ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

21/5/15

Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνα - Πληροφορίες για τη σχολή


599 Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας

Οι στόχοι του Τμήματος είναι:
Να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις προκειμένου να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να εγκαθιστούν, να οργανώνουν, να διαχειρίζονται και να διοικούν μονάδες πληροφόρησης κάθε είδους, καθώς επίσης να διατηρούν και να βελτιώνουν τις παρεχόμενες από τις μονάδες αυτές υπηρεσίες. Να υποστηρίζουν το έργο οποιουδήποτε οργανισμού δραστηριοποιείται στην οργάνωση και διαχείριση πληροφοριών.
Να παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα αποτελεσματικής χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών, βάσεων πληροφοριών, ψηφιακών βιβλιοθηκών τόσο σε ανεξάρτητο όσο και σε δικτυακό περιβάλλον.
Να δημιουργεί και να ενισχύει το επιστημονικό και ερευνητικό ενδιαφέρον των φοιτητών, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις σημερινές προκλήσεις του κλάδου, καθώς επίσης να παρακολουθούν και να συνεισφέρουν στην εξέλιξη του επιστημονικού πεδίου.

Πρόγραμμα σπουδών:
Α ΕΞΑΜΗΝΟ
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ
5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Β ΕΞΑΜΗΝΟ
6. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
8. Γαλλικά - Ορολογία
9. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
10. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
11. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Γ Εξάμηνο
12. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
13. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
14. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ
15. ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ
16. ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Δ Εξάμηνο
17. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
18. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
19. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
20. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
21. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
22. ΑΓΓΛΙΚΑ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Ε Εξάμηνο
23. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
24. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ
25. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
26. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
27. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
28. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
29. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ
ΣΤ Εξάμηνο
30. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
31. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
32. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
33. ΕΚΔΟΤΙΚΗ
34. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
35. ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
36. ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Ζ Εξάμηνο
37. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
38.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
39. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
40. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
41. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
42. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ
43. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
44. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Η Εξάμηνο
45. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
46. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Αγορά εργασίας:
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης έχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα και μπορούν να εργασθούν σε οποιοδήποτε είδος βιβλιοθήκης ή μονάδας πληροφόρησης στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 385/16.6.1980 οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, απασχολούνται επαγγελματικά (είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες) στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθηκών όλων των ειδών δηλαδή: Εθνική - Κεντρικές (Βουλής κλπ), Ακαδημαϊκές (Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης), Σχολικές, Λαϊκές (Δημοτικές, Κοινοτικές κλπ), Ειδικής έρευνας, αλλά και σε Αρχεία, Κέντρα πληροφόρησης - τεκμηρίωσης, εκδοτικούς οίκους, βιβλιοπωλεία, εταιρίες συστημάτων πληροφόρησης και σε κάθε επιχείρηση η οποία επιθυμεί την οργάνωση και τη διαχείριση πληροφοριών.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα σε επαγγελματικά αντικείμενα που δεν κατονομάζονται ρητά παραπάνω και που προκύπτουν από την εξέλιξη της Επιστήμης της Βιβλιοθηκονομίας και της Πληροφόρησης.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Μπορούν ακόμα να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.
Στο ΤΕΙ Αθήνας λειτουργεί Γραφείο Διασύνδεσης το οποίο αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο ΤΕΙ και στους φορείς απασχόλησης. Παρέχει πληροφορίες για μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες και ενημερώνει για προγράμματα κατάρτισης και θέσεις εργασίας στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.


Περισσότερα θέματα για πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger