ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Φιλολογίας Αθήνα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΘΗΝΑ


Τα Τμήματα Φιλολογίας παρέχουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορούν να εργαστούν διδακτικά και ερευνητικά στο χώρο της φιλολογικής επιστήμης και κυρίως στους τομείς της αρχαιογνωσίας, της Βυζαντινής Φιλολογίας, των Νεοελληνικών Σπουδών και της Γλωσσολογίας. Ακόμη, το Τμήμα παρέχει παιδαγωγική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Το τμήμα περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις:
1.Κλασικής Φιλολογίας
2.Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής λογοτεχνίας
3.Γλωσσολογίας
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
-Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
-Εισαγωγή στην Βυζαντινή Φιλολογία
-Γενική Γλωσσολογία,
-Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία
- Εισαγωγή στην Λατινική Φιλολογία.
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
-Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
- Εισαγωγή στην Ιστορική Γλωσσολογία
-Εισαγωγή στην Ελληνική Λαογραφία
-Εισαγωγή στην Ιστορία της Νεοελληνικής Φιλολογίας.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (Ηρόδοτος), Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (Αττικοί Ρήτορες-Σοφιστές), Γλωσσολογία της Νεοελληνικής Γλώσσας. Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγεται 1 Μάθημα) Μαθήματα Επιλογής για 3ο και 4ο Εξάμηνο Βυζαντινή Φιλολογία- Βυζαντινή Ποίηση, Νεοελληνική Φιλολογία, θεωρία Λογοτεχνίας.
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Ιστοριογραφία, Νεοελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία. Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγεται 1 Μάθημα)
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα Αρχαία Ελληνικά-Ευριπίδης, Ελληνική Πεζογραφία, Βυζαντινή Φιλολογία-Βυζαντινή Πεζογραφία, Γλωσσολογία, Φωνητική Μορφολογία, Λατινική Φιλολογία (Οράτιος, Σενέκας).
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα Αρχαία Ελληνικά (Θουκυδίδης, Ομήρου Οδύσσεια), Αρχαία Ελληνικά (Πλάτωνας, Αριστοφάνης), Λαογραφία, Νεοελληνική Φιλολογία.
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα Αρχαία Ελληνική Πεζογραφία, Γλωσσολογία Κειμένου, Νεοελληνική Φιλολογία. Μαθήματα Επιλογής Αρχαία Ελληνικά- Νέα Κωμωδία, Λατινική Φιλολογία- Ρωμαϊκοί Ρήτορες.
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα Αρχαία Ελληνικά (Αριστοτέλης, Αισχύλος), Νεοελληνική Φιλολογία- Ποιητικά Κείμενα, Λατινική Φιλολογία(Βιργίλιος, Οράτιος, Κικέρωνας). Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγονται 2 Μαθήματα)
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα Βυζαντινή Φιλολογία- Βυζαντινή Ποίηση, Γλωσσολογία της Νεοελληνικής Γλώσσας, Νεοελληνική Φιλολογία, θεωρία Λογοτεχνίας. Μαθήματα Επιλογής Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (Ηρόδοτος), Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (Αττικοί Ρήτορες-Σοφιστές).
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Λαογραφία, Νεοελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία. Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγεται 1 Μάθημα)
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Αρχαία Ελληνικά-Ευριπίδης, Ελληνική Πεζογραφία, Βυζαντινή Φιλολογία-Βυζαντινή Πεζογραφία, Γλωσσολογία Ι, Νεοελληνική Φιλολογία.
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Βυζαντινή Φιλολογία, Πεζογραφία, Ποίηση, Λαογραφία, Νεοελληνική Φιλολογία. Μαθήματα Επιλογής Αρχαία Ελληνικά (Θουκυδίδης, Ομήρου Οδύσσεια), Αρχαία Ελληνικά (Πλάτωνας, Αριστοφάνης).
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Βυζαντινή Φιλολογία, Γλωσσολογία Κειμένου, Νεοελληνική Φιλολογία. Μαθήματα Επιλογής Αρχαία Ελληνική Πεζογραφία, Αρχαία Ελληνικά- Νέα Κωμωδία.
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Αρχαία Ελληνικά (Αριστοτέλης, Αισχύλος), Λαογραφία Β,, Νεοελληνική Φιλολογία- Ποιητικά Κείμενα. Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγονται 2 Μαθήματα)
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα Βυζαντινή Φιλολογία- Βυζαντινή Ποίηση, Γλωσσολογία της Νεοελληνικής Γλώσσας, Γλωσσολογία, Γενική Φωνητική. Μαθήματα Επιλογής Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (Ηρόδοτος), Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (Αττικοί Ρήτορες-Σοφιστές).
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Γλωσσολογία Ι, Νεοελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία. Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγεται 1 Μάθημα)
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Αρχαία Ελληνικά-Ευριπίδης, Ελληνική Πεζογραφία, Βυζαντινή Φιλολογία-Βυζαντινή Πεζογραφία, Γλωσσολογία, Φωνητική Μορφολογία.
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Γλωσσολογία II, Λαογραφία, Νεοελληνική Φιλολογία. Μαθήματα Επιλογής Αρχαία Ελληνικά (Θουκυδίδης, Ομήρου Οδύσσεια), Αρχαία Ελληνικά (Πλάτωνας, Αριστοφάνης).
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Γλωσσολογία Κειμένου, Νεοελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία-Ρωμαϊκοί Ρήτορες. Μαθήματα Επιλογής Αρχαία Ελληνική Πεζογραφία, Αρχαία Ελληνικά- Νέα Κωμωδία.
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Αρχαία Ελληνικά (Αριστοτέλης, Αισχύλος), Γλωσσολογία- Πτυχιακή Εργασία. Μαθήματα Επιλογής Λαογραφία Β, Νεοελληνική Φιλολογία- Ποιητικά Κείμενα.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Παν/μιο Αθήνας
1. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
2. Λατινική Φιλολογία
3. Γλωσσολογία
4. Βυζαντινή Φιλολογία
5. Νεοελληνική Φιλολογία
6. Λαογραφία
7. Γλωσσική Τεχνολογία
8. Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας
Παν/μιο Θεσσαλονίκης
1. Κλασική Φιλολογία
2. Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία
3. Νεοελληνική Φιλολογία
4. Γλωσσολογία
5. Διδασκαλία της Νεοελληνικής ως μητρικής
6. Διδασκαλία της Νεοελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας
7. Νεοελληνικών Σπουδών και Πολιτισμού
Παν/μιο Κρήτης
1. Αρχαία Ελληνική και Λατινική Φιλολογία
2. Βυζαντινή Φιλολογία
3. Νεοελληνική Φιλολογία
4. Θέατρο και Κινηματογράφος
Παν/μιο Ιωαννίνων
1. Μεσαιωνικές Σπουδές

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Η λύση στην οποία καταφεύγουν πολλοί απόφοιτοι των Τμημάτων Φιλολογίας μέχρι να διοριστούν είναι η απασχόληση σε φροντιστηριακούς οργανισμούς και η κατ' οίκον διδασκαλία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως διορθωτές και επιμελητές κειμένων σε εκδοτικούς οίκους, τυπογραφεία, εφημερίδες, περιοδικά, ΜΜΕ κ.ά. Μια άλλη δυνατότητα είναι η εργασία σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία. Πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι στα Αρχεία υπηρετούν με απόσπαση καθηγητές Γυμνασίων ή Λυκείων.
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 Όλοι οι πτυχιούχοι των λεγόμενων "καθηγητικών σχολών", μπορούν να εργαστούν στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει αναλογία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Από το έτος 2003 οι διορισμοί εκπαιδευτικών θα γίνονται αποκλειστικά από τους πίνακες που θα καταρτίζονται ύστερα από διαγωνισμό.
Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό θα κατατάσσονται κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους σε πίνακες επιτυχίας. Από τους πίνακες αυτούς θα γίνονται οι διορισμοί στα σχολεία κατά την απόλυτη σειρά των υποψηφίων και με βάση τις δηλωμένες προτιμήσεις τους, λαμβανομένης υπόψη και της τυχόν προϋπηρεσίας που υπάρχει στον δημόσιο τομέα . Επιτυχόντες θα θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο βαθμός σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της προβλεπόμενης ανώτατης βαθμολογίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος πτυχιούχος μέρος στο διαγωνισμό, από το 2003 και μετά είναι η απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Ικανότητας (Δεν έχει καθοριστεί ακόμη ο ακριβής τρόπος απόκτησής του. Προβλέπεται η παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων 2 εξαμήνων, που θα οργανωθούν και θα λειτουργήσουν από τα Πανεπιστήμια). Δεν υποχρεώνονται να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Ικανότητας οι Πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και οι Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Γενικά η αγορά εργασίας των φιλολόγων είναι κορεσμένη και οι απόφοιτοι πρέπει να αναζητήσουν και άλλες διεξόδους εκτός της εκπαίδευσης.
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Συντάκτης ηλεκτρονικών σελίδων, Καθηγητής Ελληνικής σαν Ξένης Γλώσσας


Περισσότερα θέματα για Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger