ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

22/5/15

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Θεσσαλονίκη - Πληροφορίες για τη σχολή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η καλλιέργεια και ανάπτυξη του επιστημονικού πεδίου που αφορά τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ κρατών, οργανισμών. Καταρτίζει επιστήμονες ειδικευμένους στις πολύμορφες οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με άλλα κράτη και οργανισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει το πρόγραμμα σπουδών στα μαθήματα (γνωστικά αντικείμενα) που αφορούν τα οικονομικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα του Τμήματος οδηγεί προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις εξειδίκευσης.
α) Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές
β) Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία Ο σκοπός του ακαδημαϊκού προγράμματος του Τμήματος είναι διπλός.
 
Αφ' ενός μεν να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στο σύγχρονο περιβάλλον των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, αφ' ετέρου να τους προσανατολίσει για εξεύρεση εργασίας στους τομείς της Εξωτερικής Πολιτικής, Διπλωματίας, Άμυνας και στις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα προσφέρει 68 μαθήματα που διδάσκονται 3 ώρες κάθε εβδόμαδα. Κάθε κατεύθυνση εξειδίκευσης απαιτεί την ολοκλήρωση 48 μαθημάτων συμπεριλαμβανομένων και 4 μαθημάτων ξένης γλώσσας στο ενδιάμεσο και προχωρημένο επίπεδο. Το πτυχίο που απονέμει είναι ενιαίο.
 
Το ενιαίο αυτό πτυχίο διαχωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις:
α) Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
β) Κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας
 
Το Πρόγραμμα Σπουδών των δύο πρώτων ετών είναι το ίδιο για όλους τους φοιτητές που εισάγονται στο Τμήμα. Δηλαδή όλοι οι φοιτητές παίρνουν τα ίδια μαθήματα τα δύο πρώτα έτη. Στις αρχές του τρίτου έτους, κάθε φοιτητής δηλώνει γραπτώς στη Γραμματεία του Τμήματος ποια από τις δύο κατευθύνσεις προτιμά να ακολουθήσει για τα επόμενα δύο έτη. Και οι δύο κατευθύνσεις προσφέρουν τον ίδιο αριθμό μαθημάτων και υποστηρίζονται και προωθούνται εξίσου.
 
1ο Εξάμηνο
Γενική Κατεύθυνση:
-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ -ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
 
2ο Εξάμηνο
Γενική Κατεύθυνση:
-ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
 
3ο Εξάμηνο
Γενική Κατεύθυνση:
-ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι -ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 
4ο Εξάμηνο
Γενική Κατεύθυνση:
-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ -ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ -ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 
 
Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
 
5o εξάμηνο:
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΔΙΕΘΝΕΣ MANAGEMENT -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙΙ -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙΙ -ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ -ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ -Η ΕΕ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
 
6o εξάμηνο:
-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ -ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι -ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ -ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ -ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 
7o εξάμηνο:
-ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ -ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ -ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ -ΑΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ -ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ -Η ΕΕ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
 
8o εξάμηνο:
-ΔΙΕΘΝΕΣ MARKETING -ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΑΓΟΡΕΣ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ -ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ -ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ -ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
 
Κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας
5o εξάμηνο:
-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΙΤ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ -Η ΕΕ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ -ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι -ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ 20ο αιώνα -ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΙ -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ
 
6o εξάμηνο:
-ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ -ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ -ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ -ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ -ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ -ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι
 
7o εξάμηνο:
-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΑΙΩΝΑ -ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ -ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ -ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΕ -Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ -ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΙ -ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι -ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΙ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΙΤ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ
 
8o εξάμηνο:
-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΚΟΣΜΟ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ -ΠΟΛΙΤΕΙΟΜΕΤΡΙΑ -ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ -ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ -ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ -ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ -ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Ο.Π.Α.
1. Διεθνές Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές
 
Παν/μιο Μακεδονίας
1. Πληροφοριακά Συστήματα
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν επίσης να αναζητήσουν εργασία σε Διεθνείς Οικονομικούς, Κοινωνικούς και Πολιτικούς Οργανισμούς, στον Ιδιωτικό Τομέα, στην Έρευνα, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε οργανισμούς και υπηρεσίες Περιφερειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης καθώς επίσης και σε άλλους δημόσιους φορείς και οργανισμούς που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της εξειδίκευσης.
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται με οικονομικά θέματα, σε υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου που αφορούν τις οικονομικές σχέσεις Ελλάδος και Ευρωπαίκής 'Ενωσης, σε υπηρεσίες και οργανισμούς Διεθνών Σχέσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σε Τράπεζες, σε Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα κ.ά.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν εργασία σε επιχειρήσεις, εταιρείες, αντιπροσωπείες εισαγωγών - εξαγωγών κ.ά.
 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Προβληματική θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς την αγορά εργασίας για τους απόφοιτους των Τμημάτων. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι τα Τμήματα δημιουργήθηκαν για να καλύψουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες διαχείρισης των οικονομικών σχέσεων της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υπόλοιπες χώρες γενικότερα.


Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger