

Νεοελληνική Γλώσσα
Α΄Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα
Β΄Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα
Γ΄Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα
Γ΄ΕΠΑΛ

Κυριακή 05/04/2015

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
Γ΄Λυκείου

Μ. Τετάρτη 08/04/2015

Χημεία
Γ΄Λυκείου (Θετικής Κατεύθυνσης)
Ηλεκτρολογία
Γ΄Λυκείου (Τεχνολογικής Ι Κατεύθυνσης)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ
ΑΠΑΝΤ.
ΕΚΦ.
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό περιβάλλον
Γ΄Λυκείου (Τεχνολογικής ΙΙ Κατεύθυνσης)
Λατινικά
Γ΄Λυκείου (Θεωρητικής Κατεύθυνσης)
Στοιχεία Μηχανών
Γ΄ΕΠΑΛ Μάθημα Ειδικότητας Ι
Εγκαταστάσεις Ψύξης
Γ΄ΕΠΑΛ Μάθημα Ειδικότητας Ι
Ηλεκτροτεχνία ΙΙ
Γ΄ΕΠΑΛ Μάθημα Ειδικότητας Ι
Ηλεκτρονικές επικοινωνίες
Γ΄ΕΠΑΛ Μάθημα Ειδικότητας Ι
Δομημένος Προγραμματισμός
Γ΄ΕΠΑΛ Μάθημα Ειδικότητας Ι
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ
Γ΄ΕΠΑΛ Μάθημα Ειδικότητας Ι
Αγωγή προσχολικής ηλικίας
Γ΄ΕΠΑΛ Μάθημα Ειδικότητας Ι
Φυτική παραγωγή
Γ΄ΕΠΑΛ Μάθημα Ειδικότητας Ι
Αρχές επεξεργασίας τροφίμων
Γ΄ΕΠΑΛ Μάθημα Ειδικότητας Ι
Μηχανές πλοίου
Γ΄ΕΠΑΛ Μάθημα Ειδικότητας Ι
Στοιχεία Παθολογίας
Γ΄ΕΠΑΛ Μάθημα Ειδικότητας Ι
Στοιχεία Αιματολογίας - Αιμοδοσίας
Γ΄ΕΠΑΛ Μάθημα Ειδικότητας Ι

Τετάρτη 15/04/2015

Φυσική
Β΄Λυκείου Ο.Π. Θετικών Σπουδών
Βιολογία
Γ΄Λυκείου (Θετικής Κατεύθυνσης)
Χημεία-Βιοχημεία
Γ΄Λυκείου (Τεχνολογικής Ι Κατεύθυνσης)
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Γ΄Λυκείου (Τεχνολογικής ΙΙ Κατεύθυνσης)
Νεοελληνική Λογοτεχνία
Γ΄Λυκείου (Θεωρητικής Κατεύθυνσης)
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
Γ΄ΕΠΑΛ Μάθημα Ειδικότητας ΙΙ
Εγκαταστάσεις Κλιματισμού
Γ΄ΕΠΑΛ Μάθημα Ειδικότητας ΙΙ
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ
Γ΄ΕΠΑΛ Μάθημα Ειδικότητας ΙΙ
Ηλεκτρικές Μηχανές
Γ΄ΕΠΑΛ Μάθημα Ειδικότητας ΙΙ
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
Γ΄ΕΠΑΛ Μάθημα Ειδικότητας ΙΙ
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
Γ΄ΕΠΑΛ Μάθημα Ειδικότητας ΙΙ
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Γ΄ΕΠΑΛ Μάθημα Ειδικότητας ΙΙ
Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας
Γ΄ΕΠΑΛ Μάθημα Ειδικότητας ΙΙ
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
Γ΄ΕΠΑΛ Μάθημα Ειδικότητας ΙΙ
Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων
Γ΄ΕΠΑΛ Μάθημα Ειδικότητας ΙΙ
Βοηθητικά μηχανήματα ΙΙ
Γ΄ΕΠΑΛ Μάθημα Ειδικότητας ΙΙ

Κυριακή 19/04/2015

Φυσική
Γ΄Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)
Ιστορία
Γ΄Λυκείου (Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

Κυριακή 26/04/2015

Μαθηματικά
Β΄Λυκείου Ο.Π. Θετικών Σπουδών
Αρχαία
Β΄Λυκείου Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών
Μαθηματικά
Γ΄Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)
Αρχαία
Γ΄Λυκείου (Θεωρητικής Κατεύθυνσης)
Μαθηματικά Ι
Γ΄ΕΠΑΛ (Α΄ΟΜΆΔΑ)

Κυριακή 03/05/2015


Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Γ΄Λυκείου


6 σχόλια :

 1. Christina Georgiadi (nota)23 Απριλίου 2015 - 11:09 μ.μ.

  Γεία σας!!Πώς μπορώ να βρω τα θέματα του οεφε που μπήκαν στην β φάση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τα θέματα και οι απαντήσεις του ΟΕΦΕ Β' Φάσης για το 2015: http://e-didaskalia.blogspot.gr/2015/05/2015_13.html

   Διαγραφή
 2. Πώς μπορώ να δω τα θέματα του ΟΕΦΕ β φάσης που έπεσαν προχθές στα Αρχαία;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τα θέματα και οι απαντήσεις του ΟΕΦΕ Β' Φάσης για τη 2015: http://e-didaskalia.blogspot.gr/2015/05/2015_13.html

   Διαγραφή
 3. Ποτε θα ανακοινωθουν τα θεματα β φασης του οεφε για τις πανελληνιες 2015;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τα θέματα και οι απαντήσεις του ΟΕΦΕ Β' Φάσης για το 2015: http://e-didaskalia.blogspot.gr/2015/05/2015_13.html

   Διαγραφή

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger