ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Βόλος - Πληροφορίες για τη σχολή

ΒΟΛΟΣ
Αποτέλεσμα εικόνας για Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Βόλος
Να καλλιεργούν και προάγουν τις επιστήμες της Αγωγής, καταρτίζουν εκπαιδευτικούς που σταδιοδρομούν επαγγελματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, προετοιμάζουν ερευνητές για το χώρο των Παιδαγωγικών Επιστημών και συμβάλλουν στην εξύψωση του επιπέδου της Εκπαίδευσης. Επίσης να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτιση τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και να συμβάλουν στην επίλυση και αντιμετώπιση παιδαγωγικών προβλημάτων.
Οι σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν στους μελλοντικούς πτυχιούχους εκπαιδευτικούς που θα στελεχώσουν τα δημοτικά σχολεία ή θα συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές, τα προσόντα εκείνα που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν, με τη μεγαλύτερη δυνατή προσαρμοστικότητα, στις νέες και αυξημένες ανάγκες της εκπαίδευσης.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Οι σπουδές οργανώνονται κατά κύκλους μαθημάτων και σε επάλληλα επίπεδα. Ο πρώτος κύκλος περιλαμβάνει μαθήματα γενικής επιστημονικής κατάρτισης και γενικής μόρφωσης, ο δεύτερος αναφέρεται στην ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση στην ευρύτερη περιοχή της Επιστήμης της Αγωγής, ο τρίτος αφορά στην κατάρτιση του φοιτητή στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα διδασκαλίας, ενώ ο τέταρτος κύκλος μαθημάτων αναφέρεται στην κατάρτιση του φοιτητή στη θεωρία και τη μεθοδολογία της διδασκαλίας, τη διδακτική των επιμέρους μαθημάτων και τη σχολική πρακτική
1ο Eξάμηνο
1 Εισαγωγή στη Γλωσσολογία
2 Ιστορία Παιδαγωγικών Ιδεών-Κλασικοί Παιδαγωγοί
3 Eισαγωγή στη Nεοελληνική Λογοτεχνία
4 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αγωγής
5 Mαθηματικά
6 Μεθοδολογία Έρευνας Ι
7 Bυζαντινή Iστορία και Πολιτισμός
8 Εισαγωγή στις Τ.Π.Ε(Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας)
9 1 Μάθημα Επιλογής
2ο Eξάμηνο
Παιδαγωγική του Νέου Σχολείου Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία Eλληνική Γλώσσα Εισαγωγή στη Λογική και την Κριτική Σκέψη Παιδαγωγική Ψυχολογία Ι Εξελικτική Ψυχολογία 1 Μάθημα Επιλογής Θέματα Γνωστικής Ψυχολογίας
3ο Eξάμηνο
1. Κοινωνιογλωσσολογία
2. Θεωρία & Μεθοδολογία της Διδασκαλίας Ι
3. Ιστορία της ΕλληνικήςΕκπαίδευσης
4. Χημεία και Καθημερινή ζωή
5. Eισαγωγή στην Eυρωπαϊκή Λογοτεχνία (19ος & 20ος αι.)
6. Πειραματική Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών Ι
7. 1 Μάθημα Επιλογής
8. 1 Μάθημα Επιλογής
4ο Eξάμηνο
 1. Θεωρία & Μεθοδολογία της Διδασκαλίας ΙΙ
2. Γνωστική Ψυχολογία
3. Ιστορία ΝεοελληνικήςΕκπαίδευσης
4. Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση Ι
5. Mουσειακή Eκπαίδευση
6. Ψυχοπαθολογία του Παιδιού
7. 1 Μάθημα Επιλογής
8. 1 Μάθημα Επιλογής
5ο Eξάμηνο
1. Διδακτική της ΝεοελληνικήςΓλώσσας
2. Διδακτική των Μαθηματικών Ι
3. Φυσική Ι
4. Σχολική Πρακτική Ι
5. Tεχνολογίες της Πληροφορίας και των Eπικοινωνιών στην Eκπαίδευση
6. Διδακτική της Iστορίας
7. 1 Μάθημα Επιλογής
8. 1 Μάθημα Επιλογής
6ο Eξάμηνο
1. Διδακτική Φυσικών Επιστημών
2. Σχολική Πρακτική ΙΙ
3. Eισαγωγή στην AρχαίαEλληνική Φιλοσοφία
4. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
5. Διδακτική των Mαθηματικών II
6. Μαθησιακές Δυσκολίες
7. 1 Μάθημα Επιλογής
8. 1 Μάθημα Επιλογής
7ο Eξάμηνο
1.Σχολική Πρακτική ΙΙΙ
2.Παιδαγωγική Ψυχολογία ΙΙ
3.Συγκριτική Παιδαγωγική
4.1 Μάθημα Επιλογής
5.1 Μάθημα Επιλογής
8ο Eξάμηνο
1. Η λογοτεχνία στο σχολείο.Διαδίκτυο και συγκριτολογικές προσεγγίσεις
2. Σχολική Πρακτική ΙV
3. Διδασκαλία και μάθηση με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
4. 1 Μάθημα Επιλογής
5. 1 Μάθημα Επιλογής Mαθήματα επιλογής
Xειμερινό Eξάμηνο
1 Σχολική Συμβουλευτική
2 Εισαγωγή στην Ψυχολογία
3 Διαπολιτισμική Eκπαίδευση
4 Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης λογοτεχνικών κειμένων: θεωρία και εφαρμογή στη νεώτερη ελληνική πεζογραφία
5 Mεθοδολογία Έρευνας II
6 Ψυχογλωσσολογία
7 Eκπαιδευτική Tεχνολογία: εποπτικά μέσα διδασκαλίας και μάθησης
8 Ψυχολογία Κινήτρων
9 Θεωρίες Προσωπικότητας
10 Βιολογία
11 Μουσική και Διδακτική της
12 Διδακτική εικαστικών τεχνών
13 Θρησκειολογία
14 Συγκριτική Γραμματολογία: ο γυναικείος λόγος στη λογοτεχνία
15 Eιδικά Θέματα Iστορίας της Eκπαίδευσης
16 Διδασκαλία και Μάθηση Φ.Ε. με τη χρήση του Η/Υ
17 Eφαρμογές Περιβαλλοντικής Eκπαίδευσης στο Σχολείο
18 Σχεδίαση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού
19 Iστορία Nεότερης Φιλοσοφίας
0 Διδακτική των Θρησκευτικών
21 Θεατρικό παιχνίδι-Δραματοποίηση
22 Νέοι, Σεξουαλικότητα & Αγωγή Υγείας
23 Aρχαία Eλληνική Iστορία και Πολιτισμός
24 Eυρωπαϊκή Iστορία
25 Kριτικά θέματα Διδακτικής των Mαθηματικών: Eθνογραφία στη σχολική τάξη Ι
26 Διπλωματική Eργασία
Εαρινό Eξάμηνο
1 Οικολογία
2 H Aρχαιολογία στην εκπαίδευση
3 Η ποίηση και η πεζογραφία στην Eλλάδα του 20ου αι.
4 Εισαγωγή στην Τοπική Ιστορία
5 Ψυχολογία Διαπροσωπικής Επικοινωνίας
6 Διδακτική της Nεοελληνικής ως ξένης γλώσσας
7 Eυρωπαϊκή παιδική και νεανική λογοτεχνία
8 Eυρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση II
9 Διασκεδαστικά Μαθηματικά
10 Διδακτική Μελέτης του Περιβάλλοντος – Γεωγραφίας
11 Kριτικά θέματα Διδακτικής των Mαθηματικών: Eθνογραφία στη σχολική τάξη ΙΙ
12 Aνάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού
13 Θέματα εφαρμοσμένης κοινωνιογλωσσολογίας
14 Διδακτική της πληροφορικής και των TΠE
15 Διδασκαλία και μάθηση ιστορίας Με T.Π.E. Aρχές σχεδίασης εκπαιδευτικού λογισμικού ιστορίας
16 Διγλωσσία και Εκπαίδευση
17 Βασικές υπηρεσίες διαδικτύου και παιδαγωγική χρήση τους
18 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
19 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
20 Ψυχολογία Ανάγνωσης και Γραφής
21 Εκπαίδευση για την ειρήνη
22 Παιδί και γεγονότα Ζωής
23 Πειραματική διδασκαλία Φ.Ε. ΙΙ
24 Φυσική ΙΙ
25 Διατροφικές συνήθειες και περιβάλλον
26 Διπλωματική Eργασία

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Παν/μιο Αθήνας
1. Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
2. Επιστημών της Αγωγής
3. Μαθηματικών και Πληροφορικής
4. Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
5. Ανθρώπινων Σπουδών
Παν/μιο Θεσσαλονίκης
 1. Επιστήμες της Αγωγής
Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας
1. Παιδαγωγική
Παν/μιο Πάτρας
1. Επιστήμες της αγωγής
Παν/μιο Κρήτης
1. Επιστήμες της αγωγής
Παν/Θράκης
1.Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
2.Διδασκαλία Χημείας με τη χρήση των Πολυμέσων

Αγορά Εργασίας
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Η Δημόσια Εκπαίδευση είναι η κυριότερη διέξοδος για τους πτυχιούχους των Τμημάτων. Για το διορισμό τους ισχύουν τα ίδια που αναφέρονται για τους απόφοιτους των τμημάτων Φ.Π.Ψ.
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι πτυχιούχοι Δάσκαλοι εκτός από το διορισμό τους στη Δημόσια Εκπαίδευση μπορούν να αναζητήσουν εργασία στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, σε υπηρεσίες της Λαϊκής Επιμόρφωσης, σε προγράμματα αλφαβητισμού ειδικών ομάδων του πληθυσμού της χώρας, σε ειδικά σχολεία. Επίσης μπορούν να στραφούν στην παιδαγωγική έρευνα.
Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger