ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πάτρα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΠΑΤΡΑ

Οι σπουδές αποσκοπούν στην τεχνική κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα σύγχρονης Τεχνολογίας που εντοπίζονται στα πεδία της ηλεκτρονικής, των συστημάτων της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.Δίνουν έμφαση στη χρήση και την εφαρμογή των υπολογιστών,στο σχεδιασμό ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, στα ολοκληρωμένα συστήματα εργοστασίων, στη ρομποτική, στους αυτοματισμούς. στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα,στα διανεμημένα υπολογιστικά και πληροφοριακά συστήματα, καθώς και στις επιχειρήσεις στον δημόσιο τομέα.

Προγράμματα Σπουδών
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Η διάρκεια των σπουδών είναι 10 εξάμηνα συμπεριλαμβανόμενης και της διπλωματικής εργασίας.
Το τμήμα περιλαμβάνει 3 τομείς:
1. Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
2. Λογικού των Υπολογιστών
3. Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Παν/μιο Πατρών
1.Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών
2.Ολοκληρωμένα συστήματα υλικού και λογισμικού
3.Συστήματα Επεξεργασίας σημάτων εικόνων:θεωρία,υλοποιήσεις,εφαρμογές.
Οι πτυχιούχοι του τμήματος αυτού μπορούν να εργαστούν:
α.Στο Δημόσιο σε υπηρεσίες μηχανογράφησης ή στα μηχανογραφικά κέντρα.
β.Σε επιχειρήσεις υλικού Η/Υ και λογισμικού
γ.Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση.

Περισσότερα θέματα για τα Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger