ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

30/5/15

Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Βόλος - Πληροφορίες για τη σχολή

ΒΟΛΟΣ

Οι Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής συμβάλλουν αποφασιστικά και ουσιαστικά στην ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής, των κάθε είδους και φύσεως καλλιεργειών.
Οι Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής συνεργάζονται και καθοδηγούν τους παραγωγούς αγρότες σχετικά με τις καλλιέργειες, την αύξηση της παραγωγής, τη χρήση φυτοφαρμάκων και τη χρήση της τεχνολογίας στις καλλιέργειες. Το τμήμα προσφέρει τις σύγχρονες γνώσεις που απαιτούνται για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων στη σύγχρονη ανταγωνιστική γεωργία.
Ειδικότερα παρέχει τις γνώσεις για την αξιοποίηση του γενετικά βελτιωμένου πολλαπλασιαστικού υλικού (εγγενούς - αγενούς), της διαχείρισης των εδαφικών και υδάτινων πόρων, της εκμηχάνισης και του εξοπλισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των εχθρών και ασθενειών των φυτών.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 10 ΕΞΑΜΗΝΑ
 
Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται δίμηνη πρακτική εξάσκηση καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
 
Στο τμήμα λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που απευθύνεται σε απόφοιτους Γεωπονικών καθώς και άλλων θετικών επιστημών τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Αντικείμενο του είναι η επιστημονική κατάρτιση επιστημόνων στα "ΣΥΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ".
Το ΠΜΣ οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις κατεύθυνσης:
- Βελτίωση Φυτών-Σύγχρονες Καλλιέργειες
- Σύγχρονη Φυτοπροστασία
- Γεωργική Μηχανική-Διαχείριση Φυσικών Πόρων
- Αλιευτική και Υδρόβια Ζωική Παραγωγή και Διδακτορικό Δίπλωμα Φιλοσοφίας στις Γεωργικές Επιστήμες
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα αποκτήσουν το ΜΔΕ μπορεί να ενταχθούν στους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος.
 
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Γεωπονικό Παν/μιο Αθήνας
1. Επιστήμη Οπωροκηπευτικών Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Φυτοπροστασίας
 
Παν/μιο Θεσσαλονίκης
1. Γενετική Βελτίωση και Φυσιολογία των φυτών
2. Εγγείων βελτιώσεων
3. Επιστήμης ζωικής παραγωγής
4. Αγροτική Οικονομία
5. Επιστήμη Φυτοπροστασίας
6. Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
7. Οικολογία και Διαχείριση των Αγροσυστημάτων
 
Παν/μιο Θεσσαλίας
1. Σύγχρονα Συστήματα Αγροτικής Παραγωγής στο Μεσογειακό Χώρο με έμφαση στην Αειφορική Παραγωγή και Χρησιμοπ. Νέων Τεχνολογιών

Αγορά Εργασίας
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι πτυχιούχοι Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής μπορούν να απασχοληθούν:
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε υπηρεσίες και οργανισμούς των Υπουργείων Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Εθνικής Οικονομίας, στην Αγροτική Τράπεζα, στον Οργανισμό Βάμβακος, στον Εθνικό Οργανισμό Καπνού, στην Κ.Υ.Δ.Ε.Π., στη Β/θμια Εκπαίδευση ως καθηγητές, αφού τελειώσουν τη ΣΕΛΕΤΕ και δώσουν εξετάσεις.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής, σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, θερμοκήπια, αγροκτήματα, αντιπροσωπείες γεωργικών μηχανημάτων κ.ά.
ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, οι Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής μπορούν να ανοίξουν κατάστημα γεωργικών μηχανημάτων, γραφείο γεωτεχνικών μελετών κ.λπ.
 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η κατάσταση στην αγορά εργασίας βελτιώνεται παρά τα προβλήματα που υπάρχουν. Η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών που επιχειρείται τα τελευταία χρόνια στη φυτική παραγωγή της χώρας μας πλήττει βέβαια τις παραδοσιακές καλλιέργειες. Δημιουργούνται, όμως, ολοένα και περισσότερες σύγχρονες μονάδες φυτικής παραγωγής, όπου η παρουσία των Γεωπόνων είναι απαραίτητη.
 
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Γεωπόνος φυτικής παραγωγής

Περισσότερα θέματα για Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger