ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας - Πληροφορίες για τη σχολή

ΧΑΛΚΙΔΑ

Σκοπός του τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύει Τεχνολόγους Μηχανικούς Αεροσκαφών ώστε να μπορούν να ασχολούνται με κατασκευή, συντήρηση, μετασκευή και επισκευή αεροσκαφών Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν το απαραίτητο επιστημονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν ή και να αναλαμβάνουν:
> τον έλεγχο, τη συντήρηση και επισκευή των δομικών τμημάτων και των συστημάτων ισχύος των αεροσκαφών για την πρώτη κατεύθυνση και
> τον έλεγχο και την επισκευή των ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, πληροφοριακών, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και εγκαταστάσεων των διαφόρων τύπων αεροσκαφών καθώς και των συστημάτων αυτοματισμού που αυτά περιλαμβάνουν για τη δεύτερη κατεύθυνση.
> το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν στους προαναφερόμενους τομείς.
> την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί στην παροχή σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων καθώς και στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων, για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος του Τεχνολόγου Μηχανικού Αεροσκαφών από τους σπουδαστές του Τμήματος. Το Τμήμα περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις σπουδών - εξειδικεύσεις με τα εξής αντικείμενα:
-Δομή και Συστήματα Ισχύος Αεροσκαφών και
-Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήματα και Όργανα Αεροσκαφών (Avionics) Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εργαστηριακή άσκηση των σπουδαστών του Τμήματος με σκοπό την αρτιότερη δυνατή κατάρτισή τους σε θέματα που αφορούν: -στον έλεγχο, στη συντήρηση και επισκευή των δομικών τμημάτων και των συστημάτων ισχύος των αεροσκαφών για την πρώτη κατεύθυνση και
-στη λειτουργία, τον έλεγχο και την επισκευή των ηλεκτρονικών, πληροφοριακών, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και εγκαταστάσεων των διαφόρων τύπων αεροσκαφών καθώς και των συστημάτων αυτοματισμού και των οργάνων που αυτά περιλαμβάνουν για τη δεύτερη κατεύθυνση.
Για το σκοπό αυτό προβλέπεται αφενός μεν το εργαστηριακό τμήμα των μαθημάτων ειδικότητας που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών να πραγματοποιείται στις άριστα εξοπλισμένες εγκαταστάσεις της ΕΑΒ αφετέρου δε το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης να πραγματοποιείται από τους σπουδαστές του Τμήματος αποκλειστικά και μόνον στην ΕΑΒ.
Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει 58 μαθήματα υποχρεωτικά (Υ) ή κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (ΕΥ), τα οποία διακρίνονται σε:
·Θεωρητικά (Θ) σε ποσοστό 30% επί του συνόλου των μαθημάτων,
·Μικτά (Μ) σε ποσοστό 65% επί του συνόλου των μαθημάτων και Εργαστηριακά (Ε) σε ποσοστό 5% επί του συνόλου των μαθημάτων.
Το τυπικό πρόγραμμα σπουδών θα περιλαμβάνει μαθήματα όπως:
· ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ · ΦΥΣΙΚΗ · ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ · ΗΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ · ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ · ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ · ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ · ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ · ΜΗΧΑΝΙΚΗ · ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ · ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ · ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ · ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ · ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ · ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ · ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ · ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ · ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ · ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ · ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ · ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΤΗΣΕΩΝ · ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ · ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ · ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ · ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΩΣΗΣ · ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ · ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ · ΚΑΥΣΙΜΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ · ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ · ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ · ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ · ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ · ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΑΝΤΑΡ · ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Αγορά Εργασίας
Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών συντήρησης αεροσκαφών στη λειτουργία του συστήματος αερομεταφορών κάθε χώρας είναι ιδιαίτερα κρίσιμος. Για το λόγο αυτό, παρατηρείται μια συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση εξειδικευμένων μηχανικών τόσο από τις αεροπορικές εταιρείες όσο και από εταιρείες συντήρησης αεροσκαφών. Σε αντίθεση με χώρες του εξωτερικού, στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δεν υπάρχει σχετική σχολή, εκτός ίσως από τη Σχολή Μηχανικών Αεροπορίας η οποία όμως, ως Στρατιωτική Σχολή τροφοδοτεί με εξειδικευμένο προσωπικό αποκλειστικά και μόνο την Πολεμική Αεροπορία.
Τόσο η Ολυμπιακή Αεροπορία όσο και οι ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο αλλά και η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) καλύπτουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό αυτής της κατηγορίας είτε προσλαμβάνοντας αποφοίτους αντιστοίχων σχολών του εξωτερικού, είτε εκπαιδεύοντας τους προσλαμβανόμενους Μηχανολόγους ή Ηλεκτρολόγους/ Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς των Ελληνικών Πολυτεχνείων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στα επιμέρους εξειδικευμένα αντικείμενα που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Περισσότερα θέματα για Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger