ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

21/5/15

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΘΗΝΑ

Σκοπός των Τμημάτων είναι η κατάρτιση επιστημόνων φιλολόγων που θα είναι επαρκώς εξοικειωμένοι με τη γλώσσα που το κάθε Τμήμα διδάσκει και κατ' επέκταση με τη φιλολογία και τον πολιτισμό αυτής της γλώσσας, ώστε να είναι σε θέση να τη διδάξουν ή να ασχοληθούν με τη μετάφραση προφορικών και γραπτών δημιουργιών της, καθώς επίσης και με την έρευνα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Για τα εξάμηνα 1-4 προτείνεται ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Για τα εξάμηνα 5-8 δεν προτείνεται ενδεικτικό πρόγραμμα, επειδή οι δυνατότητες επιλογής είναι πάρα πολλές και ένα ενδεικτικό πρόγραμμα θα περιόριζε ουσιαστικά το πλαίσιο επιλογής. Κάθε φοιτητής καταρτίζει το πρόγραμμά του για τα εξάμηνα 5-8 με βάση τα δεδομένα του προγράμματος διδασκαλίας και τις προσφορές του Τμήματος για κάθε εξάμηνο.

Στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας διδάσκονται οι εξής κλάδοι:
1) Γλωσσολογία
2) Λογοτεχνία
3) Πολιτισμός
4) Μεθοδική και Διδακτική
5) Μετάφραση
6) Γερμανική Γλώσσα (Πρακτικές Γλωσσικές Ασκήσεις
Α'ΕΞΑΜΗΝΟ Πρακτικές Γλωσσικές Ασκήσεις Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Εισαγωγή στην Επιστήμη της Λογοτεχνίας Ι Σύγχρονη Λογοτεχνία Εισαγωγή στην Επιστήμη της Μετάφρασης Μάθημα από άλλο Τμήμα
Β' ΕΞΑΜΗΝO Πρακτικές Γλωσσικές Ασκήσεις Ι Εισαγωγή στη Γλωσσολογία ΙΙ Φωνητική - Φωνολογία Εισαγωγή στην Επιστήμη της Λογοτεχνίας ΙΙ Λογοτεχνία του 20ου αιώνα Εισαγωγή στη Μεθοδική και Διδακτική Μάθημα από άλλο Τμήμα
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ Πρακτικές Γλωσσικές Ασκήσεις ΙΙ Ιστορία της Γερμανικής Γλώσσας * Λεξικολογία* Σύνταξη Συγκριτική Γλωσσολογία * Λογοτεχνία του 18ου αιώνα Εισαγωγή στον Πολιτισμό Μάθημα από άλλο Τμήμα
Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ Πρακτικές Γλωσσικές Ασκήσεις ΙΙΙ Προπαρασκευαστικό: Εισαγωγή στον επιστημονικό τρόπο εργασίας Σημασιολογία – Πραγματολογία * Κειμενολογία * Κοινωνιολογία – Ψυχογλωσσολογία* Λογοτεχνία του 19ου αιώνα Θεωρία της Λογοτεχνίας Μάθημα από άλλο Τμήμα * Από τα έξι αυτά μαθήματα πρέπει να επιλεγούν τα τέσσερα. Μαθήματα τύπου Β (εξάμηνα 5-8)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Κάθε φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει συνολικά δέκα (10) μαθήματα από τους παρακάτω κλάδους, επιλέγοντας δύο (2) μαθήματα από τον καθένα Γλωσσολογία (δύο μαθήματα) Λογοτεχνία (δύο μαθήματα) Πολιτισμός (δύο μαθήματα) Μεθοδική και Διδακτική (δύο μαθήματα) Μετάφραση (δύο μαθήματα) Σημείωση: Από τα δύο μαθήματα του Πολιτισμού το ένα πρέπει να είναι στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας και το άλλο στο γνωστικό αντικείμενο της Φιλοσοφία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Κάθε φοιτητής επιλέγει ελεύθερα τέσσερα (4) μαθήματα από έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους κλάδους: Γλωσσολογία Λογοτεχνία Πολιτισμός Μεθοδική και Διδακτική Μετάφραση

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Παν/μιο Αθήνας
1. Μετάφραη - Μεταφρασεολογία

Παν/μιο Θεσσαλονίκης
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
1. Θεωρία της Λογοτεχνίας
2. Ιστορία της Λογοτεχνίας
3. Θεατρολογία και Συγκριτική Γραμματολογία
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
1. Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
2. Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός
3. Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
 Όλοι οι πτυχιούχοι των λεγόμενων "καθηγητικών σχολών", μπορούν να εργαστούν στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει αναλογία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Από το έτος 2003 οι διορισμοί εκπαιδευτικών θα γίνονται αποκλειστικά από τους πίνακες που θα καταρτίζονται ύστερα από διαγωνισμό. Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό θα κατατάσσονται κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους σε πίνακες επιτυχίας. Από τους πίνακες αυτούς θα γίνονται οι διορισμοί στα σχολεία κατά την απόλυτη σειρά των υποψηφίων και με βάση τις δηλούμενες προτιμήσεις τους, λαμβανομένης υπόψη και της τυχόν προϋπηρεσίας που υπάρχει στον δημόσιο τομέα . Επιτυχόντες θα θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο βαθμός σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της προβλεπόμενης ανώτατης βαθμολογίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος πτυχιούχος μέρος στο διαγωνισμό, από το 2003 και μετά είναι η απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Ικανότητας (Δεν έχει καθοριστεί ακόμη ο ακριβής τρόπος απόκτησής του. Προβλέπεται η παρακολούθηση ειδικών προγραμμάων 2 εξαμήνων, που θα οργανωθούν και θα λειτουργήσουν από τα Πανεπιστήμια). Δεν υποχρεώνονται να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Ικανότητας οι Πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και οι Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Επειδή οι διοριζόμενοι καθηγητές ξένων φιλολογιών είναι λίγοι και οι ρυθμοί των διορισμών πολύ αργοί, οι πτυχιούχοι των Τμημάτων στρέφονται στον Ιδιωτικό Τομέα, όπου μπορούν να απασχοληθούν ως ιδιωτικοί υπάλληλοι αλλά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ανοίγοντας δικό τους φροντιστήριο. Επίσης μπορούν να εργαστούν έπειτα από μεταπτυχιακές σπουδές στη Ανώτατη Εκπαίδευση, στα T.E.I, και το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών της Πανεπιστημιακής Λέσχης για τη διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας, στη Δημόσια Διοίκηση, το Διπλωματικό Σώμα, σε Οργανισμούς και το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών, στις Τράπεζες (ελληνικές και ξένες), στον Τουρισμό, στη Δημοσιογραφία, στους Διεθνείς Οργανισμούς (Ο.Η.Ε., UNESCO, UNICEF) και στις διάφορες υπηρεσίες της ΕΕ.

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Μεταφραστής - Διερμηνέας Γλωσσικός Τεχνολόγος


Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger